Mandal Inner Wheel klubb

Charterdag 1. februar 1974
Antall medlemmer: 13 (01 07 17)
Møtelokaler: Kjøbmandsgaarden Hotell, Store Elvegt. 57, MANDAL
Møtedag: Vanligvis nest siste mandag i måneden NB!!!! fra 23.10.17 kl. 18:00.  Ikke møter i juli og august.
Fadderklubb: Kristiansand

 

Styret 2016-2017 og 2017-2018

  • President Ellen K. Berthelsen
  • Visepresident ingen –
  • Pastpresident Tone Larsen
  • Sekretær Inger Marie Pedersen
  • Kasserer Judith Thorkildsen
  • ISO Tone Larsen
  • Styremedlem Agnes M. Backe-Hansen
  • Styremedlem Jackie Steen
  • Varamedlem Sølvi Moseidjord
  • Varamedlem Randi Gulowsen Larsen

 

PROGRAM FOR HØSTEN 2017

18. september Kjøbmandsgaarden kl. 19.00

Først møte etter sommeren. Vi møtes og prater

3 min.:Agnes

23. Oktober Kjøbmandsgaarden kl. 18.00

Lars Gustumhaugen  forteller om sitt yrke som pilot

3 min.: Inger Marie

20. november Norli Mandal (Salvesen) kl 18:00

Høstens nye bøker v/Rita og Nina

Vi avslutter kvelden med et måltid på «Smoi»

 

4. desember   Kjøbmandsgaarden kl. 18.00

julemøte med utlodning, påmelding

3 min.: Randi

Møtedatoer våren 2018

22. Januar, 19. februar, 19. mars, 23. april, torsdag 3. mai og 4. juni

møtet 3. mai er fellesmøte i Farsund med besøk av Distriktspresidenten

Programkomiteen v/ Agnes, Jackie, Inger Marie, Randi, Tone & Ellen