EN GAVE

Gaver er til oppmuntring og glede – til fornyelse og opprettholdelse – ja, til å vise varig vennskap. Og av og til er de helt unødvendige – det er personen som teller – og i vårt tilfelle i Inner Wheel – hva kan våre medlemmer bidra med – av og med seg selv?

Hva er det vi som enkeltpersoner kan gjøre for å styrke både klubbene våre og distriktet vårt?
Hvordan gir vi vår gave, og hvordan mottar vi den?

Innlegg på Høstmøtet i D31 i Oslo, 27. oktober 2018. Les hele innlegget her: EN GAVE

Av Sissel H. Michelsen IIW BD 2015-2017 (se bildet under)

red.

Nytt Inner Wheel Nytt

Nytt Inner Wheel Nytt

Her finner du stoff fra rådspresident og viserådspresident, samt informasjon om mye annet som foregår rundt i distrikt og klubber.

Les blant annet om:

Den 23. mai feiret Drammen IW sitt 55-års jubileum kombinert med vårens intercitymøte. Festlighetene foregikk på ærverdige Austad gård.

Europeisk Møte ble holdt i Stavanger for National Representative og en representant til fra hvert land i Europa. 16 land var representert totalt var det 55 personer, derav 19 ledsagere – også kalt ”Outer Wheel members”

Norsk Inner Wheel Råd – Regnskap 2017-2018

Kort sagt så finner du masse godt stoff også i denne utgaven av Inner Wheel Nytt. God lesning!

Inner Wheel Nytt Nr 2, okt 2018

Papirutgave av bladet blir sendt til alle klubbene via sekretær, så du får det på neste medlemsmøte!

red.

Etterlysning fra landsarkivar

Etterlysning fra landsarkivar

Rapportene skulle vært innsendt pr. post innen utgangen av september.
(Må sendes pr. post, ikke mail. Se veiledning for landsarkivar i Blåbok!)

Ros til D-29! Alle klubber har sendt inn!

Grete B. Enger
Landsarkivar IW

Safe Motherhood Ambassadors

Når fase to begynner, i hele 2018, er det allerede 40 damer som har fått kurset seg og er i aktivitet som Safe Motherhood Ambassadors (SMA)

De vil få et 2 dagers oppfølgingskurs i 2018.

I år 2019 skal 10 nye ambassadører få opplæring, så at det er 50 til sammen fra første og andre fasen.

Etter to år vil alle 50 SMA delta på et 2 dagers seminar for oppfrisking og utdypning av sine kunnskaper. Så det er et kontinuerlig arbeide som pågår i regi av samarbeidsprosjektet vårt i Etiopia.

Hovedfokus vil bli på de områdene der dette sammenfaller med nr 3 av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030 ( Sørge for helse og velferd for alle gjennom hele livsløpet)-og den nasjonale vekst- og utviklingplanen. De tre hovedpunktene kommer til å være: Utvikling av levekår, utdannelse og utvikling for barn, helse og ernæring. Resultatene av arbeidet er ifølge NMS-koordinator Sonja Küspert meget vellykket for kvinner og barn i lavlandsbeltet i Kamashireregionen, uansett etnisitet og religion.

Konkrete mål for 2018-2020:
Bidra til at fødende kvinner oppnår bedre helse ved å føde på en helseinstitusjon.
• 10 kvinner som er blitt friske av fistulaskader får opptrening og arbeider som SMA
• 50 helsearbeidere vil få kursing
• En anti-fistula -gruppe vil bli etablert
• Religiøse ledere- protestanter, ortodokse, muslimer og tradisjonelle religioner -får opplæring i tema som svangerskap, fistulaskader og noen andre helsetema, spesielt om mødrehelse. Dette er allerede gjennomført i år og mange ledere sa at trenden med å føde ved en helseinstitusjon fortsetter og flere kvinner velger å føde trygt ved en helseinstitusjon.
• Fødsler på helseinstitusjonene øker betraktelig.
• I prosjektets tredje år er det etablert helsekomiteer i fire av Kamashisområdets distrikter: Kamashi, Agalo Meti, Sedal og Yaso

Langtidseffekter:
• Den skadelige tradisjonen med å føde alene vil være forandret og flere vil føde på helseinstitusjoner.
• 10 nye SMA vil ha fått støtte til en egen inntekt og motiverer gravide til å tryggere fødsler.
• Fødselsskader og dødsfall hos mor og barn ved fødsel har gått ned.

