Glade IW-dager i Skagen

Glade IW-dager i Skagen

Vi møttes alle på fredag morgen til spennende velkomstsessions. Programmet var uformelt lagt opp og bød på både morsomme og inspirerende foredrag. Verdenspresident Oluyemisi A. Alatise kastet glans over forsamlingen og bidro med sitt nærvær til å øke det internasjonale aspektet ved dette Nordiske Inner Wheel Rally.

Vi kan også glede oss over at den norske delegasjonen var like stor som den danske, og utfordrer våre svenske venner til å komme sterkere på banen neste gang! Noen hyggelige herrer bidro også til å lage en god atmosfære i forsamlingen.

Fredag ble vi ønsket velkommen av arrangementskomitéen som bl.a. besto av primus motor Lene K. Schade, Lena Pedersen og Aase Christensen. De var til stede i alle sammenhenger, og fortjener stor takk for et gjennomført og vellykket arrangement. Tusen takk for oss! Til og med været hadde de på sin side, og Skagen viste på sitt beste under hele oppholdet. Nydelig «Indian Summer», så utebassenget på hotellet fristet opptil flere av deltakerne til å ta en dukkert.

Danmark Inner Wheel-kor med dirigent Neel Buur sjarmerte oss med nydelig korsang under åpningen. Lena Pedersen holdt deretter et innlegg til ettertanke om hvordan status i arbeidslivet til kvinner i den vestlige verden har utviklet seg gjennom tidene. Moderne IW kvinner består i dag av stressede kvinner som skal dekke egne og andres behov, ifølge Lena. Hvordan møter vi hverandre, og hvordan møter vi så flyktninger i vår travle hverdag? Håpet er at vi fortsatt kan kombinere et godt familieliv i både IW`’s og Rotarys ånd. Litt senere på dagen fortalte Lene K. Schade om sitt engasjement for barnehjemsbarn i Polen, Projekt Østbørn (uten off. støtte). Lene har vært camp leader for sommerleir for barn siden 1993, og i løpet av perioden har 4000 barn hatt gleden av å delta. i 2016 ble det arrangert 4 slike leire. De samles i juli på Vrå skole med lek og moro. Unge Rotary Exchange Students bidrar også med å leke med barna. Et høydepunkt for alle er besøket på Faarup Sommerland. De reiser hjem med gaver, klær og teddybjørner, – og ikke minst gode minner fra ferien.

Verdenspresidenten sa i sitt innlegg at hun var glad for å være på besøk i Danmark. Hun talte om mange kvinners vanskelige hverdag rundt om i verden. Problemer som barnebruder, fistula, urettferdige arvelover, lav status, å være underlagt menns krav, å være betraktet som en del av husholdet uten noen rettigheter etc. Kort sagt så er det endeløse måter kvinner i store deler verden opplever misbruk og urettferdighet. En mor og moderne kvinne må få utdannelse og slik økt frihet, slik at hun kan stå opp for seg selv og sine døtre. Den vestlige verden som USA og Europa har klart dette, men i Afrika og i deler av Asia blir kvinner holdt nede ved å nektes utdannelse. Her må vi stå opp for våre medsøstre, og fremtiden for moderne kvinner holder vi i hånden, ifølge verdenspresident Oluyemisi!

Distriktets guvernør var forhindret i å møte grunnet distriktskonferanse i Rotary, men hans representant ønsket oss et godt møte. Han foredro videre på en glimrende måte om hvordan et samarbeid mellom Rotary, IW og Rotaract kan være fruktbart for alle parter. Både Shelterbox (overlevelsesutstyr med telt, tepper og kokeutstyr) og Waterbox (renseutstyr for vann) er viktig å distribuere ved naturkatastrofer . Nylig ble det sendt 100 Shelterboxer fra Danmark til Equador etter jordskjelvet der. Rotaract har mange ideer for hvordan vi kan promotere begge boksene, og Rotary håper på et bredt samarbeid med hele Rotaryfamilien.

