Distriktslege Christian Rømckes familielegat er besluttet nedlagt. Restbeløpet fra legatmidlene er bestemt at skal overføres til et prosjekt som vil være i legatstifterens ånd. Legatstyret har derfor besluttet i at 60.000 norske kroner skal overføres til ”Fistula-prosjektet” som blir ledet av Inner Wheel Norge.

Christian Rømcke ble født på Nesbyen 4. november 1847 og døde i Moss 9. februar 1917. Han vokste opp i en stor familie, men fikk selv ingen barn. Han tok medisinsk embetseksamen 23. desember 1874 og virket som distriktslege flere steder i landet.

Rømcke etterlot seg en forholdsvis stor formue – ca. 300 000 kroner, som han selv delvis hadde arvet.  Han hadde i sitt testamente bestemt at formuen skulle anvendes til humanitære formål:

•          Kr. 10 000 til legat for understøttelse av offentlig ansatte jordmødre i landdistriktene, særlig i sykdomstilfelle.

•          Kr. 10 000 til Den Norske Husflidsforening til forøkelse av dennes grunnfond.

Resten av formuen ca. kr. 280 000, fordeles med en tredjedel hver, til:

•          legat, hvis formål var ved bidrag å fremme utdannelse og ansettelse av sykepleiersker i økonomisk mindre gunstig stillede landkommuner,

•          legat, hvis renter skal brukes til fremme, opprettelse og vedlikehold av folkebad i landdistriktene.

Han opprettet et bad på Nes for å lære hallingene renslighet og gav dem 25 øre for å bade.  Noen stakk imidlertid av for tidlig, så badekonen måtte passe på. Hun stakk ut en arm: ”Doktoren vil ha 5 minutter til!”

•          et familielegat der statuttene senere er endret til ”til slektens fremme”

Christian Rømcke ble ridder av St. Olavs Orden ”for almennyttig virksomhet”.

Det ble også offentlig bemerket at han ” Ved disse store gaver har vist en almenånd som vil bevare hans navn i kjær erindring opp gjennom årene”. Det er med disse ord i tankene at legatstyret i Christian Rømckes Familielegat har valgt å gi pengene til et prosjekt vi mener den gamle distriktslegen ville bifalt.

Legatstyret vil sette pris på å få en årlig oppdatering på hvordan arbeidet med ”Fistula-prosjektet” går fremover. Gjerne i form av en årsmelding eller annet dokument.

 

Vi ønsker dere lykke til med prosjektet!

 

Vennlig hilsen

Distrikslege  Christian Rømckes Familielegat

 

Agnes Gram                                        Anne G. Bruton                                   Birgitte L. Bjerkely