Tromsø Inner Wheel klubb

Charterdag: 1. juli 1963
Charterpresident: Aase Holtan
Fadderklubb: Trondhjem Inner Wheel klubb
Medlemmer: 34
Møtedag: Tredje onsdag i mnd.
Møtested: Næringsforeningen i Tromsø, Grønnegt. 83, 9255 Tromsø

Referat fra medlemsmøte 20. februar

21 personer deltok,- 19 medlemmer og 2 gjester.

Sigrid startet møtet med å si noen ord om Tromsøs mange tilbud: filmfestival, nordlysfestival, snøfestival og masse turister. Deretter ble referatet fra forrige medlemsmøte godkjent med en korrigering som rettes opp i boka (Sigrid,ikke Signe).

Infobrev nr.6 fra distriktspresidenten der hun henviser til et gammelt afrikansk ordtak som sier: jeg er fordi vi er/ våre liv er knytta sammen/ vi er ikke alene—

Sigrid ønsket de to gjestene som forhåpentlig blir medlemmer velkommen: Grete Barlindhaug og Eva Smistad.

Så fikk Grete B. ordet for å fortsette sin fortelling om kvinnene i Nepal (se vedlagt innlegg). Hun tilbrakte ca. et år i Nepal for 20 år siden. Hun er fysioterapeut og sosialantropolog og tilbrakte året i en landsby,- Mirmi. Hun holdt et langt og veldig interessant innlegg om kvinner i en helt annen kultur enn vår. Hennes foredrag legger jeg ved her. Hun besvarte en del spørsmål til slutt: Til tross for tungt og mye kropps- arbeid, ble ikke kvinnene dårlig kroppslig ,var i god form og hadde lite «vondter». Levealder for 20 år siden for kvinnene var noen og femti år og spebarnsdødeligheten var høy. Bedring i dag.

Sigrid opplyste etterpå at neste post på programmet var måltidet. Vi fikk servert nydelig suppe med to sorter brød til,- alt tilberedt av kantinedama Marit og selvsagt valgfri drikke til.

Berit Kirkpatrick har vært valgkomite sammen med Solveig Falk. Berit K. presenterte neste års styre:

Signe Krane: President

Marie Fangel: Visepresident

Marit Lind: Sekretær

Tone Kaldhol: Kasserer

Solveig Kristoffersen: ISO

Bitten Barmann Jensen og Solveig Falk: Styremedlemmer

Karin Gabrielsen fikk så ordet for å fortelle fra Rådsmøtet som visepresident: Anne Karin Kristiansen fra Norsk Misjonssamband fikk spørsmål om Safe Motherhood.,- fortalte om Etiopia (Blånildalen) og urolighetene der. Ingen hjelpeorganisasjoner går inn der,- kun få lokale mennesker tør dette. IW forlanger regnskap fra Misjonssambandet. Fistula videreføres. Har finansiert en VAN,- nå har de sykebiler som henter. Nærsykehus gir opphold og behandling (føde/ skade). I Etiopia har det vært tradisjon for at kvinner føder alene,- Tegn på styrke! 40 assistenter er utdannet gjennom dette prosjektet og de som er operert eller har født på klinikk får ubetalt opplæring. Vektlegger ernæring og renslighet i spebarnstell. Konklusjonen er at pengene fra IW er brukt veldig riktig. Fram til 2020 skal vi fortsette. CARE Norge er en mulig ny samarbeidspartner (org. som er verdensomspennende). Hvis vi støtter CARE vil IW bli hovedsponsor og vi vil bli synlig. Hver klubb avgjør etter 2020 hvem vi støtter og klubbene vil bli hørt. Frist for å bestemme dette er 31. mai 2019.

Sigrid opplyste så at Birgit sier det er mulig og ønskelig å betale med Vipps heretter (bruk Birgits telefonnummer: 97569515). Mange av oss betale med Vipps samme kvelden. Selvsagt kan man fortsatt bruke kontanter. Kaffekomiteene får pengene tilbake fra Birgit. Kaffekomiteen består vanligvis av 3 personer. Det er foretatt en mengde bytter så medlemmene er usikre på hvem de skal melde avbud til. Styret har derfor bestemt at Marit tar imot beskjed om fravær (Tlf. 95915563) Kantinedama ønsker melding om antall minst en uke før møtet finner sted, så prøv å melde fra så tidlig som mulig ved planlagt fravær.

KAFFEKOMITE I MARS: BENEDICTE, KARIN T.H., SOLVEIG F.

Møtet ble avslutta med Berit K`s 3 minutter: Hun snakket om Lex Nygaardsvold, som også omtales som Bigamiloven og som er en skamplett på historien. Denne sikret at en gift nordmann etter 3 år i utlandet fikk rett til å skilles uten ektefelles godkjenning!! Denne tok hensyn til soldater som ønsket å skifte kone. Den fraskilte kona fikk info om skilsmissen fra lensmannen. Regjeringa gjorde det lovlig å svikte kvinner og barn! Dette medførte mange triste skjebner og Berit fortalte om ei mor og hennes datter og deres vanskelige og fattigslige liv etter at hun var blitt skilt fra datterens far og han kom hjem med ny kone og barn. Det var opprørende og trist fortelling! 3. oktober 1945 ble loven opphevet.

Til sist takket Sigrid for en koselig kveld.

Ref. Berit A.

 

Vedlegg:

BEVEGELSE SOM KULTURELT UTTRYKK

(Grete Barlindhaug)

Kvinnene i Nepal

Forrige gang snakket jeg litt om kvinnene og det arbeidet de gjorde på gården. Nå vil jeg gjennom noen eksempler beskrive hvordan de bruker kroppen, hvordan de beveger seg og hvordan de posisjonerer seg i rommet. Og så vil jeg gi en forklaring på hvorfor det er som det er.

Jeg har valgt å dele eksemplene i to: Hjemme ved gården/på gårdsplassen og ute på marken. Årsaken til at jeg deler det slik er at ved huset er det stor sjanse for at menn vil dukke opp, gå forbi eller komme til huset. Ute på markene er kvinnene vanligvis ganske alene, uten at menn viser seg. Så der kan kroppsbruk være litt annerledes.

På gårdsplassen:

Seks kvinner er samlet på gårdsplassen, familie, gode venner og naboer. Kornet skal treskes. Fire av kvinnene er unge, gifte kvinner. De sitter på bakken og arbeider i samme takt og rytme. De holder en trestokk foran seg med begge hender. Så løfter de pinnen rett foran kroppen opp til pannehøyde og raskt rett ned i kornet som ligger i hauger foran hver og en av dem. Bevegelsene er rolige og rytmiske. De bruker ikke mer kraft enn de trenger. Bevegelsene er ekstremt direkte med bundet flyt og kroppene er stabile og sentrerte. Bevegelsen oppover er aldri helt opp/helt utstrakt. Så hovedinntrykket blir den konkave, smale, nedadvendte kroppen. Kvinnene snakker rolig og lavt sammen mens de arbeider, og de smiler forsiktig til hverandre. Innimellom skifter de sittestilling fra å ha bena i kryss foran seg til å sitte på helene, sitte mellom helene eller sitte med bena bøyd til siden. I alle stillingene bruker de veldig lite personlig rom.

Bestemoren beveger seg rundt på gårdsplassen og samler strå ved å bruke føttene. Hun beveger føttene både fremover og ut til siden for å få med seg så mye som mulig, og overkroppen beveger seg også i alle retninger. Senere koster hun kornet sammen i hauger med en kost, og da bruker hun store bevegelser både fremover og til siden av armer og overkropp. Og overkroppen beveger seg også opp og ned. Hennes bevegelser er indirekte og fleksible med en fri flyt. Det er en synlig forskjell på hennes kroppsbruk og bruk av rommet i forhold til de unge kvinnene. En ung, gift nabokvinne hjelper henne med å samle sammen strå. Hun beveger bena i mye mindre og mer presise bevegelser bare rett foran kroppen. Den yngste svigerdatteren som også koster, bruker armene i små, direkte bevegelser. Hennes overkropp blir holdt stabil i en lett bøyd stilling – uten noe bevegelse. Også i denne aktiviteten er den unge kvinnekroppen konkav og smal.

Når kvinnene er ferdig med treskingen setter de seg på murkanten utenfor huset eller på en matte på gårdsplassen for å hvile litt.  Det kommer også noen eldre nabokvinner og slår seg ned. De eldre kvinnene snakker sammen med høy stemme og beveger kroppen fremover og til siden og armene går i forskjellige retninger for å understreke innholdet. I tillegg har de små hodebevegelser og mye ansiktsmimikk. De unge snakker bare når de svarer på spørsmål fra de eldre. De snakker med lav stemme uten særlig mye ansiktsmimikk. De beveger ikke kroppen hverken når de sitter og lytter eller svarer på spørsmålene. Også i denne situasjonen er de unge kvinnekroppene bundet og kontrollert med bruk av veldig lite personlig rom.

Når mannen i huset kommer, blir de unge kvinnene enda mer stille og kroppen blir enda smalere, mer konkav og blikket senkes mer. Mannen går målbevisst med raske, sterke bevegelser. Han beveger seg i en fri flyt, med mer ledighet i bevegelsen, med rotasjon av overkropp og armer. Kroppen er strukket og han beveger seg opp og ned når han går. Hans kropp er konveks og åpen, og han bruker betydelig personlig rom.

Ute på marken der mennene ikke vil dukke opp, er kvinnene litt friere i bevegelsene. Stort sett står eller sitter de bøye og arbeider med armene rett frem. Men det skjer også noe rotasjon og arbeid til siden. De eldre kvinnene arbeider med mer bevegelse av kroppen, mer fleksibelt og med mer personlig rom. De tar også oftere pauser.

Av og til retter kvinnene seg opp i stående for å ta en hvil. De prater da livlig og de beveger både hode og overkropp og noen beveger også hoftepartiet, særlig de eldre kvinnene. Her åpner de kroppen mer enn det jeg ser rundt husene, og bevegelsene er litt friere i flyten. Også her er det forskjell på de unge og de eldre kvinnene. De eldre har mer frie, fleksible bevegelser og bruker mer personlig rom. Etter noen timers arbeid går de eldre kvinnene hjem. De unge fortsetter jobben. Men etter en tid (litt før det begynner å mørkne, setter de seg ned mellom maisplantene, og de snakker ivrig om barn og menn. De deler erfaringer med sinte menn og ekteskapets intime erfaringer. En ung ugift kvinne er helt stille, men hun lytter oppmerksomt. Til slutt begynner en kvinne å synge og alle stemmer i.

Neste del av forskningsprosjektet var å finne en forklaring på hvorfor bevegelse og kroppsbruk var slik jeg opplevde det. Hvilke kulturelle og samfunnsmessige regler og normer var med på å styre dette?

Det mest karakteristiske ved dette samfunnet er Hinduismens betydning i hverdagslivet. Alle innbyggerne i landsbyen er bønder og tilhører samme høykaste. Et ganske ensartet samfunn hvor tradisjonell hinduistisk tro, vaner, verdier, oppførsel og kunnskap er gitt videre fra generasjon til generasjon. Det hinduistiske kastesamfunnet er beskrevet som en patriarkalsk sosial struktur hvor kontinuitet og sammenheng blir definert av relasjonene mellom far, sønner og brødre. Men for å videreføre de patriarkalske linjene, altså din egen mannsslekt, er man avhengig av seksuell reproduksjon gjennom kvinner som kommer fra andre familier. Kvinnens posisjon i patrilinjen er tosidig. Hun er viktig for å føre familien videre, men hun hører jo egentlig ikke til. Hun blir ansett uren i forhold til mannen. Hun krysser familielinjen og truer det rene fellesskapet mellom menn. Symbolsk kan kvinnekroppen sees på som åpen (alle kvinnens åpninger) og uren, og hun representerer den farlig, åpne, urene grensen til den patriarkalske linjen mot de andre. Hvis kvinner i reproduktiv alder, og særlig gifte kvinner, oppfører seg dårlig, dvs galt i forhold til de religiøse normer og regler, vil hun bringe vanære over mannen og hans familie/patrilinjen. Derfor må den fertile kvinnen holdes under kontroll med svært mange restriksjoner. Og det er selvfølgelig viktig for kvinnene å følge regler og oppføre seg så hun blir verdsatt og bringer ære til familien. Måten kvinnen bruker kroppen på, hvordan hun beveger seg, hvor hun plasserer seg og hvordan hun snakker er viktige ting for henne.

Ifølge hinduistisk forståelse må kvinnen rettledes av mannen og være under hans varetekt siden hun ikke kan tenke rasjonelt, forstå det som skjer i samfunnet eller kontrollere kroppens iboende lyster. I den hinduistiske religionen blir den ideelle, verdifulle kvinnen beskrevet som den lukkede og kyske kvinnen, og den ideelle unionen mellom mann og kvinne er den mytiske eller spirituelle, ikke den kroppslige. Kvinnenes seksualitet er farlig for mannen, siden hennes seksuelle makt kan lede ham på avveie og gjøre ham rituell uren og svekke hans livskraft. For mannen er det viktig å følge og gjennomføre de hinduistiske ritualer for å sikre seg en best mulig gjenfødsel.  Mannen har jo også hovedansvaret for familien og familiens ære.

Som sagt er kvinnenes gode oppførsel viktig for dem. Og slik de beveger seg og bruker kroppen sin henger sammen med hvordan kvinnene selv ser moralsk på kroppen. De uttrykker den lukkede, smale kroppen med dvelende, direkte, bundet og lette bevegelser som nice og passende, den nepalske måten. Passende kroppslig oppførsel viser respekt og tilhørighet til de kulturelle verdier og sosial praksis, og gjennom det oppnår du respekt. De eldre kvinnene kan bevege kroppene mer fritt, de er ikke lenger seksuelt farlige. Samtidig har de ansvar for å kontrollere de yngre kvinnenes oppførsel.

Kyskhet, renhet og trofasthet er hinduistiske moralske verdier som kvinnene i landsbyen etterkommer ved å kontrollere kroppen og bevegelsene. De typiske kroppslige plasseringene og bevegelsene synes å inneholde selvkontroll og underkastelse. Det å ha kroppen bøyd og smal, i en konkav lukket form og aldri strekke overkroppen helt med løftet hode er også en måte å ikke eksponere de urene åpningene og kvinnens farlige seksualitet på.

Referat fra medlemsmøte 16. januar 2019

22 medlemmer møtte og 2 gjester: Anne Lise Ramsberg og Eva Sogge Smistad (24 personer). Grete Barlindhaug kan tenkes å bli medlem også. I februarmøtet tas eventuelle nye medlemmer opp.

Så starta Signe møtet ved å lese opp dikt av Piet Hein: Nyttårsmorgen. Og festet noen ord til dette om hva bringer fremtiden,- følelse for det nye året. Hun forsatte med å si at det ikke blir en vane å minne om medlemsmøtene. Møtene er på 3. onsdag i måneden og hun oppfordra om å lese referatet fra sekretær der skrivet avsluttes med påminning om neste møte og kaffekomiteen.

Referatet fra julemøtet ble godkjent. Birgit har sendt søknad om økonomisk støtte for 2 observatører til distriktsårsmøte (Solveig K. og Marit). Signe K. og Åse er delegater. Intercitymøtene deltar vi ikke på. Deretter månedsbrev fra distriktspresidenten som har vært i Bodø på distr.møte. 10.januar er IW-dagen (stiftelsesdag),- internasjonalt program som ISO Solveig tar seg av. Solrun Sætre som tar seg av bladet må ha innlegg innen 5. februar (referat, bilder). Sigrid refererte fra brev fra Board Director Helene Torkildsen: Skandinaviske klubber sliter med synkende medlemstall og synkende antall klubber. Det er annerledes i andre land. Brevet hennes inneholdt en del negative moment.

Nytt styre skal velges i februarmøtet. Derfor må ny valgkomite på plass i kveldens møte. Sigrid oppfordra til å melde seg til valgkomiteen, men ikke så overraskende var det ingen som meldte seg. Etter noe rundspørring stilte Berit Kirkpatrick og Solveig Falk opp!!

Sekretær må velges på nytt (sittet i 3 år), styremedlem sitter i bare 2 år, kasserer? Til sammen kan man sitte i styret i 7 år.

Kaffe og kjeks/ kake: Styret her diskutert litt om det er nødvendig med dette som start på møtet. Det ble stemt over dette med veldig få JA ,- mange NEI. Konklusjon: Ei kanne med kaffe skal stå klar så kan de som ønsker det, forsyne seg. Da slipper kaffekomiteen full oppdekking av kaffebord.

