Gimsøy Inner Wheel Klubb

Medlemmer: 16

E-post: iiw.no.gimsoy@gmail.com

Møtedag: siste torsdag i måneden kl. 19.00
Sted: Skien Sportell, Moflatvegen 59, 3733 Skien, hvis ikke annet er oppgitt

Styret 2016/2017:

 • President: Lilleba Lund Aasen
 • Past president: Sissel Gunstrøm
 • ISO: Ragnhild Røe Isaksen
 • Sekretær: Marit Fosse Johannessen
 • Kasserer: Else Marie Hoff
 • Styremedlemmer: Kari Solgaard og Liv Undall Flåtin

 

Program og møtedatoer 2016/2017:

 • Torsdag 25. august: Årsmøte
 • Torsdag 8. september: Besøk av DP. Fellesmøte med Skien IW-klubb
 • Torsdag 29. september: Kulturkveld i Ibsenhuset med Telemark Synfonietta
 • Torsdag 27. oktober: Gjennomgang av veiledninger m.m. v/Sissel Gunstrøm
 • Torsdag 24. november: Foredrag v/Inger Stensvold: «Kristina av Tunsberg»
 • OBS: Tirsdag 13. desember: Julemøte hjemme hos Else Marie Hoff
 • Torsdag 12. januar: Internasjonal IW-dag hos Skien IW-klubb
 • Torsdag 26. januar: Program ikke fastsatt
 • Torsdag 23. februar : Valgmøte m/ost og vin.
 • Torsdag 30. mars: Program ikke fastsatt
 • Torsdag 27. april:  Program ikke fastsatt
 • Torsdag 1. juni: Sommeravslutning og presidentskifte

Distriktsårsmøtet arrangeres i Kragerø 18.-19. mars 2017

Intercity-møte arrangeres av Sandefjord IW-klubb.