Tromsø Inner Wheel klubb

Charterdag: 1. juli 1963
Charterpresident: Aase Holtan
Fadderklubb: Trondhjem Inner Wheel klubb
Medlemmer: 34
Møtedag: Tredje onsdag i mnd.
Møtested: Næringsforeningen i Tromsø, Grønnegt. 83, 9255 Tromsø

Referat fra klubbmøte 19.april 2017

19 medlemmer møtte.

1.Benedicte starta med å ønske velkommen ved å referere til Nordlysfestivalen der en pris deles ut hvert år. Dette året gikk prisen til Terje Nilsen,- mange hadde gitt uttrykk for at det var på tide at han fikk utmerkelsen. Benedicte leste så høyt Terje Nilsens «Trehjulssykler og lerkesang». Deretter leste hun Bjørnsons «Jeg velger meg april». Begge handler jo om våren og forventninger.

2.Referatet fra 15.mars ble godkjent.

3.Informasjon om nytt møtelokale.

LHL har lokale på Storgatbakken nært Fargerike. Dette er inspisert av Benedicte og Birgit. Lokalet er passe stort til medlemsmøtene og kan utvides ved spesielle anledninger. Der er godt/ fint kjøkken og lederen var imøtekommende. Prisen er 40kr. pr person inklusiv kaffe,- dvs. Hvis 20 medlemmer møter opp koster det 800 kr.,- mer eller mindre ved større og mindre oppmøte. Lokalet kan brukes hele onsdagen og vi kan ta med vin til klubb-kveldene.

Konklusjon: Klubben velger LHL-lokalet fra høsten. Vi må inngå leieavtale og vi ønsker helst avtalen gjeldende for ett år om gangen. Vi kan også forsøke å få FAST avtale i stedet for å telle oppmøtte hver gang. Vi vil også undersøke om vi kan bruke egen kaffe og dermed slippe billigere unna. Ang. lokalet vi nå benytter: Vi har ingen skriftlig avtale så det er helt uproblematisk å flytte fra det.

4.Godt med ost og kjeks, men bør vi endre meny? Fra styret har det blitt undersøkt priser på snitter og bagetter og funnet ut at mandagene har Eurospar, Storgata tilbud på snitter. Det betyr at de må bestilles på mandagene. Da blir prisen 35 kr. pr. person (to snitter på hver). Det var positiv respons på dette forslaget på møtet. Noe av bakgrunnen for forslag til mindre «tidkrevende» servering er at det er nokså få medlemmer som skal være i kaffekomiteen (ikke styret og ikke de over 80 år). Kaffekomite-lista er satt opp for neste år,- den deles ut på mai-møtet. Noen har sagt ja til å være bare to i komiteen,- ellers er det tre personer i komiteen. Interne bytter må gjøres av den enkelte! Det ble presisert at det er viktig å skrive opp i den lille boka som følger nøkkelen til lokalet hvor mye det er igjen av diverse. I denne boka er det nøyaktig beskrivelse av framgangsmåte for å komme inn i lokalet.

5.Nye internasjonale prosjekter-Tromsø IW sitt forslag.Onsdag kom det mail fra RISO med oppramsing av mange prosjekter. Vi bestemte at vårt forslag   vi tidligere har stemt for, står ved lag: SOS Barnebyer (Murmansk). 1. juni er frist for innsending.

6.Fødselsdager og utdeling av Flaxlodd til Bente, Randi og Edel hadde også hatt fødselsdag, men var ikke tilstede og får det seinere.

7. 3-minutter. Bente tok først opp praktiske spørsmål: Smart-telefon med kalenderfunksjon og mente at alle ville har fordel av å bruke den. Vipps (lettvint betalingsform) som hun oppfordra oss alle til å ta i bruk. Og hun mente at alle burde ha en mailadresse i dag! Informativ og grei opplysning om nye digitale verktøy som vi alle bør og kan benytte oss av,- ellers «faller vi ut». Deretter leste hun fra boka «Hverdagens visdom» «Hvis du ikke kan le». Fint og til ettertanke! (Ånd og hjerte).

8.Programkomiteen (Marie og Gro) tyr til egen hjelp, og kalte det «Lyrisk Aften».                                             Marie og Gro vekslet om å lese opp hver sine valgte dikt:                                                                               Andre Bjerke:» En handelsreisendes liv.» Sølv Ytterstad:«Latterbobler og gråtevann». Andre Bjerke: «Pyramiden». Helge Stangnes: «Erindring til Kristian». Astrid Gjertnes Andersen: «Liten grå dame i fiolett». Andre Bjerke: «Kjerringa mot strømmen». Mari Maurstad:»Gap opp».  Til sist ukjente forfattere: «Om oss,- hvordan vi vokste opp» og «Det gode Liv».Det var en virkelig flott samling av ulike dikt med forskjellig spennvidde,- fra det humoristiske til det hysterisk morsomme og videre til nydelige dikt og dikt til ettertanke. Hele kvelden var viet dikt,- ved Benedictes start, -deretter Bente og Marie og Gros avslutning (en rød tråd for kvelden). Vellykket og hyggelig kveld!Kvelden ble som alltid avsluttet med ost, kjeks og vin,- vakkert pyntede ostefat.

