Bjørgvin Inner Wheel klubb

Charter: 19 Februar 1976
Møtedag: 3. Tirsdag i måneden kl. 19.00
Sted: Hotel Grand  Terminus – Bergen.
Fadder: Bergen
Medlemmer: 24

Æresmedlem: Turid Margrethe Medås