Bodø Inner Wheel klubb

Charterdag: 11. nov.1983
Charterpresident: Kari Kvaal
Fadderklubb: Tromsø
Medlemmer: 22
Møtedag: Andre tirsdag i mnd. kl. 19.00
Møtested:  Skagen

Bodø Inner wheel

Styret 2017/2018

 President:                   Elsa Karlsen

Past president:            LivJuul

Visepresident:            Wenche Eiring

Sekretær/vara:             Mona Karlsen/ vara Wenche Eiring

 Kasserer/vara:        Solveig Martinussen/ får hjelp til loddsalg etc.  møteavgift osv.)

Styre- og  Varamedlem:   Vigdis Isaksen/Turid Sandstrand

ISO:                                Lise Engan

Revisor:                         Wenche Henningsen 

Sammensetning av komiteer 2017/2018

Valgkomité:                     Lise Engan

                                         Turid Sandstrand

                                          Liv Juul

 Internasjonal komité:     Lise Engan

                                          Unni Kristensen

                                           Liv Juul

 Programkomité:               Ingebjørg Ivarud             

                                            Wenche Eiring

                                             Bjørg Andrreassen

  Vertinne-/ Festkomite       Unni Kristensen

                                              Lise Engan

                                             Randi Høiem

                                             Solveig Martinussen

   

Vervekomite                       Turid Sandstrand   

                                             Ingebjørg Ivarrud   

                                             Lise Engan                                            

Nettansvarlig                      Lise Engan 

                                            Møteplan klubbåret 2017/2018

 12.   September   Årsmøte IW lover og håndbok. 3min, v/ Wenche Henningsen

10.    Oktober         Besøk av Kirkens bymisjon. 3 min. v/lillemor Hansen    

 14.  November    Salgsmøte og gjestemøte. 3 min. v/ Britt Bogen

 12.    Desmber    Julemøte. Gode forslag til underholdning mottas. 3 min. v/Vigdis Isaksen

   9.    Januar       Internasjonal   IW dag. Program v/Internasjonal komite. 3 min. v/Olga Lien

  13.   Februar      Våre høreorganer v/Anna Helene Johnsen. 3 min.v/Randi Høiem

   13.   Mars:          Besøk på biblioteket.  Så går vi på En Kopp.

   10.   April:         Det vi bør vite v/gynekolog  Irina Eide.   3min. v /Ingebjørg varud 

    15.  Mai:           Fellesmøte med Fauske IW som i år er vertskap.

     12. Juni:           Sommermøte 3 min. v/ Bjørg Andreassen

                              Det tas forbehold om endring i programmet.

Referat fra medlemsmøte/valgmøte den 13.02.18. Tilstede 17 medlemmer. Ett nytt medlem ble tatt opp.

Foredrags holder Anna Helene Johnsen forteller om « Hørsel i et kommunikasjonsperspektiv» Johnsen er
audiopedagog, tidligere jobbet på spesial pedagogisk senter, nå PPT
(Pedagogisk psykologisk tjeneste)i Bodø vg. skole. Et aktuellt foredrag. Vi avholder valget og har kaffepause med gruppearbeid. Kvelden avsluttes med et dikt av Rolf Jakobsens « Se mot Nord» og «Mot lys» av Helge Stangnes.

På  nordsiden av Bodøbyen. Vi går «MOT LYS» etter en lang vinter.

Karl Fredrik Sølberg sitt bilde.

Vår foredragsholder om hørsel

Foredrag om hørsel

Elsa Karlsen, president i BIW

Vår president, Elsa Karlsen

 

 

Referat fra medlemsmøte – Internasjonal IW dag den 09.01.18  Tilstede: 17 medlemmer, 3 gjester.

Vi feiret Internasjonal dag. som er den 10. jan. Så ønskes velkommen til foredragsholder Silje Munkvold, FN-student med tema om kvinnefrigjøring, kvinner og likestilling. FN sambandet Nord; Uavhengig organisasjon som tar opp og skaper diskusjon rundt FN spørsmål. Engasjerer elever, politikere og menigmann. Kilde: www.FN.no. @Fn-student Norge.@Fn student Nordland.

Hun fortalte om fattigdom og mangel på individuell frihet, vold og helse, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslem lesting, Et meget interesant foredrag.

ISO tar oss med på en reise « de første ti åran- fra klubb til forening» Inner Wheel ble startet i Manchester i England 10.januar1924. Mrs Margarette Golding – Grunnpresident, Association of Inner Wheel Clubs Great Britan and Ireland. Grunnlegger av The Inner Wheel. 

Foredragsholder Silje og vår president.

Bilderesultat for bILDER AV JANUAR SOLEN OVER bODØ

Børvasstindene i Bodø. Byen bades i vakker januarsol.

Referat fra medlemsmøte på China Garden den 12.12.17.  Tilstede 16 medlemmer, en gjest.

Vårt årlige julemøte ble denne gangen kinesisk juletalerken for de fleste. Smakte godt, men en helt annerledes juletalerken. Det ble en hyggelig kveld med hilsener fra klubbene rundt omkring. Avslutningen på kvelden var et tankevekkende dikt av Tore Bakken. 

« Gled deg over hva du engang skapte -det som engang var. Sørg ei over hva du tapte- men se på hva du fortsatt har. Gled deg over alt du fikk og alt du gav: En skatt av minner – som du eier nå, men som du manglet da. Gled deg over tid som kommer- spenning hviler over ukjent sti. Fremtiden, hva enn den rommer, se frem til hva den har å gi. La intet tap deg hindre, fra å søke fortsatt gode år. Visdom til å leve livet- har du fått- fra det som var i går. «

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 14.11.17 PÅ SKAGEN HOTELL. Tilstede 16 medlemmer, 8 gjester.

Vår president ønsket gjester og foredragsholder velkommen. Vi har auksjon denne møte dagen. Og bordet bugnet av herlige ting. Sylterull, krumkaker, berlinerkaranser, leverpostei, flere typer sild og masse masse mer. Vi auksjonerer og inntekten går til et godt formål. Dette er en tradisjon som vi har mye glede av i klubben.

Referat fra medlemsmøte på China Garden den 12.12.17.  Tilstede 16 medlemmer, en gjest.

Vårt årlige julemøte ble denne gangen kinesisk juletalerken for de fleste. Smakte godt, men en helt annerledes juletalerken. Det ble en hyggelig kveld med hilsener fra klubbene rundt omkring. Avslutningen på kvelden var et tankevekkende dikt av Tore Bakken. 

