Gand Inner Wheel klubb

Charterdato: 23. mars 1974
Møtedag: 2. mandag i måneden kl. 19.00. ikke juni, juli og august
Møtested: Gamlaværket, Sandnes
Antall medlemmer: 19
Fadderklubb: Sandnes Inner Wheel klubb

Styret 2015-2016

  • President Turid Wiig
  • Visepresident –
  • Past president Ragnhild Skjærpe
  • Sekretær Gertrud Lende
  • Kasserer Ragnhild Skjærpe
  • ISO Tone Vagle
  • Vertinne Hilde B. Ims

 

Gand Inner Wheel 40 års jubileum 2014

Gand Inner Wheel 40 års jubileum 2014