Godt nytt år til Inner Wheel!

Godt nytt år til Inner Wheel!

Et nytt år, 2019 , ligger blankt og fint foran oss. Bare fylt av drømmene og forventningene våre! Noe planlagt og noe uforutsett kommer nok til å fylle året. Men, vi må ta det som kommer og gjøre det beste ut av det.

Og nå er det store spørsmålet, ikke bare for dette nye året, men for årene som kommer. Hvor går vårt Inner Wheel? Hvor står vi i IW Norge i dag?

Den 10. januar 2019 fylte vår verdensomspennende organisasjon Inner Wheel 95 år. Vi er en av verdens største service-organisasjoner med 108614 medlemmer i 3979 klubber i 104 land.

Les hele hilsenen fra Helene M. T. her : GODT NYTT ÅR 2019

Hun avslutter sin hilsen slik:
Vårt medlemskap i IW bygger på vennskap, hjelpsomhet og på internasjonal forståelse. Tre formål som betyr mye for alle som er medlem i IW. Dette er viktig å ta vare på i en travel hverdag, ikke minst å gi noe til andre eller få selv, når vi trenger en venn eller litt hjelp. Det er medlemmene som nå sitter med nøkkelen. Skal IW Norge vokse og gro igjen, eller gradvis forsvinne? Kjære IW venninner, la oss ta et tak alle sammen. Vær et JA menneske! Det koster ikke noe å invitere både aktive og pensjonerte kvinner til våre møter, ung og gammel. Nye medlemmer gir inspirasjon og glede. Så lenge man er frisk, er alderen ikke noe hindring for å aktivisere seg selv og påta seg verv. Man er aldri for gammel til å lære og det gir et meningsfylt liv! Vennskapsbånd knyttes og gir deg nye venner.

Gratulerer med 95 års jubileet den 10. Januar 2019!

Med vennlig hilsen

Helene
IIW Board Director 2017-2019

Julehilsen fra rådspresidenten

Julehilsen fra rådspresidenten

Kjære Inner Wheel venninner
En hyggelig tid hvor lys og varme mellom mennesker er kjernepunkter. Adventstiden er også en tid til ettertanke. Jeg synes ikke det er lenge siden vi var på Convention i Melbourne, Australia. En flott opplevelse på mange ulike måter. Flotte omgivelser, sterke opplevelser og ikke minst følelsen av å være med i en verdensomspennende organisasjon- International Inner Wheel – med fargerikte medlemmer fra alle verdens hjørner.

Denne uken har Kopervik hatt ca. 2 timers besøk av hvite snøflak fra oven. Det ble så lyst og pent når sneen falt… alle ujevnheter forsvant, det ble lysere og lysere. Selv om sneen ikke lå lenge, var det er flott opplevelse å se Kopervik julepyntet og med hvit sne.

Julen er tid for ettertanke og familiesamling. Selv ser jeg frem til at barnebarn kommer hjem fra sine studiesteder og skal feire jul med oss. Minner om min barndoms jul kommer også når juletreet skal pyntes. Vårt juletre har julepynt som forteller om reiser til fjerne himmelstrøksammen med arvet julepynt som minner om tidligere tiders juler. Hver enkelt pynter sitt tre som en vil og minnene kommer frem.

Forberedelser til januarmøtet i Rådet, kommer også midt oppe i juleforberedelsene, men.. er det ikke slik livet er? Den internasjonale Inner Wheeldagen, 10. januar skal også feires, så Inner Wheel er ikke langt borte i mitt liv.

Jeg ønsker dere alle en flott juletid og ønsker på gjensyn til et nytt Inner Wheel år, 2019 med alt som det bringer med seg.

Vennskapshilsen fra Liv Elin

EN GAVE

Gaver er til oppmuntring og glede – til fornyelse og opprettholdelse – ja, til å vise varig vennskap. Og av og til er de helt unødvendige – det er personen som teller – og i vårt tilfelle i Inner Wheel – hva kan våre medlemmer bidra med – av og med seg selv?

Hva er det vi som enkeltpersoner kan gjøre for å styrke både klubbene våre og distriktet vårt?
Hvordan gir vi vår gave, og hvordan mottar vi den?

