Kjære Inner Wheel medlemmer

Kjære Inner Wheel medlemmer

Julen er over vi har alle feiret sammen med familie og venner. Tradisjonell feiring for mange, på hytter i fjellheimen for andre og noen velger sol og turer til sydligere strøk. For egen del har jeg jobbet med Inner Wheel saker i tillegg til å feire på vår tradisjonelle vis sammen med barn og barnebarn og gjester fra fjernere himmelstrøk. Men nå er det tid for å brette opp ermene igjen. Rådsmøtet kommer i slutten av januar og deretter er det distriktsmøter og så kommer Convention i Melbourne, Australia. Vi er ikke så mange som skal til Australia på denne Convention, men vi skal forhåpentligvis markere oss sammen med de andre skandinaviske landene.

Convention Competition er avsluttet. De fem bidragene fra ulike distrikter i Norge er vurdert – vanskelig jobb sa juryen – for det var flotte bidrag som dekket temaet «Leave a lasting Legacy» på ulike måter. Etter at juryen hadde foretatt sine vurderinger, ble det klart at Kongsvingers bidrag, fra D30, ble vinneren. Vi gratulerer vinneren og takker bidragsyterne for flotte bidrag, men kun ett kunne vinne den norske delen av konkurransen.

Rådets store bekymring er medlemmer. To klubber har varslet at de går inn i løpet av våren. De vil da følge de regler som står i Lov- og håndboken vår, og vi mister da 31 medlemmer i en jafs.

Mitt ønske for det nye året, er at ALLE klubbmedlemmer inviterer med seg et mulig medlem til klubben – og at styret da legger opp til å presentere Inner Wheel på en slik måte at vi får en skikkelig medlemsøkning. Dette er også et av temaene som skal opp på Rådsmøtet. Gode innspill i denne sammenhengen blir Rådet glad for, enten til et av Rådsmedlemmene eller distriktspresidentene – de er for øvrig Rådsmedlemmer – slik at det blir formidlet til alle tilstedeværende.

Jeg gleder meg til distriktsmøtene som kommer i mars. Det skal bli spennende å møte klubbmedlemmer rundt om i landet. Vi har alle en ting felles: vi er medlem i samme organisasjon som har et flott formål – vennskap – hjelpsomhet – internasjonal forståelse – stikkordene som man finner på toppen av internettsiden vår.

Med de beste ønsker for hver enkelt av dere for 2018 enten du har et verv eller vil få et verv på valgmøtet i februar – så vit at jo mer du engasjerer deg, jo mer lærer du om organisasjonen og oppdager hvor flott det er å være medlem av en verdensomspennende organsisasjon som Inner Wheel.
Jeg ser frem til å møte mange av dere i 2018.

Hilsen
Liv Elin

5 posters mottatt til konkurransen!

Se bildene under av  posterne som er kommet inn til den norske delen av Convention Competition i Australia.
Alle bidragene er mottatt med takk!

31.01.17: Convention Competition er avsluttet. De fem bidragene fra ulike distrikter i Norge er vurdert – vanskelig jobb sa juryen – for det var flotte bidrag som dekket temaet «Leave a lasting Legacy» på ulike måter. Etter at juryen hadde foretatt sine vurderinger, ble det klart at Kongsvingers bidrag, fra D30, ble vinneren!  (se bilde nummer 3)
Vi gratulerer vinneren og takker bidragsyterne for flotte bidrag, men kun ett kunne vinne den norske delen av konkurransen.

Roses on stone, fra D29

 

 

 

Plakat fra Kongsvinger

 

 

 

Plakat til Convention fra Edita Krehic

Plakaten til Lena

 

red.

Inner Wheel Nytt ute nå

Inner Wheel Nytt ute nå

Høstens nummer av Inner Wheel Nytt er nå lagt  ut på nettet i sin helhet, og er klar for distribuering i klubbene i papirversjon.

Dette nummeret inneholder faste spalter med stoff  fra Rådspresidenten, nytt fra prosjektene fra RISO, samt leder fra sjefredaktøren.

Videre er det fyldig dekning fra alle fem distriktene. Her finner du masse stoff om hva som rører seg i de ulike klubbene våre rundt i Norge.

Høstens vellykkede landstreff i Stavern er beskrevet med bilder og tekst fra de ulike arrangementene. Ikke minst var det gøy at verdenspresidenten deltok sammen med oss begge dagene! Se også egen sak på forsiden av nettsiden vår.

Merk også at regnskapet for Norsk Inner Wheel Råd 2016-2017 er trykket i bladet til orientering for medlemmene.
Sist, men ikke minst får vi presentert en liten bukett med inntrykk fra årets InterCity møter.

Klikk her for Inner Wheel Nytt Nr. 2, okt. 2017
God lesning!