Referat fra klubbmøte 15. mars 2017

 President Benedicte ønsket 17 medlemmer velkommen til kveldens møte. De andre 17 som ikke var til stede hadde alle meldt frafall!

Da Tromsø Inner Wheel er en del av verdens største kvinneorganisasjon, nevnte Benedicte at vi nylig feiret Kvinnedagen 8. mars. Hovedparolen i årets 8. mai tog i Oslo var ”Diskriminering i arbeidslivet” og hun nevnte det berømmelige ”glasstaket” som hindrer mange kvinner  å nå helt til topps i arbeidslivet.  Hun minnet også om at i 2017 skal Martin Luther og reformasjonen markeres over hele verden da det er 500 år siden Luther slo opp sine teser på kirkedøren i Wittenberg.   Bergen har status som Norges Reformasjonsby og inviterte til Lutherfestdager i Bergen 3. til 5. mars i år. Også i Tromsø markeres jubileet med Kvinnegudstjeneste, konsert og kirkekaffe i Domkirken. I reformasjonsåret ønsket Den Norske Kirke å rette en særskilt oppmerksomhet til markeringen av 8. mars og utfordret 50 kvinnelige prester, teologer og biskoper til å skrive en tekst på ca 500 tegn om hva reformasjonen betyr for dem. Bymisjonsprest i Tromsø Kjersti Lægende, tidligere domprost i Tromsø Domkirke Herborg Finnset og teolog og forfatter Gyrid Gunnes var tre av de som ble utfordret.  Innleggene fra disse tre ble brukt under markeringen i Tromsø Domkirke. Lutherjubileet har vært og er også tema både på Lørdags- (4. februar) og Senioruniversitetet (22. mars)

Klubbsaker:

1) Godkjent referat fra klubbmøte 15. februar 2017.

2) Marie Fangel  og Gro Wang  går ut av Programkommiteen etter 2 år. Ny Programkommitee består av ny ISO Solveig Kristoffersen, Sigrid Kristiansen og eventuelt Hildegunn Pleym om hun takker ja.

3) Månedsbrev nr. 7 fra Distriktpresident Mette Ellefsen Willoughby ble referert. Det hadde vært rådsmøte på Gardermoen, og i den forbindelse hadde deltakerne vært en tur over til Tollvesenet sin hall ved flyplassen hvor de hadde fått se to narkotikahunder i arbeide og hvor to DPer fikk ”plantet” narkotika  på seg som den ene hunden raskt fant fram til!

Tollerne fikk overlevert en sjekk på kr 150.000,00,  noe de var meget takknemlig for, da narkotikahunder er veldig dyre å trene opp.

Mette minnet om fristen 31.03.2017 for innsendelse av forslag til nytt internasjonalt styre. Vår klubb har sendt våre forslag! Hun minnet alle om at det ikke er vanskelig å påta seg verv i Inner Wheel. Ønsker seg nye som påtar seg verv, og det er alltids noen ”ringrever” å spørre til råds. Hun opplyste også at det er sendt mail fra IIW redaktør Michelle. Hun ønsker å høre om hvordan arbeidet skjer i  klubbene /distriktene, og hvordan klubbene og medlemmene streber etter ”To Touch A Heart”.

4) Ref fra DÅM i Ålesund 4.-5. mars 2017.  (Hele referatet vil bli sendt alle medlemmen våre). Signe Dørum snakket litt om sak 11.17  b -Innsendt sak fra Tromsø IW.  Fauske IW ønsker at særordningen beholdes. Saken ble utsatt og legges fram på neste DÅM. Det blir nok en ny runde med diskusjoner om IC og om reisefordelingen. Signe fikk skryt fra våre to delegater til DÅM, Gro Wang og Signe Krane, for sitt innlegg i nevnte sak, for sin rapport som distriktskasserer og for sitt engasjement.

5) Berit Kirpatrick fikk gebursdagsflaxlodd  og Sigrid Vangdal ble vinner av det andre flaxloddet. Vi tok en pause fra klubbsaker før kveldens foredrag. Se vedlegg.

