Distriktsstyret D30

Distriktspresident i D30 for 2018-2019 er Anne-Magrete R. Syse i Kongsvinger Inner Wheel klubb

Visedistriktspresident ubesatt
Past distriktspresident 7 Extension Organiser Anne W. Henriksen, Mesna-Lillehammer IW
Distriktssekretær Mimi Trømborg, Kongsvinger IW
Distriktskasserer Åshild S. Pedersen, Kongsvinger IW
DISO/ Int.Service Org. Grethe Slotnæs, Brumunddal-Moelv IW
Distriktsredaktør Berit Kristine Thronæs, Elverum IW

Inter City- møter:
Gruppe 1 Mesna- Lillehammer (dato ikke fastsatt)
Gruppe 2 Røyken- Hurum (dato ikke fastsatt)

Distriktårsmøte: Kongsvinger 08-09.mars 2019

Jubilanter 2018/2019: 

Distrikt 30 støtter Inner Wheel formålsbestemmelser og prosjekter som til enhver tid er bestemt fra Inner Wheel Norge. I tillegg har mange klubber sine egne lokale prosjekter som de støtter.