« Gled deg over hva du engang skapte -det som engang var. Sørg ei over hva du tapte- men se på hva du fortsatt har. Gled deg over alt du fikk og alt du gav: En skatt av minner – som du eier nå, men som du manglet da. Gled deg over tid som kommer- spenning hviler over ukjent sti. Fremtiden, hva enn den rommer, se frem til hva den har å gi. La intet tap deg hindre, fra å søke fortsatt gode år. Visdom til å leve livet- har du fått- fra det som var i går. «

 

Referat fra medlemsmøte i BIW den 10.10.17.

Presidenten starter med å ønske velkommen og tenner lys. I kveld har vi en gjest fra Kirkens Bymisjon, Laila Jensen.

Lise (ISO) spiller av sangen «Inner Wheel, our song» en nydelig Inner Wheel sang og viser samtidig bilder i Power Point fremvisning. Lise har vært på Gardermoen på ISO/DISO treff og forteller nytt derfra. Prosjektet «Safe motherhood» vidreføres også i 2018 og Lise presenterer prosjektet og bilder .

Presidenten forteller litt om Inner Wheel klubben og intrenasjonal Inner Wheels formål, samt årets motto; «Leav a lasting Legecy»  før hun gir ordet til Laila Jensen.

Kirkens Bymisjon har mellom 50-70 personer som er engasjert der. De har aktiviteter som; EnglefabrikkenJobb 1 og ny giv, samt matstasjon, sykkelverksted, småjobbsentral, ren by og søm krok. Har også «orange skjerf» aksjon 1.nov. « For et varmere samfunn»

Ved englefabrikken jobbes det for å utvikle kvinnetilbudet. Har fokus på produksjon og salg av produkter. Englefabrikken har bestått i 5 år. Her produseres glassengler, dekorerte lys og tennbriketter. Nå i oktober produseres rosa engler, et samarbeide med Kreftforeningen. Første glasset kom fra Domkirken, glasset skjeres, limes og pusses, før det pakkes i esker og selges. Stearinlysene dekoreres med kunst og tekst (dikt/sang) Det skal være kvalitet på det som lages, men det kreves ingen forkunnskap/ kvalifikasjoner. Det produseres engler på flere bymisjoner rundt om, men de liker å si at glassenglen er Bodøværing. I dag jobber 10 personer fast ved englefabrikken. Får betalt 125 kr/timen, jobber 4 timer pr.dag. Produserer sin egen lønn. Kirkens Bymisjon tror på verdighet gjennom lønnet arbeid. Krav; Må være i form til å jobbe (ikke rusa) Må komme i tide. (Reg. Før kl 08.30) Målgruppe; Helseplager innen rus/psykiatri.Englefabrikkenbodo.no. Dronningensgt.11c. Facebook.Er også på. President Elsa takker leder av Englefabrikken og overrekker et gavekort på kr. 3000.

Lise fortsetter med stoff fra ISO/Diso, samt planlagte aktiviteter for perioden 2018- 2020.

Overordnet mål for 2. fase i Safe motherhood prosjektet.

– Oppfordre kvinner til å føde ved helsestasjoner.

– Opplæring av helsearbeidere

– Opplæring av nye ambasadørkvinner

– Anti fistula gruppe

– Workshop for religiøse ledere. Opplysningsarbeid.

– Opplæring av utvalgte personer (familieplanlegging, ernæring og svangerskap)

– Transport av kvinner med fistula skade

– Venterom. Støtte av helsesentrene.

– Etablering av helsekomiteer.

Målet er at prosjektet skal være bærekraftig før det fases ut.

Lise leser opp brev fra RISO. Her ligger stoff fra FOKUS på Facebook og Twitter. Turid forteller litt fra møte i vervekomiteen. Mål; 2-3 nye medlemmer pr. år. 1-2 kvinne med fremmedspråklig bakgrunn. For å være medlem må en være kvinne og fyllt 18 år. Fokus på to måneder i året for rekruttering. Salgsmøtet i november og internasjonale dag i januar. Alle oppfordres til å ta med en kvinne for rekruttering. Deler ut skriv som kan deles ut til gjest/observatør. Den som har med gjest, betaler for denne første gang. Klubben skal ikke ha utgift på dette. Oppgave til styret; Igangsette et gruppearbeid. Hvordan skal vi best mulig ta vare på våre gjester og følge de opp videre ? En av de som har vært lengst i kubben kan kanskje si noe om hvorfor de blir i klubben/ hva som gjør at de kommer på møtene.

Årets Tv aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Klubben er enig om å gi kveldens overskudd til årete aksjon.

Kr 1.475 gis fra Bodø Inner Wheel til årets Tv aksjon. 

President Elsa ønsker fokus på gruppearbeid på de neste møtene. Hva betyr f.eks årets motto «skap en varig arv»

Hun informerer om IC møtet på Fauske, samt BIW revurdering av retningslinjer som må tas inn i medlemsmøtene.

Stoff til Inner Wheel nytt bladet. Vi sender bilde og tekst i.f.b med overrekkelse av sjekk til Kirkens Bymisjon.Tilslutt leses opp månedsbrev (2/17) fra distriktspresidenten. På IC møtet på Fauske deltok 28 deltakere fra Bodø, Tromsø, Trondhjem og Fauske.  

Distriktspresident etterlyser program fra klubbene samt informasjon om aktiviteter i klubbene som skal promotere klubb og tiltrekke nye medlemmer. ( BIW kan her sende referat fra møtet i vervekomiteen/ beskrevne tiltak, info om penger til årets Tv sksjon og pengegave til Kirkens Bymisjon) Lise videresender dette.

Bidrag til Convention; Organisasjonskomiteen har utlyst en konkuranse hvor hvert land kan ha et bidrag som vil bli utstilt i Melbourne. Tema er årets motto «Skap en varig arv» Evt. bidrag sendes til vår DISO innen 31.10.17.

Rådspresidenten har mottat svarbrev fra slottet. H.M Kongens privatsekretær har skrevet brev på vegne av Astrid Fru Ferner, hvor hun takker Inner Wheel Norge for den hyggelige hilsenen fra rådsmøte på Gardermoen.

Inner Wheel sanges synges før møtet avsluttes.

 

 

Referat fra medlemsmøte/årsmøte i BIW den 12.09.17.

Sted; Skagen Hotell. Tilstede; 19 stk.

Sak 1/17. Årsmelding 2016/17 lest opp av Mona. Godkjent, men tas inn at vi også har deltatt på Elvelangs i 2016, samt rettelse av stavemåte på Rotary.

