Fra landsarkivar

Viktig informasjon til alle som skal sende dokumenter:

Ikke send stoff som skal arkiveres på mail! Alle dokumenter skal være originale med underskrift og sendes pr post.

Til klubbsekretærer og klubbkasserere: Regnskapet skal sendes sammen med årsrapporten.

Frist for innsending av dokumenter fra IW-året er innen utgangen av september. (Skal bringes av landsarkivar til Riksarkivet én gang i året.)

Landsarkivars navn, adresse og telefonnummer finner dere i «Blåboken».