På besøk i Blånildalen

I november 2015 var jeg, som RISO, så heldig å få besøke Etiopia og Kamashi, stedet der kontoret til vårt nye prosjekt «Safe Motherhood Ambassadors» ligger. Det var en opplevelse, og jeg føler nå at jeg kjenner prosjektet godt. Vi fikk en gjennomgang målene med prosjektet og planene framover ved prosjekt-koordinator, Desalegn Asefa.

I høst plukket Desalegn ut de ti første kvinnene fra området som avsluttet sitt 4-ukers kurs den 25. oktober. Da hadde de fått opplæring i hygiene, kosthold og viktige saker omkring graviditet og fødsel og var klare til å besøke gravide i sitt nærområde. Det er de godt i gang med, en av dem besøkte hele 21 gravide kvinner de første 8 ukene etter opplæringen!

Prosjektet setter forebygging i fokus. Målet er å få ned antallet fødselsskader og dødfødsler. Det viktigste virkemiddelet er å få gravide til å oppsøke helsestasjonene til kontroll, og til å føde på fødestuene ved helsestasjonene. Dette skal ambassadørkvinnene motivere til, og de bruker seg selv som eksempel: alle ti har hatt en fødselsskade og kan fortelle om hva de gjennomgikk, mange av dem led i flere år før de fikk hjelp.

Nå drar de altså rundt for å gi råd om det å føde trygt, og også om andre helsespørsmål de har lært om på kurset. De har fått med seg materiell med bilder på for å lette informasjonen, de fleste i dette området (folkegruppen gumuz) kan nemlig ikke lese. Ambassadørkvinnene er også selv analfabeter, og de er mellom 35 og 65 år.

På besøksrundene hender det også at de støter på kvinner med en ubehandla fistel. Da kan de ordne med at prosjektet støtter transport til operasjon ved Fistulasykehuset i Addis Abeba (eller et annet sykehus som opererer fistler).

Desalegn reiser rundt til ambassadørkvinnene på motorsykkelen prosjektet har kjøpt, og følger dem opp og hjelper til. Dette har han også Sonja Kuspert fra NMS med på, noe som er med på sikre at alt fungerer som planlagt og dessuten at vi i Inner Wheel får tilbakemelding.

Kvinneambassadørene på avslutningsfesten sammen med Desalegn

Kvinneambassadørene på avslutningsfesten sammen med Desalegn

Marames historie

Marame giftet seg 17 år gammel, og året etter fikk hun sitt første barn. Hun fødte hjemme uten problemer. Tre barn fikk hun, men 4. gang gikk det ikke bra. Fødselen varte i 3 dager, hun fikk et dødfødt barn og en fistelskade.

Etter det bodde hun alene og ensom. Det tok 4 år før hun fikk hjelp av fistulaprosjektet i Bodji som finansierte turen til sykehuset slik at hun ble frisk. Nå bor hun sammen med en datter som har to små barn. Hun har en åker som ligger halvannen times spasertur derfra og skal altså være en av «våre» ambassadører for trygg fødsel.

Hun har besøkt 8 gravide kvinner som bor i nærheten av henne og snakket med dem om hvor viktig det er å føde ved et helsesenter og ikke alene i det fri. Tre av kvinnene har født, to av dem ved helsesenteret og den tredje hjemme. Planen var at også hun skulle føde ved senteret, men fødselen startet rundt midnatt og ingen sykebil var i nærheten. Heldigvis gikk det bra, både mor og barn er friske.

I tillegg til veiledning av gravide oppdaget hun på en av sine runder en kvinne som lekket urin. Marame tok henne med til helsestasjonen og fikk bekreftet at hun har en fistelskade. Hun skal snart bli transportert til Addis Abeba for å opereres.

Som vi ser, prosjektet som vi støtter, har god progresjon, og det skal bli spennende å følge med framover.

Desalegn på besøk hos Marame

Desalegn i midten besøker ambassadørkvinnen Marame Worke

Grete H. Eriksen, RISO

Safe Motherhood Ambassadors

Vårt nye prosjekt i Etiopia er godt i gang. Prosjektleder Desalegn Aseta har vært på to ukers kurs hos en amerikansk organisasjon som driver med noe liknende, og nå er han i gang med å plukke ut de første ti kvinnene som etter en måneds opplæring blir «safe motherhood ambassadors». De får opplæring i bl.a. hygiene, ernæring og spørsmål rundt graviditet og fødsel. De skal overtale flest mulig til å bruke helseinstitusjoner når de skal føde. På den måten kan man få ned fødselsskader og dødfødsler.

Prosjektet støtter også ventestasjoner, et gratis tilbud der den gravide kan bo den siste tiden før fødselen. Det er meningen at alle fødende skal få utdelt et babyteppe – strikket av støttespillere i Norge. En ladning tepper er allerede delt ut, og det viste seg å være veldig populært. Det trengs masse tepper framover, IW-damer – finn fram strikkepinnene nå i høstkveldene!