Her kan du lese hele rapporten S M A 2018-2020 (2)

Oppsummering og referat

Oppsummering og referat

For 12. gang ble det i år arrangert Europeisk Inner Wheel møte, denne gang i Stavanger.  35 delegater fra 16 europeiske land deltok. Ettersom Stavanger er en del av Inner Wheels historie, var det veldig hyggelig at Stavanger nok en gang kunne være vertskap for et stort internasjonalt Inner Wheel møte.

Spesielt husker vi Internasjonal Inner Wheel Convention i Stavanger i 1988. ”The Shiny Convention” som det heter i ettertid. Flott arrangement med ca 3000 deltagere. Ellers nevnes at Stavanger Inner Wheel klubb, klubb nr 2, er nå den eldste IW klubben i verden, utenfor Association of IW clubs in GB&I. Og ikke å forglemme, vår første norske IIW president var Ragnhild Øglænd fra Sandnes i 1984-85. Sandnes like utenfor Stavanger.

Norge ble på dette EU møte representert av vår rådspresident Liv Elin Broberg Lewin. Disse EU møtene arrangeres av en ”frivillig” organisasjonkommitee i vertslandet med eget budsjett og er åpen for to delegater fra hvert land.

Programmet på disse møtene er å gjennomgå ”helsetilstanden” i Inner Wheel i Europa. Klubber legger ned, medlemmene forsvinner!, høy alder preger medlemsmassen, og det er vanskelig å rekruttere nye unge medlemmer. Hva gjør vi? Følger Inner Wheel som organisasjon med i tiden? Noen europeiske land har nå tilføyet navnet ”Europa” bak klubbnavnet ved stiftelse av nye klubber, som de mener vil tiltrekke ”unge medlemmer”. Vil det nå bli et skille mellom disse klubbene og de andre klubbene i vår store internasjonale organisasjon? Extension arbeidet på alle nivåer ble ivrig diskutert. Ellers ble siste Convention diskutert! Kan vi gjøre arrangementet enklere, bruke dagene på en mer fornuftig og lærerik måte? Vår nye IIW vise president Phyllis Carter arbeider med saken. Det er tre år til neste Convention i Jaipur i India. Det ble to dager med stort engasjement, gode diskusjoner og gode forslag til endringer for en bedre fremtid for vår organisasjon.

Viser til referat fra EU møtet v/Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin: Norsk referat ER Stavanger 2018 (referatet kommer også i IW NYTT, høsten 2018.)

For uten et tettpakket møteprogram, ble det også tid til hyggelig samvær med en flott avslutning på ”Flor og Fjære”, en drøm av en blomster park på en ”skrinn” øy utenfor  Stavanger. Se forsidebildet. Mange av deltagerne hadde sine ledsagere med, og alle fikk en flott sightseeing og innblikk i alt det spennende som nå skjer i Stavanger. Stor takk til Ove Sembsmoen og Stavanger Rotary klubb.

På tidligere møter har deltagerne gitt hverandre små gaver, men denne gang ble det bestemt å gi en gave/donasjon til Barne- og ungdomsavdelingen på Stavanger Universitessykehus, til glede og hygge for barna. Det kom inn kr 8000.- . Stor takk til alle delegatene med følge. Se bildet under her.

Helene M. Torkildsen sammen med representanter fra sykehuset

Arr. komiteen:
Helene M Torkildsen, Board Director 2017-19, Sissel H. Michelsen, PBD 2015-17
Ove Sembsmoen, Stavanger Rotaryklubb

Europeisk Rally 2019

Europeisk Rally 2019

Sett gjerne av datoene 13., 14. og 15 september 2019 allerede nå for Eureopeisk Rally i Rotterdam!
«Move to Connect» står som  tema for dette treffet. Last ned ppt presentasjon: European rally 2019 (PDF)

Stavanger var vertsby i helgen for et tilsvarende ER arrangement. Se oppsummering herfra i annen artikkel på nettsiden vår.

Rådspresident Liv Elin B. Lewin oppfordrer oss alle til å starte sparingen til Rotterdam. Samt planlegge for å få med seg flere. Det er kjekkest om flere reiser sammen!

red..