Røa-Bekkestua Inner Wheel klubb

Klubb nr. 0119 – Organisasjonsnr. 897 42 0252

Charterdag: 23. april 1983

Møtedag:       2. tirsdag i måneden kl. 18:30 (Avvik kan forekomme)

Sted :           Ringhøyden Seniorsenter, Ringstabekkveien 105, 1356 Bekkestua

Fadder:          Gimle-Majorstuen

Medlemmer: 38     

Styret i Røa/Bekkestua Inner Wheel Klubb 2017-2018

President:    Bente Refsnes  – 481 31 362 

Visepresident:   Katja Olven Moe – 951 04 447

1.sekretær:   Gerd-Anne Westergaard – 466 84 401

2.sekretær:   Torild Røren – 905 53 401

Kasserer:    Bente Gjertsen – 959 69 277

ISO:              Tine Berg Nordahl – 932 38 372

Styremedl./vertinne:  Jorunn Skudal – 907 37 622

Past president:   Megs Wibe Rolland – 411 00 101

IT medhjelper:    Anne Lise Sjølie – 920 68 838

Inner Wheels formål er:

  • Å fremme sant vennskap
  • Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste
  • Å utvikle internasjonal forståelse
  • Inter-City gruppe:  Athenæum-Vestheim,  Kolsås, Røa-Bekkestua.
  • Medlemmer av Inter-City gruppen møtes uformelt hver 3. mandag i måneden kl. 12.00 på Værtshuset,  Bærums Verk. Medlemmer fra andre klubber er hjertelig velkommen.

 

Program VÅR 2018

9. januar kl. 18:30  Internasjonalt møte: «Bakgrunn for den politiske situasjonen i Midtøsten» v. tldl. ambassadør i Egypt, Bjørn Frode Østern, 3-minutter: Sissel K. Sundnes, ego-foredrag v. Greta Hovda
13. februar kl. 18:30   ÅRSMØTE m. valg og klubbsaker,  3-minutter: Astrid Stavseth
13. mars kl. 18:30     «Kvinner i Det Gamle Testamentet » v. sosiallærer Bjørg Paust , 3-minutter:  Irja Trøften, Ego-foredrag:  ??
10. april kl. 18:00     Klubbens 35-års bursdagsfeiring v. Utviklings-komiteen. Festmiddag m. festtaler???
8. mai kl. 18:30 m. ledsagere     «FN som fredskoordinator» v. tidl. politiråd ved Norges delegasjon til FN i New York ,  3-minutter: Randi Vagndal
12. juni kl. 18:00     Sommermøte v. Festkomiteen, innsetting av nytt styre, 3-minutter v. Sigrid Yngva Aas

Møter høsten 2018: fastlegges i mai

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

”Bord dekk deg” ( 2011 )        

Røa-Bekkestua Inner Wheel klubb har hatt sitt eget ”Bord dekk deg”- marked. Dette for å bygge opp et fond til veldedige formål.

Klubbens medlemmer samlet sammen pent service, glass og duker som de kunne unnvære eller som ble ”overskudd” etter flytting. Lokale ble leiet av Østre Bærum Sanitetsforening på Bekkestua. Planleggingen begynte i februar og det var  god tid til å rydde i skuffer og skap.

Selve markedet gikk av stabelen lørdag 15. og søndag 16. oktober 2011, og det var en jevn strøm av besøkende. Det var strevsomt og morsomt, det skapte et fantastisk samhold i klubben , og det ga kr. 35.000.- på bok!

Klubbens historie: 

Røa Bekkestua Inner Wheel hadde ett års vellykket prøvedrift, før klubben med 23 medlemmer fikk charter den 23. april 1983.

Charterpresident var Lillan Schou, visepresident Nina Holmedal, 1. sekretær Annemor Brekke, 2. sekretær Berit Stenberg-Nilsen, kasserer Aase-Kari Moxheim, ISO (International Service Organizer) Magna Breder og klubbvertinne Dikka Eriksen. I begynnelsen rekrutterte klubben medlemmer via Røa og Bekkestua Rotaryklubber, men har idag tilhørighet i forskjellige andre Rotaryklubber også.

Når man møtes og arbeider sammen i slike mindre grupper, blir man etterhvert godt kjent med hverandre og lærer litt om hvor fint det er å løfte i flokk. I Røa-Bekkestua IW klubb mener vi at grunnen til det spesielt gode miljøet vi har i klubben vår, nettopp er det at alle medlemmene blir engasjert i ett eller annet verv.

Møtene foregår på den andre tirsdagen i hver måned, unntatt i feriemåneden juli. De arrangeres stort sett etter et fast mønster. Presidenten gjennomgår klubbsakene, ISO rapporterer om de internasjonale sakene vi er engasjert i, og så har vi tre-minutters innlegg, d.v.s. et kort innlegg fra de enkelte medlemmer om et tema de er særlig interessert i eller vet spesielt mye om. Vi prøver også å få fatt i gode foredragsholdere som kåserer om forskjellige aktuelle emner. Et par ganger i året møtes vi utenom fastsatt møtedag etter opplegg fra Utviklingskomiteen. Ofte blir det da teater- eller opera-besøk, men vi har også hatt interessante mini-seminarer, f. eks. om tverrkulturelle emner.

Klubben har en liten sanggruppe, LYDIA, som har stor glede av å synge, men ikke har noen ambisjoner om å gjøre karriere andre steder enn i klubben. Vi har også en litteraturstudie-gruppe som kommer sammen en gang i måneden og diskuterer både nyere og klassisk, norsk og utenlandsk litteratur.

Klubben har god økonomi som den opprettholder ved å arrangere lotterier på jule- sommer- og andre større arrangementer. I tillegg til å støtte faste nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter (Pikeleiren,  Narkotikahund og Fistulaprosjektet), engasjerer den seg ved å yte hjelp til for eksempel ungdomsarbeid og eldreomsorg i lokalmiljøet.

De fleste medlemmene i Røa-Bekkestua Inner Wheel Klubb er bosatt i området omkring Bekkestua som ligger i Bærum, og på Røa som ligger nordvest i Oslo, helt inntil grensen mot Bærum. Møtene holdes på Bekkestua Seniorsenter, som ligger i ca. to minutters gangavstand fra buss og bane. Klubben synes det er hyggelig å få besøk av både gjester og observatører.