ISO Solveig: 10.januar 2019 er IW 95 år. På side 140 i blåboka står nettadressen ti Newsletter. Den store happening i år er European Rally i Rotterdan, Holland.Rally er at møte og man finner opplysninger på nett. Solveig har ikke enda fått svar på spørsmål om påmeldingsfrist, påmeldingsavgift osv. Alle må betale privat. Rallyet avholdes fra fredag 13. til søndag 15. september 2019.

Så var det tid for mat og drikke. Kaffekomiteen som sto for dette besto av Gro, Åse og Marit L. De hadde bestilt kyllingsuppe/ gryte hos kantinedama Marit. Den ble servert med brød og smør. Smakte godt og var veldig mektig! Underveis fikk Sigrid innspill om at det nærmest er middag vi får servert. Men vi har tidligere bestemt at det er kaffekomiteen som avgjør valg av meny. Og det vil ikke bli informert om meny fra gang til gang. Sigrid leste så opp fra kantinelista meny og pris,- det er ikke spesielt dyrt å bestille fra kantina. Dersom medlemmene ikke melder forfall, går vi med underskudd.

Quiz om blåboka: Vi satt i grupper og Solveig delte ut arkene til oss. Ivrige medlemmer bladde for å finne svarene på spørsmålene og vi ble nok alle litt mere kjent med boka! Det var både lærerikt og morsomt. All honnør til Solveig som dro det i gang!Sigrid avslutta møtet med noen ord om sin hjertesak: Education for young girls. Og takka til slutt for hyggelig møte!

Referat fra julemøtet 12.12.2018

24 medlemmer møtte opp og 3 gjester, så vi var totalt 27 personer på møtet. Alle fikk en velkomstdrink ved oppmøte. Deretter ønsket Sigrid velkommen og så var det lys-seremoni. Distriktspresidentens siste månedsbrev ble lest opp og Sigrid minte om at hun hadde gitt konfekt til klubben,- den ble servert til kaffen. Hun leste «Den gamle nissen satt så trist». Vi leste opp julehilsener fra klubbene: Ålesund, Trondheim, Ørsta og Ulsteinvik (Edita Krehic). Sigrid hadde hilsen fra Marie (kommunestyre), Elin, Jorunn og Jane som er flyttet.Info om januarmøtet: Ta med blåboka! Kari Holm og Sigrid Vangdal fikk Flaxlodder (fødselsdager).Så om kvelden: Marit Krogstad som driver kantina vi holder til i, har laget maten. Det er buffet med en «julete» vri (koldtbord med en varmrett,- kalkungryte) og dessert. Hver forsyner seg selv og vi har med egen drikke til maten. Maten smakte aldeles nydelig og det var rikelig av den!

Sigrid gikk over til DÅM i mars 2019. Snakket om kostnader og ønsket interesserte om å melde seg. Klubben undersøker om tilskudd. Karin Gabrielsen opplyste om mm. Og de to neste DÅM må arrangeres av oss. Derfor ønskelig med bra oppmøte i Bodø i mars. Styret sto for opprydding etter måltidet og desserten ble servert + kaffe og deretter konfekten. Sigrid tok opp spørsmålet om hvem som bør få det som vi får inn i pengegaver og loddsalg. Forslag: Matsentralen, barnehjem, Kafe X, Virkelig. Jule-evangeliet ble lest av Ragna som alltid og vi sang «Deilig er jorden» etterpå. Karin Trones H. hadde hilsen fra Gretha M.H. Så var det tid for loddsalg og loddtrekning: Mange gaver, proseccoflasker og julestjerner. Mange fornøyde vinnere! Som alltid var det noen som vant flere ting og andre ingen. Loddsalget innbrakte 3600 kr. og pengegavene gav 3200 kr,- til sammen 6800 kr. Birgit kasserer foreslo å heve beløpet som gis bort til 7500 kr. Det ble etter litt diskusjon avgjort at Kafe X får pengene denne jula. (Forrige år delte vi pengene mellom Kafe X og kafe 103,- 3000 kr. på hver.) De skal få et kort med opplysning om gaven. Sigrid minnet oss om Tubfrim (samle frimerker som gis til ISO Solveig.) Så minnet hun om januarmøtet: 16.januar er Gro, Ruth og Marit i kaffekomiteen. Husk og gi beskjed ved fravær!!Hildegunn har 3-min. Vi avslutta en veldig trivelig kveld med å synge «Nord-Norsk Julesalme» (Trygve Hoff). Til sist ønsket Sigrid GOD JUL!(Hildegunn hadde kjøpt mikrofon slik at alle skulle kunne høre,- den funka bare delvis, så hun tok den med for ettersyn. Det er bruk for mikrofon i vårt lokale.)

 

Referat fra medlemsmøte 7. november 2018

17 medlemmer var til stede på møtet.Sigrid startet med å ønske alle velkommen, og spesielt velkommen til distrikts president Edita Krehic. Etter lysseremoni og IW-sangen, orienterte Sigrid kort om klubben vår.

Av egne saker var informasjon om julebordet 12. desember. Det blir julekoldtbord, og styret har ansvar for pynting etc. Invitasjon med påmeldingsfrist sendes til medlemmene.

Distriktspresidenten åpnet med å gratulere klubben med 55 års jubileum. Hun syntes det var en ære å være i vår klubb som hadde vært med så lenge. ”Tenk på hvor mange mennesker dere har hjulpet.”  Klubben fikk konfekt som vi skal ha til julemøtet. Hun holdt et foredrag om utviklingen i IWN og distrikt 27, og startet med å beskrive ”gåseplogen” Gjennom å fly i V-formasjon øker flokken effektiviteten 71%  sammenlignet med om de flyr alene. Hver gås drar nytte av løftekraften fra gåsen foran seg. De skifter om å være ledergås og gjessene bak skriker for å heie på de fremste slik at de holder farten. Når en gås blir syk eller skadet, forlater 2 andre gjess også formasjonen for å hjelpe og beskytte den syke. Ligner ikke dette på IW-tanken?  IW President Christine Kirby’s ord ”Jeg håper at medlemmene våre vil bli oppmuntret til å tenke dypt om arven vår i IW og at alle vil med ære kunne anvende vår felles historiske kunnskap for å forsikre at vi fortsetter å gro, både som organisasjon og som individuelle medlemmer slik at alle kan delta på en trygg og selvsikker måte i dagens verden”

Pr. 1 01.07 2018 hadde IIW 103000 medlemmer i 103 land og i 3895 klubber. IWN hadde 1277 medlemmer i 54 klubber og Distr. 27 hadde 215 medlemmer i 9 klubber.

Perioden 2013 – 2018 viser en nedgang i medlemstallet i IWN. I 2013 hadde IWN 1669 medlemmer – en nedgang på 392 medlemmer – 23% på 5 år. Distr.27 hadde en nedgang på 8 medlemmer.  Fortsatt nedgang i antall medlemmer vil påvirke IWN økonomi.

Safe Motherhood Ambassador er vårt eneste internasjonale prosjekt og det går ut 2018. Rådet vil gjerne evaluere prosjektet og tar det opp på møtet i januar. Nytt prosjekt er ikke drøftet i Rådet.  På spørsmål om hva vi skal gjøre med babyteppene, ba hun oss vente til etter januarmøtet.

Hun avsluttet med å stille spørsmål om hvordan vi presenterer oss gjennom sosiale medier. Er vi oppdaterte, tiltrekkende, moderne og fremtidsrettet – ER VI SYNLIGE? Har vi forslag til hva som kan bli bedre- hva kan VI gjøre?

Sigrid overrakte en bok og en rose. Så var det tid for høstmarkedet. Bordet var fullt av godsaker, og det ble solgt for kr. 2.230.-. Signe hadde 3 min og snakket om å leve NÅ.  Hun leste et dikt: ”Hvis jeg skulle leve mitt liv om igjen”, skrevet av Nadine Starr, en 85 år gammel indisk dame.  Hun ville våge å ta mer feil, være mer enfoldig, ta flere sjanser, ha flere opplevelser, danse mer og plukke flere tusenfryd i stedet for å leve følsomt og sunt – time etter time, dag etter dag. I stedet for å leve så mange år med tanke på morgendagen. Det fikk i alle fall meg til å nikke litt med hodet.  Regnskapsfører Bente la frem regnskap 2017/2018 og oversikt som viser økonomisk resultat for alle klubbkveldene i perioden. Sigrid K og Bente serverte nydelig kyllingsalat med dressing og brød til. Det som var igjen ble delt i passende porsjoner og solgt. Mange fikk med seg hjem lunch/middag til neste dag, og det innbrakte kr. 225.- i klubbkassen.

Referat fra medlemsmøte 17. oktober 2018

20 medlemmer var til stede på møtet. Vi kom til pent dekkede kaffebord m Berit K.`s nydelige vannbakkels. Sigrid startet ved å ønske alle velkommen til det nye lokalet. Lys-seremonien hadde vi ikke i forrige møte p.g.a. flyttinga til det nye lokalet,- alt var ikke på plass. Lys-seremonien var neste punkt på programmet. Sigrid opplyste om den blå fargen og de tre lysene. Så tok hun opp problemet med at for mange ikke melder forfall. På forrige møte var det 6-7 personer som ikke hadde meldt fra. Medlemmene oppfordres til å betale møteavgiften på 50kr. hvis de ikke melder forfall. Mandag før møtet bør man ha sagt fra. Kantinedama har gitt nødvendig info til kaffekomiteen. Nå er alt fra LHL-huset flyttet hit. Tingene ligger i låsbart skap og lerretet står ved siden av.

Novembermøtet flyttes til 7. (onsdag) p.g.a. distr.pres. Edita Krehics besøk. Signe Dørum kjører henne (Krehic er på Kurbadet). Sekretær sender ekstra påminning da det er ny dato og minner om høstmarkedet (alle ha med noe). Sigrid har sendt takk til Ørsta da de sendte gratulasjon til vårt jubileum. Kaffekomite i november: Sigrid Kristiansen og Bente. Så påminnet Sigrid om betaling av kontingenten.

Refererte fra infobrev fra distr.pres.: Ønsker at alle klubber skal selge roser. Skrev fra Rådsmøte om babytepper som vi fortsatt skal sende da alt er i orden med det praktiske. Og: ikke 50 kr. med hvert teppe. Teppene sendes samla. Jeg har fått spørreundersøkelse angående bladet. Jeg foretok denne og resultatet viste at de aller fleste ønsker fortsatt å få bladet i papirutgave,- ikke bare på nett. Sender inn resultatet til alle de fire som skal ha det. Ekstern foredragsholder var Grete Barlindhaug (fysioterapeut og har studert sosialantropologi). Tittel: Kvinnene i Mirmi- en landsby i Nepal. Grete har bodd en del i utlandet: Ny-Guinea, Kina og Nepal. Hun er opptatt av fremmede kulturer. Hun og mannen bodde i fjellene i Nepal (lagde vannkraftverk),- 11 mnd. I landsbyen. Hun brukte teori-studier til å forstå deres liv. Hun bygde fortellingen rundt en mengde bilder. Hun viste kart av Nepal og pekte ut landsbyen der som ligger i 700 m høyde omgitt av 2000 m fjell. Hun tilbrakte dagen i lag med en familie i landsbyen,- kona i familien var hushjelp hos Grete (det ble forventet at utlendinger gav jobb til fastboende). Hver morgen var hun hushjelp i 2 t,- etterpå tilbrakte Grete tida m familien (mor, far, 3 barn, bror, svigerinne, 1 barn, bestemor,- 3 rom totalt). Barna sov på gulvet og de voksne på brisker. På loftet ble kornet tørket (ris, mais). Grete hadde tatt 1 mnd. språkkurs i Katmandu. Kona i huset hadde lært engelsk i 1 år og brukte engelskbøker til videre forståelse. Klesvask foregikk i kaldt vann og såpe,- på steinhelle. Oppvasken i kaldt vann og bruk av jord eller sot for å skrubbe. Ungene var ikke med på markene. Bestemor lagde maten på kjøkkenet med 1 ildsted: ris, grønnsaker, bønner. Ved fisking i elva brukte mennene å sprenge,- fisken fløt opp og ble plukket. Nepal er et hinduistisk land,- noe som preger hele samfunnet. Strenge regler i forholdet mellom kvinne og mann. Ved religiøs festival: mennene sitter oppe på benk, kvinnene nede på bakken. Familien har 1 vannbøffel og 2 geiter. Alt som sankes bæres på ryggen m pannebånd av kvinnene (ved, gress, blader, korn osv.) Det var sterke rygger med riktig arbeidsteknikk. All jord ble dyrket i det bratte terrenget. Mennene hadde ansvaret for å samle vannet i betongbassenger. Kvinnene jobbet alltid sammen om oppgavene og fortalte da historier om mennene sine og sang også til jobben. Ikke uvanlig at konene blir mishandlet av mennene. Barna blir tatt godt vare på. Det er bestemor som har hovedansvaret for barna,- hun kan gi dem et klask eller klyper dem som irettesettelse. Ekteskapene er arrangerte ved at familien finner ektemann. Bryllup er en av de største seremoniene der kvinne og mann er jevnbyrdige! Kvinnen må flytte til mannens landsby der bestemor er den som bestemmer. De er religiøs og høykaste til tross for fattigdom. I hindu er menn overlegne kvinner på de fleste områder,-kvinnene «svake». Menn kan ha flere koner hvis han ikke er fornøyd med den første. Nedkroppen til kvinnene skal ikke vises, men brystene er mindre «farlige» (amming). Alle barn får tilbud om skolegang. Landet har en blanding av hinduisme og buddhisme. Dette ble en lang gjengivelse, men klarte ikke å kutte mere ned!

Neste punkt på programmet var servering av god suppe med brød til! ISO Solveig opplyste om IW europeisk møte i Stavanger og om Safe Motherhood som har utdannet 40 assistenter og i 2019 vil flere utdannes. Hun fortalte også om at det blir europeisk rally i Rotterdam 13.-15. september 2019,- ikke pris-satt.

Så var det 3-min. ved Bitten: Hun begynte med å omtale eldredagen 1. oktober som ble markert i Norge i 1991 første gang (tidlig 80-tallet i FN). Hun hadde planer da hun ble pensjonist om å fortelle eventyr i barnehager,- er nå engasjert i eldres rettigheter. Verden blir eldre og vi eldre «går ut på dato». Aldri før har vi hatt så mange oppegående pensjonister. Tidligere fylkeslege Steinert har sagt at det er feil å snakke om eldrebølgen for en bølge trekker seg tilbake, men med eldre er det «stabil flo sjø» (trekker seg ikke tilbake). I år er det 70 år siden menneskerettighetserklæringen. I 2008 kom det med eldres rettigheter. Bitten uttalte at tenk at det er behov for det! Det er nå ikke lov å diskriminerer pga. alder,- tidligere religion, hudfarge, etnisitet. I politikken er det få eldre å finne,- stort sett unge folk i både storting og kommunestyre. Hvert år er tema for eldredagen at eldre skal være integrert i samfunnet, urbanisering, fremkommelighet, stor forskjell i forholdene for eldre. Det er ingen status i å bli gammel, men det å ikke bli gammel er ikke hyggelig! Eldrerådet snakker om naturlig aldring. Søken etter evig ungdom gjør at vi skaffer oss noe å smøre på. En sier at det kun er elefant og menneske som får rynker. Bitten uttaler at antakelig virker rynkekremen da våre rynker ikke henger i store folder som på elefanten!! Bittens 3-min. var både underholdende og gav oss noe å tenke på.

Referat fra medlemsmøte 19. september 2018

17 medlemmer deltok på møtet. I tillegg hadde Karin Trones H. med seg en gjest: Anne-Lise Ramsberg.Sigrid Vangdal startet ved å ønske velkommen til nytt IW-år. Det ble ingen lys-seremoni da lysestakene og lysene ikke var på plass. I neste møte tas lys-seremonien. Sigrid opplyste om at møtet som vanlig ville inneholde IW saker, sosialt samvær med mat og drikke og ekstern foredragsholder: Ingeniørgeolog Sverre Barlindhaug.

