Distriktsstyret D28

DISTRIKTSSTYRET D 28 2018-2019:                                                                              
President Berit Wilhelma Eldøy (Stord IW)
Visepresident Karin Hovden Bauge (Karmøy Vest IW)
Sekretær Kristi Yttredal Moe (Stord IW)
Kasserer Ruth Egge (Karmøy Vest IW)
Past President Gunn Sembsmoen (Stavanger IW)

Fra 1/-7-2018 er DISOs oppgaver overført til visepresident og redaktøroppgavene til past president.

D28Plan 2018-2019
Møteplan 2018-2019
Hilsen fra distriktspresident i D28

Distriktspresidentens rapport

Månedsbrev fra distriktspresidenten:
januar 2018

november 2017

INTERCITYGRUPPENE 2018-2019:
Gruppe 1
Bryne
Egersund
Stavanger

Gruppe 2
Haugesund
Karmøy Vest
Kopervik
Stord

Gruppe 3
Florø

Intercitymøtene 2019
Møteplass, inspirasjons- og læringsarena for våre medlemmer. Arrangørklubb sender invitasjon og program til klubbpresidentene i god tid på forhånd. DP og distriktsstyremedlemmer deltar på Intercitymøtene.
19 januar 2019: Stord hotell for Haugesund, Karmøy Vest, Kopervik og Stord. For Bryne, Egersund og Stavanger fastsettes dato og sted senere.

Distriktsårsmøtet (DÅM) 2019
Distriktsstyret arrangerer DÅM 23 og 24 mars 2019 på Park Inn Airport Hotell
på Karmøy. DÅM er møteplass, lærings- og inspirasjonsarena gjennom årsmøtesaker, foredrag, debatter, gruppearbeid og sosialt samvær for våre medlemmer. Distriktsstyret deltar på Intercitymøtene. Arrangeres også eget treff for ISO-DISO