Farsund Inner Wheel klubb

Norsk klubb nr. 0076
Charterdag 6. oktober 1972
Møtedag 1. torsdag i måneden kl. 19.00
Sted: Farsund Fjordhotell hvis ikke annet er nevnt i programmet
Antall medlemmer: 31

Styret 2017-2018

  • President Ellinor Thorhild Brodtkorb
  • Past president Solveig Roksvåg Pedersen
  • Visepresident Tove Jølle
  • Sekretær Anne Grytting Larsen
  • Kasserer Linda Iren Martinsen
  • ISO Tora Berg Jacobsen
  • Leder programkomite Trine Victoria Vatland

 

Program for Våren 2018

4. januar Vi får besøk av Samira. Utlodning. Ta med en gevinst til ca. 75 kr.

3 min: Bjørg Lande                 Referent: Trine Vatland

1. februar Valgmøte

3 min: Randi Bjørnestad         Referent: Berit Bogaard

1. mars Marianne Lundegaard: Psykisk helse. Ta gjerne med en gjest.

3 min: Olaug Salvesen           Referent: Bergit Sandtvedt

5. april Stein Ytterdahl: Kommune- og fylkessammenslåing. Ta gjerne med en gjest.

3 min: Hanne K. Samuelsen     Referent: Solveig Roksvåg

3. mai Kjetils fotklinikk kommer og forteller. Besøk fra Tone Meier – Distriktspresident i D 29.  Ta gjerne med en gjest.

3 min: Tone Meier                 Referent: Bjørg Kurszus

2. juni Ut i det blå/Intercitymøte. Merk: lørdag!

3 min: Sissel A. Marthinsen  Referent: Tora B. Jacobsen

 

Møtene våre begynner kl 19.00 dersom programmet ikke sier noe annet. Når ikke annet er angitt, er Fjordhotellet møtested.

Kan du selv ikke kan holde 3 min. eller være referent, må du selv skaffe stedfortreder. Sekretæren Anne G. Larsen ber referenter være snare med å levere referatet til henne.

AVMELDING: innen kl. 12.00 møtedagen til Solveig Roksvåg på mobil 98489007. Gjelder alle møter.Vi i programkomiteen ønsker vel møtt til hyggelige møter!

Reidun Hellum, Gunn Marit Ytterdahl og Trine Vatland + ISO Tora B. Jacobsen og President Lilla Bordtkorb