6) Etter foredraget fortalte Gro fra distriktsårsmøtet i Ålesund. Distriktspresident Mette Willoughby ønsket velkommen til DÅM.  13 årige Eva Berg, elev ved den internasjonale skolen i Ålesund, underholdt med pianospill og sang.  Ordfører Eva Andersen Berg ønsket velkommen til Ålesund og satte stor pris på invitasjonen til verdens største kvinneorganisasjon.  Presidenten i Ålesund Rotary fortalte om deres arbeide, bl.a. innsamlingsaksjon til Burma. Gro og Signe var ikke helt fornøyd med gjennomføringen av møtet, bl.a. tok det lang tid med registreringen. I tillegg var det en dyr reise. Et rimeligere og bedre alternativ kunne være å holde møte på Gardermoen. Men oppsummert hadde det vært en fin opplevelse å delta på et distriktsårsmøte. Blitt kjent med trivelige IW damer. Hadde hilsen med til kjente fra Unni Svinø og Marit Hanken. Vårlig i Ålesund og bytur med Mette Willoughby som dyktig guide. Festmiddag om kvelden, utloddning, underholdning med musikk og dans av DISO Anna Lena Løbakk.

7) President Benedicte opplyste at Karin T. Hansen og Solveig Kristoffersen har meldt seg på Landstreffet i Stavern i september, og de håpet at flere ville melde seg på.

8) Så var det 3 min ved Marit Lind. Selv om det ikke er så vårlig stemning i Tromsø i midten av mars, hadde hun funnet fram et avisinnlegg fra 1966 med minner fra en barndom og de første vårdagene. Med barneleker, unger på trehjulsykkel, med dukker og dukkevogner. Få gå i ”småsko”. Tegne og hoppe paradis- flyveren. Vanskelig å tegne på grusen der snøen er smeltet bort.  Noen snille voksne som kostet bort grusen. Spille ball.  Litt ”munnhuggeri” med en storesøster eller en venninne. Lukten av bråtebann, plukke hestehov, skitne fingre som leter etter blåveis; de som er nesten røde er de fineste. Kvae fra trærne som tygges lenge- asj, men det smaker vår. Kjærester, synge sammen og danne band. Repare Olabil, holder rundt livet. Gråter ikke over skrubbsår, plaster og pyrisept og en skive med leverpostei. Sykkelen gjøres klar, jeg sykler og vinden blåser i panneluggen. Hopper tau, bamse, bamse, ta i bakken, bamse, bamse vend deg om..Hoppe strikk, tennis på garasjeporten. Pledd på trappen, dukker, minnebøker;”Du Ellen du Ellen, du er ikke grei..” Solen varmer på strømpebuksene og klør. I min gate blir ungene kalt hjem med bjelle – den første vårdagen.Vi var mange som kjente oss igjen om vi hadde opplevd våren”i gata”  i Bergen eller i Tromsø. Det er noe universelt over den første vårdagen for ungene i gata..og  småsko¨J

Vi avsluttet som vanlig med delige oster, kjeks og vin. Selv om vi bare var halve medlemsstokken gikk praten lystig ikke alt for lenge utover kvelden.

 

Referat fra klubbmøte 15.02.2017

25 medlemmer deltok på møtet.

Benedicte begynte ved å lese et dikt som lå ved i flyet til Braaten en gang for lenge siden. Deretter ble referatet fra forrige møte godkjent. I februarmøtet skal valg av nytt styre foretas. Valgkomiteen består av Bente og Karin T. Hansen. Slik ser nytt styre ut:

Marit Lind: President

Benedicte Lind: Past

Sigrid Vangdal:  Visepresident

ISO: Solveig Kristoffersen

Sekretær: Berit Andreassen (gjenvalgt)

Kasserer: Birgit Svensson(Gjenvalgt)

Nytt styremedlem: Signe Krane

Styremedlem: Ann Rye-Holmboe (gjenvalgt)

(Dvs. at Edel Melgren går ut av styret)

Programkomite: Marie, Sigrid Kristiansen og ISO Solveig Kristoffersen.

