Larvik Inner Wheel klubb

 

Larvik Inner Wheel klubb har e-postadressa:iiw.no.Larvik@gmail.com

og er  norsk klubb nr.0025

Charterdag er 01.juli 1960

Møtedag: 1.tirsdag i mnd.kl.19.00

Fadder : Tønsberg

Medlemmer : 13

 Larvik Inner Wheels  styre 2017-2018

President  :                          Mette S.Rosenvinge Støtvig

Kasserer   :                          Gerd Aslaug Røed Larsen

Sekretær  :                           Elisabeth Walle-Hansen

ISO           :                           Anny Karin Michaelsen

Styremedlemmer :               Laila Buaas og Eva Barth Larsen Frøberg

Alle styremedlemmene fortsetter  fra året før.Det er nokså høy gjennomsnittsalder i klubben,og våren 2017 døde våre to eldste medlemmer.Det er ikke lett å få folk til å påta seg verv.Klubben ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.Det er viktig å være klar over at det ikke lenger er nødvendig med noen Rotarytilknytning. Det satses på å tilby et interessant program med gode foredrag og fine 3- minutters innlegg fra medlemmene som selv bestemmer innholdet.Dessuten har ISO bestandig stoff til videreformidling.Øvrige klubbsaker utgjør selvfølgelig også en viktig del av møteprogrammet Klubben vurderer det som viktig å synliggjøre at det er snakk om en internasjonal organisasjon.Det sosiale er vesentlig,og trivselen er stor i klubben.

Vanligvis legges det opp til et bedriftsbesøk i hvert semester.

Møtene holdes stort sett privat, og 2 av medlemmene assisterer vertinna med bevertningen.Ansvaret går på omgang,og serveringen er forholdsvis enkel.At man ikke har mulighet til å ha møter hjemme,er ikke til hinder for medlemskap.Det er vanlig at man først er observatør på noen møter før man bestemmer seg for å bli medlem.Alle er velkomne!

Klubben har et visst samarbeid med Stavern Inner Wheel klubb.F.eks.går det internasjonale møtet i januar på omgang mellom de to klubbene.I 2018 inviterer  Stavern IWK til dette møtet.

Landstreff i Stavern 1. – 3. sept.

Høstprogrammet 2017 ser slik ut:

05.09.Havsjåveien 5 :Åpent møte supplert med utdrag av TV-program om omskjæring

16.10.Besøk av Distriktspresidenten på Buktasenteret i Stavern.Larvik IW er vertskap.

07.11.Øvre Jegersborggt.1 : Årets bøker v/Karen Johanne Nordskog

05.12.Utsiktsveien 17 : Julemøte med utlodning hos Presidenten

Våren 2018 er under planlegging,men dato for januarmøtet er fastsatt.

15.01.: Stavern IWK inviterer til Internasjonalt møte

Fra høsten 2017

Møte hos Laila 5.sept. om G.Gaudernack og hans emaljeteknikker.

Også fra møtet 5.sept.

Pres.i Stavern IW,DP og Pres.i Larvik IW på møte 16.okt.17

For IW-året 2016-2017 ser høstens program slik ut:

06.09.Mellomgata 22   «Hvorfor Kirkens SOS?»

04.10.Bøkeligata 5A    «Ungdom» v/Trine Røed-Larsen

01.11.Viljaveien 11     «Natur i Larvik» v/Bjørnar Borgersen

06.12.Utsiktsveien 17 Julemøte m/utlodning

Møte hos Gro Bigseth i sept.

Møte hos Gro Bigseth i sept.

Besøk av D-pres.i Stavern 17.10.

Besøk av D-pres.i Stavern 17.10.

Fra møtet i nov.hos Eva Frøberg

Fra møtet i nov.hos Eva Frøberg

Nov.møtet om "Natur i Larvik"

Nov.møtet om «Natur i Larvik»

Julemøte hos president Mette 6.des.

Program for våren 2017

10.01.Tollboden  «Flexid – fleksibel identitet» v/Heidi Reif og Kjell Østby

fra Norskskolen

07.02.Valgmøte, i  Øvre Bøkeligt.5A

07.03.Grete Eriksen med film om «Safe Motherhood Ambassadors», i Viljaveien 11

04.04.Ragnhild Bakke Waale om temaet «Neste øyeblikk er åpent» , i Hovlandveien 109F

02.05.Tone Brandsæter forteller om sitt livsstilskonsept på «Hungry Heart Cafè»,omvisning og suppe m/tilbehør,Sigurdsgt.3

06.06.Sommermøte på Mette Støtvigs hytte på Lydhusstranda

Ekstra: Markering av kvinnedagen 8.mars i Kulturhuset Bølgen sammen med Larvik soroptimistklubb og Larvik sanitetsforening som har stands sammen med Larvik IW. Kl.19.00 vises den saudiarabisk-tyske filmen «Den grønne sykkelen».Det er den første filmen som er laget i Saudi-Arabia,og den har en kvinnelig regissør.Filmen handler om ei 10-årig jente som har et veldig sterkt ønske om å få en sykkel.Det er forbudt for jenter å sykle,siden det heter seg at det kan føre til at de ikke vil kunne få barn.Men hun gir seg ikke så lett.Filmen som er åpen for alle, koster kr.100,-

Standen i kulturhuset Bølgen på kvinnedagen

18.-19.mars : Distriktsårsmøte i Kragerø

 

Bilder fra våren 2017

Internasjonalt møte 10.jan.

