Kløfta Inner Wheel klubb

norsk klubb nr 0134

Charterdag: 10.februar 1990.
Møtedag: 1.onsdag i mnd. kl.19.oo. Kaffe serveres fra kl. 18.30.
(Sommerferie juli og august)
Sted: Ullersvang, Ilevegen 6, 2040 Kløfta.
23 medlemmer.
Fadderklubb: Jessheim.

Kontaktadresse: iw.no.klofta@gmail.com

Styret i IW året 2017 – 2018
–  President: Dagmar Valen-Sendstad
 Visepresident: Berit Kari Holter
–  Pastpresident: Betty Munthe Ommedal
–  Sekretær: Randi Margrethe Johansen
–  Kasserer: Kirsten Ringnes
–  Iso: Ragnhild Trones
         

Klubben har Valgkomite,`Programkomitè, Velferdskomitè, Tur/teaterkomitè og Festkomitè.

Program våren 2018:

8 januar Fellesmøte med Kløfta Rotary. Forsker Rasmus Benestad fra Metrologisk institutt.
Tema : Hva blir fremtidens klimasituasjon i verden ?
7. februar: Om holdninger til demente. Foredragsholder Spesialsykepleier Hanne Lerdahl.
7. mars : Cathrine Bakken, tema : Reisen som ikke ble som planlagt – å leve med et barn med nedsatt funksjonsevne.
4. april: Jorunn Hattrem, tema : Besøk i en konsentrasjonsleir. En tankevekker 70 år etter.
2. mai : Besøk og omvisning på Oslo Rådhus KL. 16.00. Middag på restaurant. Turkomiteen bestiller bord.
Felles torgreise fra Kløfta. Påmelding til Dagmar.
6. juni : Presidentskifte. Tur til sommerhuset til Astrid Stormoen på Galte syd for Strømstad.
Turkomiteen sørger for nok biler, noen vil hjem samme dag, mens andre vil overnatte.
Festkomiteen sørger for mat i samarbeid med Astrid.

:

Intercitygruppe 3: Lillestrøm, Jessheim, Lørenskog, Nannestad og Kløfta.

Kløfta IWs 23 medlemmer kommer fra flere kommuner. Opprinnelig kom medlemmene fra Gjerdrum, Sørum og Ullensaker. Klubben samarbeider med Kløfta Rotary om fellesmøtet i januar, der  IW og Rotary veksler på å være vertskap. Kløfta IW benytter Kløfta Rotarys lokaler, og klubben har en representant i Rotarys huskomité.

Kløfta IW støtter Pikeleiren, Handicamp, SOS-barnebyer, Narkotikahund og Fistula-prosjektet.