Benedicte leste så opp brev fra Ågot Kermit der hun opplyser om at hun melder seg ut av klubben. Benedicte forfatter et brev til henne med vedlagt Flaxlodd da hun har hatt fødselsdag. Månedsbrev 6 ble lest opp av Benedicte, der det bl.a. ble minnet om DÅM 4. og 5. mars. Gro, Ann og Signe Krane skal delta på DÅM. Distriktet betaler reisen for Ann og Gro og klubben betaler oppholdet (de er delegater). For Signe som reiser som observatør betaler distriktet for oppholdet og klubben for reisen. Dette er beskrevet i blåboka. Benedicte refererte til de mange forslagene som er kommet og skal opp på DÅM. Bl.a. ser det ut til at vårt (Signe Dørums) forslag til økonomi / reisefordeling i distrikt 27 kommer opp på DÅM. Også ulike prosjekt å støtte ble nevnt. Klubben bestemte at «våre» deltakere stemmer på SOS Barneby i Murmansk. Som landsprosjekt har vi 3 stk: Narkotikahund, Safe Motherhood (Fistula) og Handicamp. Vår eksterne foredragsholder var Leif Bremer,- han er prest av profesjon og har bl.a. jobbet i bymisjonen, vært sogneprest i Grønnåsen og arbeider nå på «Huset». Han hadde et langt og godt innlegg om viktigheten av Å BLI SETT av medmennesker. Han refererte til egen barndom med ei mor som alltid var tilstede og SÅ han og hvor viktig det er at barn blir sett av voksne rundt dem. Han betegnet seg sjøl som husfar på Huset. Han omtalte situasjoner i sitt liv der han opplevde seg sjøl som nærmest «usynlig» (ble oversett). En viktig oppgave på Huset er å se menneskene der,- det er mennesker som har begått kriminalitet og slitt /sliter med rusavhengighet. Disse skal hjelpes til å stå på egne bein i forhold til arbeid, bolig, venner, barna, kjæresten osv. Han minnet om å ikke sette hverandre i bås,- refererte til 22.juli 2011 og til Jesus: «Elsk dine fiender,- se til din neste». Han opplyste om at ca. 40 personer er med på Huset, halvt om halvt med kvinner og menn. Så takket han for støtten fra IW klubb og fortalte at de har støtte fra staten og Tromsø kommune. Huset er et dagsenter / ingen overnatting. Huset og Kafe X har stor likhet. De driver ikke oppsøkende virksomhet, men stiller opp hvis noen ber om det. Det var et godt innlegg han hadde. Marie overrakte vinflaska som takk!

Deretter var det ISO Tones tur: Hun refererte til noen nettsteder som omhandler barns rettigheter, kvinner, aldring, medisiner, funksjonshemmedes rettigheter, likestilling osv. Jeg skal legge de ved til sist i dette skrivet. Tone leste opp fra referat fra ISO/ DISO 28.januar der hun ikke deltok p.g.a. sykdom. De samme prosjektene som tidligere omtalt, var også med i 28.januarskrivet. Også tatt med om at klubbene driver på ulike måter og at det er vanskelig å holde kontakt bl. a. på grunn av høy alder. Birgit opplyste om at vi i fjor gav 5000 kr. til Fistula-prosjektet, 3300 kr. til SOS Barnebyer (fadderbarn) og 12000 kr. i julegave. Skal undersøke hos de andre klubbene om de gir fast hvert år,- eller hvordan de organiserer det. Gretha hadde 3 minutt: Hun hadde fått ei ny Karl Erik Harr-bok som hun viste fram og omtalte. I den var det et nydelig dikt av Erik Bye: «Langt nord i leia». Dette leste hun opp til oss,-fint! Kari Bremnes har sunget det Kvelden ble som vanlig avsluttet med ost, kjeks, frukt og vin.

PROGRAM FOR TROMSØ IW 2017/2018

Høst 2017

September:     Flytte til nye lokaler

Oktober:          Klubbmøte med foredrag

November:      Klubbmøte med høstmarked

Desember:      Julemøte med loddsalg

Vår 2018

Januar:            Den internasjonale IW dagen feires.

Programansvarlig: ISO

Februar:          Valgmøte

Mars:               Klubbmøte med foredrag

April:               Klubbmøte med foredrag

Mai:                 Klubbmøte med foredrag

Juni:                Sommermøte med loddsalg

Referat fra julemøtet 14.12.2016

26 medlemmer deltok og Tove hadde med sin faste julegjest så vi var totalt 27 personer.

Alle fikk et glass prosecco eller alkoholfritt ved ankomst. Benedicte ønsket velkommen ved å henvise til juleheftet «Juleroser» og fortale litt om blomsten julerose som symboliserer Jesu fødsel og Marias kraft. Deretter hadde vi lys-seremoni. Og så ble referatet fra forrige møte godkjent. Benedicte opplyste om at styret har bestemt at 6000 kr. gis til Kafe X og til Kafe 103 (totalt 12000 kr.) Dette ble mottatt med applaus. Benedicte, Tone og Ruth går til de to stedene med gavene. Deretter ble Månedsbrev nr. 5 lest opp av Benedicte. Hun delte så ut Flaxlodd til de som har bursdag: Hildegunn, Ågot (ikke tilstede), Kari og Sigrid Vangdal. Så leste noen fra styret opp alle julehilsener vi har mottatt: Fra Rådspresidenten, DP D27 Mette, Bodø, Ørsta, Brattvåg, Volda og Trondheim.Jule-evangeliet ble lest med stor innlevelse av Ragna, som deretter knytta noen sanne og velvalgte ord om Syria til slutt. Vi reiste oss og sang «Deilig er jorden»,- og da var det offisielle programmet over og vi koste oss deretter med nydelig julemat og god drikke til( i år kunne vi også velge øl og akevitt i stedet for rød- eller hvit vin,- og alkoholfri drikke).Til slutt kaffe og NYDELIGE kaker bakt av Ruths datter!

