Skien Inner Wheel klubb

Charterdag 30.april 1960.
Fadderklubb Oslo
Møtedag: 2.torsdag i mnd. Kl.19.00 Møtene våre er på THON HØYERS hotell,Skien .
President er Margaret Batt, mob.99 62 24 65

Vi er 23 entusiastiske damer som brenner for Inner Wheels arbeid og målsetning.

Program 2018 – 2019

13. september  Årsmøte. Inner Wheel-saker.

11. oktober  Tørken – og følgende av den v/Sverre Groven. 3.min. Tone Brekke-Rasmussen

8.november  Turistforeningen. 3. min. Karin Eliassen

13. desember Juleavslutning i Håndverkeren kl.18.00.  Jul i Botswana v/ Maragaret Batt. 3.min. Eva Nilsen synger for oss.

10.januar Internasjonalt møte. Daglig leder av FOKUS Norge, Gro Lindstad kommer og holder foredrag om SRHR/barneekteskap.  . Gimsøy  og Kragerø inviteres.

14. februar  Valgmøte. «Velferdsteknologien kommer» v/May Omland. 3.min.Hege Skabo

14.mars  «Besøk på Færøyene» v/Terje Hermansen- 3.min. Anne-Marie Sørensen

11. april  «Fra seil til damp til moderne skipsfart i Porsgrunn» v/C.F.Schrumpf. 3.min. Åse Hermansen

9 mai

13. juni Sommeravslutning i Bryggerhuset på Århus gård kl.18.00