Haugesund Inner Wheel klubb

Møtedag: Nest siste mandag i måneden – kl. 20
Sted: Håndverkeren, Sørhauggaten 162, Haugesund
Medlemmer: 43

Charterdag: 14. april 1947
Norsk klubbnummer: 0003

Styret 2018-2019

 • President Liv Tidemann Førland 909 88 785
 • Visepresident Ingjerd Nordskog Jacobsen 478 65 553
 • Past president Vigdis Løland Ingvaldsen 952 19 541
 • Sekretær Brit Johanne Lervik 416 98 698
 • Kasserer Brith Brekke 906 87 406
 • ISO (International Service Organiser) Ingjerd Nordskog Jacobsen 478 65 553
 • Styremedlem/ leder kaffikomité Margit Brekke 913 17 550

Program våren 2019

 • Lørdag 19.januar kl.12.00, Intercitymøte Stord Hotell, påmelding
 • Mandag 18.februar kl.20.00 Iransk forfatter Sahar Bayati avbud meldes innen torsdag 14.februar kl. 18.00
 • Mandag 18.mars kl.19.00,Bedriftsbesøk Maritim Scandic hotell, avbud meldes innen torsdag 14.mars kl.18.00
 • Mandag 29.april kl.20.00,Pedalen sykkelverksted Kirkens bymisjon,avbud meldes innen torsdag kl.18.00

  <l Mandag 20.mai Sommeravslutning Huldrefjøst, adr. Elvegård 23 Haugesund, påmelding

NB! Den som ikke kan komme på møtene, er selv ansvarlig for melde fra til vår mobiltelefon ved å ringe 478 65 553 eller sende tekstmelding. Glemmer du å gi beskjed, må du betale kr. 60,for maten eller kostpris ved annen servering.