Sak 2. Regnskap/budsjett gjennomgått av Solveig. Godkjent, men med noen komentarer der Solveig må se på balanseregnskapet og redusere litt på reisekostnader.

Sak 3. IW lover og håndbok. Retningslinger/håndbok for Bodø Inner Wheel sendes ut til medlemmer og må revurderes. Utdeling av blåboka 2017-2018.(Dette eksemplaret er kun medlemsbok) Medlemsbok, lov- og håndbok kommer til neste år.

Sak 4. InterCity møte på Fauske 23 september. 11 medlemmer fra Bodø deltar. 3-4 deltar på middag. Mona sender info ang. antall til Fauske. Vi enes om hvem som skal kjøre og hvem som skal ta med hvem i bilene.

Sak 5. Observatør til DÅM – Fauske. Enstemmig enighet om at vi sender 4 observatører og to øvrige delegater til Fauske.

Sak 6. Info sak vedr. DÅM og fremtidige IC -møter. Vi avventer og ser hva distriktsstyret gjør . Styret ser på saken før vi evt. inngir svar. Frist til DÅM 01.12.17.

Eventuellt; President leser månedsbrev(1/17) fra distriktspresident Edita Krehic.

Vår nye verdenspresident heter dr. Kapila Gupta fra India. Hennes motto er; Leave a lasting Legacy/ Skap en varig arv.Hennes beskjed til klubbene er b.la «Ved å være en del av IW får dere en sjanse til å oppmuntre IW medlemmer til å tjene de trengende og forandre verden. Bli involvert og finn ut hva som trenges, sett i gang prosjekter som vil forandre medmennerskers liv og skape lykkeligere skjebner»

Distriktspresident refererer også til styremøte i D-27 der nytt D-styre har avholdt sitt første styremøte. Det er kommet inn konstruktive forslag fra klubbene, saken ble diskutert på møtet. På bakgrunn av innkomne distriktssaker har styret også laget sitt løsningsforslag. Styret oppfordrer klubbene til å gå gjennom forslagene som er merket som sak 9 i referat fra styremøtet. Klubbene bes å ta stilling til dette og sende tilbakemelding til D-styret innen 01.12.17. På DÅM i mars -17 ble behandlingen av innkomne saker (nå sak 9) utsatt for å gi medlemmene anledning til å uttale seg om saken.

Evaluering av IW året. «Ordet fritt»

– Fokus på rekruttering av nye medlemmer.

– Stor aktivitet i BIW, j.f årsmelding.

– Julemøter/sommermøter må kanskje legges til utesteder på byen.

– Onsdagsmøtene på En Kopp, veldig hyggelige/ sosialt samvær.

– Kan novembermøtene/julemøtene være arena for markedsføring ?

– Kanskje gjøre noe annet på de møtene hvor vi har gjester (for å få de til å bli i klubben)

– Tiltak; mere sosial, annet fokus, rekrutteringsmøter, «stand» i Stormen, tavle med brosjyre.

Vi vil sette ned små grupper til et senere medlemsmøte for «brain storming»

Program 2017/18 gjennomgått av Ingebjørg. En fra hver komite sa litt om komiteoppgavene. Vi har; Valgkomite, programkomite, internasjonal komite, vervekomite/nettansvarlig og vertinne/festkomite.

3 minutter avWenche Henningsen. En «schizofren» (spaltet/splittet) ferietur til Emiratene, der hun forteller om største rikdom men også om fattigdom, kvinnesyn og restriksjoner. De forente arabiske emirater er en føderalrepublikk i Midtøsten. Landet består av syv stater kalt emirater. Hovedstaden er Abu Dhabi, mens Dubai er den største byen. (Wikipedia)

Kvelden avsluttes med loddsalg som innbrakte kr. 1 395,-

 

Referat fra medlemsmøte (sommermøte) den 13.06.17. B.I.W 

Møte ble avholdt hos Lise. Tilstede 18 medlemmer. President Elsa ønsker velkommen til sommermøte hos Lise. Vi tas imot til et flott dekket bord hvor diverse salater med tilbehør stod på menyen.

Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til hva pengeoverskuddet fra mai møtet skal gå til. Dette blit tatt opp som årsmøtesak i september.

Presidenten leser opp månedsbrev fra distriktspresident Mette Willoughby. (Nr 10/17)Dette er Mettes siste måned som distriktspresident, etter henne overtar Edita Krehic.

Så får vi litt ISO stoff fra Lise. Leser opp brev fra ISO. – Oppdatering på nye prosjekter. – Nytt ISO/DISO treff på Gardermoen. Convencion -Melbourne 2018. Program og påmelding sendt rundt i møte.

Vigdis leser minneord over tidligere medlem som er gått bort.

Kvelden avsluttes med quis, loddsalg, kaffe og kake, før Lise takkes med blomst for sin gjestfrihet i forbindelse med sommermøte. Vi synger Inner Wheel sangen. Et koselig sommer møte i IW klubben

Midnattssol ved landegode

 

 

Referat fra medlemsmøte i Bodø Inner Wheel den 9 Mai -17.

Fellesmøte med Fauske Inner Wheel på StasjonCafe. Tilstede 12 medlemmer fra Fauske, 19 fra Bodø

President Elsa ønsker velkommen til gjester fra Fauske, foredragsholder Anne Baggethun og hennes veninne samt alle øvrige medlemmer. Praktisk informasjon blir gitt. Meny: Biff Stroganof med kaffe/kaker. Kvelden startet med lystenning og sangen «Tenn lys» Ett medem i BIW er gått bort, Edel Stemland. Wenche Eiring forteller om Edels år -og engasjemang i klubben, før vi minnes henne med ett minutts stillhet.Presiden i BIW forteller om klubbens aktiviteter i IW året som er gått (2016/17) Det samme gjør president Mona Emanuelsen fra Fauske IW.

