Ålesund Inner Wheel klubb

 

Norsk Klubb nr: 0011
Charterdag: 30. oktober 1956
Charterpresident: Helga Holm – †
Fadderklubb: Bergen
Medlemmer: 21
Møtedag: 2. tirsdagen i måneden
Møtetid: kl 19.30
Møtested: Sanitetsenteret  eller privat

Æresmedlemmer  i klubben vår:  Gjertrud Græsdal †, Liv Flaate †,og  Marit Huseby

Styret 2018-2019

President: Kari-Mette Abusland

Vise President: Kari-Ann Alnes Sletteberg

Sekretær:  Anne Britt Hjelset Klock

Kasserer: Marit Røsvik Hanken

Iso: Mette Willoughby

Past President: Astri Engen

Styremedlem: Solveig Aarø

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Inner wheel møte 14.05.19

Vi var 16 damer som møttes hos Kirkens Bymisjon i Parkgata.  ( Tidligere Metodistkirken)

Anne Karin Zeitz fortalte om restaureringa av huset. Det har tatt lang tid, men resultatet er blitt svært bra. De startet opp i februar, responsen har vært formidabel. Driften av senteret er blitt til etter midler fra TV aksjonen. Tirsdag til fredag er der kafedrift fra kl. 10-15, og onsdager til kl.18.  Det serveres middag. Alle er velkommen til kafebesøk!

Kirkens Bymisjon Ålesund er framover avhengig av at publikum støtter opp om senteret økonomisk. Dette kan gjøres ved at enkeltpersoner sender SMS: middag til 2490.  Da støtter vi med kr.40,- pr.mnd.

Liv og Astrid var programkomite. Liv takket for at vi fikk komme på besøk og hun overrakte blomster.

Etter besøket hos bymisjonen gikk vi hjem til Astrid og fortsatte møtet der.

Kari-Ann ledet møtet, og hun tok opp mail fra DP Edita om nytt prosjekt i samarbeid med Care Norge.

Alle er enig om at nytt prosjekt skal være landsdekkende. Vår klubb har sendt inn forslag om at vi ønsker støtte til SOS barnebyer som neste prosjekt.

Vi hadde utlodning, og det kom inn kr.1.470.-. Vi hadde blitt enig om at loddpengene skulle gå til Kirkens Bymisjon. Dagens sparte husleiepenger på kr.850,- også skulle legges til: Sum kr.2320.- Dette ble rundet opp til kr.2.500.-Kjempeflott!!!

Liv hadde 3 minutt der hun snakket om Inner Wheel og deretter fortsatte hun med egoforedrag. Dette var veldig kjekt. Tusen takk.

Matkomite, som besto av Astrid og Anne Britt, serverte nydelige smørbrød

Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte er Sommermøte 11.06 på Sanitetssenteret. Vi ble i kveld enig om at vi gjør som på julemøte og tar med TO Gevinster. En til utlodning og en til hver å ha med hjem.

GOD 17. MAI!

IW møtet 13.03.19

Vi startet med å ønske alle de 15 frammøtte velkommen, og sang gratulasjonssang til Marit Wasstrand, som hadde feiret rund dag.

I tillegg ønsket vi velkommen to damer fra Varmestua: Åse Berg Grønvik og Kristine Hurlen.

Det var ingen saker å referere til, månedsbrevet fra DP Edita inneholdt ingen saksopplysninger.

Delegatene til DÅM 16. mars ble begge forhindret fra å møte. Vi sendte ut en forespørsel om andre hadde anledning til å reise med negativt resultat. Heldigvis skulle Liv Skudal delta som observatør, og hun påtok seg oppgaven som delegat. Vi takker henne for det

InterCity møtet i høst skal arrangeres av Ålesund I W, og følgende er bestemt:

 • Lørdag 5. oktober (klokken 1300-1600?)
 • På Klippfiskakademiet ved Atlanterhavsparken. Nåværende og kommende styre tar seg av videre planlegging. Vi bør sende ut invitasjoner til våre naboklubber snart, slik at de kan krysse av datoen.

