Bodø Inner Wheel klubb

BODØ INNER WHEEL

Charterdag: 11. nov.1983
Charterpresident: Kari Kvaal
Fadderklubb: Tromsø
Medlemmer: 23
Møtedag: Andre tirsdag i mnd. kl. 19.00
Møtested:  Skagen 

BODØ BYEN VÅR.

Relatert bildeRelatert bildeBilderesultat for Bilder av Bodø

Styret 2018/2019

 

PRESIDENT ELSA KARLSEN.

                            

Past president:                Liv Juul

Visepresident:                 Wenche Eiring

Sekretær/vara:                 Mona Karlsen/ vara, Turid Sandstrand

 Kasserer/vara:                Solveig Martinussen/ får hjelp til loddsalg etc.  møteavgift osv.)

Styre- og  Varamedlem:   Vigdis Isaksen/ Randi høyem

ISO:                                    Liv  Juul

Revisor:                             Unni Kristensen 

Sammensetning av komiteer 2017/2018

Valgkomité:                     Lise Engan, Lillian B.Johnsen, Liv Juul

 Internasjonal komité:     Liv Juul, V. Isaksen, Ingebjørg Ivarrud

Programkomité:               Bjørg andreassen, Liv Juul, E. karlsen

Vertinne/ Festkomite:      S. Martinussen, Lise Engan, I. Ivarrud

Vervekomite:                      Turid Sandstrand, Ingebjørg Ivarrud, Lise Engan        

Nettansvarlig                      Lise Engan 

Møteplan klubbåret 2018/2019

11. september:  Årsmøte. Bodøs historie gjennom 200år/ ved Oskar Berg. Bymuseet kl.19.oo                                                                                                                                               3 min. v         Rigmor

 09. oktober:           Medlemsmøte 3 min v/ Wenche Eiring     

 13. november:    Salgsmøte  3 min.v/ Lilli Ann

 11. desember:    Julemøte/med jubileumsmiddag på Bjørk restaurant.    3 min v/Lise

8.   januar:        Internasjonal dag. 3 min. Liv

12.   februar:    Valgmøte. Frivillig arbeid og Røde Kors. 3min v/ V. Isachsen

 12.   mars:      Kols koordinator Linda Djupos fra Bodø kommune.

  9.    april:       Omvisning på Adelsten Normann Museet. Vi spiser ute.

  07   mai.        Fellesmøte med Fauske i Bodø

 11.    juni:       Sommermøte. 3 min. v/Solveig

              Det tas forbehold om endring i programmet.

BODØ

Først og fremst er Bodø en kommune og er faktisk Nordlands aller største by og kommune, dette er derimot målt etter antall innbyggere. Det er hele 51 000 innbyggere telt i 2017 Skal man sammenligne Bodø med resten av Norge er det faktisk Norges 15. mest befolkede by region og det er det kanskje ikke mange som hadde gjettet om denne nordlige byen. Det som mest sannsynlig gjør at det er såpass mange innbyggere i Bodø er at beliggenheten til Bodø er midt i fylket og ute ved kysten, noe som er utrolig attraktivt for mange. Kulturhuset i Bodø har hvert år rundt 70 000 besøkende som er fordelt på rundt 250 ulike arrangementer. Det er med andre ord utrolig mye kultur, underholdning og musikk som er ettertraktet i Bodø. Hovedscenen Sinus og Kulturhuset Gimle må nevnes her da de har eksistert siden 1980- tallet og på disse scenene blir det arrangert en rekke ulike konserter. Både Bodø Bluesklubb, Bodø Metal Klubb, X Rockeklubb og enda flere har faktisk et sted mellom 150 og 200 konserter hvert eneste år. I tillegg er det en rekke ulike musikkfestivaler som blir arrangert i Bodø hvert år. Nordland Musikk festuke er en av dem og denne blir arrangert hver sommer. I tillegg til dette finnes det Parken festivalen som blir arrangert hver høst.

