Bryne Inner Wheel klubb

Styret 2018 – 2019

President: Bjørg Marit Bjørnevik, tlf 911 50 316, e-post studio-bjorgm@hotmail.com

Visepresident: Gunhild Lobekk Thingbø, tlf 936 81 455, e-post glt@telnett.no

Sekretær: Else Merethe Strande, tlf 913 78 104, e-post Else_Merethe@hotmail.com

Kasserer: Liv Mariann Opphus Thingbø, tlf 905 85 034, e-post liv-mariann@homail.com

Past President: Torunn Berger, tlf 970 73 950, e-post: torunn.berger@lyse.net
ISO: Renate Vasshus, tlf 934 02 047, e-post caremija@hotmail.com

Referent: Anne Sofie Harstad, tlf 958 81 177, e-post annesofieharstad@gmail.com

Møtedag: 1. mandag i måneden klokka 19.00
Sted: Sanitetens hus, Parkveien 10, Bryne

Jæren

PROGRAM våren 2019

Mandag 7. januar: Foredrag ved Anne Lillebø «Håpets kvinner»

Mandag 4. februar: Foredrag ved Kåre Erland: «Min historie som pårørende til en dement»

Mandag 4. mars: Foredrag ved advokat Per Bergstad «Arv og framtidsfullmakt»

Mandag 1. april: Foredrag ved kiropraktor Atle Aarre.

Mandag 6. mai: Omvisning på den nye kinoen i Bryne kombinert med måltid.

Mandag 3. juni: Sommeravslutning på Villa Camilla i Sirevåg / møte med Monica Herredsvela fra Symesterskapet.

PROGRAM høsten 2018

Mandag 3. desember: Opplesning ved Liv Robberstad

Mandag 5. november: Jubileum – 50 år for klubben vår

Mandag 1. oktober: Løst og fast – sommeropplevelser 2018

Mandag 3. september: Distrikspresidenten  Berit Wilhelma Eldøy var på besøk med inspirasjon og informasjon.

Bryne Inner Wheel Klubb markerte sine 50 år mandag 5. november 2018 med gjester, festmiddag, taler og underholdning hos JÆRKOKKEN Heine Grov på Bryne.

 

 

 

 

Programkomite: Lovise Bergstad (kaller inn til møter), Liv Tone Stueland, Elin Njå og Solveig Bjorland

Sosialkomite: Karin Lerbrekk (kaller inn til møte), Kari Pollestad, Gudveig Hana, Gusten Pedersen og Tove Gjøse

Arrangementkomite: Torunn Berger (kaller inn til møte), Gunvor Herikstad og Anne Sofie Harstad

President og ISO skal være med på komitemøtene.