Påminnelse fra medlemsbokredaktør

Ved endringer når det gjelder medlemmer, må det gis beskjed til sekretæren
slik at hun sender inn skjema 10.
Endel IW-blader kommer i retur pga. feiladressering. Pga. høye
forsendelsesomkostninger vil disse ikke bli ettersendt.
Derfor: husk skjema 10 !

Påminnelse fra landsarkivar

Landsarkivar savner fortsatt en god del stoff for IW-året 2009/2010 som hun skulle ha mottatt innen utgangen av september 2010!

Oppfordring til klubber, distrikter og alle som er pliktige til å sende arkivmateriale: Vennligst sjekk om dette er gjort!