Mandal Inner Wheel klubb

Charterdag 1. februar 1974
Antall medlemmer: 12 (pr 01 03 17)
Møtelokaler: Kjøbmandsgaarden Hotell, Store Elvegt. 57, MANDAL
Møtedag: Vanligvis nest siste mandag i måneden kl. 19.00, ikke juli og august.
Fadderklubb: Kristiansand

 

Styret 2016-2017 og 2017-2018

  • President Ellen K. Berthelsen
  • Visepresident ingen –
  • Pastpresident Tone Larsen
  • Sekretær Inger Marie Pedersen
  • Kasserer Judith Thorkildsen
  • ISO Tone Larsen
  • Styremedlem Agnes M. Backe-Hansen
  • Styremedlem Jackie Steen
  • Varamedlem Sølvi Moseidjord
  • Varamedlem Randi Gulowsen Larsen

 

PROGRAM FOR VÅREN 2017

23. januar: Internasjonal dag ved ISO, Tone

3 min.: Randi

Kjøbmandsgaarden kl. 19.00

 20. februar: Valgmøte

3 min.: Agnes

Kjøbmandsgaarden kl. 19.00

27. mars: Vera Welle, pensjonert rektor, kommer og forteller om

gjenoppbyggingen av Finnmark etter 2. verdenskrig

3 min.: Tone

Kjøbmandsgaarden kl. 19.00

 Torsdag 4. mai:        Fellesmøte med Farsund IW. Vi besøker Saltgruven i Lyngdal

Kl. 17.00 og spiser deretter på Paulsens hotell

22. mai:                   Kari Engedal forteller om sitt arbeid på legevakta

3 min.: Inger Marie

Kjøbmandsgaarden kl. 19.00  

12. juni:                   Sommermøte med årsmøte hos Ellen

Tidspunkt kommer vi tilbake til

3 min.: Siri