Hamar Vest Inner Wheel klubb

Norsk klubb nr. 0112
Charterdag : 18.oktober 1980
Møtested Klukstuen Omsorgssenter
Møtedag 3.mandag i mnd kl. 19.00
Ingen fadderklubb
15 medlemmer

 

Styret 2018 – 2019

  • President:  Kine Sveinhaug
  • Visepresident: Aud Halbakken
  • Past President: Kine Sveinhaug
  • Sekretær : Inger Marie Dobloug
  • Kasserer: Ragnhild Haugli
  • ISO : Kari Herlin Solberg
  • Revisor: Ragna Frisvold

Møteplan/program høsten 2018

SEPTEMBER:
Mandag 10. september: Hvordan har sommeren vært?
Vertinner Agneta og Gittan. 3 min. med Bi. Referent: Karin HS
OKTOBER:
Mandag 15. oktober møte på Klukstuen kl.19.00.
Besøk av Distriktspresidenten Anne-Margrete Syse ( Kongsvinger IWK )
Vertinner Karin og Kine. 3.min med Kine. Referent: Agneta
NOVEMBER:
Mandag 19. november møte hos Gravdal Bokhandel kl.18.00.
Referent: Ragna. Påmelding senest torsdag 15.november til Karin SH
DESEMBER:
Mandag 10.desember julemøte på  Klukstuen.
Vertinner Aud og Turid. 3 min. med Karin HS. Referent: Erdis
__________________________________________________________________________
Avgift kr. 100,- for bevertning, forfall må meldes til klubbvertinnen innen torsdag før møtet.
Vennskapsklubber Kalmar Vãstra i Sverige, og Sorø IWK og Stege IWK i Danmark.