Så ønskes velkommen til kveldens gjest og foredragsholder Anne Baggethun. 45 år i NRK, 40 faste og innom de fleste arbeidsposter på nyheter. Hun har vært ankerkvinne i ti år, vaktsjef like lenge, redaksjonssekretær og leder for planlegging. Utad er hun kanskje mest kjent for sine slotts- og hoffreportasjer. Hun har mottatt Kongens Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. (2007) Baggethun kan se tilbake på en lang tid med et medium som har hatt en enorm utvikling.I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. (Ny paragraf 50 i Grunnloven) Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var ett av de første landene i verden som innførte almen stemmerett for kvinner. Kvinnesymboler i kvinnekampen var b.l.a Camilla Collett (1813-1895) Hun var skjønnlitterær forfatter, essayist og kvinnesaksforkjemper. Både som romanforfatter og kvinnesaksforkjemper var hun en pioner og foregangskvinne.  Fredrikke M Qvam(1843-1938) var norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder. Hun grunnla Norske Kvinners Sanitetsforening og ledet organisasjonen i mange år. Hun var også leder for Norsk Kvinnesaksforrening og Landskvindestemmeretsforeningen. Også hun var pioneer i kampen for kvinnelig stemmerett. Jørgine (Gina) Krog (1847-1916) Politiker og kvinnesaksaktivist. Hun var en lederskikkelse i kampen for kvinners rett til utdannelse og kvinnelig stemmerett og grunnla Norsk Kvinnesaksforening. Hun var kjent som en radikal og kompromissløs forkjemper for kvinners rettigheter. Fernanda Nissen (1862- 1920) Bakgrunn fra borgerskapet, men ble sosialist i sin politiske orientering. Norsk kvinnesakskvinne, lærer og arbeiderpartipolitiker. Hun arbeidet både for Skuld (norrønt Skuld, trolig fra verbet skulu «å skulle»/ framtid) og Norsk Kvinnesaksforening. Hun var sentral i Fyrstikkarbeiderstreiken i Kristiania i 1889. Journalist i Social-Demokratene og aktiv som kritiker i både litteratur- og teaterarbeidet.

Anne Baggethun forteller videre om flere milepæler i årene fra 1901 til 1913. Her noen av dem; 1901. Kvinner fikk begrenset kommunal stemmerett. Stemmeretten omfattet også retten til å velges til kommunestyret. Dette gjalt kvinner som var formuede eller gift med en mann som betalte slik skatt. 1905. Unionsoppløsningen (Oppløsning av unionen mellom Sverige og Norge, som hadde eksistert siden 1814) 1907. Kvinner fikk begrenset stemmerett ved stortingsvalg. 1910. Innført allmen stemmerett ved kommunevalg. (kvinner kunne da stemme på lik linje med menn) 1913. Allmen stemmerett ved stortingsvalg.

Så takkes Anne for et svært interessant foredrag. Vi synger vennskaps visa og avslutter en hyggelig kveld med kaffe kaker og loddsalg.

Vår foredragsholder Anne Baggethun sammen med vår president

 

Referat fra medlemsmøte i B.I.W den 4. april 2017.

Tilstede:  17 medlemmer.

Besøk i St. Eysteins Katolske kirke. Sogneprest P. Andreas Kosciukiewiczforteller: “Menigheten ble opprettet i 1951. St. Eysteins katolske kirke i Bodø ble innviet i 1983. Før den tid var kirken i Lofoten. Ca 970 medlemmer. Kommer fra hele verden, men mange fra Polen, England og Eritrea. Snakker norsk som hovedspråk under gudstjenestene. Sognet omfatter i det midtre Nordland: Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Røst og Værøy”

St. Eysteins katolske menighet ivaretar arven fra den kirke som ble grunnlagt av Jesus og apostlene. Veiledet av Den hellige ånd, med Den hellige skrift og de syv sakramenter. Sakramenter; « De måter Gud kommer til en på» Et sakrament (fra latin sacrare, «å hellige» )

Den Katolske kirkes 7 sakramenter:  Dåp. Konfirmasjon (ferming) Nattverd(eukaristien) Skriftemål/botens sakrament. Ekteskap. Ordinasjon (av diakoner, prester og biskoper) og syke salving. Sognepresten forteller på spøk at det 8 sakramentet er kirkekaffen. Ved hver søndagsgudstjeneste gjennomgås de 14 hendelser (“stasjoner”) som henger som bilder på veggen i kirken. Sognepresten kaldte det «korsveien» og under andakten stopper de opp ved hvert bilde og reflekterer over hendelsene. Historien om Jesus lidelse, stod opp fra de døde mm. Katolikkene tror på Gud og på Maria som Jesus mor. Det er «søndags plikt» Alle må komme til kirke hver søndag. Søndag er Guds dag. Hvis de ikke kommer til kirke, må de skrifte. Alle må skrifte minst en gang pr. år. « Vi er alle syndere»

Katolikker er kristne (Katolsk kristendom) Pave er tittelen på Romas biskop i egenskap av den katolske kirkes overhode. Pave Frans (Jorge Mario Bergoglio) f. –36 er den katolske kirkes overhode siden 2013 og er den 266 paven. Han er født i Argentina men har sitt hovedsete i Roma der messene/prekenene holdes for flere ti tusen mennesker på Petersplassen. 

Vatikanstaten (Stato della Citta del Vaticano) – Den hellige stol, pavens suverene område, ligger i nordvestlige del av Italias hovedstad Roma, og er verdens minste selvstendige stat i både areal og folkemengde. Her ligger b.laPeterskirken og Petersplassen.

Konsil- kirkemøte/rådsforsamling. Møte mellom biskoper i hele verden. Den høyeste instans i den katolske kirke. Paven velges normalt på livstid. Kirkeloven angir ingen prosedyrer for hvordan avsette en pave, så et paveskifte kan bare komme når den gamle paven dør eller går av på eget initiativ. Pavevalget skjer alltid i Roma. En ny pave velges; Svart røyk (fumata nera) kommer ut fra Det sixtinske kapell og betyr at ingen pave er valgt, mens hvit røyk (fumata blanca) betyr « Vi har en pave»

Etter en flott gjennomgang av Sogneprest P. Andreas Kosciukiewicz, takkes han med I.W rosen.

Damene avslutter kvelden på «en kopp» med god mat og drikke.

 

Referat fra medlemsmøte i Bodø Inner Wheel den 14.03.17.

På programmet var besøk på brannstasjonen. Tilstede 14 medlemmer.

