Grimstad Inner Wheel klubb

Charterdato 15.10.1973
Fadderklubb: Kongsgaard
Møtetid: 2.onsdag i måneden; kl 19.00
Sted: Lokalet til Grimstad Rotary, Bemabygget (Vardegaten17)

Styret 2016-17
President Ingrid N Moen
Vice- President Torill Svennevig
Sekretær Ingrid Aamodt
Kasserer Grete Johansen
ISO Randi Brautaset
Styremedlem Mette Wennesland
Past – President Grete Johansen
Revisor Randi Gran

PROGRAM 2016 – 2017

14.09.  «INNER WHEEL – Hvor går vi videre?»
Vertinner: Jofrid og Torill

12.10.  «Grimstad min by» Anne Elise Svennevig
3-minutt v/ Reidun
Vertinner: Mette og Ragnhild

09.11.  Dag Otto Lauritzen
3-minutt v/Mette
Vertinner: Ingrid AA og Reidun

14.12. O jul med sin glede
Vertinner: Festkomiteen

11.01. Internasjonalt møte: Heidi Curwen «Hvordan integreres våre nye innbyggere?»
3-minutt v/Ingrid AA
Utlodning: Alle tar med gevinster
Vertinner: Randi og Mariann

08.02. «Engasjement i kulturlivet i Grimstad» Sølvi Kleiva Ugland
Valg av nytt styre 2017 – 2018 v/valgkomiteen
3 – minutt v/Ragnhild
Vertinner: Lille og Grete H.E.

08.03«Denne tingen betyr noe spesielt for meg»
3-minutt v/Randi B.
Saker som skal tas opp på Distriktsårsmøtet i Kragerø
Vertinner: Randi G og Wenche G.

18-19.03. Distriktsårsmøte i Kragerø

05.04 «Kvinner i nærmiljøet» Trond Audun Berg    NB! Møtedato!
3 – minutt v/Mariann Ystad
Vertinner: Brit H og Wenche H-L

10.05. Utflukt (:
Vertinner: Grethe B.J. og Grete J

14.06. Sommermøte / Årsmøte
Vertinner: Festkomiteen

Det er vår tur til å arrangere Inter City-møte, en lørdag i mai-juni.

HUSK: Avbud innen kl.12.00 dagen før møtet til vertinne. Observatører meldes på.
Er du forhindret fra å utføre oppgaver, sørg for å bytte med en i klubben.. Meld President om endringen.

Programkomiteen

Kan du ikke ha  3 min., være vertinne eller referent,  må man selv avtale å bytte med en annen.
Husk å melde fra til en av vertinnene dersom du ikke kan komme!

Siste onsdag i måneden treffes vi på Cafe Ibsen kl.12.00

Har du lyst å besøke klubben, ta kontakt med Ingrid N Moen; tlf. 90 50 63 12.