 

Nytt klubbstyre for 2016/2017 

President:                     Benedicte Lind
Vise president:             Marit Lind
Sekretær:                     Bert Andreassen
Kasserer:                     Birgit Svensson
ISO:                             Tone Kaldhol
Past president:            Ruth Hracky Paulssen
Styremedlemmer:       Ann Rye-Holmboe og  Edel Feyling Mellgren
Programkomité:          Hildegunn Pleym, Marie Matheson Fangel og Gro Wang

 

Klubbmøte 18. februar 2015

13 medlemmer hadde meldt forfall.

Valg av nytt klubbstyre for 2015/2016:

President: Ruth Hracky Paulssen
Visepresident: Benedicte Lind
Pastpresident: Åse Vårtun
Sekretær: Berit Kirkpatrick
Kasserer: Bodil Bruun-Hanssen
ISO: Tone Kaldhol
Styremedlem: Ann Rye –Holmboe og Edel Feyling Mellgren
Medlemmene diskuterte etablering av den neste programkomiteen.  Hildegunn Pleym ble valgt som første medlem. Valget av de to andre medlemmene ble utsatt til neste gang.
Referat sak: President Åse leste månedsbrev fra DP Kari Juel Rogne.

Foredraget:” Gamlebyen i Tromsø” v/ Hallvard Birkeland.

Foredragsholderen fortalte først litt om sin egen bakgrunn. Før år 2000 arbeidet han med barnepsykiatri. En gammel drøm om å bli forfatter er blitt virkeliggjort etter det. Han skriver dikt og dessuten bøker om utelivet i Tromsø fra 1700-tallet og til i dag. Det første utestedet var på Skansen, en fredet festningsvoll som er omtalt som Nord-Norges Akershus. Han engasjerer seg mye i bevaring og utvikling av Tromsøs gamleby.
Definisjonen på en gamleby er at det er en bys fødested. Før Tromsø kunne få bystatus krevdes det en tollbod. Det ble den første offentlige bygning på toppen av Skansenvollen. Den er brukt til kontorer og stengt for offentligheten nå. Skansen ligger i nordbyen. Begrepet ”Gamlebyen” er ikke et vedtatt offisielt navn, men ”Gamlebyen A/S” er opprettet. Skansen er et europeisk kulturminne fra 1200-tallet i elitedivisjonen. Hjertet i gamlebyen er tollboden og verftsområdet. Grensen i sør er Torghuken og i nord Elvegata. I Skippergata ligger nå utestedet Perez i lokalet til et utested som i 1798 ble drevet med varebytting. Da var det 100 mennesker i byen, ingen gater, bare stier og ikke politi.
Gamlebyer fungerer som en magnet som tiltrekker seg folk. De utgjør en forskjell og skiller seg radikalt ut fra andre bydeler. Tre diffuse abstrakte betegnelser kan brukes om gamlebyer: en annen atmosfære, puls og egen estetikk. Atmosfæren innebærer andre lukter(kaffe, krydder, bakst), bedre service og intimitet. Pulsen slår mye saktere i gamlebyer med parker og benker. Der roer man ned. Ofte små butikker med håndverk, atelier og gallerier. Estetikken er et kjernepunkt med godt vedlikeholdte bygninger uten forfall. Ofte kunst i det offentlige rom. Gamlebyer er preget av historie og kulturaktiviteter. I tillegg har de gjerne et internasjonalt preg. De første dyktige håndverkere kom til Tromsø fra Tyskland, Danmark og Sør-Norge. Man kan forundre seg over hvordan de fikk høre om at det var behov for dem her nord. Den første kjendisen som besøkte byen i 1802 var Hans Nilsen Hauge.
Hallvard Birkeland mener ting er på gang, når det gjelder å ta vare på det som er Tromsøs uslepne diamant selv om det har vært mye historieløshet i i den nord-norske kulturen. Vår gamleby er som den stygge andungen som kan bli en vakker svane. Styret i Gamlebyen A/S arbeider med å engasjere både gårdeierne i området og kommunen. For å komme videre trenger man penger, gjerne en godhjertet mesén.
Referent sekretær Berit Kirkpatrick