ISO/DISO Mette orienterte om følgende.

 • Årets Rally blir arrangert i Amsterdam 12. – 15. september. Lisbeth Nesteng, viserådpresident, tilbyr seg å koordinere reise, og de må si fra til henne de er interessert.
 • Nåværende internasjonalt prosjekt i Etiopia avsluttes i 2020. Rådet ber klubbene komme med forslag om nytt internasjonalt prosjekt innen 31. mai 2019. Det ble nedsatt en komite bestående av Kari-Ann, Mette og Kari Mette som skal komme med et eller flere forslag. Om klubbmedlemmer har forslag, ta kontakt med komiteen. Forslagene våre sendes til distriktets DISO som sender forslagene videre til viserådspresidenten som vil legge fram forslagene på Rådsmøtet i august 2019.

Egoforedrag/3-minutt ble framført av Marit W. Hun fortalte i korte trekk om livet sitt, vi ble litt bedre kjent med deg Marit! Hun avsluttet med å lese et dikt av Inger Hagerup.

Vi hadde fire koselige premier på utlodningen. Det totale overskuddet fra utlodning og servering med fratrekk av utgifter ble kroner 960,-.

Dagens hovedpost var to damer fra Varmestua, Åse B.G. og Kristine H.

Cathrine og William Booth startet Frelsesarmeen år 1865. De så den bunnløse fattigdommen i London, og startet opp suppekjøkken der. Ble opprinnelig kalt Kristenmisjonen. Frelsesarmeen finnes i 126 land.

De tre S’er står for:

 • Suppe, Såpe og Salvation (frelse). Suppe står for grunnleggende behov so mat, klær osv. Såpe betyr verdighet og frelse er guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus. = omsorg for hele mennesket.
 • I Ålesund er der tre avdelinger: Fretex, Menigheten og Varmestua.
 • Tilbudet er for alle, men blir mest brukt av ensomme, tidligere rusmisbrukere, litt herjede mennesker, uføretrygdede, folk som har falt utenfor samfunnet. Mest menn mellom 40 og 60 år.
 • De tilbyr fellesmåltid x 2, til kroner 20,- for middag. De har flott hage, de spiller kort og synger og spiller instrument. Hjem nr. 2 for noen. Folk kommer inn selv om de er ruset, men «flaska» blir oppbevart for dem. Folk kan vaske klær der, dusje osv.
 • Varmestua kan søke om rusbehandling for dem som trenger det.
 • De har åpent 5 dager i uka, søndager og høgtider også åpent. Torsdagskvelden sangkveld.
 • Økonomi: De er avhengig av resultatet av innsamlingen i Julegryta samt donasjoner.
 • Veslestua kan leies.

Kristin H. er sosionom med erfaring fra mange faglige områder. Hun har samtalegrupper, der folk får trening i å meste nye ting, sette seg nye mål- Mange kommer seg faktisk i jobb med hjelp av Varmestua sin innsats.

De arrangerer «Ålesund Gatefotball» der fire mennesker er på hvert lag. Om kvelden, slik at flest mulig kan delta.

Åse B. G. avsluttet dette lærerike og flotte informasjonen med sang og gitarspill. Tusen takk!

 

IW møte 12.02.19

Det var 13 damer som møttes hos Inger Gjelsten.

President Kaia ønsket velkommen. Hun informerte om innkommet post og Saker til DÅM.

Vi gikk igjennom sakene som skal opp på DÅM.

Valgkomiteen la fram sin innstilling til nytt styre for 2019-20. Det ble vedtatt. Alle har fått dette i mail

Sissel holdt et interessant ego-foredrag, veldig flott presentert!

Mat-komiteen, Eldrid og Unni hadde laget nydelige smørbrød. Inger hadde laget eplekake med krem

Vi hadde utlodning, som vanlig. Det kom inn totalt kr.1.260, som er innsatt på bankkonto (loddpenger/mat-penger)

Vi hadde Quiz om IW, det var lærerikt!