Så var det Sissel Høihjelle Michelsens tur. Overskriften i innlegget her var: IIW fra passiv tilskuer til aktiv pådriver mot vold mot kvinner. ikke minst at vi behandler konseptet kjønnslemlestelse / female genital mutilation (FGM). Stopp snakket,- og start arbeidet mot FGM nå! Et engasjert og gripende innlegg som maner oss alle til handling. Se også egen artikkel på nettsiden om dette temaet : http://innerwheel-norge.org/5034-2

Begge dagene forløp med mange gode innlegg, og vi fikk påfyll og inspirasjon til videre samarbeid både nordisk og internasjonalt. – Ikke minst gode ideer til å videreutvikle eget klubbarbeid!
Lørdag var det utflukt med hvitkledde damer med sightseeing  i Skagen bl.a. med tur til Skagenmuseet og Grenen. Her glemmer vi ikke mottagelsen vi fikk av et festkledd vertskap med musikk,  salutt og sabling av champagne! Mange benyttet anledningen til å vasse i bølgene der Skagerak møter Kattegat. Også verdenspresidenten lot seg friste!

Kvelden gallamiddag var stilig og vi ble alle fordelt på ulike bord for å skape ytterligere kontakt mellom deltakerne. Et festlig taffel og et meget vellykket Nordisk Rally var tilbakelagt!

Past rådspresident Helene M. Torkildsen fra Arendal- Nedenes IW klubb takket på vegne av de norske deltakerne for et flott gjennomført arrangement og ønsket velkommen til neste Nordisk Rally 2019 som går av stabelen i Norge. Vi gleder oss allerede!  Kom gjerne med forslag til egnet sted for arrangementet:-)

N.G.

CRUISE I Middelhavet

CRUISE I Middelhavet

Dette er andre gang Inner Wheel medlemmer fra hele Europa inviteres på cruise. Initiativet kommer fra Østerrike. Se vedlagt brev med invitasjon.

invitasjon-european-inner-wheel-cruise

Ønsket er at Inner Wheel medlemmer fra forskjellige land kan treffes i sosiale og opplevelsesrike omgivelser, litt annerledes enn vanlige møter. Det første cruiset som ble arrangert i mars i år, også i Middelhavet, samlet ikke så mange Inner Wheel damer m/følge, men det ble en opplevelse for de som meldte seg på. Timingen passet dårlig i år pga distriktsårsmøtene og rådsmøter. Nå går turen en måned senere, og håpet er at flere melder seg på denne gang. Spennende reisemål! Brosjyre og påmeldingsskjema ligger også under her.

brosjyre_cruise-costa_deliziosa_eng

pamelding_cruise-costa_

Det er ingen frist for påmelding, men «Først til Mølla—-« prinsippet gjelder. Fint om dere skriver «Inner Wheel» på påmeldingen. Flere opplysninger om cruiset kan fås hos past. rådspresident Helene M. Torkildsen.

Kjære alle IW-venninner

Kjære alle IW-venninner

Jeg ser fram til å ta fatt på dette nye året, mange ting er nå på plass. Økonomien er erklært nokså frisk, innsparingen på bok og blad gir oss positive tall vi regner med å spare i underkant av kr 50 000. Vi skal selvsagt fortsette å arbeide for å finne måter å forbedre vår økonomi. Rådet har bare en inntektskilde og det er kontingenten. Uten nye medlemmer vil vi fremdeles måtte streve for å ha brukbar økonomi.

Klubbene har et ansvar for å få flere medlemmer. Vi trenger medlemmer nå skal vi få en sterk og økonomisk ansvarlig organisasjon. Klubbene må sette seg mål for hvordan de kan rekruttere nye medlemmer. Vi må ha som mål at alle klubber får minst to nye medlemmer pr. år. Distriktene må hjelpe klubber som strever og Rådet må involveres tidlig i prosessen, slik at vi unngår nedlegging av klubber. Jeg er sikker på at med litt tilrettelegging kan klubber reddes fra nedleggelse.