Klubbmøte 14. jauar 2015

23 medlemmer møtte og 2 gjester: Sandra Desiree Wang og Signe Krane.
Etter lysseremonien ble et nytt medlem, Berit Andreassen, tatt opp.
Kasserer Bodil informerte om at julegavene (pengene) var blitt overlevert til de fire mottakerne nevnt i forrige referat.
Vår ISO Gro Wang stod for påminninga om vår internasjonale interesse med markering av den internasjonale Inner Wheel dagen 10. januar. Hun fortalte at vårt fadderbarn i SOS-byen Kandalaksja hadde flyttet derfra p.g.a. alderen og at de hadde nok faddere der. Derfor fikk viet nytt fadderbarn i Village Pskov utenfor Moskva, en gutt med navn Alexander Zhgun, gø 21.03.2001.
Hun pratet også om innholdet i bladet fra FOKUS. Om kvinnekonferansen i Beijing for 20 år siden som ble en milepel for kvinners rettigheter. En ny konferanse er ønsket av mange for å modernisere det som ble utarbeidet i Beijing, men majoriteten av den globale kvinnebevegelsen er imot dette forslaget av frykt for at de rettighetene og anbefalingene som ble vunnet for 20 års siden, vil kunne svekkes. Særlig kvinner i Midtøsten og Nord Afrika er skeptisk fordi den «arabiske våren» har gjort situasjonen så ustabil.
I tillegg nevnte Gro det Diso Mona fra Fauske har skrevet om Inner Wheels tilknytning til FN og at 6 Inner Wheel medlemmer sitter i ulike FN-komiteer som beskjeftiger seg med barns og kvinners rettigheter samt aldring, familie og narkotika.
Pastpresident Tone Kaldhol hadde 3-minutt som siste program. Hun hadde gått gjennom gamle protokoller til klubben vår og refererte så fra et utvalg av 3-minutt gjennom årene.

Klubbmøte 10.desember 2014

27 medlemmer og 2 gjester fant veien til julemøtet. Bordet var pent pyntet med duker, julestjerner, fargede lys, grønne greiner og røde dekorepler. Styret hadde ordnet dette sammen med gode medhjelpere.
President Åse ønsket velkommen med en aperitif og Birgits gjest Berit Andreassen og Toves svigerinne Grete som har besøkt klubben på mange julemøter ble hilst velkommen.
Etter lysseremonien leste sekretær Berit opp julebrevene fra de andre klubbene i vårt distrikt og ISO Gro leste brev fra ny vennskapsklubb Egersund og fra Luleå IWK. Ragna Johannessen leste juleevangeliet.
Klubbens medlemmer ble enige om å gi julegave til Kirkens Bymisjon, Kate Eines «Hjelp oss å hjelpe», Kafe X og Bladet Virkelig. Hver får kr. 5000,–
Vi kjøpte lodd for kr. 2925,- og ga i julegavekonvolutter kr. 3-400.
Referent sekretær Berit

Klubbmøte 19. november 2014

President Åse ønsket 24 medlemmer og 3 gjester velkommen til høstens happening, nemlig høstmarkkedet. Gjestene var Gøril Gammegård Pedersen, invitert av Sigrid K.) Berit Anreassen (invitert av Birgit S.) og Signe Krane (invitert av Solveig K.) Kaffekomiteen hadde dekket bordet, litt på forskudd, i vakre adventdfarger.
1. Referatet fra klubbkveld den 15. oktober ble godkjent. Medlemmer som hadde og skulle ha gebursdag rundt vår møtedag, fikk Flaxlodd.
2. Regbnskapet for 2013/2014 ble lagt fram av Bente A. Det blegodkjent Budsjettet ble lagt fram av president Åse, Det var laget på styremøtet i september utfra regnskapet for 2912/2013. Det ble også akseptert.
3. Styrtss planer for desembermøtet ble presentert av president Åse. Alle skal tenke på forslag til mottakere av julegaver fra oss.
4. Leder minnet om at klubben skal arrangere Intercity møte i oktober 2015. Medlemmene ble bedt om å bidra i en arrangemenskomite og tenke på hva vi kan ha som program. Saken blir tatt opp på januarmøtet.
5. Referatssaker:
Månedsbrev fradistriktspresident Kari Juel Rogne ble lest opp. Hun minnet om disstriktsårsmøte i Ørsta 7.-8. mars med påmelddingsfrist 15. januar. Det ble enstemmig vedtatt at det ikke skal betales kr. 50,- når man har glemt å melde fra om forfall på møtet. Medlemmene var enig. Tove J. foreslo at medlemmene skulle kunne melde fra til sekretæren. Det ble enighet om det, men i tilfelle de ikke får kontakt med sekretæren, må de melde fra til  kaffekomiteene.
7. ISO Gro hadde ikke noe å melde denne gangen.
8. Edel Mellgren, som hadde jobbet i bedriftshelsetjenesten i årene 1985 til 2008, hadde et  morsomt 3-minutt om røykeslutt. Hun fikk være med på å sette i gang sluttekurs for røykere. Det var mye morsomt å oppleve i den forbindelse og Edel ga flere gode eksempler. Dette vil vi gjerne sende til IW-bladet.
9. Tone Kaldhol fortalte om helsereise til India. (Se nedenfor)
10. Som siste post på programmet kom salget av medbrakte ting og matvarer.Alle valgte først en ting hver, slik at alle kunne få noe. Kveldens totale inntekt var kr. 4.580,- og derav var inntekten på salget kr. 2.240,-
Referent Berit K.
Foredrag av Tone Kaldhol, «Helsereise til India».

