Bryne Inner Wheel klubb

Bryne Inner Wheel Klubb markerte sine 50 år mandag 5. november 2018 med gjester, festmiddag, taler og underholdning hos JÆRKOKKEN Heine Grov på Bryne.

 

 

 

 

 

Styret 2018 – 2019

President: Bjørg Marit Bjørnevik, tlf 911 50 316, e-post studio-bjorgm@hotmail.com

Visepresident: Gunhild Lobekk Thingbø, tlf 936 81 455, e-post glt@telnett.no

Sekretær: Else Merethe Strande, tlf 913 78 104, e-post Else_Merethe@hotmail.com

Kasserer: Liv Mariann Opphus Thingbø, tlf 905 85 034, e-post liv-mariann@homail.com

Past President: Torunn Berger, tlf 970 73 950, e-post: torunn.berger@lyse.net
ISO: Renate Vasshus, tlf 934 02 047, e-post caremija@hotmail.com

Referent: Anne Sofie Harstad, tlf 958 81 177, e-post annesofieharstad@gmail.com

Møtedag: 1. mandag i måneden klokka 19.00
Sted: Sanitetens hus, Parkveien 10, Bryne

Jæren

PROGRAM høsten 2018  og våren 2019

Mandag 3. desember: Opplesning ved Liv Robberstad

Mandag 5. november: Jubileum – 50 år for klubben vår

Mandag 1. oktober: Løst og fast – sommeropplevelser 2018

Mandag 3. september: Distrikspresidenten  Berit Wilhelma Eldøy var på besøk med inspirasjon og informasjon.

 

Programkomite: Lovise Bergstad (kaller inn til møter), Lov Tone Stueland, Elin Njå og Solveig Bjorland

Sosialkomite: Karin Lerbrekk (kaller inn til møte), Kari Pollestad, Gudveig Hana, Gusten Pedersen og Tove Gjøse

Arrangementkomite: Torunn Berger (kaller inn til møte), Gunvor Herikstad og Anne Sofie Harstad

President og ISO skal være med på komitemøtene.