Charterdato: 5. mars 1962
Antall medlemmer: 22
Møtelokale: Ljabrubakken 7, 1165 Oslo
Møtedag: 3. tirsdag i måneden, ikke juli og august
Møtetidspunt: Kl. 18.30 (selve møtet starter kl. 19.00)

Kontaktadresse: iw.no.nordstrand.oslo@gmail.com

Nordstrand Vimpel

Nordstrand Vimpel

Nordstrand  IW  ble chartret som klubb nr. 0034. Fadderklubben var Oslo IW.  Charterpresident var Karin Schau-Hansen. To av chartermedlemmene er fremdeles aktive i klubben. Vi har en vennskapsklubb, Kastrup IW i Danmark. Vår klubb har hatt følgende engasjement i IW: en rådspresident,  rådssekretær, tre distriktspresidenter, distriktssekretær, distriktskasserer og to distriksredaktører. Vi støtter flere prosjekter, bl.a.: Safe Motherhood, Pikeleiren i Distrikt 31, Handicamp,  Narkotikahund og  SOS- barnebyer.

Møter i Nordstrand Inner Wheel

Vi er en hyggelig klubb, hvor vennskap og fellesskap kommer først. Vi møtes 3. tirsdag i måneden (ikke i juli og august) på adressen: Ljabrubakken 7, 1165 Oslo.

Styret 2019-2020

 • President: Lisen Wikan
 • Kasserer: Martha Aamodt
 • ISO: Ruth Aarhus
 • Past president: Helene Russell Roberts
 • Styremedlemmer:
  Thea Wenche Sundt og Wenche Åkerstrøm

  Program høsten 2018
 • Tirsdag 21. august : Ekebergparken 2 med Lisen Wikant.
 • Tirsdag 18. september: Gutter under krigen ved Tor Wisløff.
 • Tirsdag 9. oktober: InterCitymøt Røa/Bekkestua 
 • Tirsdag 16. oktober: Kvinnfolk ved rattet ved Lisen og Thea
 • Tirsdag 27. oktober : Høstmøte på Bristol
 • Tirsdag 20. november: Besøk av distiktspresidenten Nora Hansen
 • Tirsdag 11. desember: Julemøte på Poppelstien
  Vennligst bemerk at møtene holdes i Ljabrubakken 7, på Ljabru. Har du lyst å bli med som gjest på et møte, så ta da gjerne kontakt med oss på epost: iw.no.nordstrand.oslo@gmail.com
  Web: http://innerwheel-norge.org/distrikter-og-klubber/distrikt-31/nordstrand