Vi fikk omvisning av Bård Inge Larsen på forebyggende avdeling. Nye Bodø brannstasjon- Salten Brann, www.saltenbrann.no åpnet 15 mars 2016. Offisiell åpning 16 mars «Slangen ble klipt»

Interkommunalt selskap- IKS, Salten brann ble etablert i 2007. 8 eierkommuner i Salten, senere tilkom en kommune til (Meløy i 2014) Hovedkontor i Bodø. Tilsammen 23 stasjoner med stort og smått. Salten brann- IKS består av:

 1. Beredskapsavdeling. – Brann, trafikkulykker, skipsbrann.
 2. 110 sentral. Tar imot alle brannmeldinger- 110 anrop fra store deler av Nordland fylke og deler av sørlige Troms.
 3. Forebyggende avdeling. – Brannforebygging. Tilsyn med større bygninger mm.
 4. Feiertjeneste.
 5. 5. IUA- Forurensningsberedskap.(Et interkommunalt utvalg mot akuttforurensning. Norsk beredskapsorganisering mot akutt forurensning på sjø og land)

Ansvarsområde ca 11250 km2. 9 kommuner. Ca 80.000 innbyggere. Kommunene pliktig til å holde brannberedskap ( Dimensjoneringsforskriften)

Hver vaktlag (utrykning) på beredskap-110 (Bodø) består av 5-7 mann. Kan innkalle til forsterket innsats ved storbrann, ulykker mm.

SAMLOK NORD. ( Samordning av nødetatene)

 1. Bodø kommune.
 2. Salten brann.
 3. Salten politidistikt.
 4. Nordlandssykehuset HF. 
 5. Målet med å samle nødetatene er; Nytt bygg, bedre efferkt av bredskap, øke kompetansen, samt felles øvelser. Når politiet flytter inn ( mai-17) fås en samlet nød/ sikkerhet – og operasjonssentral.
 6. Fellesmøte med Fauske Iw den 9. mai på Stasjonen Cafe, jernbanen.Møtet avsluttes med kaffe på Hjerterommet.Referat fra medlemsmøtet(valgmøte) i IW tirsdag 14.02.17.

Møtet avholdt på Skagen hotell, 15 medlemmer og 1 gjest til stede, samt foredragsholder.President Elsa Karlsen ønsket velkommen til gjest Tove Eikanger og foredragsholder, prest Odd Eidner. Elsa informerte om hva IW står for, og hvilke organisasjoner vi befatter oss med og hva vi støtter,nasjonalt og internasjonalt.Deretter gav hun ordet til past president Liv Juul som informerte om at ultralydmaskinen som IW hadde skaffet til veie, nå var kommet vel frem til Etiopia etter mye «om og men» i forhold til utgifter ved pakking, forsendelse og frakt. Kostnadene ble meget sterkt redusert ved hjelp av Livs sønn og kamerat som hentet og pakket maskinen, samt det Norsk Misjonsselskap v/ bl annet sykepleier Marit. Vi fikk også vite at en radiolog var blitt ansatt der nede for å betjene maskinen.Sykepleier Marit hadde sendt takke mail med bilder av maskin og personale. Og Liv fikk velfortjent applaus for sin innsats i saken som startet med at IW-medlem Ingebjørg Ivarrud hadde fått tips om denne maskinen, og var med på å sette det hele i gang. Dette prosjektet er klubben vår stolt av! Liv introduserte også kveldens foredragsholder Odd Eidner, som kåserte om ord og uttrykk vi bruker i dagligtalen, og som opprinnelig har sitt utspring i Bibelen. Morsomt og interessant å høre om hvordan disse ord og vendinger hadde oppstått, og ved hvilke anledninger vi bruker dem. Han hadde skrevet/utgitt en bok om temaet: «Sareptas krukke». Mange medlemmer sikret seg den etter foredraget, mens vi drakk kaffe. Liv overrakte rose til Eidner, som takket, og innrømmet at han ikke hadde særlig kjennskap til vår organisasjon på forhånd.

* Så var det ISO Lise Engan som refererte fra ISO/DISO- møtet på Gardermoen hvor det bl .a ble nevnt saker vi skal arbeide videre med nasjonalt og internasjonalt,noe Rådet skal ta stilling til. –Videre ble det påminnet om at det alltid skal være avsatt tid til innlegg fra ISO på møtene.– Klubbene bør vite om FOKUS-forbindelsen. – IIW feirer familiedag 15.mai, sewww.viennafamilycommittee.   Anne Baggetun kommer på fellesmøtet med Fauske og holder foredrag. Fellesmøtet avholdes på jernbanekafeen.

 Kvelden ble avsluttet med loddsalg.

* Convention 2018.Registrering for IIW convention: iiwconvention2018.com

 

Referat fra medlemsmøte – Internasjonal dag – på Skagen Hotell den 10.01.17.

Tilstede 18 medlemmer. Gjest; Daniel Wie Sandbakk. Leder flyktningekontoret.

Lise innleder: «IW internasjonale dag den 10 januar feires til minne om den dagen da IWs første klubb så dagens lys i Manchester i 1924. Inner Wheel er en av verdens største kvinneorganisasjoner med fokus på kvinner og barn. IW s formål er; – Å fremme sant vennskap. – Utvikle internasjonal forståelse. – Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjenester. På verdensbasis har Inner Wheel ca 3.895 klubber med tilsammen 100.000 medlemmer fordelt på 103 land og 174 distrikter. Internasjonal Inner Wheel er medlem av FNs gruppe for ikke-statlige organisasjoner og Internasjonal Inner Wheel har konsultativ status i FNs ECOSOC, som er det økonomiske og sosiale råd, og i UNICEF. Internasjonal Inner Wheel ledes av et råd med en internasjonal president og representanter fra 16 land. Pågående prosjekter i Inner Wheel Norge;

– Bidrag til Tubfrim.

– Inner Wheels narkotikahundprosjekt.

Bekjempelse av fistula i samarbeid med Det Norske misjonsselskap.

Handicamp i samarbeid med Rotary Norge.

Utveksling av studenter i samarbeid med Rotary Norge.

Safe Motherhood Ambassadors er vårt prosjekt i Etiopia. Prosjektet støtter ventestasjon, et gratis tilbud der den gravide kan bo den siste tiden før fødselen. I forbindelse med dette støttes også utdanning av jordmødre. Vårt motto for 2017 er «Touch a heart»

Daniel Sandbakk forteller om flyktningesituasjonen i Norge. Antall asylsøkere til Norge siste 3 år. I 2014 (11.500) 2015 (30.000) 2016 (3.500) Politikk ? Fluktruter endres mm.

To private mottak i Bodø. Bodø mottak (Hero Norge) 160 plasser. Tverlandet mottak. (Nord Norsk mottakssenter) 160 plasser. Tverlandet mottak- avdeling for enslig mindreårige (EM) 40 plasser. Bodø kommune (BK) er vertskommune for integreringsmottak. Bodø kommune har ansvar for å bosette flyktninger i kommunen via introduksjonsordninger. Kommunen har et stort ansvar for barnehageplasser, helsetjenester mm. Politisk samfunnsplan for innvandring legger føringer. Bodø kommune er i vekst. Flyktningene som kommer bidrar til økt folketall, bærekraft o.l.