Vi hadde en veldig trivelig kveld, Kaia takket Inger for gjestfriheten og mat-komiteen for deilig mat

IW møtet – 08.01.19

Vi var 13 damer+ en gjest som møttes på Sanitetssenteret  kl. 19.30

President Kari Mette ønsket velkommen til markering av Inner Wheeldagen 10.01, og vi hadde lysseremoni.

ISO Mette introduserte dagens hovedpost-foredragsholder Behailu Fedlunuri. Han jobber som lærer på Ålesund International School. Han hadde med sin kone og datter. Han er født i Etiopia, han fortalte om hjemlandet. Det er et mannsdominert samfunn, der 70-80% av innbyggerne bor på landsbygda i noe som lignet jordhytter med stråtak. Der er ikke innlagt vann eller elektrisitet. Kvinnene står for husholdningen, med alt det innebærer av tungt arbeid og ansvar for familien. Han fortalte at han hadde møtt dr. Cathrine på en flyplass. Han ble helt overveldet, hun har hatt en enorm betydning for å bedre fødende kvinners helse i Etiopia. Hun og mannen kom fra Australia for å jobbe der i 1 år. Først nylig dro hun hjem til Australia. Hun er nå 94 år. Hun har i alle år jobbet for å hjelpe kvinner med fistula og bygge opp sykestuer/hus. Hun har satt i gang opplæring av kvinner som jordmødre. Dette kjenner vi til fra vårt Fistulaprosjekt og Safe Motherhood.

Kari Mette fortalte om innkomne saker: brev fra DP, brev fra Helene Torkhildsen, Board Director IW. Hun er bekymret for norsk IW og framtida, da det er stor nedgang i antall klubber og medlemmer.

Mette har sendt til alle klubbene at distriktet trenger kandidater til Visedistriktspresident, hun presiserte på møtet at det er fra sørlige klubber hun ønsker at noen stiller. Hva med Brattvåg eller Ulstein?

Matkomite Kaia og Marit A serverte bacalao. Tusen takk!

Som vanlig hadde vi utlodning. Netto fra kvelden ble kr.658, som kasserer Marit har satt på konto.

Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte blir 12. februar hos Inger. Programkomite er Valgkomiteen. Matkomite er Eldrid og Unni

JULEMØTE 11.12.2018

Vi var 15 feststemte damer som møttes hos Marit RH.

Marit ønsket oss velkommen. Kari-Ann sto for lys-seremonien. Hun leste også julebrevet fra Distrikts-presidenten.

Vi fikk et glass med «bobler» før middagen. Det ble servert pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør, levert fra Ronald på Sanitetshjemmet og  Marit RH hadde laget deilig Pavlova.

Sissel fortalte om symbolikken i advent og jula.

Alle fikk hver sin pakke før loddsalget startet.Vi hadde utlodning, det var stas. Loddsalget innbrakte kr.1.310. og vi sender kr.1.500 til Varmestua  ( Frelsesarmeen)

Rotary juleavslutning i Ålesund kirke mandag 17.12 kl 17.30.  Vi er alle invitert.

GOD JUL TIL DERE ALLE!

 

IW  møte 13.11.18

Vi var 15 damer som møttes på Sanitetssenteret.

Kaia ønsket velkommen, og hun ga ordet til Anne Britt som var med i programkomiteen sammen med Liv og Eldrid.

Kveldens hovedpost ble presentert: besøk av Ålesund Rotarys president Liv-Jorunn Ervik og Rotarys utvekslingsstudent Maya fra Canada. Anne Britt startet med å informere om Inner Wheel (se vedlegg). Liv-Jorunn Ervik fikk så ordet, hun fortalte om sitt år som Rotary-president. Hun fortalte om klubben og ønsker for framtida. De har sitt å jobbe med, viktig med rekruttering og aktive medlemmer. Maya fortalte om oppvekst i Canada, en øy utenfor Vancouver. Hun går på Fagerlia vg, på fritida spiller hun fotball på Aksla.

