Røa-Bekkestua Inner Wheel klubb

Klubb nr. 0119 – Organisasjonsnr. 897 42 0252

Charterdag: 23. april 1983

Møtedag:       2. tirsdag i måneden kl. 18:30 (Avvik kan forekomme)

Sted :           Ringhøyden Seniorsenter, Ringstabekkveien 105, 1356 Bekkestua

Fadder:          Gimle-Majorstuen

Medlemmer: 35

Styret i Røa/Bekkestua Inner Wheel Klubb 2018-2019

President:            Katja Olven Moe – 951 04 447

Visepresident:    Jorunn Skudal – 907 37 622

1.sekretær:         Torild Røren – 905 53 401

2.sekretær:        Sissel Koller Sundnes – 950 96 620

Kasserer:           Greta Hovda – 922 59 030

ISO:                     Tine Berg Nordahl – 932 38 372  

Past president:   Bente Refsnes  – 481 31 362

Medhjelpere uten fast møteplikt i styret:

IT medhjelper:     Gerd-Anne Westergaard – 466 84 401

Vertinner:  Anne Grethe Ihlen – 922 42 402 og Grethe Rivelsrud – 930 28 241

Inner Wheels formål er:

  • Å fremme sant vennskap
  • Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste
  • Å utvikle internasjonal forståelse
  • Inter-City gruppe:  Athenæum-Vestheim,  Kolsås, Røa-Bekkestua, Skøyen, Oslo, Gimle-Majorstuen og Nordstrand
  • Medlemmer som har lyst møtes uformelt hver 3. mandag i måneden kl. 13.00 på Værtshuset,  Bærums Verk. Medlemmer fra andre klubber er hjertelig velkommen.

 

Program HØST 2018

15. august kl. 11:00    Blaafarveværket på Modum – kunstutstillingen «Hjemmets Skatter» og markering av museets 50-års jubileum – omvisning og lunsj på museet

 

11. september kl. 18:30  «Medi-Yoga» – yogaformen som passer alle v.homeopat og helsecoach Helene Moxheim Graf – 3-minutter v. Annemor Brekke 

09. oktober kl.18:00     Inter-City møte gruppe 1 i Distrikt 31:                            Skøyen, Oslo, Nordstrand, Gimle-Majorsuen, Attenæum-Vestheim, Kolsås og vipå Ringhøyden Seniorsenter, Bekkestua:  3-minutter v. Anne Kathrine Bjerke og underholdning av Askerkoret «MellomStemt» som synger Beatles-melodier.Snitter m. mineralvann, kaffe og kringle serveres. Deltakeravgift kr. 350,-
13. november kl 18:30    BOKMØTE  v. bibliotekarer fra Bekkestua bibliotek – gjennomgår aktuelle bøker – 3-minutter v. Dikka Eriksen
11. desember kl. 18:30    Julemøte v. Festkomiteen – 3-minutter v. Astrid von der Fehr
Møter for våren 2019: fastlegges i november
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Nye æresmedlemmer i klubben (2018)

Røa-Bekkestua Inner Wheel klubb utnevnte våre mangeårige og aktive medlemmer til livsvarige Æresmedlemmer: President Bente Refsnes satte nålen på Annemor Brekke og Dikka Eriksen, begge medlemmer fra starten: 35 år – Gratulerer til begge!

”Bord dekk deg” ( 2011 )        

Røa-Bekkestua Inner Wheel klubb har hatt sitt eget ”Bord dekk deg”- marked. Dette for å bygge opp et fond til veldedige formål.

Klubbens medlemmer samlet sammen pent service, glass og duker som de kunne unnvære eller som ble ”overskudd” etter flytting. Lokale ble leiet av Østre Bærum Sanitetsforening på Bekkestua. Planleggingen begynte i februar og det var  god tid til å rydde i skuffer og skap.

Selve markedet gikk av stabelen lørdag 15. og søndag 16. oktober 2011, og det var en jevn strøm av besøkende. Det var strevsomt og morsomt, det skapte et fantastisk samhold i klubben , og det ga kr. 35.000.- på bok!

Klubbens historie: 

Røa Bekkestua Inner Wheel hadde ett års vellykket prøvedrift, før klubben med 23 medlemmer fikk charter den 23. april 1983.

Charterpresident var Lillan Schou, visepresident Nina Holmedal, 1. sekretær Annemor Brekke, 2. sekretær Berit Stenberg-Nilsen, kasserer Aase-Kari Moxheim, ISO (International Service Organizer) Magna Breder og klubbvertinne Dikka Eriksen. I begynnelsen rekrutterte klubben medlemmer via Røa og Bekkestua Rotaryklubber, men har idag tilhørighet i forskjellige andre Rotaryklubber også.

Når man møtes og arbeider sammen i slike mindre grupper, blir man etterhvert godt kjent med hverandre og lærer litt om hvor fint det er å løfte i flokk. I Røa-Bekkestua IW klubb mener vi at grunnen til det spesielt gode miljøet vi har i klubben vår, nettopp er det at alle medlemmene blir engasjert i ett eller annet verv.

Møtene foregår på den andre tirsdagen i hver måned, unntatt i feriemåneden juli. De arrangeres stort sett etter et fast mønster. Presidenten gjennomgår klubbsakene, ISO rapporterer om de internasjonale sakene vi er engasjert i, og så har vi tre-minutters innlegg, d.v.s. et kort innlegg fra de enkelte medlemmer om et tema de er særlig interessert i eller vet spesielt mye om. Vi prøver også å få fatt i gode foredragsholdere som kåserer om forskjellige aktuelle emner. Et par ganger i året møtes vi utenom fastsatt møtedag etter opplegg fra Utviklingskomiteen. Ofte blir det da teater- eller opera-besøk, men vi har også hatt interessante mini-seminarer, f. eks. om tverrkulturelle emner.

Klubben har en liten sanggruppe, LYDIA, som har stor glede av å synge, men ikke har noen ambisjoner om å gjøre karriere andre steder enn i klubben. Vi har også en litteraturstudie-gruppe som kommer sammen en gang i måneden og diskuterer både nyere og klassisk, norsk og utenlandsk litteratur.

Klubben har god økonomi som den opprettholder ved å arrangere lotterier på jule- sommer- og andre større arrangementer. I tillegg til å støtte faste nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter (Pikeleiren,  Narkotikahund og Fistulaprosjektet), engasjerer den seg ved å yte hjelp til for eksempel ungdomsarbeid og eldreomsorg i lokalmiljøet.

De fleste medlemmene i Røa-Bekkestua Inner Wheel Klubb er bosatt i området omkring Bekkestua som ligger i Bærum, og på Røa som ligger nordvest i Oslo, helt inntil grensen mot Bærum. Møtene holdes på Ringhøyden Seniorsenter, som ligger i ca. fem minutters gangavstand fra buss og bane. Klubben synes det er hyggelig å få besøk av både gjester og observatører.