Mandal Inner Wheel klubb

Charterdag 1. februar 1974
Antall medlemmer: 13 (01 07 17)
Møtelokaler: Kjøbmandsgaarden Hotell, Store Elvegt. 57, MANDAL
Møtedag: Vanligvis nest siste mandag i måneden NB!!!! fra 23.10.17 kl. 18:00.  Ikke møter i juli og august.
Fadderklubb: Kristiansand

Styret 2018 – 2019

  • President Ellen K. Berthelsen
  • Visepresident ingen –
  • Pastpresident Tone Larsen
  • Sekretær Inger Marie Pedersen
  • Kasserer Judith Thorkildsen
  • ISO Tone Larsen
  • Styremedlem Agnes M. Backe-Hansen
  • Styremedlem Jackie Steen
  • Varamedlem Sølvi Moseidjord
  • Varamedlem Randi Gulowsen Larsen

PROGRAM FOR HØSTEN 2018 :

17. september Kjøbmandsgården kl. 18.00
Første møte etter sommeren, info og utdeling av program mm, – 3. min: Siri

22. oktober Kjøbmandsgården KL 18:00
Magne Langseth forteller om politiets arbeid med radikalisering, – 3 min.: Randi

19. november Høstens nye bøker v/Nina Norli Mandal (Salvesen) kl. 18.00
Vi avslutter kvelden med et måltid på «Smoi»

10. desember Kjøbmandsgården kl. 18:00
Julemøte med utlodning – Påmelding senere, – 3 min.: Agnes

Møtedatoer våren 2019 : 

21. januar, 18. februar, 18. mars, torsdag 4. april (fellesmøte med Farsund i Mandal) 20. mai og 3. juni

Distriktsårsmøte Grimstad 16.-17. mars

InterCitymøte i Mandal 17. august 2019

Programkomiteen: Agnes, Jackie, Inger Marie, Randi og Siri