Deretter gikk Kaia gjennom post og info om DÅM. Medlemmene ble oppfordret til å tenke om de vil bli med.

ISO Mette refererte brev fra NMS Sonia Kuspert om framdrift i Fistula-prosjektet. Mette sender dette brevet til alle.

Matkomiteen: Rannveig og Marit RH sto for deilige snitter. Eldrid hadde bakt nydelig eplekake. Tusen takk for god servering!

Vi hadde utlodning, som vanlig.

IW møtet 09.10.18

Vi var 14 damer som møttes på Sanitetssenteret kl.19.30

President Kari Mette ønsket velkommen, og hun ga ordet til Kari-Ann som introduserte kveldens tema:

Svalbard

Gry Tømmerdal Rennan og familien har bodd ett år på Svalbard. Mannen er politi, og han jobber hos sysselmannen. Gry er spesialpedagog, og hun jobbet på skolen der. De har 3 barn i alderen 13 til 18 år. Hun fortalte om dagliglivet på øya. Det første hun måtte gjøre, var å få skyteopplæring. Hverdagen med arbeid og skole har samme utfordringene som hjemme, men noen utfordringer er større på Svalbard. Folk bor der på åremål, og det medfører store utskiftninger. I skolen merkes dette godt, elever kommer og drar. Relasjoner blir brutt, og noen elever sliter med dette. Ellers fortalte hun om turer de tok ut i villmarka, og alle forberedelsene som var helt nødvendige. De måtte ha med absolutt alt, også på returen tilbake. Skcooterturene varte i 4-6 timer, påkledningen var 3 lag med ull, boblebukse og boblejakke, utenpå dette var det spesialdresser. Ingen hud kunne være synlig, de var helt tildekket i ansiktet. Og de hadde hjelm og briller. På hender og føtter var det spesialhansker og -sko. Opplevelsene de hadde på disse turene fortalte hun levende om. Hun viste flotte naturbilder, lyset i februar er magisk flotte blåtimer.

Tusen takk for et flott foredrag!

Det var mange som fikk lyst til å besøke Svalbard.

Kari Mette fortalte om innkomne saker: Månedsbrev fra Distriktspresident Edita, Referat fra NIWR, og spørreundersøkelse vedr. medlemsbladet. Vi krysset av på skjemaet, og Anne Britt sender det inn. Vi har også fått avklart at vårt prosjekt Safe Motherhood og sykehuset i Etiopia lever i beste velgående. Kontaktperson for NMS er Sonja Kuspert, og hun har epost sonjak@nms.no. Takk til Sissel for at hun oppklarte dette for oss. Kari Mette takket også for fyldige referat fra Anne Britt.

Astrid T. hadde 3 minutt og hun leste et stykke om livets refleksjoner.

Matkomite Solveig FM og Sissel vartet opp med nydelig pastasalat og foccasiabrød. Tusen takk!

Som vanlig hadde vi utlodning.Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte blir 13.11 på Sanitetssenteret. Programkomite er Eldrid, Liv og Anne Britt.

 

IW møte  11.09.2018  _ Årsmøte 2017-2018

Vi møttes på Sanitetssenteret kl.19.30. Det var 17 påmeldte, men 3 møtte ikke.

President Kari Mette ønsket velkommen, og vi hadde lys-seremoni: Sissel, Inger og Marit W. tente lys, Kaia leste opp betydningen av lysene og vi sang »Tenn Lys»

Hovedpost for dagen var Årsmøte med Årsrapport og regnskap for forrige IW år. Rapporten var meget bra, og regnskapet ble godkjent.

Vi spiste nydelige smørbrød, laget av Inger og Liv. Tusen takk!

Mat-penger skal fortsatt være kr.50 når vi lager maten selv. Når mat bestilles må mat-penger økes til kr.80. Det skal ikke være mer enn 2 snitter. Gi Anne Britt beskjed, slik at dette blir opplyst i innkallingsbrevet. Til alle møter er det av-melding.  Kun julemøte og sommermøte er det påmelding. Spesielle møter blir opplyst om påmelding! De som ikke kommer på de vanlige møtene, og ikke har meldt avbud, må betale mat-penger.

