Fauske Inner Wheel klubb

Fra vårt besøk 6. oktober 2015 på "Zetterquist/Adde"-galleriet på Storjord i Saltdal

Fra vårt besøk 6. oktober 2015 på «Zetterquist/Adde»-galleriet på Storjord i Saltdal

Adde3

Charterdag: 7. september 1996
Charterpresident: Siw-Karin Johansen (nå Fagerheim)
Fadderklubb: Bodø Inner Wheel klubb
Medlemmer: 18
Møtedag: Første tirsdag i mnd.
Møtetid: Kl. 19.00 – 21.30
Møtested: Arkaden, Fauske.

 

På møtene prøver vi å få fatt i gode foredragsholdere som kåserer om forskjellige aktuelle emner. Presidenten gjennomgår klubbsakene, ISO rapporterer om de internasjonale sakene vi er engasjert i, enkelte medlemmer kan ha 3-minuttters innlegg om et tema de er særlig interssert i eller vet spesielt mye om. Tilslutt hygger vi oss med kaffe / kake og loddsalg. Klubben støtter følgende prosjekter: Innkjøp av narkotikahund til tollvesenet, SOS-Barnebyer, Handicamp-leir, NMS-prosjektet og Fistulaprosjektet. Vi støtter også lokale prosjekter.  Vi har også 2 vennskapsklubber: 1) Inner Wheel Club HAFNAREFJORDUR på Island 2) Inner Wheel Club DUBROVNIK i Croatia.

Litt om vår kommune. Fauske kommune er et handels- og transportknutepunkt i Salten  – og Nordland. Kommunen er også kraftsenteret i Indre Salten med store virksomheter som SKS kraftsamband, NAV forvaltning og Valnesfjord helsesportsenter. På Fauske har du nærhet til natur, fjellheim og fiskevann. Øst for Fauske har vi Sulitjelma som er et populært utfartsområde med mange merkede stier inn over fjellene og over kjølen til Sverige. Vest for Fauske ligger Valnesfjord som også er et populært utfartsområde både sommer og vinterstid og med mange merkede stier. Her ligger også Sjunkhatten nasjonalpark. Også kalt Barnas nasjonalpark. Kommunen har flere barnehager  og et godt fritidstilbud til barn og ungdom. Flere musikkorps, idrettslag, flere lysløyper og idrettshall. Pr. desember 2015:  9 622 innbyggere.

STYRET I FAUSKE INNER WHEEL KLUBB 2017/2018               

 President Tordis Jentoft
 Pastpresident Mona Emanuelsen
 Sekretær Ranveig Ahlstrøm Gjerskvål
 Kasserer Anne-Karin Dragland
 ISO Kari Thomassen
 Styremedlem Torill Rabben
 Varamedlem Inger Johanne Navjord
Sonja Øyre
Revisor Karin Bjørlo

PROGRAM KLUBBÅRET 2017/2018

Årets tema: «Leave a lasting Legacy» – Skap en varig arv

 • 06 .September   Gjennomgang av IW organisasjon v/president Tordis Jentoft.
 • 03. Oktober        Klubbsaker. ISO.
 • 07. November    Klubbsaker.  ISO.
 • 05. Desember    Julemøte . Klubbsaker,
 • 02. Januar          Klubbsaker.  ISO.
 • 06. Februar        Klubbsaker. ISO.  Valgmøte.
 • 06. Mars             Klubbsaker. ISO.
 • 03. April              Klubbsaker. ISO.
 • 08. Mai                Felles møte med Bodø IW klubb
 • 05. Juni               Årsmøte –   sommeravslutning/president-skifte.
 • Det legges opp til 3 min på hvert møte også.
 • (endelig program er ikke ferdig og blir lagt inn senere)

Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet

I 2016 fylte Fauske IW 20 år og det ble  feiret  med en jubileumsfest m/inviterte gjester lørdag den 22 oktober. Festen ble holdt på Fauske hotell.

20 års feiring av Fauske Inner Wheel 22 oktober 2016

Fra 20 års feiring av Fauske Inner Wheel 22 oktober 2016. President Mona ønsker velkommen