Hamar Vest Inner Wheel klubb

Norsk klubb nr. 0112
Charterdag : 18.oktober 1980
Møtested Klukstuen Omsorgssenter
Møtedag 3.mandag i mnd kl. 19.00
Ingen fadderklubb
15 medlemmer

 

Styret 2018 – 2019

  • President:  Kine Sveinhaug
  • Visepresident: Aud Halbakken
  • Past President: Kine Sveinhaug
  • Sekretær : Inger Marie Dobloug
  • Kasserer: Ragnhild Haugli
  • ISO : Kari Herlin Solberg
  • Revisor: Ragna Frisvold

Møteplan/program våren 2018

JANUAR:
Møte sammen med Brumunddal-Moelv IWK og Hamar IWK.
Tirsdag 9/1 i Brumunddal. Start kl. 18.00 med kaffe på Buttekvern og foredrag v/Saffia Abdi Haase fra Fredriksten IWK. Tema: kjønnslemlestelse.
Referent: Karin HS

FEBRUAR:
Møte på Klukstuen 16/2 kl. 19.00. Valgmøte. Kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen kommer.
Referent: Turid. 3 min. med Bi. Vertinner Gittan og Agneta.
MARS:
Sammen med Hamar IWK 19/3 kl. 18.30. På Velferden. Mette Willas kåserer om Katti Anker Møller.
Referent: Erdis.
APRIL:
Klukstuen 16/4 kl. 19.00. Arve Solhaug kåserer om prosjekt utenfor-innenfor.
Vertinner: Karin og Ragnhild. 3 min. med Kine. Referent: Agneta.
MAI:
Klukstuen 14/5 kl. 19.00. Redaktør Brekke snakker om Huskelappen.
Vertinner: Erdis og Kjersti. 3 min. med Aud. Referent: Turid.
Inter-city-møte 30.mai på Mammuthus. Ole Nashoug holder foredrag om geologi. God mat og nydelig utsikt
JUNI:
9/6: Hamar IWK feirer sin 60-årsdag. Mer informasjon kommer.
__________________________________________________________________________
Avgift kr. 100,- for bevertning, forfall må meldes til klubbvertinnen innen torsdag før møtet.
Vennskapsklubber Kalmar Vãstra i Sverige, og Sorø IWK og Stege IWK i Danmark.