Vi skal ha 3minutt/egoforedrag på hvert møte. Jeg skal sette opp liste, dere kan bytte innbyrdes hvis dato ikke passer.

Marit RH holdt sitt egoforedrag, hun fortalte om oppvekst, familie, jobb og IW verv. Det var svært interessant.

Inter City møte blir 20.10 kl.13 i Brattvåg. Kari-Ann er ansvarlig for påmelding fra oss. Dette tar vi på neste møte.

ISO Mette leste brev fra vår verdenspresident Chris Kirby

Vi kan bruke Vipps på mat-/loddpenger til kasserer Marit

Vi hadde utlodning.

Vi hadde en svært hyggelig kveld!

Neste møte blir 9.10 på Sanitetssenteret. Gry Tømmerdal skal fortelle om Livet på Svalbard: familie, skole og arbeid. Vi åpner for å ha med venninner eller andre. Dette møte blir derfor med PÅMELDING

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Program for våren 2018;

12. juni  Sommermøte hos Lisbeth  på Hytta på Skodje.

Vi var 13 damer som møttes på hytta til Lisbeth på Skøye.                                                                                                        Været var brukbart, men litt kjølig. Inne hadde vertinnen dekket et nydelig langbord. Vi koste oss med aperitiff før vi gikk til bords.                                                                                                                                                                                                        I presidentens fravær ønsket Kari-Ann velkommen. Hun leste fra distriktpresident Editas brev.                                   Brattvåg IW skal ha Inter City møte 20.10.18. Husk å sett av datoen!                                                                                       Marit RH hadde laget nydelig rekekabaret og to ulike remuladevarianter. Det smakte nydelig!                                        Marit R.H. leste noen små historier underveis i måltidet.                                                                                                                 Vi hadde utlodning, og det innbrakte kr.1.030. Totalt ble overskuddet kr. 2.132. Meget bra!                                                 Det ble ytret ønske fra flere rundt bordet om vi kan gjøre som på julemøte: alle har med en ekstra ting slik at alle får med «gevinst» hjem. Denne kvelden var det flere som vant både to og tre ting.                                                                     Kari og Anne Britt hadde laget kaker som vi spiste til kaffen, Nydelig!

Vi takker vertinnen for gjestfriheten, Liv takket de som hadde laget mat for innsatsen.

9. mai  Besøk  hos Budistene  i tempelet på Gåseide.

Det var 15 damer som møttes på Gåseide kl.19.30 i deilig kveldssol og varme.                                                                           Vi besøkte Buddhist-tempelet, og vi ble fortalt om buddhismen av lederen for tempelet og en av munkene som oversatte til engelsk. De har mange regler som de må følge, hele 237. Vanlige folk klarer seg med færre: ikke lyve, ikke drepe, ikke drive hor. Dette kjenner vi igjen fra Bibelen. Munkene har mange timer med meditasjon daglig. Vi var der i 1 1/2 time og ble servert kaffe av en kvinnelig hjelper. Munkene kan ikke gjøre noe med matlaging, de får alt servert. De kan heller ikke spørre om å få noe.                                                                                                                                             Deretter dro vi hjem til Kaia hvor vi fortsatte møtet.

Kaia gikk igjennom innkommet post. Vi skal sette opp hva vi støtter av lokale prosjekt. Sekretær fikk oppgaven med å sende inn at vi støtter Frelsesarmeens Varmestue og Kirkens Bymisjon. Det skal også settes i gang et nytt Nordisk sosialprosjekt. Har vi noen tanker eller forslag?

Vi vedtok å gi kr.10.000 til prosjekt narkotikahund og kr. 10.000 til Safe Motherhood.

I tillegg gir vi kr.3.000 til Buddhist tempelet på Gåseide – de hadde et prosjekt hvor de hjelper trengende kvinner og barn.