Hvordan ankommer flyktningene: – Asylsøkere. Søker beskyttelse. De som får avslag må ut av landet. Resterende blir værende. Overføringsflyktninger/ kvoteflyktninger. FNs program fra flyktningeleirer. Primært kvinner og barn.

Flyktningekontoret (BK) har ansvar for å bosette 100-150 mennesker hvert år. Godt samarbeid med BK boligkontoret. I tillegg til bolig trenges det også helsetjenester /helsesøster, barnehage/skole og kulturtilbud. De som kommer til Norge og søker asyl, skal også søke kvalifiseringsløp. Viktig å starte tidlig med godkjenningen.(Godkjenne papir, kartlegge situasjon, karriæremål/yrkesmål) Kvalifiseringsløp/kvalifiseringsprogram på ca 2 år. I dette et introduksjonsprogram som inneholder generelle kurs, språkopplæring (via voksenopplæringa) språkcafe (dette er med på å styrke norsk kunnskapen) norsk arbeidsliv/ arbeidsrett. Det utbetakes lønn (Inntil 2G) Ca 10-12.000 pr. mnd. Noen trenger tiltak via NAV. Ca 50 % kommer ut i arbeid, ofte delt stilling. Familier med innvandringsbakgrunn er overrepresentert i.f.t «fattigdom» – lavinntektsfamilier. Mange har/får gode opplevelser, men også mange faller utenfor (posttraumatisk stress) Noen får « brakkesyke» psykisk sykdom ved å bli sittende lenge/isolert i mottak.

Situasjonen i verden påvirker inntak. I år -17 skal 122 personer (familier/enslige voksne/enslige voksne menn) bosettes i Bodø. Disse kommer fortrinnsvis fra Syria og Eritrea. Familiegjenforrening. I fjor 24 fam. I 2016 bosatte BK 18 enslige mindreårige barn i alderen 14-17 år. Dette betinger tilgang på fosterhjem/besøkshjem/økte barnevernstiltak. Viktig med stabil tilværelse (Skole, helse, aktiviteter, sommerjobb mm.) BK har opprettet en «Enslig mindre enhet» med etablerte miljøtjenester. Samarbeid med barnehager, Bufetat m.f. Fokus på barneperspektivet.

Utdanning: To siste årene ses at utdnningsnivået er høynet, men også mange har ikke fullført videregående skole. Noen har påbegynt universitet/høyskole. Flyktningekontoret har samarbeid med karriæresentret – Nordlanf Fylkeskommune og NOKUT for godkjenning av utdanning.

I Bodø er det i dag ca 10 % innvandrere. 5-6 % fra ikkevestlige land. BK får «bosetningsmidler» de første 5 årene fra staten. Går i ca 0 etter det. Er da å beregen som «borger» av Bodø.

Flyktningekontoret samarbeider med frivillige organisasjoner, b.la Røde kors og Norsk folkehjelp. Flyktningegaid, språkcafe, leksehjelp mm.

Hva kan vi bidra med? Viktig med engasjemang fra befolkningen. Enslig mindreårige trenger at det knyttes kontakter, turvenn, besøk, idrett, middagsgjest, «vertsfamilie» mm. Nærmiljøet må være ressurs. Daniel ber oss ta kontakt. Mob: 911 57 042. dws@bodo.kommune.no
http://www.bodo.kommune.no

Kommunesektoren bosetter flyktninger i samarbeid med IMDi) Kommunesektoren har gjennom introduksjonsloven ansvar for at flyktninger og deres familier får individuell opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De skal også gjøre tiltak som forbereder flyktningene på arbedslivet, og sørge for at det generelle kommunale tjenestetilbudet er tilpasset en flerkulturell befolkning.

UDI er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen og har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, søknad om beskyttelse (asyl) avslag på søknader, drift av asylmottak og utvisningssaker. IMDi – Integrerings -og mangfoldsdirektoratet setter i verk statens politikk for bosetting av flyktninger. Følger opp introduksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring og Stortingsmelding nr 49 (2003-2004) «Mangfold gjennom inkludering og deltagelse- ansvar og frihet»

Daniel takkes med en rose for et interessant foredrag.

President Elsa leser brev fra verdenspresident Oluyemisi Alatise «Misi.» Jule- og nyttårshilsen.

ISO sendte julehilsen til vår vennskapsklubb i Piteå. Lise leser opp svar derfra. Brev fra DISO. Internasjonal IW dag. ISO/DISO teff på Gardermoen 28 januar. Nordisk Rally i 2019 i Norge. Valg av visepresident – Board directors IIW styre. Vi gir vår stemme til europeisk representant.

Så synger vi Inner Wheel sangen.

Solveig, Elsa og Mona reiser til distriktsårsmøte (DÅM) i Ålesund.

09.05.17. Fellesmøte med Fauske IW. KafeStasjon. Elsa sjekker videre i f t meny.

3 minutter med Solveig. «Nyttår og vennskap.»

Loddsalg.

Tilslutt forteller Turid om et interessant besøk i Tromsø på Perspektivet Museum. (PEM) Homo religious – det religiøse menneske.

« Stiftelse opprettet i 1996, med formål å formidle og utvikle kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra med altrenative perspektiver på kultur og samfunn. Huset var hjemmet til den norske forfatteren Cora Sandel. Museet er en del av det nasjonale museumsnettverket, og deltar i nettverk for minoriteter og kulturellt mangfold i nettverk for samtidsdokumentasjon og forskning»

Referat fra julemøte i Bodø Inner Wheel den 13.12.16.  Julemøte ble i år som i fjor avholdt hos Lilli-Ann. 18 medlemmer deltok.

Møtet startet med at presidenten ønsket velkommen og nytt medlem Randi Høiem ble «tatt opp» og tildelt I.W nål, blå boka og med sangen »Opptagelse» og lys tenning.

Lilli Ann ønsker velkommen til flott dekket bord, koldtbord med tilbehør var på menyen. Hun overrekkes blomst for sin gjestfrihet i.f b med julemøtene.

Julebrev fra andre klubber i D 27 leses opp av Elsa og Liv.    

Distriktsårsmøte (DÅM) avholdes i Ålesund 4-5 mars 2017. Påmelding innen 20.12.16.Ønskelig at noen i det nye styret skal reise. Pesident, sekretær, samt to observatører. Brev fra klubben (BIW) etter gruppearbeidet på Inter City møte sendt til DÅM .

