Hamar Inner Wheel klubb

Klubb nr. 0015 Distrikt 30.
Charterdato 11. juni 1958
Fadderklubb er Brumunddal
Møtedag 3. mandag i måneden, kl. 18.30
Møtested: Velferdssentralen, Wergelandsgt.2, 2317 Hamar.
Hamar IW-klubb har 15 medlemmer.
Vennskapsklubber:
 • Västerås St. Ilian IW – Sverige,   Viborg IW – Danmark,   Mandurah IW – District A40, Australia
Styret 2017-2018:
 • President:  Gunvor Aalstad
 • Kasserer:   Hilde Olrud 
 • Sekretær:  Kari Sandberg
 • ISO:  Tordis Castberg

 

Møteoversikt for våren 2018: 
Tirsdag 9. januar, Butterkverntunet kl. 18.00:
 • «Kjønnslemlestelse v/sykepleier Safia Abdi Haase – fellesmøte med Brumunddal-Moelv IW og Hamar Vest IW.  Ref.: Gunvor Aalstad.
19. februar:
 • Internt møte. 3-min.: Anni Øverland. Ref.: Kari Sandberg
19. mars:            
 • Mete Willas om Katti Anker Møller. Fellesmøte med Hamar Vest IW.  3-min.: Kirsten Johansen. Ref.: Kari Sandberg.
16. april:   
 • Kåseri v/Per-Øivind Sandberg : «Hva har skjedd i Hamar etter 1960 ?»  3-min.: Gunvhild Ø. Legreid. Ref.: Kari Sandberg  
28. mai:
 • «Ut i det blå». Mer informasjon etter hvert.
11. juni:
 • Jubileumslunsj. Mer informasjon etter hvert.

 

Hvor ikke annet er angitt,  holdes møtet i Velferdssentralen kl. 18.30.
Evt. forfall må meldes til sekretæren senest fredag før møtet. Ved uteglemt avmelding må møtepenger betales.
Bytte av 3-min. og ref. ordnes medlemmene imellom.