Kongsberg Inner Wheel klubb

Kongsberg Inner Wheel klubb

Distrikt 30.
Charterdato: 22. april 1977
Fadderklubb: Sem
Møtedag 3. tirsdag i måneden kl. 18.00
Møtested: Blinken, Skyttertunet, Tollumløkka 9a, Kongsberg

Klubben har 16 medlemmer (30.09.2018).

PROGRAM  2018 – 2019

Styret består av:

                         President:                   Kari Støa

                         Visepresident / ISO: Berit Berntzen

                         Sekretær:                   Kari Steen

                         Kasserer:                  Eva Fosbæk

                         Klubbvertinne:         Mary-Anne Svilaas

 Presidentens motto for 2018 – 2019:

                                «Sammen er vi sterke»

Dato:                          Sted:                           Program:                      

  1. september:      Blinken         Sykepleier Ingebjørg    Grimnes, tema: demens
  2. oktober:           Blinken         Gla´møte m/følge.     Foredrag v/Reidar Pytte:                                                                                                                                                    Legeyrket i endring.     Utlodning
  3. november:      Blinken         Åpent møte. Har noen hatt opplevelser de vil  dele med oss?                                                                                        Min  dag.
  4. desember:      Blinken                                   Julemøte
  5. januar:            Blinken          ISO’s kveld

19. februar                                         Peismøter

    19.mars:               Blinken                Program senere                                                                      

    23. april:               Blinken                Program senere

     21.mai:                                             Ut i det blå

  1. juni:               Blinken Årsmøte:   Egoforedrag  

Komiteer 2018 – 2019
Vertinne- og vennskapskomite:
Arbeidsoppgaver:

Sørger for servering på møtene unntatt på peismøtene og
Ut i det blå
Verver nye medlemmer
Faddere for nye medlemmer.
Mary-Anne, leder
Synnøve, Norma, Haldis, Toril, Kari L

ISO-komite:
Arbeidsoppgaver:
ISO-kveld
Kontakt med DISO
Kontakt med vennskapsklubber
Ansvar for høstens TV-aksjon
Berit, leder,
Inger, Tamara

Reise- og turkomite:
Arbeidsoppgaver:
Ut i det blå tur m/servering
Eva B, leder,
Kari D, Jorunn

Minneord til Unni Mundal Kulberg  09.05.1930 – 29.12.2018

Unni var medlem av Kongsberg Inner Wheel klubb. Inner Wheel er en internasjonal kvinneorganisasjon med 61 klubber og 1500 medlemmer i Norge.

Unni valgte å bli medlem i 1999 og hun ble engasjert i arbeidet for vennskap, hjelpsomhet og internasjonalforståelse. Det tok ikke lang tid før hun påtok seg verv i styret, først som kasserer, senere som vise president og som president for 10 år siden.

Unni var et utrolig fint menneske, glad i andre, positiv, blid, hjelpsom og inkluderende. Hun var en natur talent fra oppveksten i Fjærland. Det var under et brekurs der, at hun traff Øivind som hun opplevde et godt og fortrolig fellesselskap med, i 45 år.

I  Inner Wheel klubben ble hun et populær medlem av vertinnekommitéen, på grunn av sin faglig kompetanse og kulinarisk interesse.Unni var opptatt av utdannelse, spesielt av jenter. Hun ivret for ett av Inner Wheel’s internasjonale prosjekter, Safe Motherhood Ambasadeurs i Etiopia, som drives i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap.Med sin interesse for arbeid både nasjonalt og internasjonalt vil jeg si at Unni  representerte det aller viktigste i Inner Wheel-organisasjonen: Toleranse og medmenneskelighet på tvers av landegrenser.

Unni var et varmt og deltagende menneske som var høyt verdsatt. Vi Inner Wheelere kommer til å savne deg Unni, og lyser fred over ditt minne.

Norma Saugen, for Inner Wheel, Kongsberg   10.01.18