Om Fistulaprosjektene i Kolsås Inner Wheel klubb

Onsdag 4.november 2015 inviterte Kolsås Inner Wheel Klubb Board Director Sissel Høihjelle Michelsen og legatmedlem i Rømcke´s stiftelse, Birgitte Leisner Bjerkely til klubbkveld. Formålet med møtet var var å takke legatstyret og gi et innblikk i hva den generøse gaven...

Sommerhilsen fra Rådspresident Helene

Kjære Inner Wheel venninner, Inner Wheel året 2014-2015 er snart historie, og vi går sommeren i møte. Mine år som rådspresident er også snart historie og jeg går over i past presidentenes rekker. Det har vært to fantastiske år, som få er forunt å få oppleve,...

Fra Convention i København

Kjære Inner Wheel venninner, Convention I København er vel overstått. På avsluttningsarrangementet ble det overlevert  en sjekk på Dkr 240 000.- til “Foreningen Grønlandske Børn”. I tillegg til  innsamlede midler til dette felles prosjektet, fra Danmark og Norge...

Siste nytt fra Kandalaksha vår 2015

Å få barn ut av institusjoner og over i trygge, omsorgsfulle hjem er viktig for SOS-barnebyer. Siden fosterhjemstilbudet er myndighetenes høyeste prioritet i Russland, har også SOS-barnebyen i Kandalaksha gjort noen tilpasninger for å kunne ta imot fosterfamilier. ...

Hilsen fra Rådspresidenten

Kjære Inner Wheel venninner, “Kom, mai, du skjønne, milde, gjør skogen atter grønn, og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn ----“ osv (tekst D. Jæger og melodi W.A. Mozart). Ja slik har naturen forandret seg i løpet av noen uker, fra en grå og regnfulle vinter...