I helgen 4. sept.  hadde vi Rådsmøte på Gardermoen. Det var et 1-dags møte, dette er selvsagt for å spare. Vi klarte likevel å behandle alle saker. De viktigste sakene var regnskap og revidert budsjett. Vi hadde også en god diskusjon om IWs framtid, og veien videre for Rådet, distrikt og klubber.

Vi har fått forslag til vedtak om å legge hele Blåboka på nettet. Jeg vet at mange ikke ønsker å ha boka bare på nettet, mens andre synes det er greit og ikke minst besparende. Rådet tilrår at vi prøver ut den modellen vi har nå for en 3 års periode. Vi har ennå mange som er glad i boka vår og finner seg ikke til rette med bare å lese den på nettet. Inner Wheel Nytt vil fra denne høsten bare bli sendt til sekretærene i klubbene. Dersom du ikke er på møtet, avtal med noen som kan ta bladet med til deg. Husk også at bladet ligger på nettet.

Det ligger også et forslag på at vise Rådspresident skal sitte 1 år før hun blir Rådspresident og at past Rådspresident sitter 1 år etter at hun er ferdig som Rådspresident. Dette forslaget er i samsvar med Internasjonale lover. Dette forslaget skal opp på distriktårsmøtet (DÅM)  i mars.

Vår nye verdenspresident Oleyemisi Alatise fra Nigeria har valgt seg som tema: Touch A heart.

Sissel Høihjelle Michelsen stiller til valg som Vise IIW president og Helene Marie Torkildsen stiller som Board Director. Vi må vere klar over at det er strengt forbudt å drive valgkamp for kandidatene, dersom dette blir gjort blir kandidaten diskvalifisert.

Jeg håper mange tar turen til Skagen på Rally. Jeg skulle gjerne vært der, men jeg er dessverre forhindret. Det er Norges tur til å arrangere Rally neste gang som er i 2019. Jeg oppfordrer klubbene til å tenke på om de kan ta på seg dette arrangementet.

Så ønsker jeg dere alle et godt IW-år!

Vennlig hilsen
Britt Johanne Indresøvde.
Rådspresident.

The 10. European IW Meeting

The 10. European IW Meeting

For 4. gang deltok jeg på det årlige Europeiske IW møte, sammen med Sissel Høihjelle Michelsen, som var gjest. (Se bildet)

EU møte denne gang ble arrangert i Varese i Nord Italia med 34 delegater fra 17 europeiske land. For første gang møtte representanter fra Island, Makedonia og Romania. Bulgaria var fraværende. Hyggelig at past IIW president Charlotte de Vos gjestet møte den siste dagen. Flere av delegatene hadde sin ledsager med, som satte et hyggelig preg på den sosiale delen. EU møtene er intensive arbeids-/møtedager, fra kl 0900-1730, med sosialt treff om kveldene og litt sightseeing, denne gang i og utenfor Varese. Et vakkert område i Nord-Italia.

Møtene starter med en personlig presentasjon av deltagerne, land, antall distrikt, klubber og medlemmer. Og alle gir en kort beskrivelse av sine prosjekter under mottoet: ”Happy Future Projects Creating Better Life” På årets møte sto igjen IWs fremtid, da spesielt her i Europa, på programmet. Tråden ble tatt opp igjen fra møte i Bristol i 2015. Problemer med aldrende medlemmer, rekruttering av nye medlemmer – spesielt ynge kvinner, synkende medlemstall og nedlegging av klubber, er vi blitt flinkere til å gjøre IW mer synlig osv. Våre ”yngre medlemsland”, som bl.a. Makedonia, Bulgaria, Grekenland, Romania etc. synes å ha en helt annen entusiasme og engasjement blant sine medlemmer, enn de mer etablerte IW land. Nye klubber etableres, stort sett yngre kvinner. Men, det etableres også nye klubber i andre europeiske land. Og på verdensbasis øker antall klubber og medlemmer. Det siste takket være India.