Se gjerne eldre utgaver av Inner Wheel Nytt her.

red.

En måned i en rådspresidents liv

En måned i en rådspresidents liv

Årets første Rådsmøte ble arrangert som et endagsmøte 27. 08. på Gardermoen. Spennende å møte alle de som skal være med å bestemme til beste for Inner Wheel Norge i dette Inner Wheel året. Vi hadde et spennende og godt møte.

Jeg kan nevne at Inger Bolton-King og Marit Stabell, fra D31s opplæringstreff, delte med de tilstedeværende, hva D31 legger vekt på med tanke på IIW og NIWR under sitt opplæringstreff. Som vanlig var det også innkomne saker, lovendringsforslag og vedtaksendringer. For å få en god gjennomgang av disse, nedsatte Rådet en utvidet Lovkomite, som skal legge frem hva som kan gjennomføres ut fra våre lover. Denne komiteen skal ha sitt første møte Mandag 2. oktober og det blir på Gardermoen. . Referat kommer til Distriktspresidentene så fort vi får det til.

Landstreff i Stavern ble neste punkt på programmet for meg. Dette er det allerede skrevet noe om på nettet, så les det og vit at det var et interessant og lærerikt treff. Ikke minst å få treffe IIW Presidenten, Dr Kapila Gupta.

EUROPEISK MØTE i Ålborg. Dette møtet står ikke i vårt budsjett, men som ny Rådspresident følte jeg for å bli kjent med hva som rører seg i Europa. Sissel H.M. og Helene M.T. var også deltagere. Jeg tok med meg min mann, og vi betalte selv alt deltagelsen kostet, men jeg skal si dere: Jeg følte at jeg fikk masse igjen for mine penger. Proposals til Convention ble diskutert. Det var godt og lærerikt. Full oversikt er det ikke lett å ha. Constitution Chairman Phyllis C. hjalp oss med det. Problemer/utfordringer er ofte like og denne gangen ble det nedsatt to grupper som skulle jobbe videre med
• Strategi utvikling slik at en ikke mister klubber. NR i Sverige, Margareta ,er leder av gruppen og Sissel H.M. er medlem i den.
• Rekruttering av nye medlemmer heter den andre gruppen og jeg ble leder av denne.
Gruppene skal ikke møtes annet enn på nettet, men på neste Europeiske møte, som skal være i Stavanger i 2018, så skal vi legge frem resultatene av gruppearbeidene.

17. september 2017. deltok jeg på RISO/DISO treff på Gardermoen. Jeg hørte Sonja Küspert fortelle om det videre arbeid i Blånildalen, fortsettelsen av vårt SMA-prosjekt. Sonja var inspirerende og alle DISOer og ISOer har fått en lenke til hennes foredrag og powerpoint som kan brukes i klubber og distrikt. Kjempeviktig.

Helgen 22.-24.09.2017. deltok jeg på Nordisk møte i Helsinki. I og med at jeg deltok på det Europeiske møtet i Ålborg, så hadde jeg møtt de fleste. Vi skrev admentments til et par av lovforslagene til Convention, Danmark v/NR og Past NR sender disse til HQ på våre vegne. Likeså diskuterte vi Europeisk Rally, som skal avholdes i 2019 i Rotterdam og alle de nordiske landene er invitert, hva med det Nordiske Rally da? Vi ble enige om å delta på Europeisk Rally og under det Nordiske møtet i 2019, vil vi evaluere hva vi skal gjøre i fremtiden. En viktig beslutning som har betydning for alle landene i Norden og hvor vi var samstemmige. EUROPEISK RALLY arrangeres altså i Rotterdam 13,14 og 15. september 2019. Mer info : www.innerwheel.nl/events. Email:iw.eurorally2019@gmail.com

I dag er det IWmøte i Kopervik og distriktspresident Berit skal delta.
Jeg ønsker dere alle flotte Inner Wheel dager. Sommeren er på visit her på Vestlandet. Den må ha tatt feil av årstidene, for på kveldene er det tydelig høst.
Kopervik, 26.09.2017
Liv Elin

RAPPORTER:
Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin har som ser i teksten over her deltatt på to møter i regi av Inner Wheel International denne høsten. Første samling var Europeisk møte i Danmark og deretter deltok hun på Nordisk møte i Finland. Hun ønsker å dele sine opplevelser med oss og legger her ut begge rapportene:

Rapport til Norsk Inner Wheel Råds Distriktspresidenter og medlemmer fra det 11. Europeiske møte:
Rapport fra Europeisk møte 2017
Sted: Ålborg, Danmark
Tid: 7.-10. september 2017

Rapport fra Nordic Meeting 2017: Rapport fra Nordic Meeting 2017
Sted: Helsinki
Tid: 22.-24. september 2017

red.