Distriktsstyret D31

Distriktsstyret for D31 2017-2018 er: 
Distriktspresident Astrid Øverland, Kolsås IWK
1.vise distriktspresident Nora Hansen, Halden IWK
2.vise distriktspresident Inger Støtvig, Skøyen IWK
Past distriktspresident Berit Lund, Gimle-Majorstuen IWK
Distriktssekretær Lisbeth Nesteng, Tune IWK
Distriktskasserer Laila Hiorth Lonning, Gimle-Majorstuen IWK
DISO Solveig Wedding, Kløfta IWK
Distriktsredaktør Eve Munthe-Kaas, Jessheim IWK

Bildet : Distriktspresident Astrid sitter med styret bak seg  fra venstre Nora, Solveig, Lisbeth, Inger, Berit og Laila (Eve var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Distriktsforsamlingens høstmøte 28.10.2017 Thon Hotel Bristol, Oslo
Distriktsforsamlingens årsmøte 17.03.2018 Thon Hotel Opera, Oslo
Opplærings-treff 07.04.2018 Ås arbeidskirke
Motivasjonstreff 28.04.2018 Halden
ISO/DISO treff Ikke bestemt
Samling på IW-dagen v/Internasjonal komité 10.01.2018 Ringhøyden Seniorsenter
Internasjonal komité: Leder Solveig Wedding
Pikeleirkomiteen: Kasserer: Lisbeth Nesteng
Konto 7115.66.09433  PLAKAT:   Poster-D-31-girls camp

Her følger noen bilder fra tidligere pikeleire:

 

Aktiviteter i distriktet:
Flere Inner Wheel klubber har god kontakt og samarbeid med Rotary klubber.
Kolsås Inner Wheel har i over 10 år hatt godt samarbeid med Kolsås Rotary, når det gjelder den årlige Gardekonserten og overskuddet har gått til mange gode formål i nærmiljøet og til f.eks prosjektet End Polio now. Se bilder under:

Gardemusikken spiller opp

Gardekonsert i D31