img_1625.jpgPå rådsmøtet i Ringsaker 30. – 31. august 2008 overrakte rådspresident Birgith By kr 150000,- til Tollvesenet til nok en narkotikahund. Dette er den 10. hunden som blir finansiert av Inner Wheel Norge. Tre representanter fra Tollvesenet var til stede ved overrekkelsen, og det ble demonstrert søk med en ung og veldig ivrig hund.

Fra venstre: Instruktør Lars Orning fra Oslo og Akershus Tolldistrikt, førstetollinspektør Kjell Johansen fra Oslo Lufthavn Gardermoen, avdelingsdirektør Asle Farberg fra Toll- og avgiftsdirektoratet, rådssekretærKari Sandberg, rådkasserer Grethe Slotnæs og rådspresident Birgith By.