Gimsøy Inner Wheel Klubb

Medlemmer: 17

E-post: iiw.no.gimsoy@gmail.com

Møtedag: siste torsdag i måneden kl. 19.00
Sted: Hotell Fritidsparken, Moflatvegen 59, 3733 Skien, hvis ikke annet er oppgitt

Styret 2018/2019:

  • President: Marit Fosse Johannessen
  • Visepresident Else Marie Hoff
  • Past president: Lilleba Lund Aasen
  • ISO: Ragnhild Røe Isaksen
  • Sekretær: Lisbeth Liebe
  • Kasserer: Kari Solgaard
  • Styremedlemmer: Liv Undall Flåtin, Liv Lindqvist, Marit Aasen

Program høsten 2018

30.08.2018              Årsmøte

27.09.2018              Besøk til Tyrlistiftelsen, Klosterøya v/ leder Gisle Ellingsen

25.10.2018             Møte hos Grenland Husflidlag i Prestegården

11.12.2018              Julemøte hos Marit Aasen

10.01.2019              Den Internasjonale Inner Wheel- dagen

31.01.2019               Klubbmøtet på Sportellet.     Slektsforskning v/ Liv Lindqvist

28.02.2019               Valgmøte

12.03.2019              Gimsøy Inner Wheel Klubb er 50 år. Klubben er invitert til møte hos Gimsøy Rotary.

28.03.2019.             Klubben feirer sitt 50-års jubileum.

25.04.2019              Klubbmøte m/ besøk av tollvesenet og narkotikahund

06.05.2019              Sommermøte – Ut i det blå!