Oslo Inner Wheel klubb

Charterdag 26. november 1959
Møtedag: 3. torsdag i mnd. Kl. 11.45 – 14.15
Sted: Schafteløkken, Oslo
Fadder: Ekeberg Inner Wheel klubb
Antall medlemmer: 27

Hyggetreff: 2. torsdag i mnd. Kl. 12.00
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Styret i Oslo Inner Wheel klubb i 2016-2017 består av:
Kari Bruun – president
Christina Wang -Norderud – past president
Helle Kenworthy – 1. sekretær
Greta Oppi Christiansen – 2. sekretær
Randi Brusdal – 1. kasserer
Sigrid Strompdal – 2. kasserer
Elisabeth S. Robertsen – ISO
Inger Marie Norrgren – styremedlem

Inger Hals – klubbvertinne

 

VÅRPROGRAM ÅRET 2016-2017

19. januar:     Foredragsholder fra FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – programrådgiver Sissel Thorsdalen «Litt om FOKUS generelt og eventuelt program for oss.

16. februar:   Distriktspresident Berit Lund: «Den første kvinnesaksforening blir stiftet, med vekt på Betzy Kjelsbergs arbeid, liv og virke».  Årsmøte med valg.

16. mars:     Tannlege Peter Blystad: Tannhelse/tannhygiene.

20. april:    Fysioterapeut/forsker post doktor Elisabeth Tellenius: Fysisk aktivitet og demens på sykehjem.

18. mai:      Tur «Ut i det blå».

15. juni:     Sommermøte – årsavslutning.

Vennlig hilsen Styret

– ooo –

 

Vår klubb er nå tilbake på Schafteløkken, og vi synes det er fint å ha kommet «hjem».

Hvis du ønsker å besøke oss, vær snill å kontakte vår kasserer Randi  tlf  91358526, to dager før møtet mellom kl. 10.00-12.00.

Vi har uformelt medlemstreff på Hotel  Bristol 2. torsdag i måneden. Alle er velkommen.

Vår vennskapsklubb i København Inner Wheel klubb nr. 2 er dessverre nedlagt, men vi sitter igjen med gode minner fra våre besøk i København og deres i Oslo.

Vi støtter prosjektene Safe Motherhood, Narkotikahundene, Handicamp og Pikeleieren .

Vårt SOS fadderbarn er Vanessa i Harare, Zimbabwe.