Distriktsstyret D29

Distriktsstyret for D29 2017-2018:

Distriktspresident Tone Meier i Nøtterøy IWK
Past distriktspresident Ingeborg Lyng Olsen, Kragerø IWK
Distriktssekretær Inger Kathrine Løken, Nøtterøy IWK
Distriktskasserer Hildegard Andersen, Nøtterøy IWK
DISO Solveig Klausen, Kragerø IWK
Distriktsredaktør Grete Holte Eriksen, Grimstad IWK