 1. Nye lokaler: Vi hadde to valg: Røde Kors-huset og ei kommunal kantine. Kommunens kantine, avdeling «Vann og Avløp» ligger i Skippergata 35/39, like nord for Seminaret. Styret har bestemt at vi skal bruke den kommunale kantina fra neste møte (i oktober). Der er eget låsbart skap, drift i overskuelig fremtid, inngang rett fra gaten, gratis parkeringsplass like ved, mulighet for å bestille mat fra kantina og pris pr. møte er kr. 500,00. Kjører man gaten nedenfor bygget litt videre (nordover) kommer man til 2 parkeringsplasser. De ligger ved siden av hverandre, men bruk den nederste (nordligste),- den er gratis. Sigrid vil ta med seg oktobermøtets kaffekomite til det nye lokalet og sørge for nøkkel.
 2. Brev fra Distr.president Edita Krehic ble opplest av Sigrid. Mette Willoughby har gitt mottoet til IIW president Christine Kirby en ny oversettelse: Empower and Evolve: Maktdelegering fører til fremgang.
 3. Referat fra Rådsmøte: Forslag til endring av blåbokutgaver. Avklaring m.h.t. babytepper: alt i forhold til toll, lager og distribusjon er nå i orden. Vi har fortsatt teppene liggende. IW nytt-, spørreskjema til klubbene vedrørende bladet på papir eller på nettet. Svensk IW har foreslått nordisk prosjekt (Caring for women and girls). Distriktspresidenten sa nei til dette. Klubben vår har fått gratulasjon fra Ørsta i anledning 55-årsjubileet.
 4. president Edita Krehic er på Kurbadet i Tromsø fra 31.10 til 14.11.18. Hun ønsker å besøke oss helst 7.11.Vi har i den forbindelse bestemt at novembermøtet flyttes til 7.11 (i stedet for 3. onsdagen som er 20.11.) Høstmarked skal vi da arrangere og vi har ingen ekstern foredragsholdet den dagen.
 5. Utdeling av Flaxlodder til de som har og har hatt fødselsdager i august og september.
 6. Så var det tid for foredragsholderen: Sverre Barlindhaug. Han kalte innlegget sitt for Klimaendringene og Det grønne skiftet. Han holdt et langt, svært interessant og tankevekkende foredrag som omhandlet både politikere, forskere og «forståseg-påere». Jeg legger ved hans manus fra foredraget,- han presiserte at han fulgte ikke oppsettet slavisk.
 1. Karin Trones H. hadde 3-min. Hun leste små ord fra Karin Rindal Endresens bok: «Begonia og Kjærtegn». Nydelige ord om levd liv. Etterpå gikk boka rundt slik at vi kunne beundre de vakre maleriene.

 

Referat fra sommermøtet / 55-årsjubileum på Radisson SAS hotellet, 13. juni 2018

Oppmøte: 23 medlemmer deltok på festen.

Marit begynte med å ønske velkommen til hyggelig lokale for å feire jubileum. Ikke mange klubber er så gamle og historien om klubben skulle vi få seinere på kvelden. Marit leste deretter Halvdan Sivertsens «Sommervise om våren». Hun hadde tenkt å lese dikt av Helge Stangnes og snakket med Berit Kirkpatrick som ønsket å lese diktene: «Den nordnorske våren» og «Kort sommar» fra «Samla dikt». Diktene handlet om våren som ikke kommer, om vær og klima. Berit leste sjølsagt diktene på perfekt dialekt. Marit opplyste om kveldens program: lys-seremoni, IW-saker, spising, Tromsø IW historie, president-skifte, Solveigs quiz. Lys-seremonien sto Sigrid V., Benedicte og Marit for. Marit leste opp hva hvert lys symboliserer i det de ble tent.

IW-saker: Brev nr. 10 fra distriktspresident Edita Krehic ble lest opp. Der ble det opplyst at hun tenker seg til Tromsø i løpet av november / desember etter nærmere avtale. I brevet ønsket hun klubbene på nett,- vår klubb har egen nettside. Så opplysning om lokaler neste år. Vi har 2 alternativer: Røde-Kors-huset og kafeteriaen til kommunens Vann og Avløp. Vi har vært og sett på begge lokalene. Røde Kors: OK lokaler (nyoppusset) med godt utstyrt kjøkken. Vann og Avløp: Lyst, trivelig lokale, stor kafeteria, mye utstyr. Ulempen er at det er usikkert om V. og A. må flytte. Dette skal være avklart i løpet av september. Styrets forslag: Første høstmøte avholdes på LHL på Storgatabakken den 19. september. Hvis Vann og A. ikke flytter, velger vi det. Ellers tar vi Røde Kors som andre alternativ. Det ble en liten diskusjon om valg av lokale,- eventuelt andre muligheter. Pris: Røde Kors: 800-850 kr. pr. møte. Vann og A.: 500 kr. pr. møte. Så var tiden kommet for å innta mat og drikke. Aurora koldtbord var menyen og det smakte nydelig! Dessert: Blåbær-pannacotta,- også kjempegod!

Allsang: «Vennskapsvise». 1. juli 1963 ble satt som charterdag for Tromsø IW klubb. Marit hadde med album fra 50-årsjubileet og kunne fortelle at det finnes album fra flere jubileum. Den som kan mest om klubben er Karin Trones H. Hun fikk ordet og kunne fortelle at hun og Gretha Møller H. (som deltok til tross for at hun har meldt seg ut) er de eldste medlemmene i klubben. Historia til IW Tromsø: Ideen ble født i ei drosje i Oslo. Åse Holtan og Gunvor Moldenæs dannet klubben. De hadde 1 år med månedlige møter med foredrag før de bestemte seg og dannet klubben i september med stor fest. Tromsø IW var assosiert medlem i International IW og hadde da ikke stemmerett men ble fullverdig medlem etter hvert. Klubben har hatt 6 distriktspresidenter, har hatt rådspresident (Karin T.H.) og hun har sittet i the Board (består av 24 kvinner). Klubben har hatt vellykkete jubileum: Nordbynes, Hurtigruta, Bikuben. Vi har stabilt antall medlemmer og det er stigende antall på verdensbasis. Karin viste fram det første kjedet. Det var et flott, morsomt og opplysende innlegg om klubbens historie fra Karin.  Ragna kunne fortelle at da hun begynte i 1967, var de bare 12-14 stykker og nå 34 medlemmer. Ragnhild Grøttland som har vært medlem i 40 år, fyller 90 år 12. juli. Da vil klubben sende henne en blomsterhilsen. Marit tok ordet igjen og snakket da om overraskelsen da Gretha M.H. opplyste om at hun skulle slutte. Hun fortalte om Grethas aktive deltakelse i klubben gjennom alle år og avslutta med overrekkelse av en blomsterbukett. Gretha tok ordet og fortalte om bakgrunnen for å slutte: Kald og ensom kjøretur om vinteren. Men hun lovet å stikke innom klubbkvelder dersom hun er i byen. Utdeling av neste års liste: møtedatoer, kaffekomiteer, 3-minutter. Birgit sto for loddtrekning: Klubben hadde kjøpt 2 gavekort på blomster, 2 Flaxlodd og 3 blomsterbuketter (bordpynten). 7 heldige gikk hjem med gevinster. Solveig K. hadde laget Quiz: Vi delte oss opp i grupper og prøvde å svare på spørsmålene etter evne,- noen var ordentlige nøtter. Etterpå gjennomgikk hun svarene og fant vinnergruppa. All ære til Solveig som hadde gjort jobben!

Presidentskifte: Marit avslutter sin periode som hun synes har vært både artig og lærerik og gir stafettpinnen videre til Sigrid Vangdal som fikk prøve kjedet. Sigrid takket og fortalte litt om at hun var borte fra klubben ei stund men at hun savnet nettverket og dermed kom tilbake. Det er 4. gang hun er klubbpresident og minner oss om at hun «drar på årene» og hører dårlig, men går til oppgaven med glede og vil gjøre det på sin måte i samarbeid med styret. Hun berømte Marit for alltid å være godt forberedt til møtene og være strukturert.

Allsang: «Vi tror på Inner Wheel». Til sist takket Marit for møtet: God mat og drikke og veldig hyggelig selskap! Hun avslutta med at vi sees 19. september på LHL-huset. Til slutt: Den 19. september består kaffekomiteen av Karin Gabrielsen og Berit Kirkpatrick. Husk å melde fra til komiteen seinest søndag kveld dersom du ikke skal møte!!

God Sommer!

Referat fra medlemsmøte 23. mai 2018

Maimøtet tenkte Marit å innlede med sangen som hyller mai som skjønn og mild. Realiteten, temperaturer mellom 2 – 5 grader, inviterte imidlertid ikke akkurat til en slik innledning, Likevel ble møtet som vanlig innholdsrik og hyggelig. Marit hilste ekstra velkommen til vårt medlem Ragna Johannessen og Tove Johansen som begge av ulike grunner i lengere tid hadde uteblitt fra møtene våre.

Sakslisten åpnet med spørsmål om noen hadde kommentarer til referatet fra forrige møtet. Ingen hadde det. Vi ble bare enig om at det ikke var nødvendig å lese referatene på etterfølgende møter, slik tradisjonen var i tidligere år, siden nesten alle får referatene skriftlig per e-post mens to medlemmer får de per brev. Så leste president Marit opp månedsbrevet fra distriktspresidenten. Av innholdet refereres:

–       Den nye verdenspresidenten heter Chris Kirby

–       Hennes motto er «Empower and Evolve», «Myndiggjør og Utvikle»

–       Det nye internasjonale prosjektet, vedtatt på Convention i Australia i år, heter

«Caring for women and girls »  oversatt  «Omsorg og beskyttelse for kvinner og jenter»

–        Rådssaker er blitt vedtatt med 2/3 flertall; sendes til Headquarter for godkjenning

–        Distriktspresidentene arbeider med å få inn penger til en IW konto, slik at 6000,- kr toll kan betales for å få alle babyteppene som IW medlemmer har strikket, slik at disse kan komme til kvinnene i vårt Motherhood prosjekt.

–        Alle klubbene blir bedt om å informere om hvilke prosjekter de støtter.

Den 13. juni skal vi feire vår klubbs 55 års jubileum. Det skal foregå på SAS Radisson hotel. Invitasjonen vil snart bli sendt ut. Marie Fangel har funnet nye lokaler til oss i Røde Kors Huset. Vi skal se på dem fordi lokal-spøsmålet bør være løst før september. En annen mulighet er lokaler i Skippergata hos kommunens tekniske etat. Marit delte så ut listen over neste års møtedager, kaffekomiteer og 3 minutter. Deretter fikk kveldens eksterne foredragsholder, Arne Christian Vangdal fra kommunens avdeling «Vann og avløp» ordet.

Han snakket om temaet vann og avløp i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. At bare 3% av vannet i vår verden er ferskvann, og bare en del av dette igjen kan brukes som drikkevann, illustrerer hvilken betydning vann har for verdens stadig økende befolkning. Vanntilgangen er i tillegg veldig ulikt fordelt. Vi i Norge er blant de få land som har rikelig med vann, og bare unntaksvis skjer det at man i enkelte områder skal redusere vannforbruket i korte perioder.

Men vannet er ikke gratis. Rensing av vannet, i flere land opptil flere ganger, og rørsystemet helt inn til husene våre har naturligvis sin pris. Likedan som avløpssystemene og rensingen av dette vannet, selv om det ledes ut i havet. Uten vann vil det ikke være liv på jorden, og uten vannforsyningen og rensesystemene ville vi måtte leve helt anderledes enn vi gjør i vår del av verden. Foredraget engagerte og det ble stilt en rekke spørsmål.

Så gikk vi over til kveldens sosiale del med god mat og drikke. Barnebarnet til Solveig Kristoffersen hadde laget nydelig søtpotetsuppe med tilbehør som chorizopølsebiter, fersk koriander og rømme samt foccacia. Dessverre var det mange som hadde meldt forfall, men vi som var til stede, hadde som vanlig en svært hyggelig og givende Inner Wheel kveld.

Referat fra medlemsmøte 25. april 2018

Oppmøte: Bare 18 deltok på møtet. Marit startet møtet ved å ønske velkommen og vi sang vår visa til Halvdan Sivertsen: «Alt det du vet om e vinter n som tappa dæ tom.» Etter ønske fra noen av medlemmene leste jeg opp referatet fra forrige møte, og dette ble godkjent. Marit leste opp månedsbrevet fra distriktspresidenten (nr.8) som begynte med Bjørnsons dikt «Jeg velger meg april». Referat fra DÅM og klubbaktiviteter omtalte hun i brevet.

Lokale: Styret har undersøkt ulike muligheter for nytt lokale men det er ikke lett å finne noe som passer for oss (størrelse, kjøkken, tilgjengelighet, pris osv.) Bodil tipset om at det i Rørhandelbygget står skilt om selskapslokaler til leie,- dette undersøkes. Vi vil prøve å ha dette i orden til møtet 23. mai. Ekstern foredragsholder: Robert Barrett ved Tromsø Museum/Universitetsmuseet. Han holdt et langt og interessant foredrag med bilder og illustrasjoner til. Som vel alle vet er det fugler/fuglelivet han har viet livet sitt til. Dette har han jobbet med i nesten 50 år og om 2 mnd. blir han pensjonist. Mest har han studert sjøfugl, men også trekkfugler. Hekkingen og Vardø har vært sjøfuglstedene. Han kalte sitt innlegg om fugletrekk i Nord-Norge «Fra Aristoteles til romalderen». Det finnes 10000 forskjellige fuglearter i verden, i Norge 450 arter og i Tromsø 300 arter.  Golfstrømmen, frodig sommerperiode, god tilgang på mat, mye plass og mye lys gjør at ca. 200 arter hekker i Tromsø og ca. 60 arter overvintrer. Han snakket om ulike arter og noe om hva de ulike artene lever av (mat i fjæra, planter, insekter, frø osv.) Han fortalte om forskjellige teorier fra gammelt av: trodde at fuglene forvandlet seg eller at de overvintret i sjøen. Nå vet vi: Trekk nord/sør/nord går i faste trekkruter. Fuglene blir fulgt og observert ved hjelp av ringmerking, noe som startet opp på tidlig 1900-tall og fortsatt benyttes. Teknologiutviklinga har gitt satellitt overvåkning av fugletrekk. Dette har vist oss at fugler flyr i 10 dager! non-stop Nord-Norge – New Zealand! Vi får også info om høydene fuglene kan fly i: Eksempelvis stripegås flyr i 5000 meters høyde,- over Mount Everest. Trekkfuglene kommer til Tromsø tidligere og tidligere for hvert år. Vårtemperaturen her har ikke økt, men lenger sør er det økning i temp. og dette er årsaken til at trekkfuglene kommer tidligere enn for noen år siden. Hele fugleverdenen i Europa er minkende,- delvis fordi menneskene tar deres habitat til utbygging veier, boliger osv.) Jeg har valgt å korte ned Barrets foredrag da han snakket i detalj om ulike arter,- dette har jeg ikke tatt med her. Det var et flott og opplysende innlegg han hadde! Etterpå fortsatte Marit med IW saker. Signe Dørum og Åse Vårtun representerte vår klubb. Viktigste avgjørelser var at MITS-midler på 14660,00 deles på Safe Motherhood og narkotikahund (50% hver). Forslag fra Bodø/Fauske om ny veiledning for møtene ble ikke vedtatt. 20 kr. av medlemskontingent til IC-møter flyttes til DÅM for opphold + reise for flere enn 2 (3 og 4 må søke). Spørsmålet om Tromsø skal arrangere Dåm til høsten gav etter avstemming «nei». I løpet av høsten en gang vil vi ta imot distriktspresidenten.

Kaffekomiteer: Det har vært til tider problematisk å få nok folk til kaffekomiteen da det både er mye reise,vi har satt 80-årsgrense, en del bytting som styret ikke har fått med seg osv. Det må være 2 eller 3 i komiteen alt etter hva man velger til servering,- noe er tidkrevende både ved innkjøp og forberedelser/ servering. Ang. neste møte 23. mai: Vi har hyrt inn kokk: Solveig Kristoffersens barnebarn vil lage maten. Karin Gabrielsen foreslo at vi hjelper til ved ryddingen til slutt,- god ide! Kaffekomite neste møte: Sigrid Kristiansen, Åse og Tone.

JUBILEUM: 1. juli fyller Tromsø IW 55 år! Dette vil feires onsdag 13.juni og planen er å reservere eget rom på Raddison SAS-hotellet. Vi vil innhente forslag til meny, priser osv. Tanken er at hver enkelt gjør opp for drikke.

Da var IW-sakene ferdig og vi gikk over til vin og gode smørbrød levert av Matservice ved bordene som var pynta med roser. Marit delte ut Flaxlodder i forbindelse med bursdager (bl.a. Edel 75 år). ISO Solveig: Det har vært Convention, men hun har enda ikke fått referat. Babyteppene: Det var flere tepper enn de som gikk i 2 kofferter og for de resterende tilkommer frakt, toll og leie for oppbevaring. NMS ber om at penger til Safe Motherhood kan dekke dette og det er enighet på landsbasis om å gjøre det.