På internasj.møte var også pres.i Stavern IW med

Fra valgmøtet 07.02.

Fra valgmøtet

Tidl.RISO Grete Eriksen om SMA på marsmøtet

Ragnhild Bakke Waale hadde programmet på aprilmøtet

På maimøtet besøkte vi kafeen «Hungry Heart»

 

Hygge på hytteterrassen på sommermøtet

Sommermøte 6.juni.Sekretæren leser Årsmeldinga

For IW-året 2015-2016 ser høstens program slik ut:

01.09.(tirs.) Omvisning på Tjølling Bygdetun v/Berit Lund,Tjølling historielag

06.10.(tirs.) Eva Frøberg har Overraskelsen som tema

03.11.(tirs.) Miljøterapeut ved Thor Heyerdahl vgs.Tonje Nordli forteller om sitt arbeid

01.12.(tirs.) Julemøte m/utlodning.Det blir også en liten markering av klubbens 55-årsjubileum som egentlig var 01.juli

Glimt fra høsten 2015

Besøk på Tjølling Bygdetun

Besøk på Tjølling Bygdetun

Oktobermøte hos Eva Frøberg

Oktobermøte hos Eva Frøberg

Tonje Nordli forteller på møtet i november

Tonje Nordli forteller på møtet i november

Julemøte med opptak av Anne Line Mehlum

Julemøte med opptak av Anne Line Mehlum

Program våren 2016

18.01.Stavern IW inviterer til internasjonalt møte på Buktasenteret.Maria Nyegaard Mikkelsen:Opplevelser fra et år i en annerledes verden.Ut i verden,inn i hjertet.

02.02.Valgmøte med utlodning og tradisjonelt innhold.

01.03.Møte på Bøkekroa med Distriktspresidenten.Stavern IW inviteres.

05.04.Aage Sletsjøe: Bøkeskogen før – nå og i fremtiden.

03.05.Besøk på Halle Mølle.

07.06.Sommermøte med tradisjonelt program.

Glimt fra våren 2016

Pres.i Stavern IW,Ragnhild Bull Hansen takker foredragsholderen

Pres.i Stavern IW,Ragnhild Bull Hansen takker foredragsholderen

 Valgmøte hos Berit Hem

 Aprilmøte om Bøkeskogen

 Besøk på Halle Mølle i mai.

Pres.Mette Støtvig utnevnes til æresmedlem på sommermøtet 2016

Pres.Mette Støtvig utnevnes til æresmedlem på sommermøtet 2016

———————————————————-

IW-året 2014-2015 .

Glimt fra høsthalvåret 2014

.Flott tidsriktig antrekk.Lars Magnus og Anne Hesselberg om temaet 1814.

Lars Magnus og Anne Hesselberg i tidsriktig antrekk

på møtet 02.09.14

Noralv Breivik forteller på oktobermøtet

Noralv Breivik forteller på oktobermøtet 07.10.14

Om healing på novembermøtet

Om healing på novembermøtet 04.11.14

Julemøte hos presidenten

Programmet for høsten 2014 så slik ut (Bilder ovenfor)

02.09.Anne og Lars Magnus Hesselberg forteller om 1814

07.10.Lege Noralv Breivik om sitt arbeid for Leger uten grenser i Sierra Leone

03.11.Healing og husrens v/ Torill Kvaløy

02.12.Julemøte med tradisjonelt innhold.

 

Bilder fra våren 2015

Ingeborg Kulseng og Assad Jan på internasjonalt møte i januar

Ingeborg Kulseng og Assad Jan på internasjonalt møte 06.01.15

 

Karianne Balchen og Rafael Gallegos på januarmøtet

Karianne Balchen og Rafael Gallegos på januarmøtet

IW valgmøte 3.2.2015 003

Elisabeth Walle-Hansen tas opp som medlem 03.02.15

Omvisning på Mesterfjellet skole

Omvisning på Mesterfjellet skole

 

En kaffetår etter omvisningen 03.03.15

En kaffetår etter omvisningen 03.03.15

 

"To elleville damer"sammen med president Mette Støtvig 14.04.15.

«To elleville damer»sammen med president Mette Støtvig 14.04.15.

Thor Buaas kåserer om Larviks æresborgere 05.05.15

Tor Buaas kåserer om Larviks æresborgere 05.05.15

Presidenten takker avtroppende styremedlemmer på sommermøtet 02.06.15

Presidenten takker avtroppende styremedlemmer på sommermøtet 02.06.15

 

Program for møtene våren 2015 : (Bilder ovenfor)

06.01.15 Internasjonalt møte med Stavern IW som gjester.Tema er «Kombiklassen» for minoritetsspråklige elever på Thor Heyerdahl vgs.Studierektor Karianne Balchen og teamleder/prosjektleder Ingeborg Kulseng informerer.Elev Assad Jan og Larvik Rotarys utvekslingsstudent Rafael Gallegos deltar.

03.02.Valgmøte med utlodning og opptak av nytt medlem.

03.03.Omvisning på Nye Mesterfjellet skole (1-10) ved rektor Eva Lise Børven Olsen

20.-22.03.Distriktsårsmøte i Farsund

14.04.Bokmøte:Anne Flåen «To elleville damer gir full gass»

05.05Foredrag ved Tor Buaas om Larviks æresborgere

02.06.Sommermøte med tradisjonelt innhold.