Innlegg på Høstmøtet i D31 i Oslo, 27. oktober 2018. Les hele innlegget her: EN GAVE

Av Sissel H. Michelsen IIW BD 2015-2017 (se bildet under)

red.

Nytt Inner Wheel Nytt

Nytt Inner Wheel Nytt

Her finner du stoff fra rådspresident og viserådspresident, samt informasjon om mye annet som foregår rundt i distrikt og klubber.

Les blant annet om:

Den 23. mai feiret Drammen IW sitt 55-års jubileum kombinert med vårens intercitymøte. Festlighetene foregikk på ærverdige Austad gård.

Europeisk Møte ble holdt i Stavanger for National Representative og en representant til fra hvert land i Europa. 16 land var representert totalt var det 55 personer, derav 19 ledsagere – også kalt ”Outer Wheel members”

Norsk Inner Wheel Råd – Regnskap 2017-2018

Kort sagt så finner du masse godt stoff også i denne utgaven av Inner Wheel Nytt. God lesning!

Inner Wheel Nytt Nr 2, okt 2018

Papirutgave av bladet blir sendt til alle klubbene via sekretær, så du får det på neste medlemsmøte!

red.

Etterlysning fra landsarkivar

Etterlysning fra landsarkivar

Rapportene skulle vært innsendt pr. post innen utgangen av september.
(Må sendes pr. post, ikke mail. Se veiledning for landsarkivar i Blåbok!)

Ros til D-29! Alle klubber har sendt inn!

Grete B. Enger
Landsarkivar IW

Safe Motherhood Ambassadors

Når fase to begynner, i hele 2018, er det allerede 40 damer som har fått kurset seg og er i aktivitet som Safe Motherhood Ambassadors (SMA)

De vil få et 2 dagers oppfølgingskurs i 2018.

I år 2019 skal 10 nye ambassadører få opplæring, så at det er 50 til sammen fra første og andre fasen.

Etter to år vil alle 50 SMA delta på et 2 dagers seminar for oppfrisking og utdypning av sine kunnskaper. Så det er et kontinuerlig arbeide som pågår i regi av samarbeidsprosjektet vårt i Etiopia.

Hovedfokus vil bli på de områdene der dette sammenfaller med nr 3 av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030 ( Sørge for helse og velferd for alle gjennom hele livsløpet)-og den nasjonale vekst- og utviklingplanen. De tre hovedpunktene kommer til å være: Utvikling av levekår, utdannelse og utvikling for barn, helse og ernæring. Resultatene av arbeidet er ifølge NMS-koordinator Sonja Küspert meget vellykket for kvinner og barn i lavlandsbeltet i Kamashireregionen, uansett etnisitet og religion.

Konkrete mål for 2018-2020:
Bidra til at fødende kvinner oppnår bedre helse ved å føde på en helseinstitusjon.
• 10 kvinner som er blitt friske av fistulaskader får opptrening og arbeider som SMA
• 50 helsearbeidere vil få kursing
• En anti-fistula -gruppe vil bli etablert
• Religiøse ledere- protestanter, ortodokse, muslimer og tradisjonelle religioner -får opplæring i tema som svangerskap, fistulaskader og noen andre helsetema, spesielt om mødrehelse. Dette er allerede gjennomført i år og mange ledere sa at trenden med å føde ved en helseinstitusjon fortsetter og flere kvinner velger å føde trygt ved en helseinstitusjon.
• Fødsler på helseinstitusjonene øker betraktelig.
• I prosjektets tredje år er det etablert helsekomiteer i fire av Kamashisområdets distrikter: Kamashi, Agalo Meti, Sedal og Yaso

Langtidseffekter:
• Den skadelige tradisjonen med å føde alene vil være forandret og flere vil føde på helseinstitusjoner.
• 10 nye SMA vil ha fått støtte til en egen inntekt og motiverer gravide til å tryggere fødsler.
• Fødselsskader og dødsfall hos mor og barn ved fødsel har gått ned.

Her kan du lese hele rapporten S M A 2018-2020 (2)