Vi har jo tepper i vår klubb. Hva gjør vi: Sende de eller gi til prematuravdelingen ved UNN? Hildegunn foreslo 2 personer som driver et prosjekt som eventuell mottaker. Vi må avgjøre. Det ble ikke noe 3-minutt denne gangen. Det var en veldig hyggelig kveld med mye samtale ved bordene og noe «mingling»,- og de fleste satt riktig lenge og koste seg. Og til slutt fulgte vi Karins oppfordring om rydding.

Referat fra medlemsmøte 21. mars 2018

President Marit hilste velkommen til et mer vinterlig møte enn i februar. Etter rekordmange soltimer i februar og halve mars, var det nå kommet mye snø. Dette var muligens en av grunnene til at bare 17 medlemmer var stilstede. Referatet fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer. Presidenten nevnte at referatene tidligere ble lest opp, og at det kanskje skulle gjøres igjen. I hvert fall vil en slik repetisjon friske opp hukommelsen. Så leste presidenten opp Infobrev nr 7 fra vår distriktspresident som bl.a. hadde gjort seg noen tanker om markesføringen av Inner Wheel. Kanskje kunne man ha et åpent møte med et interessant tema.

Hun kom også inn på historikken bak den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Opprinnelsen var en dag i 1909 da det for første gang ble organisert et møte av kvinner til minne om 129 streikende kvinner som hadde omkommet i en brennende og stengt fabrikk året før i USA. I Norge ble den internasjonale kvinnedagen første gang feiret i 1915. Etterhvert økte oppslutningen under ulike paroler. I år var nok «metoo» parolen den som tiltrakk seg mest oppmerksomhet.

Alle IW klubbene skal velge 16 Board medlemmer (medlemmer til det internasjonale styret) blant de aktuelle internasjonale kandidatene, og det har vårt klubbstyre gjort. I tillegg skulle det velges en ny Editor (internasjonal redaktør) blant 3 kandidater. Styret vårt valgte kandidaten fra Kroatia.

Den 17.-18. mars var det Distriktsårsmøte (DÅM) på Fauske. Signe Dørum og Åse Vårtun representerte Tromsø IWK og fortalte fra møtet. 8 av distriktets 9 klubber var representert. Trondhjem hadde meldt avbud.  Den klubben blir muligens lagt ned pga. medlemmenes alder. De har også sagt fra seg arrangementet for IC møtet. IC møtene var et tema som førte til mye diskusjon. Rådspresidenten Liv Elin Broberg Lewin fortalte at Norge var dårligst til å rekrutere nye IW medlemmer. Derfor mente hun at opplæring var viktig. På IC møter skulle man dessuten først og fremst ha IW relaterte foredrag, rådet hun. 2 valg ble foretatt: Solrun Sætre fra Ørsta IWK ble valgt til ny distriktsredaktør, mens Marit Hanken fra Ålesund IWK er valgt som ny rådskasserer. Visedistriktspresident Karin Gabrielsen fra vår egen klubb var møteleder under DÅMen og gjorde en god jobb.Til høsten er Tromsø IWK tildelt vertskapet for IC møtet. Mens Bodø og Fauske er svært positive til ICmøter, er Tromsø IW negativ av ulike grunner (oppmøte, utbytte og økonomi). Karin Gabrielsen mente at et IC møte kunne arrangeres, hvis hver utenbys klubb sendte minst 4 medlemmer. En avstemming blant medlemmene i kveld viste et enstemmig «nei» til IC møte i Tromsø.

ISO Solveig Kristoffersen fortalte at mange av babyteppene medlemmene hadde strikket til prosjektet «Safe Motherhood Ambassadors», var allerede tatt med til Etiopia. De resterende teppene skulle sendes til en adresse i Randaberg, men den nye sendingen krevde økonomisk støtte. Et IW støttet prosjekt i Moldova lager pene IW tørkler med motiv og farger til IW. Prisen er 60 Euro per stk. og bestillingen må omfatte minst 6 tørkler. Bente Austad kan tenke seg å lære oss mer om databruk, først og fremst apper, når hun er bra nok til å komme. Ragna Johannessen sendte hilsen og håper å komme til neste møte, hvis formen tillater. Presidenten delte ut lodd til Solveig Kristoffersen og Berit Kirkpatrick som hadde og har gebursdag nå i mars.

Så var det tid for å kose oss med ost og vin. I stedet for en ekstern foredragsholder hadde programkomiteen denne gangen ordnet en quiz. Vi ble delt i grupper og fikk utdelt ark med mange og variierte spørsmål vi skulle besvare. Diskusjonen gikk ivrig, men ingen hadde vel alt riktig. Det var imidlertid en artig avveksling som bidro til at vi i de ulike gruppene hadde et morsomt, godt og givende samarbeid. Veldig bra å oppleve denne nærheten samtidig som det lille konkurranseelementet gjorde det hele spennende. Alle fikk premiene, nemlig påske-tilpasset Kvikklunsj.

At påsken nærmer seg, vistes også i borddekningen. Grønt og gult, appelsiner, kvikklunsj og malte egg pyntet opp.Ved kveldens slutt ønsket vi hverandre god påske og gikk ut i den dype snøen som hadde kommet så rikelig de siste dagene.

Referat fra medlemsmøte 21. februar 2018

19 medlemmer var til stede, og ble traktert av kaffekomitéen, som besto av Gro og Turid.

Marit ønsket velkommen, – det var lenge siden sist (10 januar).  Bak oss har vi både Filmfestival og Nordlysfestival, og dagene har blitt lengere med strålende sol. Referat fra forrige møte ble godkjent. Marit leste månedsbrev fra Distriktspresidenten i Fauske, og fortalte at 32 delegater er påmeldt til DÅM – helgen 17-18 mars.  Våre representanter er Signe Dørum og Åse Vårtun.

Det var også praktiske opplysninger vedrørende organiseringen av reising fra Bodø til Fauske. Det er også kommet forslag fra Fauske IW om at Distriktsmøter holdes om høsten, IW-året begynner om høsten og distrikts presidenten får møte alle delegater tidligst mulig i året slik at hun slipper og reise rundt til alle klubbene. Under Convention i Australia har hver klubb én stemme, og Anne Lena Løvbakk får vår stemme. Vi stoler jo på at de som skal forhandle også stemmer for oss. Marit spurte om vi var i gang med å strikke babytepper, og det var det mange som var. Sigrid hadde med mønster til teppet, og også til en lue. Vi må ha alt klart til neste møte 21 mars, for sendingen går før påske.

Karin G var på rådsmøte på Gardemoen da sjekken fra IW ble overlevert av rådspresident Liv Elin Broberg Lewin – pålydense hele kr. 150 000,-.  IW er en betydelig bidragsyter til Narkohundene. Hunden Charly demonstrerte hvor flink den er til og søke. Karin fikk plantet narkotika på seg, og hunden fant raskt «synderen». Marit har mottatt en orienterende pressemelding fra rådspresidenten vedr narkotikahundene, og kanskje kan den også brukes til pressedekning i vår by.

Valgkomitéens (Åse og Signe) forslag om nytt styre ble lest opp og klappet inn.

Nytt styre for 2018-2019:

President:                     Sigrid Vangdal,

Pastpresident:               Marit Lind,

Visepresident:               Signe E Krane,

Sekretær:                      Berit Andreassen,

Kasserer:                       Birgit Svensson,

Styremedlemmer:          Ann Rye Holmboe og Bitten Barman Jensen

ISO:                              Solveig Kristoffersen,

Programkomité:          Solveig Kristoffersen, Sigrid Kristiansen og Ruth Hracky Paulssen.

Ruth hadde 3-minuttene, og holdt et interessant og aktuelt foredrag om vår digitale hverdag. Et kinesisk selskap arbeider med å tallfeste hvor god og patriotisk borger man er. Her overvåkes alt fra hvilken produkter man kjøper, poster politiske ytringer, eller skriver på sosiale medier om ting myndighetene ikke liker, en høy poengsum gir deg fordeler om du søker lån, ønsker jobb, etc. Dette gjelder ikke bare deg selv, men også venner og familie. Vi blir nok overvåket i vårt land også, men dog ikke i den grad som i Kina.

Kveldens foredragsholder var Henrik Romsaas, prosjektleder i Tromsø Kommune og ansvarlig for Tromsømarka – med motto «Tilgjengelig, tilrettelagt og tiltrekkende». Tromsømarka skal videreutvikles som et sted for rekreasjon, friluftsliv, fysisk aktivitet og fremme lysten til aktivitet.  1/4 del av Tromsøya er friområde, og inneholder et stort løypenett for skigåere og de som spaserer, godt merket på flere språk og lyssatt etter moderne prinsipper som kan styres fra mobiltelefonen. Eksempevis kan området rundt Prestvannet dempes kl. 20.00 i vintermånedene for at turister skal ha glede av nordlyset. Romsaas orienterte om anlegg fra Rundvannet i nord (med gapahuk, sandstrand og flytebrygge), Charlottenlund (med alle sine aktiviteter, treningspark, skøytebane, løpebane, gressbane og hundepark), – og den flotte turstien rundt Sydspissen med nok en treningspark. Alt dette brukes av veldig mange, – vi er den byen i Norge med den lengste skisesong. Turstien er også jobbvei for mange ansatte på UNN og universitetet, – det er daglig ca. 1300 passeringer ved Charlottenlund – og hele 1 million besøkene i løpet av året. Romsaas fortalte også at dette var et samarbeidsprosjekt mellom frivillige, bydelslag, idrettsklubber, kommunen – og også de som har et handikap.  Siste nytt forrige helg var brøyting av Prestvannet med vanning av skøytebane, og sist søndag var det mange hundre brukere. I dag, fredag så jeg at det var mange ute på isen.  Alle disse tilbudene er både for vinter og sommer bruk.  Det er også satt ut benker og bor langs hele traseen fra sør til nord på øya. Vi er heldige som har en slik person som Romsaas i vår kommune, hans positivitet, gode ideer og pågangsmot gir resultater. Takk for et flott foredrag, som ikke kan gjentas her i sin helhet.

 

Kaffekomiteen serverte deilig formkake til kaffen, bakt av Gro, og et nydelig og smakfullt ostefat. Vi koste oss med maten, vinen og praten gikk livlig rundt bordet. På slutten av møtet tok Greta ordet, og fortalte at hun var kommet til en avgjørelse etter lang tenketid, nemlig at hun forlater klubben vår etter 45 års medlemskap.  Hun har satt mange spor etter seg og har hatt flere verv.  Vi takker Greta for kameratskap og innsats, og kommer til å savne henne.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 21. FEBRUAR 2018

19 medlemmer var til stede, og ble traktert av kaffekomitéen, som besto av Gro og Turid. Marit ønsket velkommen, – det var lenge siden sist (10 januar).

Bak oss har vi både Filmfestival og Nordlysfestival, og dagene har blitt lengere med strålende sol. Referat fra forrige møte ble godkjent.

Marit leste månedsbrev fra Distriktspresidenten i Fauske, og fortalte at 32 delegater er påmeldt til DÅM – helgen 17-18 mars.  Våre representanter er Signe Dørum og Åse Vårtun.

Det var også praktiske opplysninger vedrørende organiseringen av reising fra Bodø til Fauske. Det er også kommet forslag fra Fauske IW om at Distriktsmøter holdes om høsten, IW-året begynner om høsten og distrikts presidenten får møte alle delegater tidligst mulig i året slik at hun slipper og reise rundt til alle klubbene.

Under Convention i Australia har hver klubb én stemme, og Anne Lena Løvbakk får vår stemme. Vi stoler jo på at de som skal forhandle også stemmer for oss. Marit spurte om vi var i gang med å strikke babytepper, og det var det mange som var. Sigrid hadde med mønster til teppet, og også til en lue. Vi må ha alt klart til neste møte 21 mars, for sendingen går før påske.

Karin G var på rådsmøte på Gardemoen da sjekken fra IW ble overlevert av rådspresident Liv Elin Broberg Lewin – pålydense hele kr. 150 000,-.  IW er en betydelig bidragsyter til Narkohundene. Hunden Charly demonstrerte hvor flink den er til og søke. Karin fikk plantet narkotika på seg, og hunden fant raskt «synderen». Marit har mottatt en orienterende pressemelding fra rådspresidenten vedr narkotikahundene, og kanskje kan den også brukes til pressedekning i vår by.

Valgkomitéens (Åse og Signe) forslag om nytt styre ble lest opp og klappet inn.

Nytt styre for 2018-2019: 

President:                       Sigrid Vangdal

Past-president:               Marit Lind

Visepresident:                Signe E Krane

Sekretær:                        Berit Andreassen

Kasserer:                         Birgit Svensson

Styremedlemmer:            Ann Rye Holmboe og Bitten Barman Jensen

ISO:                                 Solveig Kristoffersen

Programkomité:               Solveig Kristoffersen, Sigrid Kristiansen og Ruth Hracky Paulssen.

Ruth hadde 3-minuttene, og holdt et interessant og aktuelt foredrag om vår digitale hverdag. Et kinesisk selskap arbeider med å tallfeste hvor god og patriotisk borger man er. Her overvåkes alt fra hvilken produkter man kjøper, poster politiske ytringer, eller skriver på sosiale medier om ting myndighetene ikke liker, en høy poengsum gir deg fordeler om du søker lån, ønsker jobb, etc. Dette gjelder ikke bare deg selv, men også venner og familie. Vi blir nok overvåket i vårt land også, men dog ikke i den grad som i Kina.

Kveldens foredragsholder var Henrik Romsaas, prosjektleder i Tromsø Kommune og ansvarlig for Tromsømarka – med motto «Tilgjengelig, tilrettelagt og tiltrekkende».

Tromsømarka skal videreutvikles som et sted for rekreasjon, friluftsliv, fysisk aktivitet og fremme lysten til aktivitet.  1/4 del av Tromsøya er friområde, og inneholder et stort løypenett for skigåere og de som spaserer, godt merket på flere språk og lyssatt etter moderne prinsipper som kan styres fra mobiltelefonen. Eksempevis kan området rundt Prestvannet dempes kl. 20.00 i vintermånedene for at turister skal ha glede av nordlyset. Romsaas orienterte om anlegg fra Rundvannet i nord (med gapahuk, sandstrand og flytebrygge), Charlottenlund (med alle sine aktiviteter, treningspark, skøytebane, løpebane, gressbane og hundepark), – og den flotte turstien rundt Sydspissen med nok en treningspark. Alt dette brukes av veldig mange, – vi er den byen i Norge med den lengste ski sesong. Turstien er også jobbvei for mange ansatte på UNN og universitetet, – det er daglig ca. 1300 passeringer ved Charlottenlund – og hele 1 million besøkene i løpet av året. Romsaas fortalte også at dette var et samarbeidsprosjekt mellom frivillige, bydelslag, idrettsklubber, kommunen – og også de som har et handikap.  Siste nytt forrige helg var brøyting av Prestvannet med vanning av skøytebane, og sist søndag var det mange hundre brukere. I dag, fredag så jeg at det var mange ute på isen.  Alle disse tilbudene er både for vinter og sommer bruk.  Det er også satt ut benker og bor langs hele traseen fra sør til nord på øya. Vi er heldige som har en slik person som Romsaas i vår kommune, hans positivitet, gode ideer og pågangsmot gir resultater. Takk for et flott foredrag, som ikke kan gjentas her i sin helhet.

Kaffekomiteen serverte deilig formkake til kaffen, bakt av Gro, og et nydelig og smakfullt ostefat. Vi koste oss med maten, vinen og praten gikk livlig rundt bordet. På slutten av møtet tok Greta ordet, og fortalte at hun var kommet til en avgjørelse etter lang tenketid, nemlig at hun forlater klubben vår etter 45 års medlemskap.  Hun har satt mange spor etter seg og har hatt flere verv.  Vi takker Greta for kameratskap og innsats, og kommer til å savne henne.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 10. JANUAR 2018.

Marit begynte møtet ved å ønske velkommen og godt nytt år. Så opplyste hun om at 2 kvinner fra utlandet og Ragna Schwenke vil komme og informere og de to kvinnene har laget kveldens mat (mat fra deres hjemland).

 1. januar blir kalt «tenkedagen». 10. januar 1924 ble IW stiftet i Manchester med utspring fra Rotary. I 1935 ble den første IW klubben i Norge stiftet i Bergen.

