Inner Wheel Nytt gir som alltid en fyldig dekning av lokale og sentrale begivenheter i Inner Wheel. Mange klubber er svært aktive, så les mer om alt som skjer rundt i distriktene nå.

Vår rådspresident bidrar med synspunkter på hvordan hun ser for seg fremtiden i Inner Wheel. Vi har også fått med et innlegg om Fokus, og en rapport med glimt fra livet I Internasjonal Inner Wheel via vår norske Board Director.

Det nærmer seg Convention i Australia og mange gleder seg til det. Vi ser frem til videre rapporter derfra i neste utgave av bladet!
Men først tar vi for oss vedlagte utgave som du finner ved å klikke på lenken under her. God lesing!

Inner Wheel Nytt Nr 3, mars 2018

red,