Klubbmøte 15. oktober 2014

Tilstede – 17 medlemmer. 11 hadde ikke meldt forfall.
1- Visepresident Tone Kaldhol ledet møtet og ønsket alle velkommen, spesielt vår gjest Ellen Nordstrøm, som er klubbens revisor.
2. Referatet fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.
3. Månedsbrev fra distriktspresident Kari Juel Rogne ble lest av Tone.
4. ISO Gro snakket om Convention i Kjøbenhavn mai 2015.Det er ikke for sent å melde seg på og alle skjemaer finnes på nettet. Gro har også noen kopier.
5. Berit nevnte at klubben må innen 6. november sende inn ønsket forandring på forslag som skal opp til behandling på Convention. Vi må også formidle navn på den som skal stemme for oss i Kjøbenhavn
Berit har sendt sin email adresse som back up adresse (reserveadresse) til administrasjonen i Internation Inner Wheel i Altrincham, Cheshire, UK.
6. Hildegunn Pleym holdt 3 minutt
Hennes tema var: Hvordan har vi det i Tromsø? Hun snakket med stor begeistring om forandringene som har funnet sted siden hun kom til byen i 1969.Folketallet har omtrent fordoblet seg til 70000 og forholdene for uteaktiviteter er utallige Tidligere fantes det bare fotballbaner, men nå er det anlagt mange stier i skogen, sykkelbaner, lekeparker med forskjellige stativ, kulehopp etc. Hun nevnte Charlottenlund som eksempel på et område med stor aktivitet. Høydedraget på Tromsøya er ei av våre «lunger» som vi må ta vare på. Der kan man plutselig oppleve å være helt alene i skogen og kunne nyte stillheten ikke langt fra bebyggelsen, Hovedløypenettet er dekt fir både gående, rolige skiløpere og dem som trener for å gå fort, Kanskje vi trenger en påminnelse om hvor bra vi har det når ruskeværet kommer.
8. Foredraget var ved arkeolog Marianne Skandfer om utgravingene på Tønsnes.
9. Etter opplysning fra kasserer ble kveldens overskudd kr. 917,-
Referent Berit K. sekretær

Klubbmøte 17. september 2014

tilstede 21 medlemmer, forfall 11 medlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret 2014-2015

 • President Åse Lillian Vårtun
 • Visepresident Ruth Hracky Paulssen
 • Sekretær Berit Kirkpatrick
 • Kasserer Bodil Bruun-Hanssen
 • ISO Gro Wang

Utviklingen i klubben er fortsatt god, med stortsett godt oppmøte til klubbkveldene våre og noe tilsig av nye medlemmer.

Distriktspresident Kari Juel Rogne har dessverre ikke besøkt oss i år.

 

 

Eksterne/interne foredragsholdere – 2014-2015

 • Hallvard Birkeland pratet om «Gamlebyen i Tromsø»
 • klubbmedlem Tone Kaldhol fortalte om en helsereise til India
 •  Arkeolog Marianne Skandfer fortalte øom utgravingene på Tønsnes

Eksterne foredragsholdere – 2013-2014

 • Dyrebeskyttelsen i Tromsø
 • Deltaker Peter Dalan fortalte om sitt opphold på Haraldvangen HandiCamp 2010 og 2012
 • Nøy Roman fra Thailand om Thai-Tromsø foreningen og serverte 3 thailandske retter hun hadde laget.
 • Gatejuristen v/leder Nina Walthinsen
 • Norges Sjømatråd, prosjektet «fiskesprell» v/ Kari-Anne Johansen
 • Privat omsorg Nord v/ leder Trude Wester
 • Indonesia-etter tsunamien v/Asle Guneriussen, Akvaplan NIVA  (Norsk Institut for Vannforskning)

 

ISO:

Referat fra ISO/DISO treff 15.-16. sept. 2013 i Oslo
om fokus på jenter: FN bestemmelse-11.okt. er den internasjonale jentedagen (rosa), CARE:ikke giftermål for jenter ikke før 17-18 års alderen, jenter skal få utdanning
brev fra «SOS barneby» i Russland om barnebyen i Kandalaksha  og vårt fadderbarn
julehilsen fra vår vennskapsklubb ‘Rønne i  Danmark; forbedret skoletilbud for jenter i Afghanistan, 37% går på skole; nyhetsbrev fra barnebyen Kandalaksja; om IW prosjekjuktene, om SOS barnebyer;
Tubfrim takker for mottatte frimerker. De ønsker også «hele» postkort og telekort. Pengene de får for disse samleobjektene deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut til ulike organisasjoner. I 2011 var det et beløp på kr. 650 000,–.
Karin hadde medbragt boks for frimerker til TUB. Hun fortalte at FOKUS (forum for kvinner og utviklingsspørsmål) er representert med en observatør i FN. Det er sendt invitasjoner til vårt 50 års jubileum til våre vennskapsklubber Luleå, Linkjøping og Rønne.
Linkjøping IWK har takket for invitasjonen og fortalte om klubben sin. «1,6 millionklubben for kvinners helse»inviterer til møte 22. april i DnBs lokaler kl. 19.00. Vi fikk høre en solskinnshistorie om en kvinne som fikk hjelp gjennom Fistula-prosjektet.

