Ny landssak

Fistulaprosjektet i sin nåværende form varer ut 2014. I løpet av våren 2014 bør vi bestemme oss for hva Inner Wheel Norge skal ha som felles internasjonalt hjelpeprogram.

Klubber som ønsker å fremme forslag, kan sende begrunnede forslag via sin distriktspresident til rådspresidenten innen 1.desember 2013. Forslagene behandles på rådsmøtet 1.-2. februar og sendes deretter ut til klubbene til avstemning.

Rådet har fra før forslag på SOS-barnebyen i Kandalaksha.  Det vil sannsynligvis også bli et nytt forslag til samarbeid med NMS i Etiopia.

Grete H. Eriksen, RISO