• INNER WHEEL NYTT
  Inner Wheel Nytt er vårt medlemsblad og blir trykket tre ganger i året. Stoff til bladet sendes til Distriktredaktør i ditt distrikt.
  D 27 Ingun Gudbrandsen
  D 28 Tove Helliesen
  D 29 Grete Holte Eriksen
  D 30 Berit Kristine Thronæs
  D 31 Eve Munthe-Kaas

Sjefredaktør for Inner Wheel Nytt er Halldis Helleberg i Jessheim IWK. Vi oppfordrer dere til å sende referat fra klubbmøter og relaterte begivenheter til bladet slik at vi får et fyldig og dekkende inntrykk av hva Inner Wheel driver med på landsbasis.

Klikk på lenke under for å få opp nettversjonen av medlemsbladet:

2018
Inner Wheel Nytt Nr 4, mai 2018
Inner Wheel Nytt Nr 3, mars 2018

2017
        Inner Wheel Nytt Nr. 2, okt. 2017
        Inner Wheel Nytt Nr. 4, mai 2017
        Inner Wheel Nytt Nr 3, mars 2017

2016

2015