Kongsberg Inner Wheel klubb

Distrikt 30.
Charterdato: 22. april 1977
Fadderklubb: Sem
Møtedag 3. tirsdag i måneden kl. 19.00
Møtested: Nymoensenteret

Klubben har 18 medlemmer (30.09.2017).

Presidentens motto 2017-2018: Leave a Lasting Legacy- Skape en Varig Arv

PROGRAM  2017 – 2018

Kongsberg Inner Wheel klubb (D30)

Styret består av:President:                    Norma Saugen

                           Visepresident / Iso:       Kari Støa

                           Sekretær:                        Kari Steen

                           Kasserer:                        Eva Fosbæk

                           Klubbvertinne:               Synnøve Trøstheim

Møtested: Nymoensenteret

Tid:  Hver 3. tirsdag i måneden kl. 19.00

Dato:                            Sted:                           Program:                 

19. september:          Nymoen                       Besøk av  Distr. presidenten  

17. oktober:               Nymoen                      Gladmøte med
                                                                        ledsagere. Utlodning

21. november:            Nymoen                     IW’s fremtiddiskusjon
                                                                       Egoforedrag v/Norma

19. desember:  NB!!                                    Julemøte i Blinken

16. januar:                  Nymoen                      ISO’s dag

20. februar:                                                    Peismøter

20. mars:                    Nymoen                      Utfordringer i
                                                                         Kongsberg

17. april:                     Nymoen                      Utviklingen av Kongsberg              

15. mai:                                                           Ut i det blå

12. juni:                                                          Årsmøte
                                                                       Egoforedrag        

 Komiteer 2017- 2019

Vertinne- og vennskapskomite:
Arbeidsoppgaver:
Sørger for servering på møtene unntatt på peismøtene og Ut i det blå
Verver nye medlemmer
Faddere for nye medlemmer.
Synnøve, leder,
Tamara, nestleder,
Unni, Mary-Anne, Berit, Inger, Bunny, Kari D

ISO-komite:
Arbeidsoppgaver:
ISO-kveld
Kontakt med DISO
Kontakt med vennskapsklubber
Ansvar for høstens TV-aksjon
Kari Støa, leder, Jorunn, Toril

Reise og- turkomite:
Arbeidsoppgaver:
Ut i det blå tur m/servering
Haldis, leder,
Anne Lise, Kari L, Eva B

           Styret 2017-2018: Norma,  Eva,   Synnøve,  Kari Støa og Kari Steen      

Minneord til Unni Mundal Kulberg  09.05.1930 – 29.12.2018

Unni var medlem av Kongsberg Inner Wheel klubb. Inner Wheel er en internasjonal kvinneorganisasjon med 61 klubber og 1500 medlemmer i Norge.

Unni valgte å bli medlem i 1999 og hun ble engasjert i arbeidet for vennskap, hjelpsomhet og internasjonalforståelse. Det tok ikke lang tid før hun påtok seg verv i styret, først som kasserer, senere som vise president og som president for 10 år siden.

Unni var et utrolig fint menneske, glad i andre, positiv, blid, hjelpsom og inkluderende. Hun var en natur talent fra oppveksten i Fjærland. Det var under et brekurs der, at hun traff Øivind som hun opplevde et godt og fortrolig fellesselskap med, i 45 år.

I  Inner Wheel klubben ble hun et populær medlem av vertinnekommitéen, på grunn av sin faglig kompetanse og kulinarisk interesse.Unni var opptatt av utdannelse, spesielt av jenter. Hun ivret for ett av Inner Wheel’s internasjonale prosjekter, Safe Motherhood Ambasadeurs i Etiopia, som drives i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap.Med sin interesse for arbeid både nasjonalt og internasjonalt vil jeg si at Unni  representerte det aller viktigste i Inner Wheel-organisasjonen: Toleranse og medmenneskelighet på tvers av landegrenser.

Unni var et varmt og deltagende menneske som var høyt verdsatt. Vi Inner Wheelere kommer til å savne deg Unni, og lyser fred over ditt minne.

Norma Saugen, for Inner Wheel, Kongsberg   10.01.18