3 minutter:

 • Berit Kirkpatrick; om byen Venezia
 • Karin T. Hansen; om juleheftet «Juleroser 1922», Tone Kaldhol; diktet «Ola Bakken» av Marie Hamsun
 • Sigrid Kristiansen: dikt «Fader vår-mot år 2000″av Sølvi Ytterstad,  fra diktsamlingen ‘Hinnøystund’ + diktene «Rød himmel» og «Ræpp» av Helge Stangnes fra diktsamling ‘Vintersang’
 • Ragna Johannessen; om tiden da sykdommen tuberkulose var ganske vanlig; med utgangspunkt i boka «På kanten av stupet» av Gunn Marit SæboJ
 • Jorunn Bangsund; om en personlig  opplevelse fra et asylmottak for ungdom
 • Elin Giæver: en historie om enkers situasjon i India
 • Birgit Svensson: om sin deltakelse på seminaret  «Kvinner og helse» i regi av «1,6 millionklubben

Inntekter:

overskudd av ost- og vinsalget på våre vanlige klubbkvelder
loddsalg på jule- og sommermøtene
pengegave fra hver fremmøtte på julemøtet
inntekter fra salg på klubbens interne høstmarked
håndarbeidsgave fra et medlem solgt i klubben ved amerikansk auksjon

Pengene  går til:

naturligvis til Inner Wheels ulike prosjekt
penger fra julemøtet 2012: lokalt til organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe» i  Tromsø, en nøytral, frivillig landsomfattende organisasjon som jobber med fokus på fattigdomsproblemene i  Norge.
Klubbens deltakelse på ulikeIW- arrangement 2012/2013:
ISO/DISO treff i Oslo 15.-16. september 2012: ISO Karin Gabrielsen
Intercity-møtet i Bodø 6.-7. oktober 2012: visepresident Tone Kaldhol og kasserer Turid-Evelyn Lødding
Distriktsårsmøte i Ålesund 8.10. mars 2013: president Karin Trones Hansen og kasserer Turid-Evelyn Lødding.
I tillegg møtte i egenskap av 1. visedistriktspresident Solveig Kristoffersen og som avtroppende Distriktsredaktør Berit Kirkpatrick.

Vårt 50 års jubileum, 12, juni 2013

Vi feiret  vårt 50 års jubileum i  selskapslokalet «Bikuben».
Deltakere var 29 medlemmer fra vår klubb, rådspresident Gunn Sembsmoen, 2 medlemmer fra Bodø IWK, Lise Engan og Unni Kristensen, fra Fauske IWK,  Inge-Mari Nilsen, fra Rotary i Tromsø Sissel Ditlefsen, Bente Holtan Openshaw, datter til  Åse Holtan, initiativtaker til dannelsen av Tromsø IWK for vel 50 år siden  og et tidligere medlem av vår klubb, Judith Stokke.
Klubbpresident Karin Hansen om Tromsø IWK fra begynnelsen, hvordan klubben har markert seg både nasjonalt og internasjonalt, om Landstreff som ble arrangert i Tromsø og den gode utviklingen av klubben med økende medlemstall.
Gretha Möller Hansen var toastmaster som ledet oss gjennom kvelden og det ble sunget en velkomstsang, laget for anledningen av vårt klubbmedlem Tove Johansen, samt Inner Wheel sangen og «Tromsø»-sangen.
God mat og drikke ble servert før talene. Rådspresidenten åpnet talerekken før påtroppende Distriktspresiden Solveig Kristoffersen hilste fra Distriktspresident Liv Skudal og overleverte hennes gave, en bok som skal fylles med minner/bilder. Rotarypresident Sissel Ditlefsen holdt en morsom tale og ga en spesiell presang. Klubbpresident Karin leste en hilsen fra ordføreren i Tromsø som tydelig visste mye om  Inner Wheels formål og satte det i sammenheng med feiringen av stemmeretten for kvinner i Norge.  Han takket for innsatsen og  ønsket lykke til med videre innsats.
To elever fra Kongsbakken videregående skole med sang og gitarspill, gjestene fra Bodø- og Fauske IWK hilste fra deres klubber og Bente Holtan Openshaw minnet tiden da moren hennes var Inner Wheeler.
Som avslutning ved kaffeen og kakene fikk klubbens styre og  våre tre  klubbvenninner med lengst medlemskap utdelt blomster.