Distriktsstyret D31

Distriktsstyret for D31 2018-2019 er: 
Distriktspresident Nora Hansen, Halden IWK
Visedistriktspresident Inger Støtvig, Skøyen IWK
Past distriktspresident / Extention Organiser Astrid Øverland, Kolsås IWK
Distriktssekretær Liv-Berit Pedersen, Halden IWK
Distriktskasserer Karin Holm-Olsen, Halden IWK
DISO Solveig Marie E, Wedding, Kløfta IWK
Distriktsredaktør Eve Munthe-Kaas, Jessheim IWK

Bildet over : fra venstre Astrid, Inger, Karin, Solveig, Nora, Eve, Liv-Berit

Viktige datoer våren 2019.

10.01.2019   Internasjonal Dag – Herredshuset på Jessheim.
14.01.2019   Frist for saker til årsmøtet – Thon Hotel. Halden.
26.-27.01.2019   Rådsmøte på Gardermoen.
14.03.2019  Lørenskog IWK jubilerer – 50 år.
15.03.2019  Get together – Thon Hotel Halden.
16.03.2019  Årsmøte Thon Hotel, Halden.
04.05.2019  Opplæringstreff på Ås.
07.05.2019  Intercity-møte Lørenskog.
07.05.2019  Intercity-møte Tune.
23.05.2019  Motivasjonstreff med Vise Distriktspresident Inger Støtvig.

Bildet under: DP 2017-2018 Astrid holdt klubbforedrag på engelsk for vår flotte IIWP Kapila Gupta 

Pikeleirkomiteen: Kasserer: Lisbeth Nesteng
Konto 7115.66.09433  PLAKAT:   Poster-D-31-girls camp

Her følger noen bilder fra tidligere pikeleire:

 

Aktiviteter i distriktet:
Flere Inner Wheel klubber har god kontakt og samarbeid med Rotary klubber.
Kolsås Inner Wheel har i over 10 år hatt godt samarbeid med Kolsås Rotary, når det gjelder den årlige Gardekonserten og overskuddet har gått til mange gode formål i nærmiljøet og til f.eks prosjektet End Polio now. Se bilder under:

Gardemusikken spiller opp

Gardekonsert i D31