Styret oppfordres til å delegere oppgaver til andre i klubben.    Valglister ble delt ut av valgkomiteen (Turid, Lise, Liv) Sekretærens 2. minutter; Deler ut Inner Wheel Nytt bladet til de som ikke har fått, samt referat til de som ikke tidligere har fått til sendt.

Lise (DISO) forteller nytt om prosjektet i Blånildalen. Fistulaprosjektet, flere vil fortsette med dett prosjektet. Det kurses 10 nye «safe motherhood ambassadørs» med godt resultat. Klubbene oppfordres til å sende stoff til bladet Inner Wheel Nytt. ISO/DISO treff på Gardermoen den 28 januar.             Så synges/ spilles Nord Norsk Julesalme.

3 minutter ved Liv. Hun forteller om sine juleminner etter 38 år i Lomundal. Så leser hun dikt av Ingeborg Refling Hagen (1895- 1989) « Fattig jul har jeg aldri hatt»

Kvelden avsluttes med at Lilli Ann leser et dikt «Jul i våre hjerter»

Referat fra medlemsmøte/salgsmøte i Bodø I.W den 08.11.16 ved Skagen Hotell. Tilstede 13 medlemmer, 4 gjester,

President Elsa tenner lys og ønsker velkommen

Elsa leser månedsbrev fra oktober (nr 2) og november (nr 3) fra Distriktspresident Mette E Willoughby, der hun b.la nevner gruppearbeidet “IC-møtene i gruppe Nord- i dag og i morgen “ Samlet sett var det enighet om å beholde IC møtene, men at møtene har klare forbedringspunkter i forhold til programoppsett, læringsarena, finansierings modeller og tidspunkt for avvikling, så vel som enighet om at IC møtenes fremtid skulle tas opp i den enkelte klubb til videre diskusjon. Videre minner Mette oss på DÅM er 4-5 mars-17, samt at saker som klubbene vil ha tatt opp i Rådet og på Distriktsmøte skal sendes distriktssekretær før 01.12.16.

Det må også invisteres i utstyr til Elvelangs. Plakater, lys mm. Plassering/ servering. Liv tar hovedansvar for dette.Alle styremedlemmer foreslå saker til styret i tillegg til øvrige saker som kommer inn/ tas opp.    PC er kjøpt inn til klubben. Dette medfører nye rutiner vedrørende kopi til perm. Kopi til protokoll som tidligere

Lise (ISO) gir informasjon. Det skal være ISO/DISO treff 28.01.17. Møtet blir på Gardemoen. Lise refererer til prosjektet som vi har i Etiopia (Fistula) samt at hun privat er blitt feltpartner i Lege uten grenser. Svar fra klubbene til distriktet må gis innen 10.12.16 på type prosjekt vi skal støtte.

Så var det salgsmøte med utrolig mange flotte,nyttige og sikkert smaksgode gevinster. Salgsmøte innbrakte ca 3000 kroner til klubben. Lise overrekkes blomst for sin gode innsats som “auksjonarius”

Mona (3 min) forteller om Samhandlingsreformen og endringer i Helse- omsorgstjenesten i kjølvannet av denne.

Referat fra medlemsmøte ved Skagen Hotell den 11.10.16. Tilstede 20 medlemmer, 1 gjest.

President Elsa ønsker velkommen og tenner lys.

Evaluering av Elvelangs. Her må det på et tidligere tidspunkt settes ned en arbeidsgruppe om vi fortsatt skal delta på dette arrangemanget. Tas opp som sak til våren.

Innkjøp av PC til bruk for klubben vedtas. (Sum inntil Kr 5000)

Vi kommer ikke til å delta på 8 Mars arrangement. (Den internasjonale kvinnedagen) i 2017.

Evaluering av InterCity møte i Bodø.

Frist til 01.12.16 for å sende inn sak i.f. b med gruppearbeidet i InterCity møte. Enstemmighet i å beholde IC møtene i tillegg til DÅM. Turid og Wenche ser på resultat av gruppearbeidet evt. sende inn sak og tar dette opp på neste medlemsmøte.

Fauske I. W har 20 års jubileum, og 5 stk har meldt seg på. Bjørg er spesiellt invitert p.g a at hun er charter mother- startet Fauske klubben. Gavekort på kr. 500 gis til Fauske i anledning jubileet.

Sekretærens 2. min. (Deler ut blåboka til de som ikke har fått den. Utdelimg av referat/ div. til de som ikke har fått)

Så ønskes velkommen til Agnete Tjærandsen som snakker om «kunsten å bli gammel, uten å bli det» Agnete er født og oppvokst i København, Dannmark. Hun er nå 84 år og leder av Bodø eldreråd. Hun innleder med å si at det finnes mye forskning på aldring/ det å bli gammel.

Jo eldre du blir jo færre er det igjen av dem du kjente veldig godt. Da kan man lett kjenne seg alene og ensom. Motto : «You dont grow old, but when you stop growing, you be old» Forskning viser at utvikling er positivt for å beholde livet i deg til du dør.Som å bestige et fjell….Du blir sliten og tungpustet, men når du når toppen og ser utsikten, er det som å se tilbake på ditt liv. Du ser linjen i livet ditt som viser hvorfor du gjorde som du gjorde. Det livet du har ført til nå blir av betydning for den du er i dag. Mennesket har flere roller i livet. ( Barn, ungdom, mor, fagperson mm) Dette preger livene våre og blir en del av oss. Hvilken rolle syns du var viktig ? Hvilken rolle var du deg i ? Viktig for å vite hvem du er. Som pensjonist blir du en «forhenværende» men her kan det være forskjell på menn og kvinner. Teori (hennes egen påstand) Vi har 3 aldre; Kronologisk (reell alder) biologisk (trene, spise, kle seg mm) og psykologisk alder (sitter i hodet) Du er selv herre over to av disse !

Gammel er et hedersord. Refererer til Piet Hein «Grooks» P. Hein var dansk dikter, forfatter, oppfinner og matematiker. (1905-1996)                                               Hva skal du bli når du blir stor ? Hva skal du gjøre med de neste 20 årene ? Etter at du f.eks blir pensjonist. Finn tilbake til det i ditt liv som du trivdes med. Ta en utdanning. Søk etter å få en fritidsinteresse/ hobby. Sett deg mål ! Viktig mentalt (bruk hjernecellene) til å få kroppen til å mobilisere/ tro på det hjernen blir fortalt. Fortell deg selv hva du vil !