Tepper: Alle slags mønstre og farger kan brukes. Ferdig teppe skal måle 80/90 x 80/90 cm.
Helst i babyull, men bomull går også. Gjerne med ei lita «hette» i ett hjørne, dvs. en ekstra trekant som sys på. Selv strikker jeg enklest mulig: Start med 3 masker, legg ut 1 m. i beg. av hver pinne, strikk til siden måler ca 80 cm, strikk 2 m. sammen i beg. av hver pinne til du bare har 2 m. igjen. Vips har du en firkant på 80 x 80. Jeg strikker bare rett.

Ferdige tepper kan sendes til                        Hanne Smørdal
Sypressveien 24
4070 RANDABERG

Sjekk også face book-siden «Knitting for safe motherhood»

RISO Grete H. Eriksen, 18.9.2015

Bilde 1: Sonja Kuspert med tepper fra Norge

Sonja med tepper

Sonja med tepper

Siste nytt om «Safe Motherhood Ambassadors»

Sonja Kuspert i NMS i Etiopia melder at de nå har ansatt ko-ordinator for det nye prosjektet:
Desalegn Aseta. Han utmerket seg spesielt blant 4 søkere.  Sonja kjenner ham godt fra før, han har bodd og jobbet på den kirkelige helsestasjonen i Agalo i 7 år. Det er også en stor fordel at han snakker flytende gumuz  og er vant til å bruke pc, skrive rapporter etc, noe som ikke er en selvfølge.
Han kjenner dessuten godt til bakgrunnen for dette nye prosjektet blant Gumuz-folket i Blånildalen.

På bildet står Desalegn til venstre sammen med helseansvarlig Damitu Abdiza og leder for utviklingsarbeid i Mekane Yesus-kirken Senbeta Gemechu. De to sistnevnte jobber for flere prosjekter mens Desalegn bare skal ta seg av «vårt» prosjekt.

Team Desalegn , Damitu, Senbeta

Grimstad, 8.2.2015

Grete H. Eriksen, RISO

Vårt nye landsprosjekt er nå i gang

Det gode samarbeidet Inner Wheel har hatt med Norsk Misjonsselskap i Begi og Boji i Etiopia fortsetter nå i Blånildalen, i Benishangul-Gumuz. Der starter fra 2015 prosjektet som har fått navnet «Safe Motherhood Project». Prosjektet bygger på erfaringer fra fistula-prosjektene, men har noen avgjørende forbedringer.

Forebyggende arbeid settes i fokus gjennom å utdanne kvinner som selv har vært utsatt for fistelskader til «safe motherhood ambassadors». Disse skal hjelpe og gi opplæring til gravide kvinner og motivere dem til å gå til svangerskapskontroll. Man håper å få dem til å bryte tradisjonen med å gå ut i naturen og føde alene, noe som ofte fører til fødselsskader og stor spebarnsdødelighet.

Prosjektet skal drives gjennom kirkens utviklingskontor, som borger for effektivitet og personell med god utdanning og erfaring i forebyggende helsearbeid. Målet er å skape varige endringer i holdning og adferd. Vi har sett at dette nytter i de to foregående fistulaprosjektene, der det i det siste året ble lagt stor vekt på undervisning av nøkkelpersoner i distriktene og innbyggere. Hele samfunnet får da nytte av de ressursene som blir satt inn.

Prosjektbeskrivelsen setter opp noen konkrete mål:
40 helbredede fistulapasienter skal få opplæring og bli «safe motherhood ambassadors»
60 helsearbeidere settes inn
2 jordmødre håper man å utdanne
å øke antall fødsler på sykehus/helsestasjoner betydelig

Det første som skal gjøres, er å ansette en dyktig prosjektkoordinator, helst en som er fra området og med bakgrunn som helsearbeider. Dette arbeidet er i gang.

«Vi har stor tro på at det nye prosjektet som er en videreføring av «fistula»-arbeidet kommer til å bli til stor hjelp for kvinner i et av de minst utviklede områdene i Etiopia og bekjemper problemet ved roten – før skadene overhodet oppstår!» skriver NMS-magasinet «Ny blomst, nr, 4/2014, og videre,»Vi håper alle trofaste givere for «fistula» prosjektet vil fortsette med å støtte det nye prosjektet.»

Så for Inner Wheel-klubbene er det bare å fortsette som før. Givergleden har alltid vært stor når det gjelder dette hjelpearbeidet i Etiopia. Bidraget som sto på konto ved nedtrappingen av det forrige prosjektet var hele 190 000 kroner. Pengene er sendt og kontoen er klar for nye bidrag! Bruk samme kontonummer som før: 1080.18.53655.

8.januar 2015
Grete H. Eriksen, RISO