Deretter lys-seremoni ved Sigrid V., Benedicte og Marit. Marit leste opp hva farge og høyde på lysene symboliserer.

Underveis drakk vi kaffe / te med deilige vannbakkels (med melk) laget av Berit K. + Twist.

Så var det tid for ISO/ Solveig K. og presentere gjestene: Ragne Schwenke og to kvinner,- en fra Kina og en fra Tyrkia. Ragna starta med å fortelle om frivilligarbeid som hun driver med ( mor-og barn, leksehjelp, norsktrening, voksenopplæring, litteraturgruppe). Dette er under Røde Kors. Hun fortalte at hun gjennom dette arbeidet har fått nye venninner og lært om fremmede kulturer og skikker. I Tromsø bor det over 140 forskjellige nasjoner og menneskene har kommet hit av ulike grunner (asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening, studenter, kjærlighet). Hun fortalte blant annet om ung mann fra fremmed land som synes vi nordmenn oppfører oss underlig i heisen: Han hilser,- ingen svarer,- alle stirrer rett fram for seg,- ingen øyekontakt!

Lu Wang fra Kina fikk deretter ordet: Hun begynte med å fortelle om hennes opplevelse av Norge: Velferdsstat, gratis helsevesen, gratis skole, barnetrygd, sosial sikkerhet, ytringsfrihet, menneskerettigheter osv. Og beskrev Norge dermed som et godt land å leve i. Framholdt at vårt land er et demokrati. Hun fortsatte så med et langt innlegg om hennes hjemland, Kina, som hun sa at hun er glad i til trodd for alt det negative som styresettet der avstedkommer. Det er et diktatur der menneskerettighetsbrudd er vanlig. Dissenter, journalister og advokater arresteres ved kritikk av myndighetene. Hun omtalte blant annet Liu Xiaobo som mottok Nobels Fredspris og nå er død etter langt fengselsopphold og hans kone er «borte».  Hun sa blant annet at hun og ektemannen er buddhister,- disse slås det også hardt ned på: arrestasjoner. Jeg fikk de fire skrivene som hun bygde sin fortelling om Kina på ( FN, Org. mot tortur, Religionsfrihet). Disse har jeg lagra i min IW-mappe dersom noen vil låne og lese (alt på engelsk). Hun hadde et godt innlegg,- var litt vanskelig å forstå norsken hennes av og til. Hun har utdannelse som fashion designer i Kina og har fått jobb på Husfliden der hun har sydd flere bunader! Hun kom til Norge i 2006,- ektemannen også.

Så ble det matservering: Fylte paprika og auberginer fra Tyrkia,- spaghettigryte med grønnsaker og blåskjell bl.a. fra Kina. Maten smakte godt! Nok krydret!

Betul Rief fra Tyrkia fortalte at hun er kommet til Norge på grunn av kjærlighet,- er gift med norsk mann fra Oslo. Hun søkte familiegjenforening og fikk oppholdstillatelse etter 5 måneder. Hun er utdannet jurist i Tyrkia. Hun kom til Norge i august 2015. Hun sa at det har vært lett å være i Norge med de frivillige organisasjonene som hjelper til å lære språket bl.a. Hun har norsk mann og svigerfamilie som også gjør at språket kommer hurtigere. Hun har søkt om godkjenning av utdannelsen fra Tyrkia og vil søke seg til universitet for videre utdanning,- deretter jobbsøknad. Hun kommer fra en middelklassefamilie der foreldrene sa: Først jobb, deretter giftemål. Hun snakket litt om det å være kvinne i Tyrkia og i Norge,- vanskeligere i Tyrkia. Hun snakket godt norsk og hadde et veldig fint innlegg.

 Betul Rief, Ragne Schwenke og Lu Wang

Etter fortellingene fra de to «fremmedkulturelle» kvinnene leste Marit opp brev nr.5 fra Distriktspresidenten (Edita Krehic).

Flaxlodder i forbindelse med fødselsdager ble utdelt.

DÅM: Dette avholdes i Fauske 17/18 mars 2018. Signe Dørum reiser dit. Det er ønskelig at flere deltar så Marit venter på at noen melder seg. Hun opplyste at turen kommer på kr. 3100 for to overnattinger og møteavgift ( deltakere fra Tromsø må ha to overnattinger for å rekke møtet på lørdag),- så kommer fly/reise i tillegg. Klubben har søkt for 2 delegater og 2 observatører.

Marit leste opp julehilsen fra Leif Bremer (CRUX-huset).

Hun minte så om valg-komiteen som består av Signe K. og Åse V. Februar er valg-måned.

Til slutt takket Marit for oppmøtet og kvelden og takket gjestene med blomster ( de to innvandrerkvinnene) og ei flakse vin til Ragna Schwenke.

Det var en hyggelig kveld med flotte innslag fra de tre gjestene!

24 medlemmer deltok i møtet og tre inviterte gjester så vi var 27 personer på møtet.

INFO FRA JULEMØTET: Gavekonvoluttene inneholdt 2850kr og loddsalget innbrakte 4710kr.,- til sammen 7660kr.

REFERAT FRA JULEMØTET 13. DESEMBER 2017.

Det var stort oppmøte: 26 medlemmer og Toves faste julegjest,- 27 personer deltok.

Styret hadde ansvaret for arrangementet av julemøtet som alltid. Vi lagde «lappesystem» for å «blande» medlemmene tilfeldig. Men det ble en del bytting så systemet ble vel nærmest bortkastet .Vakkert pyntede bord med lilla duker, lys, hvite julestjerner osv. Vi var jo invitert til å benytte J.M.Hansens kantine som var et veldig hyggelig lokale.

Ved ankomst fikk alle et glass prosecco eller alkoholfri drikke.

Marit ønsket velkommen og fortalte at det bare var 7 påmeldte innen fristen, men etter påminnelsen kom tilbakemeldingene i rasende fart.

Neste post på programmet var lystenning og Luciasangen. Månedsbrev nr.4 (1.12.17) fra distriktspresident Edita Krehic ble lest opp av Marit. Julekort fra Krehic har vi også mottatt. Marit har sendt julekort til alle klubbene i vårt distrikt. Og Tromsø IW har mottatt julekort fra alle klubbene,- disse ble lest opp av styremedlemmer. Alle kortene underskrevet av presidenten.

Så utdeling av Flaxlodder i forbindelse med fødselsdager.

Marit leste opp invitasjon til DÅM på Fauske 17/18 mars 2018 (Scandic Fauske Hotell).Påmeldingsfrist 20.desember-17. 5. jaunar-18 er frist for å søke tilskudd for 2 observatører. Vi sender fra vår klubb søknad på 2 ekstra personer ( uten navn hvis vi ikke vet hvem de blir).  Deltakere fra Tromsø må ha ei ekstra overnatting for å rekke fram til lørdag kl.10 på Fauske. Marit oppfordret medlemmer til å reise dit,- Signe Dørum kunne tenke seg det da hun kan redegjøre for Tromsø-klubbens økonomiforslag.

Benedicte leste jule-evangeliet fra boka «Jule-evangeliet» skrevet av Svein Tindberg og illustrert av Håkon Bleken. Deretter sang vi «Deilig er jorden».

Så var det tid for mat og drikke. Marit fortalte om menyen: Kalkun med tilbehør, karamellpudding og kaffe med Twist til slutt. Rød og hvit vin eller alkoholfritt alternativ. Hver hentet sin mat ved disken. Mat og dessert smakte utmerket,- maten levert av «Kjøkkensjefen». Vi hadde som alltid på julemøtet loddsalg.

Ragna takket for blomsterhilsen og Marie takket for maten da hun hadde verten(Marit) til bords.

Solveig K. hadde leget en Quiz, men den ble utsatt til en annen gang da den svært hyggelige kvelden gikk fort.

NB: Det ble gjort noen bytter på kaffelista vår halvåret -18:

Klubbmøter                              Kaffekomiteer                            3-minutter

10.januar                                   Åse, Berit K.                             Karin Trones Hansen

21.februar                                  Gro, Signe Dørum                   Ruth Paulssen

21.mars                                     Hildegunn,Marie,Gretha          Bente Austad

18.april                                      Turid-Evelyn,Karin T.H.            Tone Kaldhol

23.mai                                        Sigrid K.,Tone,Edel                 Elin Giæver

13.juni                                         Styret +2 frivillige                   Edel Mellgren

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 15.11.2017 PÅ LHL-HUSET.

20 medlemmer hadde skrevet seg inn i møteboka.

Marit ønsket velkommen ved å lese diktet »Det blå lyset» av Ann Heidrun Skår. Deretter hilsen fra Ragna som er kommet hjem fra Bergen etter å ha fulgt en av sine sønner til graven. Hun tenker å komme på julemøtet,- lese jule-evangeliet. Klubben sender henne en blomsterhilsen.

Månedsbrevet fra distriktspresident Edita Krehic ble opplest av Marit. Hun skriver bl.a. om Per Grønnerud som har gravert og levert pres.skilt til IW i en årrekke. Han er nå gammel og flyttet til aldershjem og derfor sluttet med dette. Hun skriver litt om verving av nye medlemmer,- hver klubb gjør det på sin måte.

Regnskapet 2016/2017.Birgit gjennomgikk regnskapet i Bentes fravær. Regnskapet ble godkjent.

Marit leste opp søknad fra Kirkens sosialtjeneste (CRUX) om støtte. Marit leste opp brevet fra Leif Bremer, som tidligere har vært i klubben og informert om arbeidet på «Huset» oppfølgingssenter. De har 50 aktiver deltakere som får individuell oppfølging og driver to konkrete tiltak: Teater og «Kunsten å gå». Sommeren 2018 skal de gå pilegrimstur til Santiago de Compostela. Huset holder til i Grønnegata 12. De har kommunal støtte og mottar også noe fra staten. Bremer spør om samarbeid med Tromsø IW klubb og økonomisk støtte. Spørsmålet er tatt opp i styret og foreslo at dette året kan vi gi til CRUX,- engangsbeløp. Det ble presisert at vi ikke er en veldedighetsklubb. Konklusjon: Vi gir 10000 kr. til dem,- beløpet gis før jul . Vi har gitt 2500 til årets TV-aksjon og 3000 trekkes fast til SOS Barnebyer.

Revisor Ellen Nordstrøm reviderer regnskapet vårt, men har aldri tatt noe for jobben. Hun er aktiv i Frelsesarmeen og ville på spørsmål heller ha støtte til Frelsesarmeen  enn noe til seg selv. Det ble bestemt at vi gir 5000 kr. til F.a. og sender en blomst til henne privat.

Karin Trones H. har vært i valgkomiteen i 2 år og ønsker «fri». To medlemmer skal være i valgkomiteen,- valget er i februar og nytt styre skal være på plass innen mars. Marit foreslo at de «gamle» bør være mentor for de nyvalgte. Signe Krane og Åse Vårtun meldte seg som valgkomite!!

ISO. Solveig K. var på ISO-treff på Gardermoen 16.sept. De 4 jordmødrene som IW støtta utdanning til er nå «ute». En er flyttet til Addis Abeba, en har stifta familie og to er »borte». Sjefen for misjonssambandet i Etiopia fortalte: det bor 100 mill. mennesker der, 80 forskjellige språk, 33% muslimer, 63 % kristne, resten andre religioner. 40 er blitt operert og de fungerer som ambassadører og gjør en god jobb ved å formidle kunnskap videre. De har fått 1 måneds opplæring. En grunn til at så mange får fistula-skader er at jentene er for unge til å føde/ kroppen ikke ferdig utvikla.

Tromsø IW klubb har ikke fadderbarn nå. 10.januar kommer det en kvinne fra Kina og en fra Tyrkia,- i lag med Ragna Kjellmann som jobber i Røde Kors. Anna Lena,- ny DISO fra Trondheim skal på Convention i Australia.

Adv.flm. Anders Berthinussen hadde et oppklarende og greit innlegg om Arverett. Han delte ut kopier og henviste og ga kommentarer ved hjelp av prosjektør. Han viste til arveloven, ekteskapsloven og skifteloven. En nyttig time!

Så var det tid for inntak av ost, kjeks og vin ved fint pynta bord. Underveis delte Marit ut Flaxlodder til bursdagene i november. Deretter julemøtet. Signe K. undersøker hos «Kjøkkensjefen» meny og pris. I fjor betalte vi 250 kr. og vi vil prøve å ha samme pris dette året. Innbydelse sender jeg ut i god tid,- når pris m.m. er fastsatt. NB! Inntekt marked:2400 kr.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 18.10.2017.

Marit startet møte ved å ønske velkommen og leste et lite dikt: «Smil smitter». Hun fortsatte med å omtale 2 priser som nylig er delt ut:

Jenteprisen 2017.Det er PLAN Norge som deler ut prisen. Den gikk til JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner).De gir juridisk bistand / gratis rettshjelp for kvinner som står på «bar bakke». JURK har bistått 50000 kvinner med sin hjelp.

Årets modigste kvinne 2017.Bladet TARA gir denne prisen,- 40000 kr. Karin Hilde French fikk prisen og vil bruke pengene til å hjelpe fanger.

Referatet fra forrige møte ble godkjent,- med en korrigering: Flagget fra verdenspresidenten ble Karin Trones H. og Solveig Kristoffersen,- Ikke Karin Gabrielsen.

Brevet fra Distriktspresident Edita Krehic ble opplest av Marit. Hun minnet om frist for forslag til distriktsårsmøtet i mars er 01.12.17. Avsluttet brevet med mottoet til den indiske verdenspresidenten: «Skap en varig arv».

Styret har arbeidet med hvert punkt i 9 a-g, og fastholder forslaget fra Tromsø IW klubb. Vi foreslår at særordningene for distrikt 27 opphører. Avsetningen på 4000 kr. pr.år dekker ikke kostnader i forbindelse med Inter City-møter.  Dersom IC-møter skal fortsette, må det utarbeides

ny veiledning for disse. Forslag om at pengene overføres til DÅM.

MITS-pengene blir ikke benyttet,-derfor forslag om å overføre disse til Safe Motherhood og narkotikahund.

Marit fortalte litt om IC-møtet på Fauske der de fra Bodø kjørte tilbake før kveldens middag. 28 deltakere på møtet,- bare 10-12 igjen til felles middag.

Så var det utdeling av Flaxlodder til fødselsdager ( som har vært siden forrige møte og kommende).

Karin Gabrielsen hadde laget 4 nydelige paier med salat og dressing til! Servering av maten og vin/ drikke inntok vi før ekstern foredragsholder. Smakte fortreffelig!

Litt plunder med det tekniske i forbindelse med bruk av data i nytt lokale, gjorde at framlegget av Sameline Grimsgaard ble noe forsinket. Men hun hadde en flott gjennomgang av «Tromsøundersøkelsen». Hun kom med en masse opplysninger både om historikk, oppmøte, konklusjoner, nytte,- alt for mye til å referere her. De som ikke var tilstede, gikk glipp av en engasjerende time, men en annen person fra Tromsøundersøkelsen ville gjerne komme til oss en annen gang,- så da blir det en ny sjanse!

3-minutter av Benedicte. Hun leste et fint lite dikt av Henning Henriksen. Han var rektor på gymnas og skrev dikt på fritiden. Hun snakket om eldredagen 1. oktober som sier: Ta i bruk og bruk talentet.

Søndag er det innsamlingsaksjon som Unicef står bak. Styret har foreslått at Tromsø IW gir 2500 kr. til aksjonen og det ble bifalt med applaus.

Til slutt takket Marit for møtet og minnet om:

 1. november er det HØSTMARKED. Ta med noe å selge.

KAFFEKOMITE: Signe Krane og Elin Giæver. Gi beskjed til kaffekomiteen seinest mandag hvis du ikke skal møte eller eventuelt forlate før matservering,- med tanke på rett mengde innkjøp.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 20.SEPTEMBER2017

I nye lokaler, LHL bygget i Storgatbakken, hilste president Marit Lind velkommen til vårt første møte i IW året 2017/18

Deretter ble presientkjedet overrakt fra pastpresident Benedikte Lind til vår nye president Marit Lind. Benedikte takket for all hjelpen fra det gamle styret og IW medlemmene generelt. Tone Kaldhol fotograferte overrekkelsen.

Lysseremonien ble foretatt av pastpresident Benedicte, president Marit og Visepresident Sigrid Vangdal

Presidenten leste så «Inner Wheel Prayer» i norsk oversettelse og sa at hun ønsket å bruke sitt år til å jobbe med Inner Wheel saker som f.eks. å gå inn på hva «Blåboka» handler om, forklare ord, navn, forkortelser osv, for, som hun sa« kunnskap inspirerer til deltakelse»

Klubben fikk det internasjonale IW flagget fra den internasjonale presidenten Kapila Gupta fra India.Vår visedistriktspesident Karin Gabrielsen, Tromsø, hadde det med fra DÅM 2016/17 i Ålesund.

