Distrikt 31

Distriktstyret D31 for 2017-2018:

Distriktspresident Astrid Øverland, Kolsås IWK
1.vise distriktspresident Nora Hansen, Halden IWK
2.vise distriktspresident Inger Støtvig, Skøyen IWK
Past distriktspresident Berit Lund, Gimle-Majorstuen IWK
Distriktssekretær Lisbeth Nesteng, Tune IWK
Distriktskasserer Laila Hiorth Lonning, Gimle-Majorstuen IWK
DISO Solveig Wedding, Kløfta IWK
Distriktsredaktør Eve Munthe-Kaas, Jessheim IWK

Distriktsforsamlingens høstmøte 28.10.2017 Thon Hotel Bristol, Oslo
Distriktsforsamlingens årsmøte 17.03.2018 Thon Hotel Opera, Oslo
Opplærings-treff 07.04.2018 Ås arbeidskirke
Motivasjonstreff 28.04.2018 Halden
ISO/DISO treff Ikke bestemt
Samling på IW-dagen v/Internasjonal komité 10.01.2018 Ringhøyden Seniorsenter
Internasjonal komité: Leder Solveig Wedding
Pikeleirkomiteen: Kasserer: Lisbeth Nesteng
Konto 7115.66.09433  PLAKAT:   Poster-D-31-girls camp

Her følger noen bilder fra tidligere pikeleire:

17 klubber med 410 medlemmer. Distrikt 31 dekker Oslo, Akershus og Østfold og har disse klubbene:

Her ligger den nye brosjyren som gjerne må brukes for å markedsføre Inner Wheel

Aktiviteter i distriktet:
Flere Inner Wheel klubber har god kontakt og samarbeid med Rotary klubber.
Kolsås Inner Wheel har i over 10 år hatt godt samarbeid med Kolsås Rotary, når det gjelder den årlige Gardekonserten og overskuddet har gått til mange gode formål i nærmiljøet og til f.eks prosjektet End Polio now. Se bilder under:

Gardemusikken spiller opp

Gardekonsert i D31