Mandal Inner Wheel klubb

Charterdag 1. februar 1974
Antall medlemmer: 13 (01 07 17)
Møtelokaler: Kjøbmandsgaarden Hotell, Store Elvegt. 57, MANDAL
Møtedag: Vanligvis nest siste mandag i måneden NB!!!! fra 23.10.17 kl. 18:00.  Ikke møter i juli og august.
Fadderklubb: Kristiansand

 

Styret 2017-2018

  • President Ellen K. Berthelsen
  • Visepresident ingen –
  • Pastpresident Tone Larsen
  • Sekretær Inger Marie Pedersen
  • Kasserer Judith Thorkildsen
  • ISO Tone Larsen
  • Styremedlem Agnes M. Backe-Hansen
  • Styremedlem Jackie Steen
  • Varamedlem Sølvi Moseidjord
  • Varamedlem Randi Gulowsen Larsen

 

PROGRAM FOR VÅREN 2018

22. Januar Kjøbmandsgaarden kl 18

Internasjonal dag ved ISO Tone, 3 min.: Siri

19. februar Kjøbmannsgården kl 18

valgmøte  – 3 min.: Agnes

19. mars besøker vi Dag Tellhaug i Lindesnes

Tidspunkt for avreise avtales senere

23. april Kjøbmandsgaarden kl 18

Lilli Ann Aanensen forteller om noe av arbeidet på Haydom hospital – 3 min.: Inger Marie

3. mai fellesmøte med Farsund Inner Wheel i Farsund

vi får besøk av Distriktspresident Tone Meier.

Tidspunkt  for avreise avtales senere

4. juni Sommermøte med årsmøte

3. min: Vera

Tidspunkt og sted avtales senere