Brevet fra distriktspresidenten Edita Krehic ble lest opp.

Eksern foredragsholder var Tove Forsdal fra Røde Kors

Hun fortalte om et prosjekt som startet med henne og professor Nordøy fra Unn med det formål å hjelpe eldre som lever alene og ikke klarer å komme seg ut av hjemmene sine på egen hånd. Etterhvert ble de en undergruppe av RK. Det er 24 brukere i dag hvorav den eldste er 100 år. 10 frivillige forbereder møtene som finner sted hver tirsdag fra kl. 12 – 14. 7 sjåfører, også frivillige, henter og bringer brukerne. Ønsket er flere frivillige og fremfor alt flere frivillige sjåfører, gjerne menn.

Som takk fikk Tove Forsdal 1 flaske vin

Convention er 2018 i Melbourne og Diso Annalena Løbakk er vår proxiholder

Vår klubb er bedt om å ha Intercity møte gruppe nord i september 2018

Vi skal diskutere det i møtene før desember. Svarfrist er 12. desember

Mange lodd ble delt ut til alle som har hatt gebursdag i august og septemberl

Av hensyn til innkjøpene av mat og drikke blir medlemmene bedt om å gi beskjed hvis de må forlate møtet før serveringen. Beskjeden gis til den som øverste på kaffekomiteens gruppe.

Neste DÅM foregår 17.-18ø mars på Fauske

Eventuelt

Sigrid Vangdal nevnte muligheten for et høstmarked i noe større målestokk, ved feks å invitere rotarianere med deres koner. En komité burdee arbeide med saken.tar kontakt med Kommunen ang. Innvandrerkvinner som mulige IW medlemmer.

Presidentskifte på medlemsmøte  i september 2017

       Past president Benedicte Lind og ny president Marit Lind

PROGRAM FOR TROMSØ IW 2017/2018

 Høst 2017

September:       Flytte til nye lokaler

Oktober:            Klubbmøte med foredrag

November:        Klubbmøte med høstmarked

Desember:         Julemøte med loddsalg

Vår 2018

Januar:               Den internasjonale IW dagen feires.

Programansvarlig: ISO

Februar:             Valgmøte

Mars:                 Klubbmøte med foredrag

April:                  Klubbmøte med foredrag

Mai:                   Klubbmøte med foredrag

Juni:                   Sommermøte med loddsalg

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE (SOMMERMØTET) 14.JUNI 2017.

20 medlemmer av klubben deltok i møtet.

Vi starta med å servere velkomstdrinken. Deretter ble referatet fra forrige møte godkjent.

Benedicte leste opp Månedsbrev 10 fra Distriktspresidenten (Mette Ellefsen Willoughby). Dette var hennes siste månedsbrev. Deretter refererte Benedicte brev fra Kari Mette Abusland angående prosjekter. Vår klubb har stemt for å støtte SOS Barnebyer (Murmansk). Men det kan nå se ut til at Safe Motherhood Ambassador (Fistula) får flest stemmer på landsbasis.

Marit refererte til forrige møte der skrivet om møtedatoer, kaffekomiteer og 3-minutter ble delt ut.

Høstens første møte er 20.september og kaffekomiteen består da av Tove, Bente og Solveig Falk. Da er vi i nye lokaler: LHL sine lokaler i Storgata 132A (nær Fargerike) .Marit har nøkkel dit og vil kontakte kaffekomiteen i forkant av møtet. Hun tok også opp spørsmålet om vi skal fortsette med ost og vin eller om kaffekomiteen kan bestemme meny. Ingen diskusjon om dette.

Benedicte opplyste om InterCity-møte på Fauske 23.september 2017. Jeg har sendt invitasjonen på mail til medlemmene tidligere. Marit vil dra og vil gjerne at flere melder seg på. Påmeldingsfristen er 1.september.

Marit skal prøve å få til et styremøte før medlemsmøtet 20.september,- enten uken før eller mandagen før.

Benedicte delte ut Flaxlodder i forbindelse med bursdager fra april til juli: Edel 16.april, Karin Gabrielsen 18.mai, Jorunn 28.mai ( ikke til stede), Tove 14.juni! (alle sang bursdagssang til henne), Berit A. 25.juni og Marit 13.juli.

Benedicte holdt et fint innlegg om IW-året som har gått (hjulet har gått en runde): Flotte møter med godt fremmøte, interessante foredragsholdere og tankevekkende 3-minutt. Tone og Benedicte har vært med julegave til Kafe X og kafe 03, Birgit og Sigrid representerte klubben på IC-møte i Bodø, Ann, Gro og Signe på DM i Ålesund og Tone på DISO/ RISO på Gardermoen.

Hun takket alle i klubben for positivitet og hjelpsomhet med spesiell takk til kaffekomiteene, programkomiteen og styret og opplyste om at Ruth, Tone og Edel forlater styret og Signe Krane, Sigrid Vangdal og Solveig Kristoffersen kommer inn. Hun avslutta med å ønske Marit lykke til som ny president ( den formelle overrekkelsen av kjedet tar vi til høsten) og vi reiste oss til lysseremoni og IW sang. Da var vi ferdig med IW sakene.

Vi gikk over til serveringen av gravlaks med tilbehør og drikke. Maten smakte utmerket og det meste gikk med mens praten gikk livlig rundt bordet,- som alltid. Til sist kaffe og NYDELIGE kaker bakt av Signe Krane og Sigrid Vangdal.

Loddsalg hadde vi underveis og mange heldige vinnere ble det!

Det var et hyggelig siste møte før sommeren. Til slutt ønsker jeg alle en riktig god og solfylt sommer!

HUSK: 20.september neste møte i nytt lokale i Storgata 132A. Kaffekomite: Tove, Bente og Solveig Falk.

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 10.MAI 2017.

18 medlemmer møtte opp på mai-møtet.

 1. Marit ønsket velkommen og ledet møtet da Benedicte var på reise. Hun sa at dette ble en prøve for henne som skal være president fra høsten. Hun snakket om kongens bord ved 80-års-jubileet som var pyntet med hvitveis,- et ordentlig vårtegn for henne. Hun leste opp første verset av «Kom mai du skjønne milde» og fortsatte med noen ord om 8.mai (Norges frigjøringsdag),- som er slått sammen med «Veterandagen».
 2. Referatet fra møtet 19.04.17 ble godkjent med noen kommentarer fra Sigrid Vangdal.
 3. Årsplan 2017/18 ble delt ut til alle som var til stede. Hun presiserte at eventuelle bytter må skje innbyrdes av kaffekomitemedlemmene og at man gir beskjed til den som står ØVERST på lista ved fravær.
 4. Fauske IWklubb arrangerer Intercitymøte 23.september 2017. Marit leste opp brevet fra Fauske der de ber om innspill om saker å ta opp. I styremøtet sist mandag kom Ruth med forslag om å få til felles opplegg for de fire klubbene i vårt område: Fauske, Bodø, Trondheim, Tromsø. Det ble en liten diskusjon om dette: Det er ikke ment at det skal være ny mottaker av pengene, men kanskje man kan komme fram til felles mål , samme tema. Et annet prosjekt ble nevnt: Hvordan skaffe nye medlemmer? Til høsten flytter vi til nytt og større lokale. Da kan det ligge bedre til rette for å invitere noen med på klubbmøter. Det ble også satt fram forslag om eventuell Facebook-gruppe for klubben(e). For hele distriktet står det 14.000 kr. på en gammel konto til opplæring o.l. Styret vil sende inn forslag til Intercitymøtet om samarbeid mellom de fire klubbene.
 5. Landstreff i Stavern: 1. mai var påmeldingsfristen, men da det er svært få påmeldte ,står det i fare for å bli avlyst. Derfor regner vi med at det går an å etteranmelde. Karin T. Hansen og Solveig Kristoffersen reiser. Åse skulle vurdere det. Pris: 3500 for enkeltrom, 3200 for dobbeltrom. Tromsø arrangerte det aller første landstreffet i 2008.
 6. Rally,- Tromsø 2019? I mandagens styremøte hadde vi temaet oppe til vurdering. Karin Gabrielsen blir distriktspresident i 2019. Da får Tromsø distriktsmøter i 2 år fortløpende. Styret avgjorde derfor å si nei til rally 2019.
 7. juni blir Sommermøtet. Birgit informerte: Vi har det i vårt faste lokale,- det blir siste gangen vi bruker det. Forslag til servering er gravlaks +stuede poteter+loff/smør+sennepssaus og hvitvin som drikke til fisken. Vi vil også servere en aperitiff. Selvsagt alkoholfri drikke til de som ønsker det. To spreke damer meldte seg raskt som kaklebakere: Sigrid Vangdal og Signe Krane. Som alltid er det styret som har ansvaret for sommermøtet. Det vil komme invitasjon til dette etter ei tid.
 8. Flaxlodd til fødselsdager: Edel, Åse, Karin Gabrielsen, Elin og Jorunn. Alle var ikke til stede, men får de i ettertid.
 9. Lokale fra høsten: LHL sitt lokale på Storgatbakken (før Fargerike). Vi vil komme tilbake med nøyere info om beliggenhet seinere. Kontrakt er skrevet,- den gjelder fram til jul. Vi kan forlenge kontrakten videre. Mannen som har laget kontrakten heter Bjørn Bjørnstad. Lokalet er stort og inneholder stort og velutstyrt kjøkken og har godt teknisk utstyr også (internett,TV osv.)Det består av et stort møterom med to langbord og et enda større rom ved behov. I tillegg er det stor bod og skap til oppbevaring Vi kan benytte lokalet hele onsdagen og også på mandagen hvis vi vil ha styremøte der. Prisen er 40 kr. pr. person inklusive kaffe. På første møte til høsten (20.september) tar B. Bjørnstad imot oss og forteller om LHL.
 10. Karin T. Hansen i valgkomiteen tok opp at det er et problem å få medlemmer til å si ja til verv i klubben . Programkomiteen mangler ett medlem. ISO Solveig Kristoffersen og Sigrid Kristiansen er i komiteen. Hildegunn ble spurt og hun sa ja, så da er de tre som de skal være .Medlemmene ble oppfordret til å komme med forslag til tema og/eller personer til eksterne foredrag. Det er ønskelig at programkomiteen legger fram forslag for et halvt år framover.
 11. Vi hadde ingen ekstern forleser på møtet. Ruth sa seg villig på siste styremøte å holde innlegg om sosiale medier og bekymringer hun har i forhold til disse. Hun starta med å henvise til sine to døtre som ikke tar telefonen når hun ringer, men når hun sender SMS og spør om hun kan ringe, får hun ja. Hun henviste til FOMO (fear of missing out),- dvs. «Frykten for å gå glipp av noe». Hun leste opp skriv om temaet som pekte på at oppmerksomheten er rettet mot andre steder enn vi er! (Sjekke Facebook osv.) Vi må velge hva vi bruker tiden til. Et nytt uttrykk er: JOMO (joy of missing out),- fritt oversatt: «Gleden ved å gå glipp av noe». Et annet er : Phubbing (partner phone shubbing). Forskning viser at hyppig mobilbruk kan ødelegge parforhold og gi nedstemthet og usikkerhet. Viktig med  mobilfrie soner!
 12. 3 minutter ved Karin T. Hansen. Hun henviste til motelandet Italia som vil innføre helsesjekk på modeller og håper at Frankrike følger etter. Diskusjonen har pågått lenge,- menn mener de er bedre modeller til å vise kvinneklær da de har mindre underhudsfett enn kvinner, mindre rumpe, slankere lår osv! Hun snakket om Marilyn Monroe som på hennes tid ble ansett for å være et sex-symbol med kjoler laget for å framheve den lille kulemagen hennes. I dag ville hun vært UT.  Hun leste opp artikkel skrevet av Merete Ekanger («Trulte»),- der hun avslutter med å si at vi sender gutta tilbake i fotballskoene! Det var et innlegg som gav en noe å tenke på.
 13. Så ble kvelden avslutta med ost, kjeks og vin ved vakkert pyntet bord. Og samtalene gitt lett rundt bordet.

 

Referat fra klubbmøte 19.april 2017

19 medlemmer møtte.

1.Benedicte starta med å ønske velkommen ved å referere til Nordlysfestivalen der en pris deles ut hvert år. Dette året gikk prisen til Terje Nilsen,- mange hadde gitt uttrykk for at det var på tide at han fikk utmerkelsen. Benedicte leste så høyt Terje Nilsens «Trehjulssykler og lerkesang». Deretter leste hun Bjørnsons «Jeg velger meg april». Begge handler jo om våren og forventninger.

2.Referatet fra 15.mars ble godkjent.

3.Informasjon om nytt møtelokale.

LHL har lokale på Storgatbakken nært Fargerike. Dette er inspisert av Benedicte og Birgit. Lokalet er passe stort til medlemsmøtene og kan utvides ved spesielle anledninger. Der er godt/ fint kjøkken og lederen var imøtekommende. Prisen er 40kr. pr person inklusiv kaffe,- dvs. Hvis 20 medlemmer møter opp koster det 800 kr.,- mer eller mindre ved større og mindre oppmøte. Lokalet kan brukes hele onsdagen og vi kan ta med vin til klubb-kveldene.

Konklusjon: Klubben velger LHL-lokalet fra høsten. Vi må inngå leieavtale og vi ønsker helst avtalen gjeldende for ett år om gangen. Vi kan også forsøke å få FAST avtale i stedet for å telle oppmøtte hver gang. Vi vil også undersøke om vi kan bruke egen kaffe og dermed slippe billigere unna. Ang. lokalet vi nå benytter: Vi har ingen skriftlig avtale så det er helt uproblematisk å flytte fra det.

4.Godt med ost og kjeks, men bør vi endre meny? Fra styret har det blitt undersøkt priser på snitter og bagetter og funnet ut at mandagene har Eurospar, Storgata tilbud på snitter. Det betyr at de må bestilles på mandagene. Da blir prisen 35 kr. pr. person (to snitter på hver). Det var positiv respons på dette forslaget på møtet. Noe av bakgrunnen for forslag til mindre «tidkrevende» servering er at det er nokså få medlemmer som skal være i kaffekomiteen (ikke styret og ikke de over 80 år). Kaffekomite-lista er satt opp for neste år,- den deles ut på mai-møtet. Noen har sagt ja til å være bare to i komiteen,- ellers er det tre personer i komiteen. Interne bytter må gjøres av den enkelte! Det ble presisert at det er viktig å skrive opp i den lille boka som følger nøkkelen til lokalet hvor mye det er igjen av diverse. I denne boka er det nøyaktig beskrivelse av framgangsmåte for å komme inn i lokalet.

5.Nye internasjonale prosjekter-Tromsø IW sitt forslag.Onsdag kom det mail fra RISO med oppramsing av mange prosjekter. Vi bestemte at vårt forslag   vi tidligere har stemt for, står ved lag: SOS Barnebyer (Murmansk). 1. juni er frist for innsending.

6.Fødselsdager og utdeling av Flaxlodd til Bente, Randi og Edel hadde også hatt fødselsdag, men var ikke tilstede og får det seinere.

7. 3-minutter. Bente tok først opp praktiske spørsmål: Smart-telefon med kalenderfunksjon og mente at alle ville har fordel av å bruke den. Vipps (lettvint betalingsform) som hun oppfordra oss alle til å ta i bruk. Og hun mente at alle burde ha en mailadresse i dag! Informativ og grei opplysning om nye digitale verktøy som vi alle bør og kan benytte oss av,- ellers «faller vi ut». Deretter leste hun fra boka «Hverdagens visdom» «Hvis du ikke kan le». Fint og til ettertanke! (Ånd og hjerte).

8.Programkomiteen (Marie og Gro) tyr til egen hjelp, og kalte det «Lyrisk Aften».                                             Marie og Gro vekslet om å lese opp hver sine valgte dikt:                                                                               Andre Bjerke:» En handelsreisendes liv.» Sølv Ytterstad:«Latterbobler og gråtevann». Andre Bjerke: «Pyramiden». Helge Stangnes: «Erindring til Kristian». Astrid Gjertnes Andersen: «Liten grå dame i fiolett». Andre Bjerke: «Kjerringa mot strømmen». Mari Maurstad:»Gap opp».  Til sist ukjente forfattere: «Om oss,- hvordan vi vokste opp» og «Det gode Liv».Det var en virkelig flott samling av ulike dikt med forskjellig spennvidde,- fra det humoristiske til det hysterisk morsomme og videre til nydelige dikt og dikt til ettertanke. Hele kvelden var viet dikt,- ved Benedictes start, -deretter Bente og Marie og Gros avslutning (en rød tråd for kvelden). Vellykket og hyggelig kveld!Kvelden ble som alltid avsluttet med ost, kjeks og vin,- vakkert pyntede ostefat.

