Inner Wheel Nytt nr 2

Inner Wheel Nytt nr 2

Noe du kan lese om i Inner Weel nr. 2:

 Siste nytt fra rådspresidenten
 DISO Grethe Slotnæs forteller fra vårt landsprosjekt mot fistula som avsluttes 31.12.
 Er du strikkeglad? Se side 15
 Stoff fra jubilerende klubber og andre aktiviteter i klubbene
 Hvordan kan sikkerhet i en koronatid løses?
 Regnskap for Norsk Inner Wheel Råd
 Oppslagstavlen

Sjefredaktør Halldis Helleberg

Inner Wheel Nytt okt. 2020 web

Du finner eldre utgaver av Inner Wheel Nytt fortløpende under fanen «Inner Wheel Nytt « øverst til høyre på forsiden.

red.

Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) på Gardermoen

Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) på Gardermoen

Høstens rådsmøte besto denne gang av 9 raske damer som møttes til to dagers drøftinger på Garder Kurs og konferansesenter. Været var et strålende høstvær, og vi kunne nyte utsikten av store nyslåtte kornåkrer utenfor vinduene. Noen fly var det også som landet og lettet der utenfor.

Bildet viser bak fra venste: Nina, Helene, Karin, Karin, Greta og Mette. Foran sitter Karin, Lisbeth og Cecilie.(Halldis ikke tilstede) 

Distriktspresident Mette R. Støtvig åpnet møtet med ord for dagen «Fortell meg» av Ragnhild Bakke Waale. Essensen i diktet er at vi alle trenger å høre at vi faktisk duger!

Planer, verv og økonomi
Rådspresident Lisbeth Nesteng ledet møtet som altså foregikk den første helgen i september. Det var mange saker på agendaen og alle distriktspresidentene la frem sine planer for kommende IW år. Et gjennomgående tema var hvordan vi skal bekle roller og gitt mandat i de ulike funksjonene i foreningen. Økonomi var selvsagt også et aktuelt tema, ikke minst hvordan vi skal sikre Reisefordelingens fremtid. Med synkende medlemstall blir jo kassen mindre, mens medlemmene bor jo like spredt som før? Kanskje kan vi sette opp digitale møteplasser for å minske reisevirksomheten, men uansett blir det behov for Reisefordelingen videre.

               Lisbeth og styret i farta

Hvordan motivere medlemmene til å ta ledende verv i råd, distrikt og klubber er et tilbakevendende og stadig aktuelt tema. Kanskje må vi tenke nytt i måten vi organiserer oss på? Foreløpig består vi av 4 distrikt etter at D 30 flyttet over til D 31. Dette ser heldigvis ut til å fungere aldeles utmerket! Så vi håper og tror at noen vil ta på seg nødvendige verv også i fremtiden, for videre drift av IW Norge.

Inner Wheel Nytt
Bladet Inner Wheel Nytt er viktig for oss alle, men det koster mye i både trykk og forsendelse. Ny løsning er at den enkelte kan tegne årsabonnement med 3 utgaver av bladet for kr 100,- og får dette sendt direkte til egen postkasse. Alternativt kan man selvsagt velge å lese det på IW nettside. Der legges bladene ut fortløpende og kan leses til enhver tid av alle som ønsker en slik løsning.

Prosjekter
Vår felles landssak, nytt internasjonalt prosjekt, hvor Dr. Mukwege og Panzi-hospitalet ble valgt som mottaker av vår støtte. Prosjektet er enda ikke klart definert, men det arbeides videre med avklaring av dette innen utgangen av 2020. Kirkens Nødhjelp bygger nå et nytt hus i tilknytning til Panzi- hospitalet. Her vil de ha plass til å ta imot 500 kvinner hver dag og tilby 100 sengeplasser. Kanskje går vi inn i et samarbeid her? Vårt nåværende prosjekt SMA løper jo ut dette året og pengene vi samler inn går fremdeles dit. Prosjektet Narkotikahund løper videre som før, og vi har snart penger nok til enda en hund!

