Haugesund Inner Wheel klubb

Møtedag: Nest siste mandag i måneden – kl. 20
Sted: Håndverkeren, Sørhauggaten 162, Haugesund
Medlemmer: 43

Charterdag: 14. april 1947
Norsk klubbnummer: 0003

Styret 2018-2019

 • President Liv Tidemann Førland 909 88 785
 • Visepresident Ingjerd Nordskog Jacobsen 478 65 553
 • Past president Vigdis Løland Ingvaldsen 952 19 541
 • Sekretær Brit Johanne Lervik 416 98 698
 • Kasserer Brith Brekke 906 87 406
 • ISO (International Service Organiser) Ingjerd Nordskog Jacobsen 478 65 553
 • Styremedlem/ leder kaffikomité Margit Brekke 913 17 550

Program høsten 2018

 • Mandag 17.09. kl.20.00, Per Sigurd Velde,med fam.iet halvt år i fjellheimen, avbud meldes innen torsdag 13.09 kl.18.00
 • Mandag 22.10 kl 20.00 Arve Kambe,private omsorgsboliger. (ost og vin), avbud meldes innen torsdag 18.10 kl. 18.00
 • Mandag 19.11 kl. 20.00, Bøker, Hillisland Libris Oasen, avbud meldes innen torsdag 15.11 kl. 18.00
 • Mandag 10.12 kl.19.00 Einar Steensnæs, julemøte (middag) påmelding innen torsdag 06.12 kl.18

NB! Den som ikke kan komme på møtene, er selv ansvarlig for melde fra til vår mobiltelefon ved å ringe 478 65 553 eller sende tekstmelding. Glemmer du å gi beskjed, må du betale kr. 60,for maten eller kostpris ved annen servering.