Referat fra klubbmøte 15. mars 2017

 President Benedicte ønsket 17 medlemmer velkommen til kveldens møte. De andre 17 som ikke var til stede hadde alle meldt frafall!

Da Tromsø Inner Wheel er en del av verdens største kvinneorganisasjon, nevnte Benedicte at vi nylig feiret Kvinnedagen 8. mars. Hovedparolen i årets 8. mai tog i Oslo var ”Diskriminering i arbeidslivet” og hun nevnte det berømmelige ”glasstaket” som hindrer mange kvinner  å nå helt til topps i arbeidslivet.  Hun minnet også om at i 2017 skal Martin Luther og reformasjonen markeres over hele verden da det er 500 år siden Luther slo opp sine teser på kirkedøren i Wittenberg.   Bergen har status som Norges Reformasjonsby og inviterte til Lutherfestdager i Bergen 3. til 5. mars i år. Også i Tromsø markeres jubileet med Kvinnegudstjeneste, konsert og kirkekaffe i Domkirken. I reformasjonsåret ønsket Den Norske Kirke å rette en særskilt oppmerksomhet til markeringen av 8. mars og utfordret 50 kvinnelige prester, teologer og biskoper til å skrive en tekst på ca 500 tegn om hva reformasjonen betyr for dem. Bymisjonsprest i Tromsø Kjersti Lægende, tidligere domprost i Tromsø Domkirke Herborg Finnset og teolog og forfatter Gyrid Gunnes var tre av de som ble utfordret.  Innleggene fra disse tre ble brukt under markeringen i Tromsø Domkirke. Lutherjubileet har vært og er også tema både på Lørdags- (4. februar) og Senioruniversitetet (22. mars)

Klubbsaker:

1) Godkjent referat fra klubbmøte 15. februar 2017.

2) Marie Fangel  og Gro Wang  går ut av Programkommiteen etter 2 år. Ny Programkommitee består av ny ISO Solveig Kristoffersen, Sigrid Kristiansen og eventuelt Hildegunn Pleym om hun takker ja.

3) Månedsbrev nr. 7 fra Distriktpresident Mette Ellefsen Willoughby ble referert. Det hadde vært rådsmøte på Gardermoen, og i den forbindelse hadde deltakerne vært en tur over til Tollvesenet sin hall ved flyplassen hvor de hadde fått se to narkotikahunder i arbeide og hvor to DPer fikk ”plantet” narkotika  på seg som den ene hunden raskt fant fram til!

Tollerne fikk overlevert en sjekk på kr 150.000,00,  noe de var meget takknemlig for, da narkotikahunder er veldig dyre å trene opp.

Mette minnet om fristen 31.03.2017 for innsendelse av forslag til nytt internasjonalt styre. Vår klubb har sendt våre forslag! Hun minnet alle om at det ikke er vanskelig å påta seg verv i Inner Wheel. Ønsker seg nye som påtar seg verv, og det er alltids noen ”ringrever” å spørre til råds. Hun opplyste også at det er sendt mail fra IIW redaktør Michelle. Hun ønsker å høre om hvordan arbeidet skjer i  klubbene /distriktene, og hvordan klubbene og medlemmene streber etter ”To Touch A Heart”.

4) Ref fra DÅM i Ålesund 4.-5. mars 2017.  (Hele referatet vil bli sendt alle medlemmen våre). Signe Dørum snakket litt om sak 11.17  b -Innsendt sak fra Tromsø IW.  Fauske IW ønsker at særordningen beholdes. Saken ble utsatt og legges fram på neste DÅM. Det blir nok en ny runde med diskusjoner om IC og om reisefordelingen. Signe fikk skryt fra våre to delegater til DÅM, Gro Wang og Signe Krane, for sitt innlegg i nevnte sak, for sin rapport som distriktskasserer og for sitt engasjement.

5) Berit Kirpatrick fikk gebursdagsflaxlodd  og Sigrid Vangdal ble vinner av det andre flaxloddet. Vi tok en pause fra klubbsaker før kveldens foredrag. Se vedlegg.

6) Etter foredraget fortalte Gro fra distriktsårsmøtet i Ålesund. Distriktspresident Mette Willoughby ønsket velkommen til DÅM.  13 årige Eva Berg, elev ved den internasjonale skolen i Ålesund, underholdt med pianospill og sang.  Ordfører Eva Andersen Berg ønsket velkommen til Ålesund og satte stor pris på invitasjonen til verdens største kvinneorganisasjon.  Presidenten i Ålesund Rotary fortalte om deres arbeide, bl.a. innsamlingsaksjon til Burma. Gro og Signe var ikke helt fornøyd med gjennomføringen av møtet, bl.a. tok det lang tid med registreringen. I tillegg var det en dyr reise. Et rimeligere og bedre alternativ kunne være å holde møte på Gardermoen. Men oppsummert hadde det vært en fin opplevelse å delta på et distriktsårsmøte. Blitt kjent med trivelige IW damer. Hadde hilsen med til kjente fra Unni Svinø og Marit Hanken. Vårlig i Ålesund og bytur med Mette Willoughby som dyktig guide. Festmiddag om kvelden, utloddning, underholdning med musikk og dans av DISO Anna Lena Løbakk.

7) President Benedicte opplyste at Karin T. Hansen og Solveig Kristoffersen har meldt seg på Landstreffet i Stavern i september, og de håpet at flere ville melde seg på.

8) Så var det 3 min ved Marit Lind. Selv om det ikke er så vårlig stemning i Tromsø i midten av mars, hadde hun funnet fram et avisinnlegg fra 1966 med minner fra en barndom og de første vårdagene. Med barneleker, unger på trehjulsykkel, med dukker og dukkevogner. Få gå i ”småsko”. Tegne og hoppe paradis- flyveren. Vanskelig å tegne på grusen der snøen er smeltet bort.  Noen snille voksne som kostet bort grusen. Spille ball.  Litt ”munnhuggeri” med en storesøster eller en venninne. Lukten av bråtebann, plukke hestehov, skitne fingre som leter etter blåveis; de som er nesten røde er de fineste. Kvae fra trærne som tygges lenge- asj, men det smaker vår. Kjærester, synge sammen og danne band. Repare Olabil, holder rundt livet. Gråter ikke over skrubbsår, plaster og pyrisept og en skive med leverpostei. Sykkelen gjøres klar, jeg sykler og vinden blåser i panneluggen. Hopper tau, bamse, bamse, ta i bakken, bamse, bamse vend deg om..Hoppe strikk, tennis på garasjeporten. Pledd på trappen, dukker, minnebøker;”Du Ellen du Ellen, du er ikke grei..” Solen varmer på strømpebuksene og klør. I min gate blir ungene kalt hjem med bjelle – den første vårdagen.Vi var mange som kjente oss igjen om vi hadde opplevd våren”i gata”  i Bergen eller i Tromsø. Det er noe universelt over den første vårdagen for ungene i gata..og  småsko¨J

Vi avsluttet som vanlig med delige oster, kjeks og vin. Selv om vi bare var halve medlemsstokken gikk praten lystig ikke alt for lenge utover kvelden.

 

Referat fra klubbmøte 15.02.2017

25 medlemmer deltok på møtet.

Benedicte begynte ved å lese et dikt som lå ved i flyet til Braaten en gang for lenge siden. Deretter ble referatet fra forrige møte godkjent. I februarmøtet skal valg av nytt styre foretas. Valgkomiteen består av Bente og Karin T. Hansen. Slik ser nytt styre ut:

Marit Lind: President

Benedicte Lind: Past

Sigrid Vangdal:  Visepresident

ISO: Solveig Kristoffersen

Sekretær: Berit Andreassen (gjenvalgt)

Kasserer: Birgit Svensson(Gjenvalgt)

Nytt styremedlem: Signe Krane

Styremedlem: Ann Rye-Holmboe (gjenvalgt)

(Dvs. at Edel Melgren går ut av styret)

Programkomite: Marie, Sigrid Kristiansen og ISO Solveig Kristoffersen.

Benedicte leste så opp brev fra Ågot Kermit der hun opplyser om at hun melder seg ut av klubben. Benedicte forfatter et brev til henne med vedlagt Flaxlodd da hun har hatt fødselsdag. Månedsbrev 6 ble lest opp av Benedicte, der det bl.a. ble minnet om DÅM 4. og 5. mars. Gro, Ann og Signe Krane skal delta på DÅM. Distriktet betaler reisen for Ann og Gro og klubben betaler oppholdet (de er delegater). For Signe som reiser som observatør betaler distriktet for oppholdet og klubben for reisen. Dette er beskrevet i blåboka. Benedicte refererte til de mange forslagene som er kommet og skal opp på DÅM. Bl.a. ser det ut til at vårt (Signe Dørums) forslag til økonomi / reisefordeling i distrikt 27 kommer opp på DÅM. Også ulike prosjekt å støtte ble nevnt. Klubben bestemte at «våre» deltakere stemmer på SOS Barneby i Murmansk. Som landsprosjekt har vi 3 stk: Narkotikahund, Safe Motherhood (Fistula) og Handicamp. Vår eksterne foredragsholder var Leif Bremer,- han er prest av profesjon og har bl.a. jobbet i bymisjonen, vært sogneprest i Grønnåsen og arbeider nå på «Huset». Han hadde et langt og godt innlegg om viktigheten av Å BLI SETT av medmennesker. Han refererte til egen barndom med ei mor som alltid var tilstede og SÅ han og hvor viktig det er at barn blir sett av voksne rundt dem. Han betegnet seg sjøl som husfar på Huset. Han omtalte situasjoner i sitt liv der han opplevde seg sjøl som nærmest «usynlig» (ble oversett). En viktig oppgave på Huset er å se menneskene der,- det er mennesker som har begått kriminalitet og slitt /sliter med rusavhengighet. Disse skal hjelpes til å stå på egne bein i forhold til arbeid, bolig, venner, barna, kjæresten osv. Han minnet om å ikke sette hverandre i bås,- refererte til 22.juli 2011 og til Jesus: «Elsk dine fiender,- se til din neste». Han opplyste om at ca. 40 personer er med på Huset, halvt om halvt med kvinner og menn. Så takket han for støtten fra IW klubb og fortalte at de har støtte fra staten og Tromsø kommune. Huset er et dagsenter / ingen overnatting. Huset og Kafe X har stor likhet. De driver ikke oppsøkende virksomhet, men stiller opp hvis noen ber om det. Det var et godt innlegg han hadde. Marie overrakte vinflaska som takk!

Deretter var det ISO Tones tur: Hun refererte til noen nettsteder som omhandler barns rettigheter, kvinner, aldring, medisiner, funksjonshemmedes rettigheter, likestilling osv. Jeg skal legge de ved til sist i dette skrivet. Tone leste opp fra referat fra ISO/ DISO 28.januar der hun ikke deltok p.g.a. sykdom. De samme prosjektene som tidligere omtalt, var også med i 28.januarskrivet. Også tatt med om at klubbene driver på ulike måter og at det er vanskelig å holde kontakt bl. a. på grunn av høy alder. Birgit opplyste om at vi i fjor gav 5000 kr. til Fistula-prosjektet, 3300 kr. til SOS Barnebyer (fadderbarn) og 12000 kr. i julegave. Skal undersøke hos de andre klubbene om de gir fast hvert år,- eller hvordan de organiserer det. Gretha hadde 3 minutt: Hun hadde fått ei ny Karl Erik Harr-bok som hun viste fram og omtalte. I den var det et nydelig dikt av Erik Bye: «Langt nord i leia». Dette leste hun opp til oss,-fint! Kari Bremnes har sunget det Kvelden ble som vanlig avsluttet med ost, kjeks, frukt og vin.

PROGRAM FOR TROMSØ IW 2017/2018

Høst 2017

September:     Flytte til nye lokaler

Oktober:          Klubbmøte med foredrag

November:      Klubbmøte med høstmarked

Desember:      Julemøte med loddsalg

Vår 2018

Januar:            Den internasjonale IW dagen feires.

Programansvarlig: ISO

Februar:          Valgmøte

Mars:               Klubbmøte med foredrag

April:               Klubbmøte med foredrag

Mai:                 Klubbmøte med foredrag

Juni:                Sommermøte med loddsalg

Referat fra julemøtet 14.12.2016

26 medlemmer deltok og Tove hadde med sin faste julegjest så vi var totalt 27 personer.

Alle fikk et glass prosecco eller alkoholfritt ved ankomst. Benedicte ønsket velkommen ved å henvise til juleheftet «Juleroser» og fortale litt om blomsten julerose som symboliserer Jesu fødsel og Marias kraft. Deretter hadde vi lys-seremoni. Og så ble referatet fra forrige møte godkjent. Benedicte opplyste om at styret har bestemt at 6000 kr. gis til Kafe X og til Kafe 103 (totalt 12000 kr.) Dette ble mottatt med applaus. Benedicte, Tone og Ruth går til de to stedene med gavene. Deretter ble Månedsbrev nr. 5 lest opp av Benedicte. Hun delte så ut Flaxlodd til de som har bursdag: Hildegunn, Ågot (ikke tilstede), Kari og Sigrid Vangdal. Så leste noen fra styret opp alle julehilsener vi har mottatt: Fra Rådspresidenten, DP D27 Mette, Bodø, Ørsta, Brattvåg, Volda og Trondheim.Jule-evangeliet ble lest med stor innlevelse av Ragna, som deretter knytta noen sanne og velvalgte ord om Syria til slutt. Vi reiste oss og sang «Deilig er jorden»,- og da var det offisielle programmet over og vi koste oss deretter med nydelig julemat og god drikke til( i år kunne vi også velge øl og akevitt i stedet for rød- eller hvit vin,- og alkoholfri drikke).Til slutt kaffe og NYDELIGE kaker bakt av Ruths datter!

 

Nytt klubbstyre for 2016/2017 

President:                     Benedicte Lind
Vise president:             Marit Lind
Sekretær:                     Bert Andreassen
Kasserer:                     Birgit Svensson
ISO:                             Tone Kaldhol
Past president:            Ruth Hracky Paulssen
Styremedlemmer:       Ann Rye-Holmboe og  Edel Feyling Mellgren
Programkomité:          Hildegunn Pleym, Marie Matheson Fangel og Gro Wang

 

Klubbmøte 18. februar 2015

13 medlemmer hadde meldt forfall.

Valg av nytt klubbstyre for 2015/2016:

President: Ruth Hracky Paulssen
Visepresident: Benedicte Lind
Pastpresident: Åse Vårtun
Sekretær: Berit Kirkpatrick
Kasserer: Bodil Bruun-Hanssen
ISO: Tone Kaldhol
Styremedlem: Ann Rye –Holmboe og Edel Feyling Mellgren
Medlemmene diskuterte etablering av den neste programkomiteen.  Hildegunn Pleym ble valgt som første medlem. Valget av de to andre medlemmene ble utsatt til neste gang.
Referat sak: President Åse leste månedsbrev fra DP Kari Juel Rogne.

Foredraget:” Gamlebyen i Tromsø” v/ Hallvard Birkeland.

