Haugesund Inner Wheel klubb

Møtedag: Nest siste mandag i måneden – kl. 20
Sted: Håndverkeren, Sørhauggaten 162, Haugesund
Medlemmer: 48

Charterdag: 14. april 1947
Norsk klubbnummer: 0003

Styret 2015-2016

 • President Berit Hestvik 454 38 359
 • Visepresident Sissel Bugge 907 04 800
 • Past president Anita Svensen 900 81 020
 • Sekretær Ingrid Blomgren 926 63 556
 • Kasserer Heidi Hugdal 900 54 907
 • ISO (International Service Organiser) Åslaug Nilsen 950 73 260
 • Styremedlem/ leder kaffikomité Gerd Hedegaard Larsen 916 49 404

Program vår 2016

 • Lørdag 09.01 kl 12, aktiv påmelding innen mandag 4 januar, InterCity møte på Frimurerlogen
 • Mandag 22.02 kl 19.00, avbud meldes innen torsdag 18.02 kl 21. Besøk i HILhallen (Deep Ocean) Knut Birkeland
 • Mandag 14.03 kl 20.00, avbud meldes innen torsdag 10.03 kl 21. “Russisk ubåt i trålen” ved fiskeskipper Onar Gudmundsen
 • Mandag 18.04 kl 20.00,avbud meldes innen torsdag 14.04 kl 21. Projekt Swazinor ved Ingrid Blomgren
 • Mai. Mer info senere

NB! Den som ikke kan komme på møtene, er selv ansvarlig for melde fra til vår mobiltelefon ved å ringe 948 12 388 eller sende tekstmelding. Glemmer du å gi beskjed, må du betale kr. 50,for maten eller kostpris ved annen servering.