Fra Convention i Melbourne

Fra Convention i Melbourne

Norsk Inner Wheels rådspresident er nå vel tilbake etter en vellykket og spennende ekspedisjon til Australia. Her vil hun dele med oss noen av sine opplevelser  i et reisebrev fra «Down Under». Det var 10 norske damer (samt noen partnere) som deltok på Convention, og vi andre kan bare tenke oss at de hadde noen strålende opplevelser. På bildet ser du fra venstre Harald, Sissel, svenske Margareta med ektefelle Per, Helene, Liv Elin og Carl.

46 land var representert, og under åpningen på torsdag ble alle deltakerland presentert med sine flagg på scenen. Gjennom Convention ble mange saker tatt opp. Dere kan lese mer om dette i vedlagte reisebrev fra rådspresident Liv Elin B. Lewin : Reisebrev fra Liv Elin B. L.

Videre kan vi meddele at vår norske Board Director Helene M. Torkildsen ble gjenvalgt til The Board ( Gratulerer!) Hun vil sikkert bidra med mer informasjon om det arbeidet som utføres der. De vil blant annet avholde noen møter via Skype, så Inner Wheel fornyer seg.

Videre ble ny nettside for International Inner Wheel (IIW) presentert på Convention. Mer stoff fra Convention og IIW finner du sikkert der!

red.

 

 

 

Nytt Inner Wheel blad ute nå

Nytt Inner Wheel blad ute nå

Inner Wheel Nytt gir som alltid en fyldig dekning av lokale og sentrale begivenheter i Inner Wheel. Mange klubber er svært aktive, så les mer om alt som skjer rundt i distriktene nå.

Vår rådspresident bidrar med synspunkter på hvordan hun ser for seg fremtiden i Inner Wheel. Vi har også fått med et innlegg om Fokus, og en rapport med glimt fra livet I Internasjonal Inner Wheel via vår norske Board Director.

Det nærmer seg Convention i Australia og mange gleder seg til det. Vi ser frem til videre rapporter derfra i neste utgave av bladet!
Men først tar vi for oss vedlagte utgave som du finner ved å klikke på lenken under her. God lesing!

Inner Wheel Nytt Nr 3, mars 2018

red,

Inner Wheel – aktive damer!

Inner Wheel er en verdensomspennende kvinneorganisasjon fordelt på 103 land. I Norge er det over 60 klubber. Disse har støttet NMS sitt helsearbeid i Etiopia i mange år. På lørdag møttes noen av klubblederne fra hele Norge ved Gardermoen. Jeg deltok på møtene på lørdag og søndag og gav informasjon om Safe Motherhood prosjektet.

Innsatsen til Inner Wheel klubbene er helt fantastisk: jeg fikk over-rakt en sjekk på 100 000 kr for Safe Motherhood! Og nå har de allerede begynt med ny innsamling. Det er godt at klubblederne fikk ny informasjon om prosjektet, det som har skjedd de første 3 årene og hva som er planlagt i den neste fasen, fra 2018 – 2020. Mange kom med gode spørsmål til meg. Nå reiser de tilbake til sine klubber med ny entusiasme.
Prosjektet får også støtte av Sykepleiernes Misjonsring og jeg er glad for at daglig leder for Misjonsringen, Hilde Masvie Ydstebø kunne være med på foredraget mitt på lørdag. Hilde var selv misjonær for NMS i Etiopia i mange år og kjenner Blånildalen og prosjektlederen Desalegn.

Her kan du lese hele rapporten fra Norsk Misjonsselskap (NMS)
NMS Etiopia Blogg 2-2017 (1)

Tekst: Sonja Küspert, sonjak@nms.no; / 26.09.2017

Ny gave til Tollvesenet

Ny gave til Tollvesenet

På Rådsmøtet på Gardermoen 27.-28.01.2018 overleverte NIWR en sjekk på NOK 150 000 til Tollvesenet ved hundeinstruktør Lars Orning til anskaffelse av Narkotikahund nr 17 fra vår hånd.

Ikke dårlig – for en organisasjon som vår. Vår hund heter Tee og er p.t. under opplæring. Hunden Charlie med sin hundefører Nina demonstrerte hvordan de jobbet og våre to figuranter, ble begge «hektet» og Charlie fikk sin belønning.

Det første bildet viser visedistriktspresident Karin i D27, med distriktspresident Astrid som tilskuer, mens det andre bildet viser Rådspresidenten med RISO som tilskuer bli «hektet». Tredje bilde viser hundeinstruktør Lars Orning, hundefører Nina og hunden Charlie sammen med Rådspresidenten under overlevering av sjekken på NOK 150 000. Vi gjør en forskjell! 

Tekst og bilder oversendt av Liv Elin B. Lewin

red.

Kjære Inner Wheel medlemmer

Kjære Inner Wheel medlemmer

Julen er over vi har alle feiret sammen med familie og venner. Tradisjonell feiring for mange, på hytter i fjellheimen for andre og noen velger sol og turer til sydligere strøk. For egen del har jeg jobbet med Inner Wheel saker i tillegg til å feire på vår tradisjonelle vis sammen med barn og barnebarn og gjester fra fjernere himmelstrøk. Men nå er det tid for å brette opp ermene igjen. Rådsmøtet kommer i slutten av januar og deretter er det distriktsmøter og så kommer Convention i Melbourne, Australia. Vi er ikke så mange som skal til Australia på denne Convention, men vi skal forhåpentligvis markere oss sammen med de andre skandinaviske landene.

Convention Competition er avsluttet. De fem bidragene fra ulike distrikter i Norge er vurdert – vanskelig jobb sa juryen – for det var flotte bidrag som dekket temaet «Leave a lasting Legacy» på ulike måter. Etter at juryen hadde foretatt sine vurderinger, ble det klart at Kongsvingers bidrag, fra D30, ble vinneren. Vi gratulerer vinneren og takker bidragsyterne for flotte bidrag, men kun ett kunne vinne den norske delen av konkurransen.

Rådets store bekymring er medlemmer. To klubber har varslet at de går inn i løpet av våren. De vil da følge de regler som står i Lov- og håndboken vår, og vi mister da 31 medlemmer i en jafs.

Mitt ønske for det nye året, er at ALLE klubbmedlemmer inviterer med seg et mulig medlem til klubben – og at styret da legger opp til å presentere Inner Wheel på en slik måte at vi får en skikkelig medlemsøkning. Dette er også et av temaene som skal opp på Rådsmøtet. Gode innspill i denne sammenhengen blir Rådet glad for, enten til et av Rådsmedlemmene eller distriktspresidentene – de er for øvrig Rådsmedlemmer – slik at det blir formidlet til alle tilstedeværende.

Jeg gleder meg til distriktsmøtene som kommer i mars. Det skal bli spennende å møte klubbmedlemmer rundt om i landet. Vi har alle en ting felles: vi er medlem i samme organisasjon som har et flott formål – vennskap – hjelpsomhet – internasjonal forståelse – stikkordene som man finner på toppen av internettsiden vår.

Med de beste ønsker for hver enkelt av dere for 2018 enten du har et verv eller vil få et verv på valgmøtet i februar – så vit at jo mer du engasjerer deg, jo mer lærer du om organisasjonen og oppdager hvor flott det er å være medlem av en verdensomspennende organsisasjon som Inner Wheel.
Jeg ser frem til å møte mange av dere i 2018.

Hilsen
Liv Elin