Sola Inner Wheel klubb

Charterdag 21. september 1984
Møtedag 3. onsdag i mnd. kl. 19.30
Sted: Sandetun, Sola
Fadder Hafrsfjord IW
Medlemmer: 19