Distriktsstyret D30

 • Distriktspresident i D30 for 2017-2018 er Anne-Margrete R. Syse i Kongsvinger Inner Wheel klubb
  Resten av styret i D30 består av følgende:
  Visedistriktspresident
  Past distriktspresident Anne w. Henriksen
  Distriktssekretær Eva Elisabeth Thomsen
  Distriktskasserer Åshild S. Pedersen
  DISO Grethe Slotnæs
  Distriktsredaktør Berit Kristine Thronæs

Inter City- møter:
Vertskap:
Gruppe 1 Hamar (2018 juni)
Gruppe 2 Drammen (2018 vår)

Distriktårsmøte: 10.-11.mars 2018 i Kongsvinger.

Jubilanter 2017/2018: Hamar feirer 60-års jubileum 9.juni 2018.

Distrikt 30 støtter Inner Wheel formålsbestemmelser og prosjekter som til enhver tid er bestemt fra Inner Wheel Norge. I tillegg har mange klubber sine egne lokale prosjekter som de støtter.