Hønefoss Inner Wheel klubb

Charterdato:2. november 1961 Fadderklubb: Gimle-Majorstuen Møtedag: 1. mandag i måneden kl 19:00 Møtested: Grand hotel, Stabells gate 8, Hønefoss

Styret 2018-2019

President: Anne Berit Filseth

Visepresident. Runa Olberg

Past president: Bjørg Reite

Sekretær: Bjørg Reite

Kasserer: Mabel Lindberg

Styremedlem/referent: Karen Johanne Skøien

ISO: Toril Oppen Bentzen

Klubbmester: Grethe Stenumgaard

 

Møteoversikt høsten 2018

7. januar:   Kari Giving Hauge: Hva jeg har lært av år med Kirkens Nødhjelp i Sør Sudan og Viet Nam.

4. februar.  Bente Krogstad: Unge innvandrerkvinner i et likestillingsperspektiv. Erfaringer med sosial kontroll og ære.

4. mars:     Sidsel Kvarteig: Historiske kart ved Kartverket

1. april:       Odd Tangen: Frivilligsentralen – i fortid, nåtid og framtid.

6. mai:       Silje Strand Lafton: Skolen i dag.

3. juni:       Sommermøte

 

Hønefoss Inner Wheel har hatt distriktspresident 2 ganger – Pian Lind Larsen 1982-1983, og Brynhild Heieren 2001-2002 Vennskapsbyer er Åbenrå i Danmark og Växjö i Sverige.