Vi spiste smørbrød som Marit W og Astrid hadde ordnet til oss, nydelig!                                                                                      Vi hadde utlodning, En svært hyggelig kveld

10. april på Sanitetssenteret kl  19.30

Det var 15 damer som møttes på Sanitetssenteret kl.19.30

President Kari Mette ønsket velkommen.Deretter ga hun ordet til May Britt Haukås, som har kveldens hovedpost. Hun er leder av Sunnmøre friluftsråd. Hun fortalte oss om arbeidet som friluftsrådet gjør. I 2017 var det 10 kommuner som var medlemmer. Fra 2018 er det utvidet til 13 kommuner. Det er et omfattende arbeid som gjøres for å tilrettelegge for friluftsliv for alle. Alt fra rusleturer til toppturer. Kommunene har Stikk Ut mål, som er turer med et mål, og registrering i bok og på nettet. Dette fremmer folkehelsen!  Hun oppfordret oss til å registrere oss, og loggføre alle turene. Vi konkurrerer kun med oss selv. I 2017 var det over 8.300 personer som hadde gått ca. 178.800 turer. Hun sa at hvis hver tur ble vektet med kr. 100, ville det bli ca.18 millioner kroner! Dette er tall som er viktig når Friluftsrådet skal søke om penger til sine tiltak. De har ingen egne penger, alt kommer inn etter søknad om støtte: Miljøverndirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Fylkeskommunen, kommunene og andre. Friluftsrådet rydder områder, har toaletter som stelles, gapahuker, kanoer og annet turutstyr som grupper kan låne. Ingen privatpersoner får låne utstyr. Fra 2018 ønsker Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, sammen med Sunnmøre Friluftsråd å  drifte skjærgårdstjenesten i fylket. Søknaden behandles i slutten av april. Dette er viktig når det skal jobbes med redusering og opprydding av marint søppel.

Det var et svært lærerikt og inspirerende foredrag!                                                                                                                      Kaia informert oss om innkomne saker, og hun refererte fra DÅM.

Hun ga så ordet til ISO Kari, som snakket om babytepper til Safe Motherhood og problemene med toll ved forsendelsen. Marit RH skal kontakte Rådet for å finne en løsning på tollproblemet.

Vi spiste smørbrød som Inger og Astri hadde ordnet til oss, nydelig!Vi hadde utlodning, Vi hadde en svært hyggelig kveld.

 

13. mars på NMK  senteret kl 19.00

Denne dagen startet vi Inner wheel møtet vårt på NMK  og Per Erik Dalen fortalte  om arbeidet som drives der. Utrolig spennende.                                                                                                                                                                                                Vi dro så tilbake til Sanitetssenteret og hadde mat og kaffe og gikk igjennom de vanlige Inner wheel sakene.

 

Kaia informert oss om innkomne saker, og hun refererte fra DÅM.

Hun ga så ordet til ISO Kari, som snakket om babytepper til Safe Motherhood og problemene med toll ved forsendelsen. Marit RH skal kontakte Rådet for å finne en løsning på tollproblemet.                                                                 Vi spiste smørbrød som Inger og Astri hadde ordnet til oss, nydelig!Vi hadde utlodning,                                                         Vi hadde en svært hyggelig kveld!

13. februar på Sanitetssenteret kl 19.30

Valgmøte.  Nytt styre for IW året 2018-2019 ble valgt

 • President Kari Mette
 • Visepresident Kari-Ann
 • Past president Astri
 • Kasserer Marit R.H.
 • Sekretær Anne Britt
 • ISO Mette
 • Styremedlem Solveig Aarø

Vi var 12 medlemmer som møtte opp denne kvelden.

Vi hadde ikke noen spesiell hovedpost denne dagen – bortsett fra at vi diskuterte nøye saker som skal opp på DÅM i mars 2018.  Mat og Kaffe og selvfølgelig hadde vi utlodning som vanlig.

