Fauske Inner Wheel klubb

Fra vårt besøk 6. oktober 2015 på "Zetterquist/Adde"-galleriet på Storjord i Saltdal

Fra vårt besøk 6. oktober 2015 på «Zetterquist/Adde»-galleriet på Storjord i Saltdal

Adde3

Charterdag: 7. september 1996
Charterpresident: Siw-Karin Johansen (nå Fagerheim)
Fadderklubb: Bodø Inner Wheel klubb
Medlemmer: 18
Møtedag: Andre tirsdag i mnd.
Møtetid: Kl. 19.00 – 21.30
Møtested: Arkaden, Fauske.

 

På møtene prøver vi å få fatt i gode foredragsholdere som kåserer om forskjellige aktuelle emner. Presidenten gjennomgår klubbsakene, ISO rapporterer om de internasjonale sakene vi er engasjert i, enkelte medlemmer kan ha 3-minuttters innlegg om et tema de er særlig interssert i eller vet spesielt mye om. Tilslutt hygger vi oss med kaffe / kake og loddsalg. Klubben støtter følgende prosjekter: Innkjøp av narkotikahund til tollvesenet, SOS-Barnebyer, Handicamp-leir, NMS-prosjektet og Fistulaprosjektet. Vi støtter også lokale prosjekter.  Vi har også 2 vennskapsklubber: 1) Inner Wheel Club HAFNAREFJORDUR på Island 2) Inner Wheel Club DUBROVNIK i Croatia.

Litt om vår kommune. Fauske kommune er et handels- og transportknutepunkt i Salten  – og Nordland. Kommunen er også kraftsenteret i Indre Salten med store virksomheter som SKS kraftsamband, NAV forvaltning og Valnesfjord helsesportsenter. På Fauske har du nærhet til natur, fjellheim og fiskevann. Øst for Fauske har vi Sulitjelma som er et populært utfartsområde med mange merkede stier inn over fjellene og over kjølen til Sverige. Vest for Fauske ligger Valnesfjord som også er et populært utfartsområde både sommer og vinterstid og med mange merkede stier. Her ligger også Sjunkhatten nasjonalpark. Også kalt Barnas nasjonalpark. Kommunen har flere barnehager  og et godt fritidstilbud til barn og ungdom. Flere musikkorps, idrettslag, flere lysløyper og idrettshall. Pr. desember 2015:  9 622 innbyggere.

STYRET I FAUSKE INNER WHEEL KLUBB 2018/2019               

 President Tordis Jentoft
 Visepresident Kari Thomassen
 Sekretær Ranveig Ahlstrøm Gjerskvål
 Kasserer Anne-Karin Dragland
 ISO Mona Emanuelsen
 Styremedlem Torill Rabben
 Varamedlem Inger Johanne Navjord
Revisor Karin Bjørlo

PROGRAM KLUBBÅRET 2018/2019  – 16 og 17 mars arrangerer Fauske IW-klubb distriktårsmøte for Distrikt 27.

Årets tema: »       »      ( Program 2018/2019 blir lagt inn så snart det er klart)

 •  .September   Gjennomgang av IW organisasjon v/president Tordis Jentoft.
 • . Oktober        Klubbsaker. ISO.
 • . November    Klubbsaker.  ISO.
 • . Desember    Julemøte . Klubbsaker, Julelotteri – Middag.
 • . Januar          Klubbsaker.  ISO.
 • . Februar        Klubbsaker. ISO.  Valgmøte.
 • . Mars             Klubbsaker. ISO.
 • . April              Klubbsaker. ISO.
 • . Mai                Felles møte med Bodø IW klubb.
 • . Juni               Årsmøte –   sommeravslutning/president-skifte.  Og takker for IW-året
 •                         som er gått. Middag ute på restaurant.

Det legges opp til 3 min på hvert møte. Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet

I 2016 fylte Fauske IW 20 år og det ble  feiret  med en jubileumsfest m/inviterte gjester lørdag den 22 oktober. Festen ble holdt på Fauske hotell.

20 års feiring av Fauske Inner Wheel 22 oktober 2016

Fra 20 års feiring av Fauske Inner Wheel 22 oktober 2016. President Mona ønsker velkommen

Fra IC-møtet 23. sep. 2017. Åpning av møtet m/lysseremoni fra høyre v/visepresident Mona FIW, president Marit fra TIW og president Elsa fra BIW

Fra IC-møtet 23.09.2017. DISO v/Anna Lena forteller om vårt internasjonale prosjekt i Blånildalen i Etiopia «Safe Motherhood Ambassadeurs»

Lørdag 23 september ble det holdt IC-møte på Fauske for region Nord: Fauske IW, Trondhjem IW, Tromsø IW og Bodø IW-klubber.

Dagen startet med lunsj og åpning av møtet med lysseremonien og sang. Deretter fikk de ulike klubbene presentere seg og fortelle hva de har gjort i forrige IW-år og tanker og ideer fremover. Så var det distriktpresidentens halvtime v/Edita Krehic som blant annet kunne fortelle om innspill og fremtidig  organisering av IW. Edita påpekte også viktigheten at IW og klubbene blir mer synlig blant annet gjennom media. Det ble også holdt et flott foredrag av Anita Hunstad som fortalte om oppbyggingen av gårdsbarnehagen  på Medås og dagens organisering med 5 avdelinger og 106 barn. Diso v/Anna Lena Løbakk holdt et meget interessant og flott foredrag om vårt internasjonale prosjekt. Det ble servet både kaffe, kaker og frukt innimellom pausene. I en av pausene ble det også en flott underholdning av noen damer fra Dans Fauske – Magedans. Kjempeartig og flott innslag. Tid til gruppearbeid ble det også denne dagen. På slutten av dagen ble det solgt lodd og mange flotte gevinster ble trukket. Møtet ble avsluttet med festmiddag på restaurant Lais Bistro. IC-møtet ble en meget innholdsrik og faglig dag.  Også hadde vi en dyktig komite og ikke minst vår visepresident Mona Emanuelsen som loset det hele  gjennom dagen.

Magedansere fra Dans Fauske

 

 

 

 

 

 

For InnerWheel-året 2017-2019 ble Edita Krehic fra Fauske IW valgt som distriktpresident for vårt Distrikt 27.

Distriktpresident for D-27 Edita Krehic

Trykk på linken nedenfor:

Giverglede Inner wheel -Artikkel i Saltenposten