Follo Inner Wheel klubb

Charterdag 14. juni 1985
Antall medlemmer: 21
Møtelokaler: Ås Rådhus
Møtedag: 2. tirsdag i måneden (ikke juli og august) kl 19.00
Fadderklubb: Moss / Jeløy

Møtene starter kl. 19. på Ås Rådhus dersom ikke annet sted og tid blir annonsert. NB! Husk å melde ifra om du ikke kommer, da det blir bestilt bespisning med kaffe og te. Skal du holde 3 minutter eller ha med gevinst og ikke skal delta på møtet, vær snill og bytt med en annen.

På årsmøtet 13. februar ble følgende styre valgt for Follo Inner Wheel Klubb 2018 -2019:
President: Marit Kleven
Visepresident: Ingen
Sekretær: Anne Poverud
Kasserer: Randi tuft Lie
Past president: Wencke Wiik
Iso: Trine Kolberg

Styremedlemmer:
Programkomite: Kari Anne Randem og Wencke Wiik
Vertinner: Maren Laura Skråning og Elin G. Børresen
Revisor: Turid Srøkken
Valgkomite: Marit Kleven og Wencke Wiik

Program høsten 2018                          Program Follo Inner Wheel klubb til des. 2018
11. sept
. Ivar Jørgensen, Ås Rotary, forteller om planlegging av et prosjekt i Nepal. Gjennomgang av regnskapet for IW-året 2017/2018. 3 min ved trine Kolberg. Gevinster: Åse Dahl, Reidun Grønneberg, Tove Hammerlin.

9.okt. Fellesmøte med Moss-Jeløy. Besøk av distriktspresident, Nora Hansen. 3min. Grethe Nygaard. Gevinster: Alle tar med, men slå dere gjerne sammen 2 og 2.

27.okt. Høstmøte på Hotel Bristol, Oslo

13.nov. Vi får besøk av Elisabeth Hystad, Follo kvalifiseringssenter. 3 min. Randi Tuft Lie. Gevinster: unni Johnsen, Marit Kleven, Trine Kolberg.

11.des. Julemøte, Ås Rådhus. 3 min. Gro Moe. Gevinster: Alle tar med gevinster. Mer informasjon om julemøte kommer senere

Historikk:
Vi har hatt Rådskassen fra 2001 til 2003.Vi har hatt Distriktspresident og Distriktsekretær i 1999/2000  og 2010/2011. I 1999/2000 var det Signe Ødegård, som er gått bort, som var Distriktspresident og i 2010/2011, var det Marit Kleven som var det.Vi har hatt Distriktskasserer i 1999/2000, 2005/2006 og 2010/2011.

Follo IW ble chartret som klubb nr 0125 den 14 juni 1985. Fadderklubb var Moss / Jeløy og Charterpresident Rigmor Gramnæs. Av chartermedlemmer er 2 stk. fremdeles med.

Vi feiret 25 års jubileum den 15 juni 2010 på Odd Fellow i Ski. Vi var 29 stk., blant annet  5 tidligere presidenter, DP Astird Øverland og representanter fra klubbene: fadderklubb Moss/Jeløy, Gimle-Majorstuen og Oslo IW klubb.I 2015 feiret vi 30-årsjubileum. Kvelden ble markert på Folkvang i Frogn. Da var Intercitygruppen og Nordstrand Inner Wheel invitert med.

Vi er i dag 21 medlemmer. Året 2010 / 2011 hadde Follo IW klubb ansvaret for Distrikt 31 , med Distriktspresidenten Marit Kleven. Årsmøte hadde vi 25-26 mars, først med ”ryst sammen” på Kumlegården i Drøbak fredagskvelden og selve årsmøte på Studentsamfunnet i Ås. Vi hadde også DP vervet i 1999/2000. I 2001 t.o.m 2003 hadde vår klubb rådskasseren, Reidun Grønneberg, noe vi er stolte av. Reidun var i 2005/06 også kasserer i Distrikt 31 !

Vi har vennskapsklubber i Moss/Jeløy, Fredriksten i Halden, Jønkøping i Sverige, Finland, England, Italia og i Australia. Høsten 2002 var vi på besøk i Jønkøping en weekend og i 2004 hadde vi besøk fra dem, begge deler var veldig vellykket. Vi har nå tradisjon for at det møtet distriktspresidenten kommer til klubben, er vi sammen med vår fadderklubb Moss Jeløy, da sparer også hun en reise. Vi har derfor årlig treff med denne klubben, annen hver gang hos hverandre.

Follo IW har medlemmer knyttet til flere forskjellige Rotary klubber i vårt distrikt. Det er Vestby, Ås, Ski, Drøbak, men vi ønsker oss selvfølgelig flere. Presidentkjedet har vi fått av Vestby Rotaryklubb.

Da Askim-Mysen ble lagt ned 30.06.08 kom 4 stk over til oss derfra, blandt annet distriktets æresmedlem Margaret Spenning, som gikk bort i 2017.

Klubben vår har engasjert seg i flere prosjekter, som Fistula, Pikeleiren D31, Handicamp, Narkotikahund, SOS barnebyer og lokalt Krisesenter i Ås og fadderbarn.

Bildet under ble tatt på sommermøte på Oscarsborg noen år tilbake