Dette er andre gang Inner Wheel medlemmer fra hele Europa inviteres på cruise. Initiativet kommer fra Østerrike. Se vedlagt brev med invitasjon.

invitasjon-european-inner-wheel-cruise

Ønsket er at Inner Wheel medlemmer fra forskjellige land kan treffes i sosiale og opplevelsesrike omgivelser, litt annerledes enn vanlige møter. Det første cruiset som ble arrangert i mars i år, også i Middelhavet, samlet ikke så mange Inner Wheel damer m/følge, men det ble en opplevelse for de som meldte seg på. Timingen passet dårlig i år pga distriktsårsmøtene og rådsmøter. Nå går turen en måned senere, og håpet er at flere melder seg på denne gang. Spennende reisemål! Brosjyre og påmeldingsskjema ligger også under her.

brosjyre_cruise-costa_deliziosa_eng

pamelding_cruise-costa_

Det er ingen frist for påmelding, men «Først til Mølla—-« prinsippet gjelder. Fint om dere skriver «Inner Wheel» på påmeldingen. Flere opplysninger om cruiset kan fås hos past. rådspresident Helene M. Torkildsen.