Ny gavesjekk pålydende kr. 150.000,- til narkotikahund

Sjekk til Tollvesenet 07.09.2014

Sjekk til Tollvesenet 07.09.2014

Det var stor entusiasme i salen under Landstreffet i Stavanger da rådspresident Helene M. Torkildsen overleverte nok en gavesjekk til Tollvesenets representant Øyvind Hafsøe.  Summen lød på kr 150000,- og skal brukes til å anskaffe og trene en ny hund i Tollvesenets hundetjeneste. Dette er faktisk 14. gang Inner Wheel donerer penger til opplæring og trening av Tollvesenets hunder til bruk over hele landet. Hafsøe var tydelig glad for gaven; – løpet av de siste 3 årene har da også Inner Wheel bidratt med kr 450,000 til Tollvesenets arbeid i kampen mot narkotika!

Denne gangen hadde han ingen demohund å vise oss da alle hundene var på kurs på Østlandet.  Sentral hundeinstruktør holdt helgekurs for alle landets hundeekvipasjer. Dette høres veldig betryggende ut! Hundene leker seg til trening etter moderne pedagogiske metoder. Den store belønningen for å markere treff på stoff er å få lov til å leke med en gul tennisball. Kjempegøy!  Hafsøe fortalte at de har tre typer søkehunder;  de søker på narkotika, på valuta, samt tobakk og sigaretter.  Noen hunder er også flerbrukshunder og kan søke på flere kombinasjoner.  Deres nese dekker et område på størrelse med en fotballbane, mens vi mennesker begrenser oss til et frimerke med vår!

Tollvesenets hundetjeneste driftes over statsbudsjettet, men vår gave gjør det lettere å sikre det lille ekstra for å yte bedre kvalitet i arbeidet, samt øke antall hunder.  De fleste hundene kjøpes i England, gjerne av rasene jaktlabrador og springer spaniel. Begge rasene gir raske og villige arbeidshunder som ikke lar seg avspore så lett. Hundene er verktøy i frontlinjen for å prøve å forhindre så mye som mulig import av illegale stoffer, herunder også valuta.  Det tar tid og tålmodighet å trene hundene, men Tollvesenet har gode rutiner for dette.  En god hund bruker ca 2 år på opplæringen. Tollvesenet regner at det koster ca kr 1,5 mill. i anskaffelse og trening av en ny hund, mens videre årlig drift kommer på ca 800 000,-.  Hunden kan da brukes i tjeneste til den er ca 8-10 år.  Etter dette går den gjerne over til å bli pensjonist som familiehund hos hundefører eller nær familie, eller den tilpasses i et omplasseringsprogram.

Tollvesenet kan ikke vinne alle kampene, men de kan gjøre det så vanskelig som mulig å smugle over våre grenser, i følge Tollvesenets representant. Her er hundene unike.  Inner Wheels bidrag er viktig for etaten, og et vesentlig poeng er at vårt bidrag også stryker det holdningsskapende arbeid i kampen mot narkotika. Øyvind Hafsøe holdt et interessant og engasjert foredrag og salen bidro med mange spørsmål før gavesjekken kunne overrekkes fra IW ved rådspresident Helene M. Torkildsen.

N.G. 09.09-14

Rådspresident Helenes hilsen ved Inner Wheel-årets start

Helene med Inner Wheel hjul

Helene med Inner Wheel hjul

Kjære Inner Wheel venninner.

Velkommen til et nytt Inner Wheel år. Vi går et spennende år i møte. Nye kandidater er klar til å sette sitt preg på klubber og distrikt. Å påta seg verv, enten det gjelder Råd, Distrikt eller Klubb, krever litt av din fritid, men det er selvutviklende, vennskapskapende og ikke minst det å påta seg et verv gir deg  mange positive opplevelser. Ingen verv er soloverv, men et samarbeid mellom alle medlemmene i styret og klubb. Vi må alle dra lasset sammen for å utvikle IW, fornye oss, ikke minst i den nå fremherskende elektroniske verden.

Vi ser frem til Landstreffet  i Stavanger 5.-7.- september d.å. og  ikke minst til Convention i København  i første halvdel av mai 2015, hvor vi håper mange benytter anledningen til å delta. Å være på Convention er en opplevelse.

Vi minner om at vi trenger  forslag på nye kandidater til rådet; viserådspresident (2015-2017) og RISO (2015-2018). Ellers ønskes også forslag på kandidater  til distriktstyrene. Vår nye verdenspresident, Abha Gupta sitt tema er : ”Light the path”. Hun setter fokus  på vennskap, kjærlighet og hjelpsomhet.

Tilslutt: Bemerk alle tidsfrister. Forslagene til Convention er sendt ut, likeledes the Amendments. Veiledning for stemmegiving etc. vil bli sendt ut i september.

 

Ønsker dere alle lykke til i IW året 2014-2015.

 

Beste hilsen fra Rådspresident

Helene M Torkildsen

Arendal, 20. August 2014

 

 

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close