Reviderte dokumenter

Reviderte dokumenter

Vi har nylig lagt ut oppdatert Inner Wheel brosjyre til bruk i klubbene. Denne kan brukes til generell informasjon om IW, og kan være nytting ved verving av nye medlemmer. Brosjyren ligger som bilde til illustrasjon og i høy oppløsning som egner seg til trykking. Du finner den under menyvalget Dokumenter.

Videre er Veiledningene i Blåboka nå revidert i juni 2018, og ny versjon ligger tilgjengelig på nettet under menyvalg «Organisasjon/Veiledninger».
Bruk vanlig passord.

red.