Foredragsholderen fortalte først litt om sin egen bakgrunn. Før år 2000 arbeidet han med barnepsykiatri. En gammel drøm om å bli forfatter er blitt virkeliggjort etter det. Han skriver dikt og dessuten bøker om utelivet i Tromsø fra 1700-tallet og til i dag. Det første utestedet var på Skansen, en fredet festningsvoll som er omtalt som Nord-Norges Akershus. Han engasjerer seg mye i bevaring og utvikling av Tromsøs gamleby.
Definisjonen på en gamleby er at det er en bys fødested. Før Tromsø kunne få bystatus krevdes det en tollbod. Det ble den første offentlige bygning på toppen av Skansenvollen. Den er brukt til kontorer og stengt for offentligheten nå. Skansen ligger i nordbyen. Begrepet ”Gamlebyen” er ikke et vedtatt offisielt navn, men ”Gamlebyen A/S” er opprettet. Skansen er et europeisk kulturminne fra 1200-tallet i elitedivisjonen. Hjertet i gamlebyen er tollboden og verftsområdet. Grensen i sør er Torghuken og i nord Elvegata. I Skippergata ligger nå utestedet Perez i lokalet til et utested som i 1798 ble drevet med varebytting. Da var det 100 mennesker i byen, ingen gater, bare stier og ikke politi.
Gamlebyer fungerer som en magnet som tiltrekker seg folk. De utgjør en forskjell og skiller seg radikalt ut fra andre bydeler. Tre diffuse abstrakte betegnelser kan brukes om gamlebyer: en annen atmosfære, puls og egen estetikk. Atmosfæren innebærer andre lukter(kaffe, krydder, bakst), bedre service og intimitet. Pulsen slår mye saktere i gamlebyer med parker og benker. Der roer man ned. Ofte små butikker med håndverk, atelier og gallerier. Estetikken er et kjernepunkt med godt vedlikeholdte bygninger uten forfall. Ofte kunst i det offentlige rom. Gamlebyer er preget av historie og kulturaktiviteter. I tillegg har de gjerne et internasjonalt preg. De første dyktige håndverkere kom til Tromsø fra Tyskland, Danmark og Sør-Norge. Man kan forundre seg over hvordan de fikk høre om at det var behov for dem her nord. Den første kjendisen som besøkte byen i 1802 var Hans Nilsen Hauge.
Hallvard Birkeland mener ting er på gang, når det gjelder å ta vare på det som er Tromsøs uslepne diamant selv om det har vært mye historieløshet i i den nord-norske kulturen. Vår gamleby er som den stygge andungen som kan bli en vakker svane. Styret i Gamlebyen A/S arbeider med å engasjere både gårdeierne i området og kommunen. For å komme videre trenger man penger, gjerne en godhjertet mesén.
Referent sekretær Berit Kirkpatrick

Klubbmøte 14. jauar 2015

23 medlemmer møtte og 2 gjester: Sandra Desiree Wang og Signe Krane.
Etter lysseremonien ble et nytt medlem, Berit Andreassen, tatt opp.
Kasserer Bodil informerte om at julegavene (pengene) var blitt overlevert til de fire mottakerne nevnt i forrige referat.
Vår ISO Gro Wang stod for påminninga om vår internasjonale interesse med markering av den internasjonale Inner Wheel dagen 10. januar. Hun fortalte at vårt fadderbarn i SOS-byen Kandalaksja hadde flyttet derfra p.g.a. alderen og at de hadde nok faddere der. Derfor fikk viet nytt fadderbarn i Village Pskov utenfor Moskva, en gutt med navn Alexander Zhgun, gø 21.03.2001.
Hun pratet også om innholdet i bladet fra FOKUS. Om kvinnekonferansen i Beijing for 20 år siden som ble en milepel for kvinners rettigheter. En ny konferanse er ønsket av mange for å modernisere det som ble utarbeidet i Beijing, men majoriteten av den globale kvinnebevegelsen er imot dette forslaget av frykt for at de rettighetene og anbefalingene som ble vunnet for 20 års siden, vil kunne svekkes. Særlig kvinner i Midtøsten og Nord Afrika er skeptisk fordi den «arabiske våren» har gjort situasjonen så ustabil.
I tillegg nevnte Gro det Diso Mona fra Fauske har skrevet om Inner Wheels tilknytning til FN og at 6 Inner Wheel medlemmer sitter i ulike FN-komiteer som beskjeftiger seg med barns og kvinners rettigheter samt aldring, familie og narkotika.
Pastpresident Tone Kaldhol hadde 3-minutt som siste program. Hun hadde gått gjennom gamle protokoller til klubben vår og refererte så fra et utvalg av 3-minutt gjennom årene.

Klubbmøte 10.desember 2014

27 medlemmer og 2 gjester fant veien til julemøtet. Bordet var pent pyntet med duker, julestjerner, fargede lys, grønne greiner og røde dekorepler. Styret hadde ordnet dette sammen med gode medhjelpere.
President Åse ønsket velkommen med en aperitif og Birgits gjest Berit Andreassen og Toves svigerinne Grete som har besøkt klubben på mange julemøter ble hilst velkommen.
Etter lysseremonien leste sekretær Berit opp julebrevene fra de andre klubbene i vårt distrikt og ISO Gro leste brev fra ny vennskapsklubb Egersund og fra Luleå IWK. Ragna Johannessen leste juleevangeliet.
Klubbens medlemmer ble enige om å gi julegave til Kirkens Bymisjon, Kate Eines «Hjelp oss å hjelpe», Kafe X og Bladet Virkelig. Hver får kr. 5000,–
Vi kjøpte lodd for kr. 2925,- og ga i julegavekonvolutter kr. 3-400.
Referent sekretær Berit

Klubbmøte 19. november 2014

President Åse ønsket 24 medlemmer og 3 gjester velkommen til høstens happening, nemlig høstmarkkedet. Gjestene var Gøril Gammegård Pedersen, invitert av Sigrid K.) Berit Anreassen (invitert av Birgit S.) og Signe Krane (invitert av Solveig K.) Kaffekomiteen hadde dekket bordet, litt på forskudd, i vakre adventdfarger.
1. Referatet fra klubbkveld den 15. oktober ble godkjent. Medlemmer som hadde og skulle ha gebursdag rundt vår møtedag, fikk Flaxlodd.
2. Regbnskapet for 2013/2014 ble lagt fram av Bente A. Det blegodkjent Budsjettet ble lagt fram av president Åse, Det var laget på styremøtet i september utfra regnskapet for 2912/2013. Det ble også akseptert.
3. Styrtss planer for desembermøtet ble presentert av president Åse. Alle skal tenke på forslag til mottakere av julegaver fra oss.
4. Leder minnet om at klubben skal arrangere Intercity møte i oktober 2015. Medlemmene ble bedt om å bidra i en arrangemenskomite og tenke på hva vi kan ha som program. Saken blir tatt opp på januarmøtet.
5. Referatssaker:
Månedsbrev fradistriktspresident Kari Juel Rogne ble lest opp. Hun minnet om disstriktsårsmøte i Ørsta 7.-8. mars med påmelddingsfrist 15. januar. Det ble enstemmig vedtatt at det ikke skal betales kr. 50,- når man har glemt å melde fra om forfall på møtet. Medlemmene var enig. Tove J. foreslo at medlemmene skulle kunne melde fra til sekretæren. Det ble enighet om det, men i tilfelle de ikke får kontakt med sekretæren, må de melde fra til  kaffekomiteene.
7. ISO Gro hadde ikke noe å melde denne gangen.
8. Edel Mellgren, som hadde jobbet i bedriftshelsetjenesten i årene 1985 til 2008, hadde et  morsomt 3-minutt om røykeslutt. Hun fikk være med på å sette i gang sluttekurs for røykere. Det var mye morsomt å oppleve i den forbindelse og Edel ga flere gode eksempler. Dette vil vi gjerne sende til IW-bladet.
9. Tone Kaldhol fortalte om helsereise til India. (Se nedenfor)
10. Som siste post på programmet kom salget av medbrakte ting og matvarer.Alle valgte først en ting hver, slik at alle kunne få noe. Kveldens totale inntekt var kr. 4.580,- og derav var inntekten på salget kr. 2.240,-
Referent Berit K.
Foredrag av Tone Kaldhol, «Helsereise til India».

Klubbmøte 15. oktober 2014

Tilstede – 17 medlemmer. 11 hadde ikke meldt forfall.
1- Visepresident Tone Kaldhol ledet møtet og ønsket alle velkommen, spesielt vår gjest Ellen Nordstrøm, som er klubbens revisor.
2. Referatet fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.
3. Månedsbrev fra distriktspresident Kari Juel Rogne ble lest av Tone.
4. ISO Gro snakket om Convention i Kjøbenhavn mai 2015.Det er ikke for sent å melde seg på og alle skjemaer finnes på nettet. Gro har også noen kopier.
5. Berit nevnte at klubben må innen 6. november sende inn ønsket forandring på forslag som skal opp til behandling på Convention. Vi må også formidle navn på den som skal stemme for oss i Kjøbenhavn
Berit har sendt sin email adresse som back up adresse (reserveadresse) til administrasjonen i Internation Inner Wheel i Altrincham, Cheshire, UK.
6. Hildegunn Pleym holdt 3 minutt
Hennes tema var: Hvordan har vi det i Tromsø? Hun snakket med stor begeistring om forandringene som har funnet sted siden hun kom til byen i 1969.Folketallet har omtrent fordoblet seg til 70000 og forholdene for uteaktiviteter er utallige Tidligere fantes det bare fotballbaner, men nå er det anlagt mange stier i skogen, sykkelbaner, lekeparker med forskjellige stativ, kulehopp etc. Hun nevnte Charlottenlund som eksempel på et område med stor aktivitet. Høydedraget på Tromsøya er ei av våre «lunger» som vi må ta vare på. Der kan man plutselig oppleve å være helt alene i skogen og kunne nyte stillheten ikke langt fra bebyggelsen, Hovedløypenettet er dekt fir både gående, rolige skiløpere og dem som trener for å gå fort, Kanskje vi trenger en påminnelse om hvor bra vi har det når ruskeværet kommer.
8. Foredraget var ved arkeolog Marianne Skandfer om utgravingene på Tønsnes.
9. Etter opplysning fra kasserer ble kveldens overskudd kr. 917,-
Referent Berit K. sekretær

Klubbmøte 17. september 2014

tilstede 21 medlemmer, forfall 11 medlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret 2014-2015

 • President Åse Lillian Vårtun
 • Visepresident Ruth Hracky Paulssen
 • Sekretær Berit Kirkpatrick
 • Kasserer Bodil Bruun-Hanssen
 • ISO Gro Wang

Utviklingen i klubben er fortsatt god, med stortsett godt oppmøte til klubbkveldene våre og noe tilsig av nye medlemmer.

Distriktspresident Kari Juel Rogne har dessverre ikke besøkt oss i år.

 

 

Eksterne/interne foredragsholdere – 2014-2015

 • Hallvard Birkeland pratet om «Gamlebyen i Tromsø»
 • klubbmedlem Tone Kaldhol fortalte om en helsereise til India
 •  Arkeolog Marianne Skandfer fortalte øom utgravingene på Tønsnes

Eksterne foredragsholdere – 2013-2014

 • Dyrebeskyttelsen i Tromsø
 • Deltaker Peter Dalan fortalte om sitt opphold på Haraldvangen HandiCamp 2010 og 2012
 • Nøy Roman fra Thailand om Thai-Tromsø foreningen og serverte 3 thailandske retter hun hadde laget.
 • Gatejuristen v/leder Nina Walthinsen
 • Norges Sjømatråd, prosjektet «fiskesprell» v/ Kari-Anne Johansen
 • Privat omsorg Nord v/ leder Trude Wester
 • Indonesia-etter tsunamien v/Asle Guneriussen, Akvaplan NIVA  (Norsk Institut for Vannforskning)

 

ISO:

Referat fra ISO/DISO treff 15.-16. sept. 2013 i Oslo
om fokus på jenter: FN bestemmelse-11.okt. er den internasjonale jentedagen (rosa), CARE:ikke giftermål for jenter ikke før 17-18 års alderen, jenter skal få utdanning
brev fra «SOS barneby» i Russland om barnebyen i Kandalaksha  og vårt fadderbarn
julehilsen fra vår vennskapsklubb ‘Rønne i  Danmark; forbedret skoletilbud for jenter i Afghanistan, 37% går på skole; nyhetsbrev fra barnebyen Kandalaksja; om IW prosjekjuktene, om SOS barnebyer;
Tubfrim takker for mottatte frimerker. De ønsker også «hele» postkort og telekort. Pengene de får for disse samleobjektene deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut til ulike organisasjoner. I 2011 var det et beløp på kr. 650 000,–.
Karin hadde medbragt boks for frimerker til TUB. Hun fortalte at FOKUS (forum for kvinner og utviklingsspørsmål) er representert med en observatør i FN. Det er sendt invitasjoner til vårt 50 års jubileum til våre vennskapsklubber Luleå, Linkjøping og Rønne.
Linkjøping IWK har takket for invitasjonen og fortalte om klubben sin. «1,6 millionklubben for kvinners helse»inviterer til møte 22. april i DnBs lokaler kl. 19.00. Vi fikk høre en solskinnshistorie om en kvinne som fikk hjelp gjennom Fistula-prosjektet.

3 minutter:

 • Berit Kirkpatrick; om byen Venezia
 • Karin T. Hansen; om juleheftet «Juleroser 1922», Tone Kaldhol; diktet «Ola Bakken» av Marie Hamsun
 • Sigrid Kristiansen: dikt «Fader vår-mot år 2000″av Sølvi Ytterstad,  fra diktsamlingen ‘Hinnøystund’ + diktene «Rød himmel» og «Ræpp» av Helge Stangnes fra diktsamling ‘Vintersang’
 • Ragna Johannessen; om tiden da sykdommen tuberkulose var ganske vanlig; med utgangspunkt i boka «På kanten av stupet» av Gunn Marit SæboJ
 • Jorunn Bangsund; om en personlig  opplevelse fra et asylmottak for ungdom
 • Elin Giæver: en historie om enkers situasjon i India
 • Birgit Svensson: om sin deltakelse på seminaret  «Kvinner og helse» i regi av «1,6 millionklubben

Inntekter:

overskudd av ost- og vinsalget på våre vanlige klubbkvelder
loddsalg på jule- og sommermøtene
pengegave fra hver fremmøtte på julemøtet
inntekter fra salg på klubbens interne høstmarked
håndarbeidsgave fra et medlem solgt i klubben ved amerikansk auksjon

Pengene  går til:

naturligvis til Inner Wheels ulike prosjekt
penger fra julemøtet 2012: lokalt til organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» i  Tromsø, en nøytral, frivillig landsomfattende organisasjon som jobber med fokus på fattigdomsproblemene i  Norge.
Klubbens deltakelse på ulikeIW- arrangement 2012/2013:
ISO/DISO treff i Oslo 15.-16. september 2012: ISO Karin Gabrielsen
Intercity-møtet i Bodø 6.-7. oktober 2012: visepresident Tone Kaldhol og kasserer Turid-Evelyn Lødding
Distriktsårsmøte i Ålesund 8.10. mars 2013: president Karin Trones Hansen og kasserer Turid-Evelyn Lødding.
I tillegg møtte i egenskap av 1. visedistriktspresident Solveig Kristoffersen og som avtroppende Distriktsredaktør Berit Kirkpatrick.

Vårt 50 års jubileum, 12, juni 2013

Vi feiret  vårt 50 års jubileum i  selskapslokalet «Bikuben».
Deltakere var 29 medlemmer fra vår klubb, rådspresident Gunn Sembsmoen, 2 medlemmer fra Bodø IWK, Lise Engan og Unni Kristensen, fra Fauske IWK,  Inge-Mari Nilsen, fra Rotary i Tromsø Sissel Ditlefsen, Bente Holtan Openshaw, datter til  Åse Holtan, initiativtaker til dannelsen av Tromsø IWK for vel 50 år siden  og et tidligere medlem av vår klubb, Judith Stokke.
Klubbpresident Karin Hansen om Tromsø IWK fra begynnelsen, hvordan klubben har markert seg både nasjonalt og internasjonalt, om Landstreff som ble arrangert i Tromsø og den gode utviklingen av klubben med økende medlemstall.
Gretha Möller Hansen var toastmaster som ledet oss gjennom kvelden og det ble sunget en velkomstsang, laget for anledningen av vårt klubbmedlem Tove Johansen, samt Inner Wheel sangen og «Tromsø»-sangen.
God mat og drikke ble servert før talene. Rådspresidenten åpnet talerekken før påtroppende Distriktspresiden Solveig Kristoffersen hilste fra Distriktspresident Liv Skudal og overleverte hennes gave, en bok som skal fylles med minner/bilder. Rotarypresident Sissel Ditlefsen holdt en morsom tale og ga en spesiell presang. Klubbpresident Karin leste en hilsen fra ordføreren i Tromsø som tydelig visste mye om  Inner Wheels formål og satte det i sammenheng med feiringen av stemmeretten for kvinner i Norge.  Han takket for innsatsen og  ønsket lykke til med videre innsats.
To elever fra Kongsbakken videregående skole med sang og gitarspill, gjestene fra Bodø- og Fauske IWK hilste fra deres klubber og Bente Holtan Openshaw minnet tiden da moren hennes var Inner Wheeler.
Som avslutning ved kaffeen og kakene fikk klubbens styre og  våre tre  klubbvenninner med lengst medlemskap utdelt blomster.