Hva angrer gamle mennesker på ( forskning)

– at de ikke var mere hjemme.

– at de ikke alltid var snill.

– angrer på alt det de ikke har gjort.

– angrer på at de ikke har «syndet»

Man må ha rammer og rutiner som gjør at dagen ikke smuldrer bort. Man må også være fleksibel. Planlegg dagen den tiden på døgnet da man er klarest i hodet. Må ha en mening med det en gjør. (mening i livet) Denne meningen må enhver finne ut av selv. Svært viktig å trene hjernen for å holde den i form. « Lær noe nytt hver dag» Nye veier, nye forbilder skapes da.

«Det har jeg aldri prøvd før, så det kan jeg helt sikkert klare» Pippi Langstrømpe.

Digitalisering i hverdagen. Man må lære seg å bruke de digitale verktøy og medier som kommer. I Phone, I Pad, Pc. Facebook, Googel mm.                                   Agnete avslutter med et dikt av Benny Andersen. « På høje tid» B. Andersen er dansk dikter, lyriker, forfatter, komponist og pianist. f.1929.

Så er det kaffe og loddtrekning.

Lise (ISO) leser brev fra IIW president. Motto; «Touch a Hart»  Kjenne på følelser. Vennlighet, være generøs med penger, ressurser og vilje til å hjelpe. Din sanne rikdom er det gode du gjør i verden. Vær snill mot jorden, ære ideen om et globalt fellesskap, at vi er hverandres keeper, som sikrer trygghet, sikkerhet, komfort, velvære, skjønnhet og fred. Vær snill mot deg selv, ta vare på kroppen din.

Tilbakemelding fra medlemmene i BIW at vi fortsatt ønsker å gi støtte tilnarkotikahundene. Å samarbeide med Rotary til et evt. nytt prosjekt, sier BIW nei til i denne omgang. Brev fra DISO. Nytt internasjonalt prosjekt som skal erstatte fistula prosjektet «Menneskehandel er vår tids moderne slaveri « A21. Kan vi gjøre en forskjell her? Enighet i BIW at vi fortsatt skal støtte fistula prosjektet. I fistula prosjektet har vi et samarbeid med Norsk Misjonsselskap. Vi har lokale aktører i Krisesentret vedr. menneskehandel og traficing. Alle forslag sendes til distriktsstyret innen 15.10.16. På IW siden beskrives et Dansk prosjekt « kvinner i fare» Gir gaver til barna, etablere et krisesenter, kurs i søm og andre ferdigheter.

Månedsbrev fra distriktspresidenten leses på neste medlemsmøte.

3 minutter ved Bjørg. Snakker om de små gleder i hverdagen. Vi har flest av dem (hverdager)kan fylle dem med det man liker best. Bjørg refererer b.la til besøk på Englefabrikken som ga et sterkt inntrykk.

Vigdis tar opp at vi må bli flinkere til å besøke medlemmer som er syk eller av andre grunner ikke kan komme på medlemsmøter.

 

                                                                                                                                                                                                                ÅRSMØTE 13/09 -16 Tilstede: 18 medlemmer og to nye gjester.

President Elsa M Karlsen ønsker velkommen til årsmøte. Innkalling og saksliste godkjent. 

Diverse: Nytt fra ISO, Lise ( ISO tar seg av det internasjonale i klubben)

Lise leser opp brev fra DISO. « Happier future» Inner Wheel sitt prosjekt for støtte til Bolivia – Safe motherhood (Fistulaskader)

Ny verdenspresident fra Afrika ( Oliezia Alatzie) -Lagos. Sak; « Children Transit Senter» – Motto; «Touch a hart.»

Susan Nilsen prosjekt «Women for Afrika»

Bladet Inner Wheel nytt vil nå kun bli sendt til sekretær for videre distribusjon til medlemmer. Bladet kan i tillegg leses på nett. 

Informasjon fra Turid om InterCity møtet.

Distriktspresident/ visedistriktspresident og diso kommer.

Nestleder i FOKUS, Mette Moberg kommer. Denne delen av møtet er åpent for andre organisasjoner. Pressemelding sendt ut. Alle fra B. I W som kommer på I.C møte må ha med gave. Overdkudd gis til Kirkens Bymisjon. Invitasjon fra Fauske I.W- 20 års jubileum, lørdag 22.10.16. Kommer tilbake til påmelding fra Bodø I W. Svarfrist 28.09.16. Turid overrakte blomster til Liv, avtroppende president i B.I.W

 

 

 

 

Referat fra julemøte i Bodø Inner Wheel den 13.12.16.  Julemøte ble i år som i fjor avholdt hos Lilli-Ann. 18 medlemmer deltok.

Møtet startet med at presidenten ønsket velkommen og nytt medlem Randi Høiem ble «tatt opp» og tildelt I.W nål, blå boka og med sangen »Opptagelse» og lys tenning.

Lilli Ann ønsker velkommen til flott dekket bord, koldtbord med tilbehør var på menyen. Hun overrekkes blomst for sin gjestfrihet i.f b med julemøtene.

Julebrev fra andre klubber i D 27 leses opp av Elsa og Liv.    

Distriktsårsmøte (DÅM) avholdes i Ålesund 4-5 mars 2017. Påmelding innen 20.12.16.Ønskelig at noen i det nye styret skal reise. Pesident, sekretær, samt to observatører. Brev fra klubben (BIW) etter gruppearbeidet på Inter City møte sendt til DÅM .

Styret oppfordres til å delegere oppgaver til andre i klubben.    Valglister ble delt ut av valgkomiteen (Turid, Lise, Liv) Sekretærens 2. minutter; Deler ut Inner Wheel Nytt bladet til de som ikke har fått, samt referat til de som ikke tidligere har fått tilsendt.

Lise (DISO) forteller nytt om prosjektet i Blånildalen. Fistulaprosjektet, flere vil fortsette med dett prosjektet. Det kurses 10 nye «safe motherhood ambassadørs» med godt resultat. Klubbene oppfordres til å sende stoff til bladet Inner Wheel Nytt. ISO/DISO treff på Gardermoen den 28 januar.             Så synges/ spilles Nord Norsk Julesalme.

3 minutter ved Liv. Hun forteller om sine juleminner etter 38 år i Lomundal. Så leser hun dikt av Ingeborg Refling Hagen (1895- 1989) « Fattig jul har jeg aldri hatt»

Kvelden avsluttes med at Lilli Ann leser et dikt «Jul i våre hjerter»