Viserådspresident Liv Elin Broberg Lewin holdt en presentasjon på NIWR’s rådsmøte 4. september 2016 om hvordan samhandling i IW organinsasjonen kan fungere.

Innholdet i presentasjonen ble da ikke diskutert, men var ment som informasjon og invitasjon til videre samarbeid med distrikter og klubber om hvordan vi kan få NYE MEDLEMMER i tale.
Alle som ønsker å bruke den til videre arbeid og diskusjon i egen klubb eller distrikt, er fri til å benytte følgende ppt.presentasjon fra L.E.B.Lewin:

niwr-og-distriktene_samhandling

N.G.