Grimstad Inner Wheel klubb

Charterdato 15.10.1973
Fadderklubb: Kongsgaard
Møtetid: 2.onsdag i måneden; kl 19.00
Sted: Lokalet til Grimstad Rotary, Bemabygget (Vardegaten17)

Styret 2016-17
President Torill Svennevig
Visepresident Turid Knudsen
Sekretær Ingrid Aamodt
Kasserer Grete Johansen
ISO Brit Hasle
Styremedlem Mette Wennesland
Pastpresident Ingrid Moen
Revisor Randi Gran

PROGRAM 2017- 2018  Program 17-18_Grimstad (klikk på blå lenke til utskrift)

13.09  «Menneskehandel på Sørlandet», foredrag ved Agderpolitiet. Dette er også i fokus i IIW. Ta på nåla – vi skal vise hvem vi er! Påmelding til Grete E innen 8.9.
Arendal-Grimstad Soroptimistklubb inviterer. Enkel bevertning kr 100. Sted: Grimstad Rådhus kl 19

20.09     Arendal –Nedenes  IW inviterer oss til å delta  på deres møte med informasjon om et nytt kreftprosjekt på Sørlandet. Sted: Røde Kors-huset på Langbrygga    kl 18. Påmelding til sekretær Ingrid mandagen før.

11.10    Lege Einar Beitohaugen, «Tarmen» 3-min: Lille Engebretsen Vertinner: Brit Hasle, Grete Belgen Jakobsen

08.11       Unn Stæhr Irgens: «Mitt liv som quilter»    3-min: Grete H. Eriksen Vertinner: Ellen Lauritzen, Ingrid N.  Moen

22.11    NB  Fellesmøte med Arendal-Nedenes, Røde Korshuset, Langbrygga kl 18. Besøk av Distriktspresident Tone Meier.  Påmelding på vårt møte eller til sekretær Ingrid

13.12    Julemøte v/festkomiteen.’

10.01 Hege Margrethe Selås forteller fra sitt arbeid i Afghanistan og Sør Sudan. Utlodning til inntekt for SMA i Etiopia. Ta gjerne med gevinst!
3-min: Randi Gran Vertinner: Wenche Nybro, Jofrid Helle Skåre

14.02    « Orknøyene» ved Elin og Arne Kristian Skiftenes – Valg-  3-min: Helga R. Grobæk Vertinner: Bente Topland, Mette Wennesland

14.03       Geir Kjølberg Knutsen: «Planteparfyme til plantevern» – 3-min: Wenche Gundersen- Vertinner: Reidun Øyjordsbakken, Ingrid F. Aamodt

11.04      Inntrykk fra reiser i Russland og USA ved Helge Grobæk – 3-min: Brit Hasle- Vertinner: Ragnhild S Aasen, Mariann Ystad

9.05      Ut på tur! Vertinner: Randi L Brautaset,  Grete H Eriksen

13.06      Årsmøte / Sommerfest

HUSK: Avbud innen kl.12.00 dagen før møtet til vertinne. Observatører meldes på. Er du forhindret fra å utføre oppgaver, sørg for å bytte med en i klubben.. Meld President om endringen.

Programkomiteen

Kan du ikke ha  3 min., være vertinne eller referent,  må man selv avtale å bytte med en annen.
Husk å melde fra til en av vertinnene dersom du ikke kan komme!

Siste onsdag i måneden treffes vi på Cafe Ibsen kl.12.00

Har du lyst å besøke klubben, ta kontakt med Ingrid N Moen; tlf. 90 50 63 12.