På besøk i Blånildalen

I november 2015 var jeg, som RISO, så heldig å få besøke Etiopia og Kamashi, stedet der kontoret til vårt nye prosjekt «Safe Motherhood Ambassadors» ligger. Det var en opplevelse, og jeg føler nå at jeg kjenner prosjektet godt. Vi fikk en gjennomgang målene med prosjektet og planene framover ved prosjekt-koordinator, Desalegn Asefa.

I høst plukket Desalegn ut de ti første kvinnene fra området som avsluttet sitt 4-ukers kurs den 25. oktober. Da hadde de fått opplæring i hygiene, kosthold og viktige saker omkring graviditet og fødsel og var klare til å besøke gravide i sitt nærområde. Det er de godt i gang med, en av dem besøkte hele 21 gravide kvinner de første 8 ukene etter opplæringen!

Prosjektet setter forebygging i fokus. Målet er å få ned antallet fødselsskader og dødfødsler. Det viktigste virkemiddelet er å få gravide til å oppsøke helsestasjonene til kontroll, og til å føde på fødestuene ved helsestasjonene. Dette skal ambassadørkvinnene motivere til, og de bruker seg selv som eksempel: alle ti har hatt en fødselsskade og kan fortelle om hva de gjennomgikk, mange av dem led i flere år før de fikk hjelp.

Nå drar de altså rundt for å gi råd om det å føde trygt, og også om andre helsespørsmål de har lært om på kurset. De har fått med seg materiell med bilder på for å lette informasjonen, de fleste i dette området (folkegruppen gumuz) kan nemlig ikke lese. Ambassadørkvinnene er også selv analfabeter, og de er mellom 35 og 65 år.

På besøksrundene hender det også at de støter på kvinner med en ubehandla fistel. Da kan de ordne med at prosjektet støtter transport til operasjon ved Fistulasykehuset i Addis Abeba (eller et annet sykehus som opererer fistler).

Desalegn reiser rundt til ambassadørkvinnene på motorsykkelen prosjektet har kjøpt, og følger dem opp og hjelper til. Dette har han også Sonja Kuspert fra NMS med på, noe som er med på sikre at alt fungerer som planlagt og dessuten at vi i Inner Wheel får tilbakemelding.

Kvinneambassadørene på avslutningsfesten sammen med Desalegn

Kvinneambassadørene på avslutningsfesten sammen med Desalegn

Om Fistulaprosjektene i Kolsås Inner Wheel klubb

Sissel, Viffen og Astrid

Sissel, Viffen og Astrid

Birgitte og Astrid

Birgitte og Astrid

Onsdag 4.november 2015 inviterte Kolsås Inner Wheel Klubb Board Director Sissel Høihjelle Michelsen og legatmedlem i Rømcke´s stiftelse, Birgitte Leisner Bjerkely til klubbkveld. Formålet med møtet var var å takke legatstyret og gi et innblikk i hva den generøse gaven har gått til, –  samtidig som Sissel orienterte oss om Fistula og internasjonale prosjekter de siste 10 årene.

President Astrid Øverland innledet om legatgaven til vårt Fistula prosjekt. En tilfeldighet gjorde at vårt medlem, Viffen Arnet, fikk høre om distriktslege Christian Rømckes familie legat som skulle avvikles. Styret i legatet synes at vårt Fistula prosjekt måtte være i legatstifterens ånd og i 2012 ble det bevilget kr. 60.000 til IW´s Fistula prosjekt.

Sissel nevnte i sitt foredrag at i januar 2006 var IW Norge i gang og på høsten samme år dro hun og Sidsel Bakken  avgårde for  å besøke prosjektet i Begi-Gidami-synoden helt vest mot Sudan. Da hadde allerede Western Synode i Bodji også begynt å bistå kvinner med fødselskader i sitt bispedømme. Slik fikk de møte begge. Sissel mener at de fleste kvinner kan sette seg inn i problemene og følelsene som slike utsatte kvinner har. Derfor mener hun også at vi har truffet en nerve hos oss selv med vårt IW Norge prosjekt.

Videre opplyser  hun at i 2009 var vårt opprinnelige TV-prosjekt (innsamlingen DRØMMEFANGER) over, men da hadde IW Norge i flere år hatt egen innsamling for å fortsette det gode arbeidet sammen med Det Norske Misjonselskap og Mekane Yesu i Etiopia. Abeidet ble utvidet. IW Norge har sørget for utdannelse for fire jordmødre. Disse pengene, kr. 60.000, kom godt med i sluttføringen av denne utdannelsen. Vi takker på det varmeste både Birgitte og Viffen.

I fjor hadde IW Norge avstemming om nytt internasjonalt prosjekt. Etiopia og Fistula vant med overveldende flertall. Dette har blitt litt annerledes enn de forrige, for det er de fistula-opererte kvinner som skal gi info til fødende og få dem på sykehus til trygge fødsler. Disse kvinnene skal også hjelpes til et selvstendig liv med bl.a. økonomisk hjelp for å sette i gang eget arbeid.

Blånildalen er det geografiske området for dette prosjektet. Kvinner har tradisjon for å føde alene ute i skogen. Dessuten har de den laveste utdanningen av alle kvinner i Etiopia, forteller Sissel.

Så kjære Inner Wheel venninner, her har vi mye å utrette! Jeg ser fram til å lese alt RISO Grete skriver om fra sitt besøk i Blånildalen. Her vil vi få rykende fersk informasjon!

 

Kolsås, 9. november 2015

Astrid Øverland.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close