Dette var en liten oversikt av noen de sakene som ble behandlet. Endelig og godkjent referat blir som vanlig lagt ut på Rådets hjemmeside. Det var to intense dager med mye engasjement og mange synspunkt som måtte luftes både i og utenfor møterommet. Neste rådsmøte blir holdt i slutten av januar, så bare kom med innspill med saker dere vil ta opp her. Rådet jobber for klubbene!

Sekretær Cecilie og D27’s president Karin sjekker papirene!

      Helene holder et engasjert innlegg

Arendal 07.09.20
Nina Gjermundsen

Kjære Inner Wheel-venninner!

Kjære Inner Wheel-venninner!

Det er leit å måtte avlyse. Vi hadde gledet oss til at mange av dere kunne komme til Lillehammer slik at vi kunne være sammen om gode opplevelser og få inspirasjon til å arbeide videre for organisasjonen vår! Men med all usikkerhet forbundet med koronapandemien, mener alle at dette er en riktig beslutning nå.

Landstreffkomiteen har imidlertid blitt enig om møtes igjen i januar neste år for å vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre et landstreff høsten 2021. Vårt ønske om et hyggelig samvær med gamle og nye venninner står fremdeles ved lag!

Vi ber om at distriktene snarest informerer klubbene sine om avlysningen.

Ta godt vare på dere selv – og bevar motivasjonen! Så håper vi at vi kan møtes neste høst!

Vennlig hilsen for landstreffkomiteen

Sidsel Ågård Kaltenborn                                                       Lise Holland
Mesna-Lillehammer IW klubb                                              Brumunddal-Moelv IW klubb

Inner Wheel Nytt nr 2

Nytt Inner Wheel Nytt

– Hva har skjedd i Safe Motherhood Project? Prosjektrådgiver Sonja Küspert orienterer
– Nytt fra rådspresident og viserådspresident
– Panzi Hospital
– Stoff fra jubilerende klubber
– Våre samarbeidspartnere takker for bidrag fra Inner Wheel Norge
– Som alltid mye godt stoff fra klubbene

På grunn av koronaen har mange klubber allerede avsluttet IW-året så dette nummer av bladet blir sendt til medlemmenes postkasser.

Sjefredaktør Halldis Helleberg

Inner Wheel Nytt mai 2020 web ( klikk på den blå lenken)

Du kan også lese eldre utgaver under fanen «Inner Wheel Nytt» øverst på forsiden.

red.

 

Minneord om Catherine Hamlin

Minneord om Catherine Hamlin

Takket være henne har over 60 000 kvinner med fødselsskader fått et nytt og verdig liv.

Catherine Hamlin

Sammen med sin mann, Dr. Reginald Hamlin, kom hun til Addis Abeba i 1959 for å etablere en jordmorskole. Mens de jobbet med å etablere den, så de det store behovet for å hjelpe kvinner med fistelskader. I 1974 grunnla de derfor Fistulasykehuset, som nå heter The Hamlin Hospital, der alle kvinner kunne få gratis hjelp. Sykehuset ble stadig utvidet, og det er bygd fem sykehus forskjellige steder i landet slik at kvinnene nå slipper å reise til hovedstaden. Alt blir finansiert med gaver fra hele verden.

Dette har også Inner Wheel Norge vært med på gjennom samarbeidet med Norsk Misjonsselskap (NMS). Ved fistulaprosjektene i Begi og Boji og senere med Safe Motherhood-prosjektet (SMA) har IW og NMS hjulpet mange kvinner med en fistelskade til å komme seg til Hamlin Fistula Hospital enten i Addis Abeba eller i Meti for å bli friske.

Catherine Hamlin grunnla også etter hvert en jordmorskole der jenter fra distriktene kan få en utmerket utdanning. De nyutdannede jordmødrene returnerer til hjemstedene sine og gir gravide og fødende profesjonell hjelp. Gjennom helseprosjektene støttet av NMS og Inner Wheel, fikk fire jenter fra Begi og Boji en slik utdanning.

Helt til det siste bodde Dr Catherine i en enkel hytte på sykehusets område. Hun var med i det daglige arbeidet og stelte pasienter helt til sin død.

Den 23. mars 2020 fikk hun en verdig begravelse.

mars 2020,
Grete Holte Eriksen, distriktsredaktør D 29.

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close