Inner Wheel Nytt Nr 2 2016 kommer ut til klubbene i disse dager. Nytt av året er at medlemsbladet blir sendt samlet til klubbens sekretær for videre distribusjon til medlemmene på neste klubbmøte. Dette bladet er det aller første i regi av ny sjefredaktør Halldis Helleberg. Vi får dermed også en kort presentasjon av henne i bladet.

Rådspresident Britt Johanne Indresøvde gir oss gode ord på veien, og legger ut årsregnskap for Norsk Inner Råd (NIWR) 2015-16. Dette kan jo være interessant lesing for flere. Vi minner om at referat fra NIWR ligger under Organisasjonen /Rapporter. Passordbeskyttet med vanlig passord.

Ny RISO Bjørg L. Kurszus oppfordrer oss til å løfte blikket og møte våre flyktninger med et smil. Ikke minst haster det med å komme med forslag til nytt felles prosjekt etter Safe Motherhood Ambassadors (SMA )som avsluttes i nåværende form i 2017. Går vi for et helt nytt prosjekt eller tar vi SMA en periode til? Valget er deres, og Bjørg venter på innspill…….

Bladet har som vanlig stoff fra klubber i de fem distriktene. Masse god lesning her!
Videre ser vi stoff og bilder fra Nordisk Rally i Skagen. Verdenspresidenten deltok som kjent og vi viser til hennes slogan: Touch A Heart .
touch-a-heart-logo-mobile

Les siste bladet her: Inner Wheel Nytt Nr.2, okt.2016

Du finner flere Inner Wheel Nytt under menyfeltet Inner Wheel Nytt