Distriktsstyret D28

DISTRIKTSSTYRET D28 2017-2018:
Distriktspresident Berit W. Eldøy (Stord IW)
Past distriktspresident Gunn Sembsmoen (Stavanger IW)
Distriktssekretær/DISO Kristi Yttredal Moe (Stord IW)
Distriktskasserer Ruth Egge (Karmøy Vest IW)
Distriktsredaktør Tove Helliesen (Stavanger IW)

Månedsbrev fra distriktspresidenten:
januar 2018

november 2017

INTERCITYGRUPPPENE 2017-2018:
Gruppe 1
Bryne
Egersund
Sola
Stavanger

Gruppe 2
Haugesund
Karmøy Vest
Kopervik
Stord

Gruppe 3
Florø

INTERCITYMØTER 2017-2018
Gruppe 1: Info tid og sted senere
Gruppe 2: 13.01.2018 Kopervik
Gruppe 3: Florø IW eget lokalt tilpasset Intercitymøte

Distriktsstyret deltar på Intercitymøtene. Arrangeres også eget treff for ISO-DISO

AKTIVITETER DISTRIKTSSTYRET 2017-2018
«MULIGHETSMØTER» MELLOM PRESIDENTENE I KLUBBENE OG DISTRIKTSPRESIDENT
Haugesund, Karmøy Vest, Kopervik, Stord: 8/6 i Haugesund
Bryne, Egersund, Stavanger: 26/6 i Stavanger (Sola via tlf)
Oppfølgingssamtaler høsten 2017

DISTRIKTSPRESIDENTENS KLUBBESØK
Florø IW 2/5
Stord IW 6/9
Kopervik IW 29/9
Karmøy Vest IW 4/10
Stavanger IW 10/10
Egersund IW 11/10
Bryne IW 6/11
Sola IW 15/11
Haugesund IW 26/11

DISTRIKTSÅRSMØTET 10-11 MARS 2018
Park Inn Hotell Karmøy