Farsund Inner Wheel klubb

Norsk klubb nr. 0076
Charterdag 6. oktober 1972
Møtedag 1. torsdag i måneden kl. 19.00
Sted: Farsund Fjordhotell hvis ikke annet er nevnt i programmet
Antall medlemmer: 31

Styret 2017-2018

 • President Ellinor Thorhild Brodtkorb
 • Past president Solveig Roksvåg Pedersen
 • Visepresident Tove Jølle
 • Sekretær Anne Grytting Larsen
 • Kasserer Linda Iren Martinsen
 • ISO Tora Berg Jacobsen
 • Leder programkomite Trine Victoria Vatland

 

Program for Høsten 2017

 1. september GE healtcare – Mindfulness. Aslaug Oftenes Lie

3 min: Ella Hegg           Referent: Randi Bjørnestad

 1. oktober Galleri Farsund. Anne Bente Birkeland (pga høstferie). Vi møtes på galleriet kl: 19.00.

3 min: Linda Marthinsen Referent: Trine Vatland

 1. november «Vakre Lista» Foto. Kai Ertzeid forteller. Ta gjerne med en gjest.

3 min: Torun Isaksen                Referent: Reidun Hellum

 1. desember Julemøte. Program kommer seinere.

3 min: Ragnhild Brækken Referent: Olaug Salvesen

 1. januar Internasjonalt møte. Program kommer seinere. Ta gjerne med en gjest.

3 min: Bjørg Lande         Referent: Ragnhild Brækken

Utlodning. Ta med en gevinst til ca kr 75,-

 

Møtene våre begynner kl 19.00 dersom programmet ikke sier noe annet. Når ikke annet er angitt, er Fjordhotellet møtested.

Kan du selv ikke kan holde 3 min. eller være referent, må du selv skaffe stedfortreder.

Sekretæren Anne G. Larsen ber referenter være snare med å levere referatet til henne.

AVMELDING: innen kl. 12.00 møtedagen til Solveig Roksvåg på mobil 98489007. Gjelder alle møter.

HUSK å betale klubb-kontingent på kr 1700 til kontonummer 2801.44.55738 innen 20. september.

Vi i programkomiteen ønsker vel møtt til hyggelige møter!

Reidun Hellum, Gunn Marit Ytterdahl og Trine Vatland