Bodø Inner Wheel                                      Bilderesultat for Bilder av Bodø

 Vi holder våre møter på Skagen hotell andre tirsdag i mnd. Kl.19.00 Våre vennskaps klubber er  Piteå og Skjelefteå.   Møtene starter med at presidenten ønsker velkommen, og tenner lys. ISO har talerett på  hvert møte. Vi har også tre minutter hver gang. Mai møtet holdes annen hvert år mellom  Fauske  og Bodø. Sommermøtet er alltid koselig, med underholdning og god mat. I nov. har vi salgsmøte med utlodding av  håndarbeid og godt bakverk. Inntekten går til et godt lokalt formål. IW  Bodø er med å støtte Fistula prosjektet i samarbeid med NMS, støtter tollvesenet sitt kjøp av narkotika hund,SOS barnebyer og handikamp.    Pr. dags dato er vi   23 medlemmer. Dette IW året blir bla.viet til å rekruttere nye medlemmer. 

Referat fra medlemsmøte – Internasjonal dag den 10.01.19.

Presidenten forteller kort om Inner Wheel og IW s internasjonale dag. Foredragsholder Øystein Nystad. fortalte om Bodø Røde Kors. Røde Kors internasjonalt ble grunnlagt av Henri Dunant. Hovedkontor ligger i Geneve. Stiftet 1863. Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøet i Norge. Frivillige er tilstede for
mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med
unik tilgang og tillit i kriseområder. Røde Kors har en lang og sterk tradisjon ved ulike kriser og
katastrofer, der det er behov for helsehjelp verden over.
1. Avdekker og hindrer nød
2. Gir rask respons og lindrer når krisen oppstår.
3. bidrar til å styrke lokalsamfunnet.     Turid takker for flott foredrag og overrekker en sjekk på kr. 1.500

Distriktsprsidenten Edita gir oss informasjon om det som rører  seg i IW gratulere alle med 95 års jubileum og takker medlemmer, klubbstyret, distriktstyret og rådet. Videre minner distrikts president på «røderose aksjon» i D27. – Finne et lokalt prosjekt. Oppmuntre
til deltagelse. Fremtiden: Hva kan bli bedre? Hva skal vi gjøre? D27 får rådspresident om to år.

Takk til Fauskedamene som sporty stilte opp på den internasjonale dagen. På tross storm og uvær. Men sånn er det i dag  28.01 2019

 

Referat fra jubileumsmøte/julemøte på Bjørk restaurant den 11.12.18.

Kvelden åpnes med flott sang fra en gutt fra musikkskolen. Tordis Jentoft, president fra Fauske IW
gratulerer med dagen og takker for innbydelsen samt informerer om overføring av gave, kr. 500,- til Bodø IW. Videre forteller hun kort om IW, før gavekort på kr. 9 000,- overrekkes Jan Holt, tidl. overlege ved NLSH barneavdelingen. Gaven gis fra FIW og BIW til innkjøp av utstyr til barneavdelingen.  Jan Holt forteller litt historisk om Nordlandssykehuset og barneavdelingen. Han avslutter med å takke for gaven og sier pengens skal brukes til innkjøp av nytt/bedre utstyr til prematur/nyfødt medisin. Vigdis gir oss et flott tilbakeblikk på klubbens 35 års historie. Klubben ble chartret i 1983. Hun forteller videre om vennskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fokus på hjelpsomhet og tjenester samt hva det har betydd å utvikle internasjonal forståelse bla. iforhold til våre hjelpeprosjekter
Hun fremhever møtene som BIW har hatt med salgsmøter, julemøter, sommermøter mm, samt den
gode kjennskapen vi har fått til Bodø by gjennom alle bedriftsbesøk og ny kunnskap gjennom
eksterne foredragsholdere. Videre roser hun Fauske IW, som BIW er fadder for, for godt vennskap
siden starten i 1996. Utfordringen er fortsatt rekruttering av nye/yngre medlemmer samt å få
medlemmer til å påta seg verv. Det er ikke like lett nå som tidligere å bekle dagens verv. Kan være
utfordrende for mange med dagens teknologi, travelhet mm . Kvelden avsluttes med sangen. «Deilig er Jorden»

Bilderesultat for Bilder av jul

Medlems møte den 09.10.18. Sted; Skagen Hotell.