IIW preges av gamle tradisjoner, en administrasjon i forandring, tilpassing til dataens inntog som bedre kommunikasjon utad og innad, nettsider i utvikling, Facebook etc.. Pga av sammensetningen av det internasjonale styret, og ikke minst at organisasjonen IIW er sterkt preget av kulturelle, sosiale og religiøse forskjeller etc., er det en vanskelig organisasjon å drive rasjonelt. Vi ser det også på avstemmingsresultatet på de forskjellige forslagene vedr lovendringer etc. på Convention. Forslag som for oss europeere virker unødvendige og gjør alt mer tungrodd, er for andre land en nødvendighet. Som et resultat av dette er det nå ønskelig å komme med innspill fra de europeiske land til et mer sammensveiset Europa til det neste EU møte, både når det gjelder forslag til forbedring og forenkling av lover og regler. Past IIW president Charlotte, hadde en lang utredning vedr. problemstillingen; India vis a vis Europa.

Konklusjonen på denne lange diskusjonen var at de europeiske land må arbeide tettere sammen, trekke i den samme rettingen, bli enig om forbedringer og finne løsninger sammen. Ikke bare snakke og diskutere. Viktig også å respektere hverandre og se at det er kulturforskjeller. Og ikke minst sette vennskapet i høysete. Dette skal det nå arbeides videre med etter de innspill som kommer fra de europeiske IW land, og legges frem på neste EU møte. På møte ble det også fremlagt og gjennomgått en del forslag som er myntet på neste Convention i 2018 .
OBS: Frist for innsendelse av forslag til Convention i 2018: er 12. Oktober 2016.

Gruppebilde Varese

Gruppebilde Varese

Deltagerne til EU møte ble bedt om å komme med et innlegg om utviklingen av IW i de forskjellige land. Her var det innlegg fra Kroatia, Grekenland, Island, Makedonia, Bulgaria og fra Norge v/undertegnede. Også fra FAMAT (Frankrike, Algerie, Marokko,Tunis og Andorra ) og Tyskland. Bortsett fra Tyskland, FAMAT og Norge, har de første nevnte land få klubber , f.eks. Makedonia som bare har 4 klubber, men med svært engasjerte, for en stor del, unge medlemmer. Klubbene viser også et høyt aktivitetsnivå , både i lokalmiljøet og på landsbasis.

Her i Norge er det et også et godt sosialt miljø i de fleste klubbene. Aktivitetsnivået varierer. Vi har gode prosjekter, som Fistula og Narkotikahunder, men mange engasjerer seg også i lokale prosjekter. Men hva er det som går galt, når 2-3 klubber legger ned hvert år og vi mister mange medlemmer? Antall klubber og medlemmer er mer enn halvert siden 1990. Årsaker: Vi er for gamle, vi har ikke noe å tilby unge kvinner, vi vil ikke ta verv lenger, vi forstår ikke data osv. Dette er noen svar som jeg har mottatt på mitt vårbrev, som ble sendt til alle klubbene og med ønske om en tilbakemelding. ”Hvor trykker skoen??” Jeg vil etter hvert lage en rapport ut i fra denne undersøkelsen. Flere tilbakemeldinger ønskes.

Som siste post på programmet holdt Sissel Høihjelle Michelsen et gripende innlegg om Safia y Abdi Haase , fra Somalia. Nå IW medlem i Fredriksten IW klubb. Safia er en viktig talskvinne mot kjønnslemlestelse (omskjæring ) av kvinner.Det kan leses mer om Safia på våre nettsider.

Ellers ble det orientert om et nytt Cruise i 2017, i tiden 23.-30. April. Prospekt m/påmeldingsskjema sendes ut. Kommer også som egen nyhet på nettsiden.

Nat .Repr. Lena Pederson fra Danmark inviterte til Nordisk Rally i Skagen,i tiden 16.- 18. September 2016.

Og Bambi de Ceuninck-Leunckens, fra Belgia/Luxembourg inviterte til Rally Charlemagne i Ghent 9.-11. September 2017. Det ble luftet en tanke om man kanskje skulle slå disse Rally-møtene sammen? Innspill ønskes.

Neste EU møte arrangeres i Ålborg, Danmark, september 2017.

Helene M. Torkildsen, past rådspresident
Arendal, 21. August 2016

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close