Deltakelse på FNs Kvinnekommisjon (CSW) i New York

Eneste representant fra Inner Wheel på FNs Kvinnekommisjon (CSW) i New York

Lone i New York

Lone i New York

FN 5. mars 2013

FN 5. mars 2013

Via FOKUS kvinner fikk INNER WHEEL NORGE et reisestipend for å delta på den 57. kvinnekommisjonen med tema ”Vold mot kvinner”.

Jeg var så heldig å få reise som en del av den store gruppen med tilhørighet til FOKUS.

(mer…)