Hønefoss Inner Wheel klubb

Charterdato:2. november 1961 Fadderklubb: Gimle-Majorstuen

Møtedag: 1. mandag i måneden kl 19:00 Møtested: Grand hotel, Stabells gate 8, Hønefoss

Styret 2019-2020

President: Runa Olberg

Visepresident.Herdis Haugaa

Past president: Anne Berit Filseth

Sekretær: Bjørg Reite

Kasserer: Mabel Lindberg

Styremedlem/referent: Rose Nyheim

ISO: Toril Oppen Bentzen

Klubbmester: Grethe Stenumgaard

 

Møteoversikt høsten 2019

2. september:   Årsmøte. Lillian Aslaksrud: Stemmerett for kvinner.

7. oktober:        Lise Bye Jøntvedt: Hønefoss før og nå

4. november:    Bokkveld hos Nordli på Kuben

2. desember:    Julemøte ved festkommiteen

 

Hønefoss Inner Wheel har hatt distriktspresident 2 ganger – Pian Lind Larsen 1982-1983, og Brynhild Heieren 2001-2002 Vennskapsbyer er Åbenrå i Danmark og Växjö i Sverige.