Utdrag fra referat

  • Ved sykdom/fravær hos medlemmer er det fint om de som kjenner til dette kan informere styret, slik at noen fra styret kan holde kontakt med den som er borte/syk. 
  • Tema til verdenspresidenten for 2018 -2019 er Empower and Evolve – Styrke og utvikling.   «Mitt håp på temaet er å oppmuntre våre medlemmer til å utdanne seg på IW. Ved å undersøke, ære og lære fra IW arven, kan vi bruke denne kunnskapen til å sikre vår vekst, individuelt og kollektivt, og for å gjøre det mulig for IW å delta mer trygt og vellykket.«
  • Liv informerte om loppemarked i Rønvik kirke.

 

REFERAT  FRA ÅRSMØTET 11.09.2018

Program: Foredrag om byen vår, deretter årsmøtesaker.

  •  Årsmøtesakene, regnskap/budsjett,
  • Videre gikk vi over på handlingsplanen som medlemmene hadde fått til sendt
  • Eventuelt: Det bør ikke være foredragsholder på årsmøtet, da det kan bli knapt med tid til å
    drøfte årsmøtesaker.

 

Dette IW året startet allerede i aug.  20/8 -18 og her er referatet

BIW arrangerte et møte for å høre Sonja Kuspert fra Det Norske Misjonsselskap fortelle om
Prosjekt Safe Motherhood Ambassadors. Foranledningen til møtet var at Kuspert var på gjennomreise til Hamarøy og tok kontakt med Liv Juul
Liv sendte forespørsler til våre medlemmer om et slikt møte var interessant, selv om IW-året
ennå ikke hadde startet. Dette var flere interessert i, og dermed ble ideen født om å utvide kretsen,
få enda flere til å delta.
Fauske IW ble invitert , Liv kontaktet de 10 lokale misjonsforeningene og kateket Sølvi Malmbekk
lovet gratis lokale i Rønvik Kirke.
Vi var overveldet over at menighets stuen i Rønvik kirke var helt full av interesserte tilhørere da
møtet startet . Sonja Kuspert fortalte engasjert om forholdene for kvinner i denne delen av verden, provinsen rundt byen
Kamashi i den østlige del av Etiopia.
Skikken her er at kvinnen som skal føde må gå for seg selv i utkanten av landsbyen og være der
alene til barnet er født. Bare slik kan hun bevise at hun er en sterk og sunn kvinne.
Så vet vi jo at komplikasjoner kan inntreffe, og når ingen er der for å hjelpe, kan skadene bli store
og omfattende.
De Fistula-skadde kvinnene har vi jo hørt om, vi som har vært i samarbeid med NMS siden det
første prosjektet startet i 2005, men jeg tror at det Sonja fortalte så direkte nå,var ukjent for mange
av de fremmøtte.

Vi fikk høre om starten med de ti første Ambassadørene som selv hadde hatt Fistula-skader, menvar blitt operert og nå var friske.
Tanken bak SMA er nettopp at disse kvinnene skal være frivillige hjelpere i sine samfunn og være
med på å avskaffe den gamle Gumuz-tradisjonen med å føde ute.
Disse frivillige får et starttilskudd, men det er meningen at de etterhvert skal livnære seg selv, bruke
starttilskuddet som en investering i enkle foretak, f.eks holde husdyr.
Så langt i prosjektet er det blitt 40 Ambassadører, og prosjektet ser lovende ut.
I 2017 fødte 70% på helseinstitusjon.
Arbeidet er omfattende. Det handler om å gi opplysning om hvordan fødselsskader skjer.
Det skal motiveres til å gå til helsestasjonen for å søke hjelp, forebygge,
Gratis babylue og teppe fra Norge kan være en motivasjonsfaktor,
Videre kan nevnes opplæring til helsepersonell om denne virksomheten, samfunns kampanjer,
transport av syke/skadde til Addis Abbeba eller Methi.
Å ha en avslutning med festlige aktiviteter for de frivillege er motivasjon for dem.
Sonja viste bilder underveis. Hun anbefalte også filmen som mange har sett: «A walk to beautiful»
Nylig ble Fase 2 innledet.
10 nye kvinner skal få opplæring og de «gamle» skal inspireres på nytt.
Anti- Fistula grupper med unge, både gutter og jenter, er dannet.
Workshop for religiøse ledere skal hjelpe til i forebygging og reparering, dette regnes som viktig.
Helsekomiteer skal opprettes fire steder. Målet er å utrydde Gumuz-tradisjonen ( å føde ute).
Det er ansatt en dyktig mann som prosjektleder. Han er helsefaglig utdannet og snakker språket.