Rapportene skulle vært innsendt pr. post innen utgangen av september.
(Må sendes pr. post, ikke mail. Se veiledning for landsarkivar i Blåbok!)

Ros til D-29! Alle klubber har sendt inn!

Grete B. Enger
Landsarkivar IW