Hamar Inner Wheel klubb

Klubb nr. 0015 Distrikt 30.
Charterdato 11. juni 1958
Fadderklubb er Brumunddal
Møtedag 3. mandag i måneden, kl. 18.30
Møtested: Velferdssentralen, Wergelandsgt.2, 2317 Hamar.
Hamar IW-klubb har 16 medlemmer.

 

Vennskapsklubber:
 • Västerås St. Ilian IW – Sverige
 • Viborg IW – Danmark
 • Mandurah IW – District A40, Australia
Styret 2017-2018:
 • President:  Solveig Støren
 • Visepresident: Gunvor Aalstad
 • Sekretær:  Kari Sandberg
 • Kasserer: Hilde Olrud
 • ISO:  Tordis Castberg
 • Pastpresident: Gunvor Aalstad

 

Møteoversikt for høsten 2017: 

18. september:

 • Årsmøte m/regnskap og rapport.   
 • 3-min.: Birgit S. Schau. Ref.: Kari Sandberg
16. oktober:       
 • Ego-foredrag v/Hilde Olrud. 
 • 3-min.: Anni Øverland. Ref.: Kari Sandberg

20. november:            

 • Gravdal Bokhandel kl. 17.30 ! Fellesmøte med Hamar Vest IW.
 • Ref.: Kari Sandberg.

11. desember:   

 • Julelunsj. Tid og sted kommer senere. 
 • Påmelding til sekretær Kari innen 4. desember.  
 • Ref.: Kari Sandberg  

Hvor ikke annet er angitt,  holdes møtet i Velferdssentralen kl. 18.30.

Evt. forfall må meldes til sekretæren senest fredag før møtet. Ved uteglemt avmelding må møtepenger betales.

Bytte av 3-min. og ref. ordnes medlemmene imellom.

60-årsjubileum/intercitymøte lørdag 9. juni kl. 12.00.