9. januar  – sted  Sanitetssenteret kl  19.30

Det var 18 damer som møttes på Sanitetssenteret kl.19.30

President Kari Mette ønsket velkommen. Hun åpnet med lysseremoni., og hun sa vi markerte IW dagen som er 10.01.18.Hun informert oss om innkomne saker, og ga så ordet til ISO Kari, som hadde dagens hovedpost.                   Hun fortalte oss om vårt prosjekt Safe Motherhood i Etiopia. Hun tok oss på en tidsreise fra oppstart av Fistula-prosjektet i 2004, og fram til dagens prosjekt Safe Motherhood. Hun viste kart over Etiopia for å få oss til å forstå hvor dette er. Hun viste også bilder, og hun snakket om livet til disse jentene.                                                                                Takk for et godt foredrag! Det var svært lærerikt.                                                                                                                              Vi spiste smørbrød som Kaia og Merete hadde ordnet til oss, nydelig!                                                                                          Vi hadde utlodning, og loddpengene gir vi til vårt prosjekt.                                                                                                              Vi hadde en svært hyggelig kveld

 

Program for høsten 2017:

12. September  – Sted Sanitetssenteret kl 19.00.

Vi møtes kl 19.00 og går en tur på den nye gangveien ved sjøen mellom Bogneset og Slevika. Anne Britt leder an. Vi tar forbehold om været.

Hovedpost  Bente Saxen »  Turistsesongen og Cruicetrafikken i Ålesund »  

3 minutt. Inger.

 Matkomite:  Mette og Lisbeth.

 Iso Info

 Husk avmelding dersom du ikke kan møte.

10. oktober   –      Sted Sanitetssenteret kl 19.30

 Hovedpost. Harald Yndestad forteller om » Solens påvirkning på klimaet»  Vi har åpnet for at vi kan invitere med oss   ektemake eller venner.

Matkomite:  Marit R.H. og Marit A.

Iso info

Her må vi ha påmelding siden vi kan invitere med oss venner.

14. november      Sted: Sanitetssenteret kl. 19,30    

Hovedpost: viserektor NTNU; Annik Fet forteller om NTNU

Matkomite: Eldrid og Astrid T.

 Iso Info

Husk avmelding hvis du ikke kan møte.

12. desember      Sanitetssenteret  kl. 19.00   Julemøte  Merk tiden. 

Hovedpost  » Jul i Latvia » Inguna

Kari Mette leser julefortelling.  

Matkomite:  Styret bestiller kalkun

Iso info

 NB!  Påmelding.

Julemøtet må alle ha med 2 gevinster

                                                                                               

Program for våren 2017
10. Januar – Sted Sanitetssenteret kl. 19.30. Vi feirer Inner Wheel dagen .
Hovedpost: Ingar Eide forteller om sitt prosjekt TOVA- shoes for life i Mongolia, etisk handel Klubbsaker ved president Astri.  Info fra ISO.
Ansvarlig for mat: : Styret er vertskap og Vi bestiller fiskesuppe fra Ronald  – Kaffe og kaker kr 100,-.
Det er mulig å invitere med gjester. Kvelden er i regi av Iso.
14. februar – VALGMØTE. Sted . Privat hos Kari Mette  i Fjellgata  kl. 19.30. Først har valgkomiteen ordet
Det velges nytt styre til Iw. året 2017 -2018.
Hovedpost.  Kaia sin datter Therese vil snakke om hud og hudsykdommer. Hun er overlege på hudavdelingen ved sykehuset i ÅLESUND.
Info fra president og ISO
Ansvarlig for mat: Unni og Anne Britt
14. mars –   Sted;  Sanitetssenteret kl. 19.30 ,
Hovedpost:   En hjelpende hånd V/ Vibeke Synnes
Info fra President og ISO.  Oppsummering av DÅM  v/ Kari og Marit R.H.

Aprilmøtet  –  Dette går ut  på grunn av påsken.:

9, mai – tur til Alnes .

13. juni – Sted : Hos Marit R. H  på Hankane  med årsmøtesaker og overleveringer. Opptak av eventuelle nye medlemmer 🙂
Marit serverer Bacalao –    Her må alle huske å ta med  gevinster til utloddingen.

VEL MØTT til alle våre sammenkomster.